Tweede-Kamerverkiezingen - 26 april 1933


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 1037343 27,87% -1,76% 28 -2
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 798632 21,46% -2,35% 22 -2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 499890 13,43% +1,84% 14 +2
Christelijk-Historische Unie CHU 339808 9,13% -1,36% 10 -1
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" LSP 258732 6,95% -0,42% 7 -1
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 188950 5,08% -1,11% 6 -1
Communistische Partij van Nederland CPN 118236 3,18% +1,18% 4 +2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 93273 2,51% +0,24% 3 0
Revolutionair Socialistische Partij RSP 48405 1,30% +0,66% 1 +1
Ned. Boeren-, Tuinders- en Middenst.part. NBTMP 47653 1,28% +0,25% 1 0
Rooms-Katholieke Volkspartij RKVP 40894 1,10% +0,39% 1 +1
Christelijk Democratische Unie CDU 38459 1,03% +0,66% 1 +1
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij HGSP 33988 0,91% -0,15% 1 0
Verbond voor Nationaal Herstel VNH 30329 0,81% 1
Onafhankelijke Socialistische Partij OSP 27476 0,74%
Katholieke Democratische Bond KDB 20427 0,55%
Algemene Nederlandse Fascistenbond ANFB 17157 0,46%
Algemene Democratische Unie ADU 14567 0,39% +0,12%
Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht NVPOR 11162 0,30%
Christelijke Arbeiderspartij 6787 0,18% +0,13%
Verbond van Nationalisten 6449 0,17% +0,06%
Limburgse Federatie 6358 0,17%
Rooms-Katholieke Arbeiderspartij 6202 0,17%
Recht en Vrijheid 4267 0,11%
Marktkooplieden 3184 0,09%
Lijst Wolswinkel 3030 0,08%
Onafhankelijke Zakenlui 2422 0,07%
Nationaal Socialistische Partij 2127 0,06%
Nederlandse Fascisten Unie 1771 0,05%
Lijst Jacobs 1629 0,04%
R.K. Bouwvakarbeiders 1330 0,04%
Lijst Eijking 1180 0,03%
Handeldrijvende Middenstand 1123 0,03% -0,10%
Nederlandse Bond van Belastingbetalers 940 0,03%
Algemene Welvaartspartij 892 0,02% -0,04%
Hoofd- en Handarbeiders 763 0,02% 0,00%
Nieuwe Socialistische Partij 746 0,02%
Lijst Engels 725 0,02%
Nationaal Verbond v. Arbeidersbelangen 551 0,01% 0,00%
Voor Algemeen Welzijn 517 0,01%
Lijst De Wit 510 0,01%
Lijst Bongers 473 0,01%
Zuiderzeepartij 338 0,01%
Algemene Nederlandse Huurdersbond 294 0,01%
Oranjefascisten 261 0,01%
Universeele Partij 237 0,01%
Nationale Werkliedenpartij 227 0,01%
Anti-Crisis Partij 197 0,01%
Lijst Triesscheijn 193 0,01%
Proletarische Groep 185 0,00%
Centraal Democratische Arbeiderspartij 182 0,00%
Opbouw en Verbroedering 142 0,00%
Algemene Arbeidersbond 97 0,00%
Lijst Groothuis 90 0,00%
Totaal geldige stemmen 3721800 100
Ongeldige stemmen/% uitgebr. stemmen 177827 4,56% -0,59%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 3899627 94,50% -1,30%
Kiesgerechtigd 4126490
Kiesdeler 37218,00


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1929 < 1933 > 1937

Index


Bronnen: Statistisch overzicht verkiezingen 1933 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1935 (kiesgerechtigden, blanco/ongeldige stemmen), Parlement & Kiezer Jaarboekje 1934/1935, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1934 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)