Provinciale-Statenverkiezingen - 1919 t/m 2023

Groningen

Uitslagen 1919 - 1931 en 1939 zijn gebaseerd op voorlopige uitslagen, zoals gepubliceerd in verschillende kranten. Zie hier voor een lijst. Deze kunnen in beperkte mate afwijken van de officiële, definitieve uitslag

Bron voor het aantal kiesgerechtigden, en de aantallen blanco en ongeldige stemmen is de Kiesraad/Databank Verkiezingsuitslagen vanaf 1991, en het CBS voor de periode 1950-1982.

Groningen 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 462817 62,5% 457753 56,1% 458489 53,0% 453696 58,2% 447392 51,0% 443993 55,5% 438386 51,7% 437026 53,4% 433992 57,1% 425403 73,5%
Blanco/ongeldig 1389 0,48% 1327 0,52% 1547 0,64% 635 0,24% 679 0,30% 245 0,10% 512 0,23% 504 0,22% 1186 0,48% 1267 0,41%
Geldig 287760 43 255329 43 241479 43 263468 43 227526 43 246031 55 226107 55 232726 55 246490 55 311288 55
BoerBurgerBeweging 67744 23,54% 12
PvdA 28705 9,98% 5 30605 11,99% 5 29711 12,30% 6 65542 24,88% 12 59630 26,21% 12 83033 33,75% 20 66681 29,49% 17 63555 27,31% 16 73432 29,79% 17 135813 43,63% 25
GroenLinks 27767 9,65% 5 31886 12,49% 6 15701 6,50% 3 19040 7,23% 3 17323 7,61% 3 20603 8,37% 5 25484 11,27% 6 13890 5,97% 3 19242 7,81% 4
ChristenUnie 18170 6,31% 3 24125 9,45% 4 21124 8,75% 4 19999 7,59% 3 23352 10,26% 4 18498 7,52% 4
Groninger Belang 17385 6,04% 3 18556 7,27% 3 15869 6,57% 3
VVD 16289 5,66% 2 21595 8,46% 4 22089 9,15% 4 34701 13,17% 6 26593 11,69% 5 33060 13,44% 7 40992 18,13% 11 44395 19,08% 11 32814 13,31% 7 39761 12,77% 7
SP 15952 5,54% 2 22166 8,68% 4 39093 16,19% 8 33812 12,83% 6 36203 15,91% 7 14719 5,98% 3 7560 3,34% 2 8105 3,48% 2 2908 1,18% 2013 0,65%
D66 15464 5,37% 2 16727 6,55% 3 23422 9,70% 4 20515 7,79% 3 5915 2,60% 1 9872 4,01% 2 11873 5,25% 3 19557 8,40% 5 38221 15,51% 9 18312 5,88% 3
Partij voor de Dieren 14421 5,01% 2 10406 4,08% 1 9078 3,76% 2 5601 2,13% 1 4913 2,16% 1
PVV 13478 4,68% 2 15271 5,98% 2 19340 8,01% 3 20373 7,73% 3
CDA 11712 4,07% 2 20642 8,08% 3 27160 11,25% 5 31517 11,96% 5 44091 19,38% 9 51355 20,87% 12 43137 19,08% 11 44129 18,96% 11 57720 23,42% 14 68506 22,01% 13
Volt 10927 3,80% 1
Partij voor het Noorden 8331 2,90% 1 10527 4,12% 2 5173 2,14% 1 8312 3,15% 1 8276 3,64% 1 8870 3,61% 2
Forum voor Democratie 7018 2,44% 1 26104 10,22% 5
JA21 4961 1,72%
50PLUS 4140 1,44% 5638 2,21% 1 4772 1,98% 4056 1,54%
SGP 3181 1,11%
Belang van Nederland 1856 0,64%
Jezus Leeft 259 0,09%
DENK 1081 0,42%
Seniorenpartij Groningen 2462 1,02%
Groningen Centraal! 2182 0,90%
Grunnegers veur Stad en Ommelaand 1498 0,62%
Verenigde Communistische Partij 1238 0,51%
Partij voor Mens en Spirit 828 0,34%
Red het Noorden 405 0,17%
Vrij Mandaat 334 0,14%
Nieuwe Communistische Partij-NCPN 1230 0,54% 2057 0,84% 3246 1,44% 2955 1,27%
Lijst Pim Fortuyn 3964 1,61%
GPV 14155 6,26% 4 14432 6,20% 4 15003 6,09% 3 14601 4,69% 2
RPF/SGP 5976 2,64% 1 5872 2,52% 1 4748 1,93% 1 5082 1,63% 1
De Groningers 3434 1,52%
AOV/Unie55+/Senioren2000 2715 1,20%
Onafhankelijke Partij Provincie Groningen 854 0,38%
Algemeen Ouderenverbond 8041 3,46% 2
De Groenen 3600 1,55%
Unie55+ 2768 1,19%
Centrumdemocraten 1427 0,61%
Verbond van Communisten in Nederland NCPN 1963 0,80%
Socialistiese Arbeiderspartij 439 0,18%
PPR 9764 3,14% 1
CPN 9576 3,08% 2
PSP 6310 2,03% 1
Federoalistische Partij Grönneger Bond 1550 0,50%


