Waterschapsverkiezingen - 2008 t/m 2019

Nederland


Aa en Maas 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 593238 41,2% 30 572666 21,9% 30
Blanco 8974 2,96% 6878 2,81% 832 0,66%
Ongeldig 1355 0,45% 2036 0,83% 14870 11,84%
Geldig 293010 23 235665 23 109905 21
Water Natuurlijk 85123 29,05% 7 57046 24,21% 6 32922 29,95% 6
CDA 62561 21,35% 5 64451 27,35% 7 32952 29,98% 6
VVD 48163 16,44% 4 36852 15,64% 4 12020 10,94% 3
PvdA 33341 11,38% 3 27430 11,64% 2 16493 15,01% 3
50PLUS 30084 10,27% 2 22531 9,56% 2
Algemene Waterschapspartij 21933 7,49% 1 27355 11,61% 2 15518 14,12% 3
Ouderen Appèl/Hart voor Water 11805 4,03% 1
Geborgde zetels 7 7 9 Categorie
ZLTO 3 3 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 4 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Amstel, Gooi en Vecht 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 1014735 41,4% 30 944633 18,2% 30
Blanco 12018 2,31% 14758 3,51% 1567 0,91%
Ongeldig 3532 0,68% 4715 1,12% 14680 8,53%
Geldig 504194 23 400417 23 155940 23
VVD 92995 18,44% 5 75752 18,92% 5 21641 13,88% 3
PvdA 92247 18,30% 4 69382 17,33% 5 22289 14,29% 3
Partij voor de Dieren 81842 16,23% 4 44188 11,04% 3 11063 7,09% 2
Water Natuurlijk 76605 15,19% 4 62765 15,67% 4 34987 22,44% 5
CDA 43271 8,58% 2 42556 10,63% 3 21031 13,49% 3
De Groenen 39418 7,82% 2 23604 5,89% 1
50PLUS 31035 6,16% 1 18400 4,60% 1
ChristenUnie 20477 4,06% 1
Forum Duurzaam Effectief Waterschap 15009 2,98%
Socialistische Waterschapsvereniging 5898 1,17% 15225 3,80% 1 11168 7,16% 2
QUEER 3670 0,73%
Republikeinse Politieke Partij 1727 0,34%
ChristenUnie/SGP 13440 3,36% 5705 3,66% 1
Eigen Woning en Water! FDEW 11053 2,76% 10441 6,70% 2
Recreatie, Wonen en Water 9577 2,39% 6858 4,40% 1
Algemene Waterschapspartij 9546 2,38% 8998 5,77% 1
Partij voor Mens en Spirit 4929 1,23%
Rijdend Nederland 1759 1,13%
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi, Eem en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 Natuurterreinen
Brabantse Delta 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 654667 37,9% 30 632539 21,4% 30
Blanco 6284 2,01% 6219 2,51% 919 0,68%
Ongeldig 1604 0,51% 2216 0,89% 16313 12,03%
Geldig 305307 23 239758 23 118385 21
VVD 55290 18,11% 5 43282 18,05% 4 15638 13,21% 3
Ons Water 48853 16,00% 4 41698 17,39% 4 16496 13,93% 3
CDA 39217 12,85% 3 42759 17,83% 4 21307 18,00% 4
West-Brabant Waterbreed 37898 12,41% 3 30219 12,60% 3 15718 13,28% 3
Water Natuurlijk 28603 9,37% 2 26580 11,09% 3 19488 16,46% 4
PvdA 27881 9,13% 2 24412 10,18% 2 12885 10,88% 2
Partij voor de Dieren 27396 8,97% 2
50PLUS 26184 8,58% 2 20952 8,74% 2
Algemene Waterschapspartij 8209 2,69% 9856 4,11% 1 6179 5,22% 1
ChristenUnie 5776 1,89% 3137 2,65%
Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne 6114 5,16% 1
Tilburgse Volkspartij 1423 1,20%
Geborgde zetels 7 7 9 Categorie
ZLTO 3 3 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Zuid-West Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 1 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
De Dommel 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 703093 38,8% 30 672154 19,1% 30
Blanco 11692 3,42% 9354 3,43% 1133 0,88%
Ongeldig 1870 0,55% 2271 0,83% 12382 9,66%
Geldig 327884 23 261372 23 114658 22
Water Natuurlijk 103337 31,52% 8 63164 24,17% 6 29224 25,49% 6
VVD 50104 15,28% 4 43013 16,46% 4 11869 10,35% 2
CDA 49243 15,02% 4 52008 19,90% 5 27452 23,94% 5
PvdA 44170 13,47% 3 37680 14,42% 4 17210 15,01% 3
50PLUS 30052 9,17% 2 22845 8,74% 2
Werken aan Water 20193 6,16% 1 18519 7,09% 1 14465 12,62% 3
Algemene Waterschapspartij 15383 4,69% 1 16222 6,21% 1 10424 9,09% 2
