English English

Nederlandse verkiezingsuitslagen 1918-nu


Op deze site zijn uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamer (vanaf 1918) het Europees Parlement (vanaf 1979) te vinden, opgedeeld per provincie. Ook de uitslagen van de verkiezingen voor 12 Provinciale Staten (vanaf 1919) en de zetelverdeling in de Eerste Kamer (vanaf 1917) zijn hier te vinden, evenals de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen (vanaf 1982), de Waterschapsverkiezingen (vanaf 2008) en het referendum over de Europese Grondwet (2005).

Ook bevat deze site pagina's waar te zien is in welke gemeenten partijen de meeste en de minste aanhang hebben, en welke gemeenten qua totaaluitslag het dichtst bij de landelijke uitslag zitten. Verder zijn er enkele pagina's met uiteenlopende onderwerpen, onder het kopje 'varia'.
Voor de stemmenaantallen is gebruik gemaakt van verschillende publicaties. Voor de periode 1918-1929 was dat het jaarlijks verschenen "Parlement & Kiezer", voor de periode 1931-1999 waren dat de "Statistiek der verkiezingen"-publicaties van het CBS die kort na elke verkiezing verschenen. Beide zijn in te zien bij o.a. de meeste universiteitsbibliotheken. Voor de periode 2002-nu komen de stemmenaantallen uit de Statline-database van het CBS. De Tweede-Kamerverkiezingen van 1918-1998 zijn ook via deze database op te vragen, maar alleen op landelijke schaal. Voor een overzicht van de gebruikte bronnen, zie de bronnenlijsten voor Tweede Kamer en Provinciale Staten. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is gebruik gemaakt van de uitslagen, zoals gepubliceerd in verschillende kranten. Dit is door mij aangevuld met de aantallen kiesgerechtigden en blanco/ongeldige stemmen uit de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad, en met de volledige namen van partijen, en voortzettingen in andere partijen, zoals aangetroffen in bronnen op het internet.

Hoewel ik mijn best heb gedaan om fouten te voorkomen, zijn deze nooit uitgesloten. Correcties, maar ook eventuele vragen of opmerkingen zijn van harte welkom via e-mail.


Uitslagen Tweede-Kamerverkiezingen (landelijke uitslagen)

Stemmen, percentages, zetels

1918 1922 1925 1929 1933 1937

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023


De resultaten per gemeente zijn te vinden op de website van de Kiesraad


Stemmenaantallen 1918-1937 (landelijk)

Percentages 1918-1937 (landelijk)

De zetelverdeling in de Tweede Kamer 1918-1937

De zetelverdeling in de Tweede Kamer 1946-2021


BronnenlijstUitslagen Tweede-Kamerverkiezingen per provincie

Houdt er bij deze uitslagen rekening mee dat vier provincies (Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant) in meerdere kieskringen zijn opgedeeld. Veel kleine partijen doen niet in alle kieskringen mee, waardoor het resultaat van deze partijtjes in een van deze provincies wat vertekend kan zijn.

Aantal stemmen:

1918 1922 1925 1929 1933 1937

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023

Percentage stemmen:

1918 1922 1925 1929 1933 1937

1946 1948 1952 1956 1959 1963 1967 1971 1972 1977 1981 1982 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023

Kiesgerechtigden, opkomst, geldige, blanco en ongeldige stemmen

Aantallen en percentages 1925-2017, per provincie

Fictieve zetelverdeling per provincie:

1918-2017Uitslagen Tweede-Kamerverkiezingen per gemeente, kieskring en provincie

Let op: dit zijn zip-bestanden, door de omvang van de html-bestanden

Aantal stemmen en percentage stemmen:

1998 2002 2003Tweede Kamer-varia

De kabinetten na WOII, hun samenstelling en hun zittingsduur

De indeling van Nederland in 20 kieskringen

Partijen die de kiesdeler net niet haalden 1937-2017

Eénmansfracties 1937-2017

Partijen met de minste stemmen 1946-2017

De 20 gemeenten waar de uitslag het minst en de 20 gemeenten waar de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen het meest afweek van de landelijke uitslag: 1994-2017

