Eerste-Kamerverkiezingen - 23 mei 2011


Partij Afk. Aantal Zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 111 34590 16 +2
Partij van de Arbeid PvdA 106 30078 14 0
Christen-Democratisch Appèl CDA 86 24260 11 -10
Partij voor de Vrijheid PVV 72 21709 10
Socialistische Partij SP 58 17187 8 -4
Democraten 66 D66 40 12651 5 +3
GroenLinks GrLinks 35 10757 5 +1
ChristenUnie CU 24 5708 2 -2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 11 2607 1 -1
50PLUS 50PLUS 6 2193 1
Partij voor de Dieren PvdD 6 2177 1 0
Onafhankelijke Senaatsfractie OSF 10 2155 1 0
Lijst-Koornstra Koornstra 0 0
Totaal geldige stemmen 565 166072 75
Ongeldige stemmen 1 489
Uitgebrachte stemmen 566 166561
Kiesgerechtigd 566 166561
Kiesdeler 2214,29

Kleinere provincies hebben relatief meer Statenleden. Hiervoor wordt gecompenseerd door Statenleden van grotere provincies een stem van groter gewicht toe te kennen. Elke provincie heeft daarom een bepaalde stemwaarde, deze is afhankelijk van het aantal inwoners. De stemwaarde wordt berekend door het aantal inwoners van een provincie te delen door 100, en daarna door het aantal zetels in Provinciale Staten. Dit wordt afgerond op hele getallen. De stemwaarde loopt uiteen van 98 voor Zeeland tot 641 voor Zuid-Holland. Elke stem van een Statenlid wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde van zijn provincie.


Eerste-Kamerverkiezingen 1917-nu

Index


Lijstencombinaties:

Na een wijziging van de Kieswet in 2010 zijn lijstencombinaties niet meer toegestaan bij de Eerste-Kamerverkiezingen


Details per provincie:

Stemmen Stemwaarde VVD PvdA CDA PVV SP D66 GrLinks CU SGP 50PLUS PvdD OSF Koornstra
Groningen 43 135 5805 6 810 12 1620 5 675 3 405 6 810 3 405 3 405 3 405 1 135 1 135 0 0 Groningen
Friesland 43 151 6493 6 906 11 1661 8 1208 4 604 3 453 2 302 2 302 3 453 0 0 4 604 0 0 Friesland
Drenthe 41 120 4920 9 1080 12 1440 6 720 4 480 4 480 2 240 2 240 2 240 0 0 Drenthe
Overijssel 47 241 11327 8 1928 9 2169 11 2651 4 964 4 964 3 723 2 482 3 723 2 482 1 241 0 0 Overijssel
Flevoland 39 101 3939 8 808 4 404 4 404 7 707 4 404 3 303 3 303 3 303 1 101 0 0 1 101 1 101 0 0 Flevoland
Gelderland 55 365 20075 11 4015 9 3285 9 3285 6 2190 5 1825 4 1460 4 1460 3 1095 2 730 1 365 1 365 0 0 Gelderland
Utrecht 47 261 12267 10 2610 7 1827 7 1827 5 1305 5 1305 5 1305 4 1044 2 522 1 261 1 261 0 0 0 0 Utrecht
N-Holland 54* 489 26406 13 6357 11 5379 5 2445 6 2934 5 2445 5 2445 5 2445 1 489 0 0 0 0 1 489 2 978 0 0 N-Holland
Z-Holland 55 641 35255 13 8333 11 7051 6 3846 8 5128 5 3205 4 2564 3 1923 2 1282 1 641 1 641 1 641 0 0 Z-Holland
Zeeland 39 98 3822 7 686 7 686 6 588 6 588 3 294 2 196 1 98 2 196 4 392 1 98 Zeeland
N-Brabant 55 446 24530 11 4906 7 3122 10 4460 9 4014 8 3568 5 2230 3 1338 0 0 1 446 1 446 0 0 N-Brabant
Limburg 47 239 11233 9 2151 6 1434 9 2151 10 2390 6 1434 2 478 3 717 1 239 1 239 0 0 Limburg
Nederland 565 166072 111 34590 106 30078 86 24260 72 21709 58 17187 40 12651 35 10757 24 5708 11 2607 6 2193 6 2177 10 2155 0 0 Nederland

* 1 Noord-Hollands Statenlid heeft ongeldig gestemd.