Tweede-Kamerverkiezingen - 16 mei 1946


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 1466582 30,81% +1,96% 32 +1
Partij van de Arbeid PvdA 1347940 28,31% -1,63% 29 -2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 614201 12,90% -3,50% 13 -4
Communistische Partij van Nederland CPN 502963 10,56% +7,21% 10 +7
Christelijk-Historische Unie CHU 373217 7,84% +0,38% 8 0
Partij van de Vrijheid PvdV 305287 6,41% +2,46% 6 +2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 101759 2,14% +0,20% 2 0
Protestantse Unie PU 32020 0,67% +0,07%
Nederlandse Bellamy Partij Bellamy 11205 0,24%
Lijst-Lopes Lopes 5537 0,12%
Totaal geldige stemmen 4760711 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 151304 3,08% -0,59%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 4912015 93,10% -1,30%
Kiesgerechtigd 5275888 +18,22%
Kiesdeler 47607,11


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1937 < 1946 > 1948

Index


Bronnen: Statistisch overzicht verkiezingen 1946 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1948 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)