Het aandeel van elke provincie in het totaal aantal stemmen

Voor welke verkiezingen zijn niet-Nederlanders kiesgerechtigd?Uitslagen Tweede-Kamerverkiezingen per provincie (1946-2017), per partij

5 keer of meer deelgenomen, inclusief voorgangers

Boerenpartij (incl. RVP)
CDA (incl. KVP, ARP, CHU)
ChristenUnie (incl. GPV, RPF)
D66
DS'70
GroenLinks (incl. CPN, PSP, PPR, EVP)
PvdA
SGP (vanaf 1918)
SP
VVD (incl. PvdV)Uitslagen Eerste-Kamerverkiezingen

De zetelverdeling in de Eerste Kamer 1917-2019

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 1999, per provincie

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 2003, per provincie

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 2007, per provincie

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 2011, per provincie

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 2015, per provincie

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 2019, per provincie

Uitslag van de Eerste-Kamerverkiezingen 2023, per provincie

De uitslagen van de verkiezingen voor de kiescolleges voor de Eerste Kamer van Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, en niet-ingezetenen:

Kiescolleges 2019-2023Gemeenteraadsverkiezingen 1990-nu

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1990, per provincie:

Groningen Flevoland Zuid-Holland
Friesland Gelderland Zeeland
Drenthe Utrecht Noord-Brabant
Overijssel Noord-Holland LimburgZetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Zetelverdeling in de gemeenteraden vanaf 1946, per provincie:
* Noord-Brabant en Limburg vanaf 1982 (grotere steden vanaf 1946), Gelderland onvolledig

Voor de liefhebber: naast de zetelverdeling zijn op aanvraag (e-mail) ook de volledige uitslagen voor deze gemeenten beschikbaar, in Excel-formaat of als MySQL-database

Groningen Flevoland Zuid-Holland
Friesland Gelderland Zeeland
Drenthe Utrecht Noord-Brabant
Overijssel Noord-Holland LimburgUitslagen Europees-Parlementsverkiezingen (landelijke uitslagen)

Stemmen, percentages, zetels

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019


De zetelverdeling in het Europees Parlement 1979-2019 (Nederlandse zetels)Uitslagen Europees-Parlementsverkiezingen per provincie, statenkieskring (1979-1989) en kieskring (1994-2009)

Aantal stemmen:

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019

Percentage stemmen:

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 2019


Fictieve zetelverdeling, per provincie:

1979-2019Provinciale-Statenverkiezingen 1919-2023

Stemmen, percentages, zetels vanaf 1935 (totaaluitslag Nederland, per jaar)

1935 1939 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023

Stemmen, percentages, zetels vanaf 1919 (uitslag per provincie)

Groningen Flevoland Zuid-Holland
Friesland Gelderland Zeeland
Drenthe Utrecht Noord-Brabant
Overijssel Noord-Holland Limburg

Zetelverdeling 1919-nu

Voor elke provincie worden alleen genoemd die partijen die ooit een zetel in Provinciale Staten van die provincie hebben behaald, dit om ruimte te besparen.

Groningen Flevoland Zuid-Holland
Friesland Gelderland Zeeland
Drenthe Utrecht Noord-Brabant
Overijssel Noord-Holland LimburgEilandsraden BES-eilanden

De uitslagen van de verkiezingen voor de eilandsraden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

BES-eilanden 2011-2023Waterschapsverkiezingen vanaf 2008

Waterschapsverkiezingen 2008-2023, per waterschap

Een goede kaart van de waterschappen is te vinden op Wikipedia.Rijnmondraad

De uitslagen van de verkiezingen voor de Rijnmondraad:

Rijnmondraad 1965-1982Referendum 2005

Uitslag van het referendum over de Europese Grondwet, per provincie.

Uitslag per gemeente, let op: groot bestand.

Hoogst en laagst scorende gemeentenTop of flop

Voor elke deelnemende partij de 10 gemeenten waar ze het best en de 10 waar ze het slechtst scoorden.

Tweede Kamer: 1956 1967 1972 1977 1982 1994 1998 2002 2003 2006 2010 2017

Europees Parlement: 1999 2004 2009Links & contact

E-mail

LinksLaatste update: 6 augustus 2023