1946-1982 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1946
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 410456 73,9% 392003 84,0% 372727 79,6% 330551 77,1% 314981 94,1% 288177 93,2% 281123 93,6% 273458 93,0% 266539 91,5% 261437 91,2%
Blanco/ongeldig 2239 0,74% 1855 0,56% 2046 0,69% 2926 1,15% 9861 3,33% 9092 3,39% 10002 3,80% 9613 3,78% 12850 5,27% 7662 3,22%
Geldig 300961 55 327467 55 294485 55 251971 55 286692 55 259353 51 253019 45 244666 45 230932 45 230675 45
PvdA 91347 30,35% 18 139089 42,47% 25 108697 36,91% 22 76065 30,19% 18 99165 34,59% 20 103037 39,73% 21 100772 39,83% 19 98945 40,44% 20 82072 35,54% 17 76825 33,30% 16
CDA 70466 23,41% 13 82437 25,17% 15 71552 24,30% 15
VVD 50144 16,66% 9 46374 14,16% 8 43130 14,65% 9 29961 11,89% 7 34008 11,86% 6 36409 14,04% 7 39240 15,51% 7 27802 11,36% 5 29642 12,84% 6
D'66 20505 6,81% 4 15564 4,75% 2 3269 1,11% 11795 4,68% 2
CPN 20429 6,79% 4 14229 4,35% 2 23849 8,10% 4 35803 14,21% 8 14435 5,04% 2 13486 5,20% 2 17540 6,93% 3 18827 7,69% 3 21947 9,50% 4 37921 16,44% 7
GPV 13879 4,61% 3 13669 4,17% 2 16797 5,70% 3 11877 4,71% 2 10196 3,56% 2 9583 3,69% 2 9940 3,93% 1 9217 3,77% 1 7621 3,30% 1
PSP 10567 3,51% 2 5500 1,68% 1 4260 1,45% 4095 1,63% 1 16483 5,75% 3 10240 3,95% 2
PPR 8351 2,77% 1 5078 1,55% 11570 3,93% 2 2956 1,17%
RPF 6419 2,13% 1 2882 0,88%
Verontruste Provinciale Statengroep 4410 1,47%
Grönneger Bond 2805 0,93% 1511 0,46% 2434 0,83%
SP 1639 0,54%
Boerenpartij 1134 0,35% 4230 1,44% 3998 1,59% 14850 5,18% 3
Democratisch Socialisten '70 4697 1,59%
ARP 41770 16,58% 10 48801 17,02% 10 44716 17,24% 9 43809 17,31% 8 43794 17,90% 8 45179 19,56% 9 50196 21,76% 10
CHU 22400 8,89% 5 31762 11,08% 6 26363 10,16% 5 26668 10,54% 5 25337 10,36% 5 29039 12,57% 6 25588 11,09% 5
KVP 10531 4,18% 2 16992 5,93% 3 15519 5,98% 3 15050 5,95% 2 13640 5,57% 2 13321 5,77% 2 12902 5,59% 2
Binding Rechts 720 0,29%
Middenstandspartij 7104 2,90% 1 2111 0,91%
Partij van de Vrijheid VVD 24178 10,48% 5
Christen-Democratische Volkspartij 1813 0,79%
Algemeen Belang 1252 0,54%


1919-1939 1939 1935 1931 1927 1923 1919
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Geldig 203809 45 187722 45 170639 45 155599 45 142024 45 66347 45
SDAP 58065 28,49% 13 50629 26,97% 13 52029 30,49% 14 42739 27,47% 13 34953 24,61% 11 19788 29,83% 14
ARP 41604 20,41% 10 38728 20,63% 10 38656 22,65% 10 34867 22,41% 10 30848 21,72% 10 13956 21,03% 9
Christelijk-Democratische Unie 21135 10,37% 5 12803 6,82% 3
Vrijzinnig-Democratische Bond 19810 9,72% 4 16501 8,79% 4 19236 11,27% 5 19025 12,23% 6 16713 11,77% 5 13162 19,84% 9
CHU 16623 8,16% 3 16822 8,96% 4 16587 9,72% 5 15773 10,14% 5 13671 9,63% 4 4417 6,66% 3
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 13321 6,54% 3 11047 5,88% 2 19737 11,57% 5 17277 11,10% 5 19162 13,49% 6
RKSP 10004 4,91% 2 8931 4,76% 2 8882 5,21% 3 8191 5,26% 2 7802 5,49% 3 3666 5,53% 3
Communistische Partij Holland 9591 4,71% 2 8922 4,75% 2 7825 4,59% 2 1858 1,19% 6213 4,37% 2 2692 4,06% 2
NSB 8816 4,33% 2 15794 8,41% 4
Recht & Vrijheid 4213 2,07% 1 4467 2,38% 1
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij 627 0,31% 1768 0,94%
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 1310 0,70% 2228 1,31% 2193 1,41% 1981 1,39%
Plattelandersbond 3134 1,84% 1 5916 3,80% 2 8079 5,69% 3
Democratische Partij 2325 1,36% 2731 1,76% 1
CPH-Wijnkoop 4731 3,04% 1
Lijst-de Graaf 298 0,19%
Groep-Westerhof/Wolters (onafh. VD) 2602 1,83% 1
Liberale Unie VB 6224 9,38% 4
Bond van Vrije Liberalen VB 1769 2,67% 1
Lijst-Drukker 673 1,01%