Ouderen Appèl/Hart voor Water 9592 2,93%
ChristenUnie 5810 1,77%
Tilburgse Volkspartij & Ouderen Nu 7921 3,03%
Tilburgse Volkspartij 4014 3,50% 1
Geborgde zetels 7 7 8 Categorie
ZLTO 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 Natuurterreinen
Delfland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 912417 38,4% 30 859287 19,6% 30
Blanco 10247 2,34% 9293 2,65% 2117 1,26%
Ongeldig 2781 0,64% 2978 0,85% 17172 10,18%
Geldig 424694 21 338329 21 149380 21
VVD 82711 19,48% 5 66268 19,59% 4 24036 16,09% 4
PvdA 62283 14,67% 3 47660 14,09% 3 26543 17,77% 4
Water Natuurlijk 56905 13,40% 3 40504 11,97% 3 25558 17,11% 4
Algemene Waterschapspartij 52813 12,44% 3 64713 19,13% 4 18560 12,42% 3
Partij voor de Dieren 52269 12,31% 3 36996 10,93% 2 7829 5,24% 2
CDA 45177 10,64% 2 46317 13,69% 3 28587 19,14% 4
50PLUS 30855 7,27% 1 20035 5,92% 1
ChristenUnie/SGP 19495 4,59% 1 15836 4,68% 1
Waterschapspartij PUUR 14978 3,53%
Partij Sociaal Cultureel Centrum 3504 0,83%
Lijst-Gerritsen 2160 0,51%
Integer Liberaal 1544 0,36%
ChristenUnie 5023 3,36%
Hollands Tij 3687 2,47%
SGP 2849 1,91%
Delfland Onafhankelijk en Liberaal 2354 1,58%
Sociaal-Liberale Partij 2178 1,46%
Stadsbelangen Delfland 1230 0,82%
Europese (Nieuwe) Burgers Water & Werk 946 0,63%
Geborgde zetels 9 9 9 Categorie
LTO Noord 4 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 4 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Drents Overijsselse Delta 2019 2016*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 473016 49,1% 29
Blanco 5362 1,89% 4825 2,08%
Ongeldig 1037 0,37% 1409 0,61%
Geldig 276640 21 226242 21
Water Natuurlijk 58635 21,20% 5 56333 24,90% 4+1
VVD 44637 16,14% 4 31761 14,04% 1+2
CDA 42465 15,35% 3 45311 20,03% 3+2
Gemeentebelangen Drenthe/Overijssel 35291 12,76% 3
ChristenUnie 31611 11,43% 2 26832 11,86% 2+1
Algemene Waterschapspartij 28274 10,22% 2 21364 9,44% 1+1
50PLUS 19599 7,08% 1 6684 2,95%
SGP 16128 5,83% 1 11138 4,92% 1+0
Sallandse Gemeentebelangen GBDrOv 14966 6,62% 1+0
PvdA 11853 5,24% 0+1
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 Natuurterreinen
* Per 1-1-2016: Samenvoeging van Groot Salland met Reest & Wieden. Er is voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2015 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 13 zetels voor Groot Salland en 8 zetels voor Reest & Wieden. Links Waterschap Groot Salland, rechts Waterschap Reest & Wieden.
Fryslân 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 512046 50,6% 25 507704 27,9% 25
Blanco 3521 1,19% 4387 1,69% 570 0,40%
Ongeldig 960 0,33% 1542 0,60% 9977 7,05%
Geldig 290671 18 252972 18 131046 18
CDA 54057 18,60% 3 44673 17,66% 3 20107 15,34% 3
Water Natuurlijk 45876 15,78% 3 32766 12,95% 3 22267 16,99% 3
PvdA 40198 13,83% 3 32234 12,74% 2 21781 16,62% 3
Fryske Nasjonale Partij 39032 13,43% 2 32372 12,80% 2 11579 8,84% 2
VVD 27373 9,42% 2 24077 9,52% 2 9015 6,88% 1
Lagere Lasten Burger 27319 9,40% 2 25099 9,92% 2 19002 14,50% 3
ChristenUnie 23650 8,14% 1 18715 7,40% 2 6933 5,29% 1
Partij voor de Dieren 19063 6,56% 1 15057 5,95% 1
50PLUS 14103 4,85% 1 10373 4,10%
Bedrijf, Boer en Burger 17606 6,96% 1
Werk aan Water BBB 15795 12,05% 2
Partij voor het Noorden 4567 3,49%
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord 2 2 2 Ongebouwd
Ned. Melkveehouders Vakbond 1 1 1 Ongebouwd
Ned. Akkerbouwers Vakbond Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 Natuurterreinen
Hollands Noorderkwartier 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 896660 43,3% 30 865367 22,7% 30
Blanco 10082 2,07% 8900 2,29% 1215 0,62%
Ongeldig 2266 0,47% 2893 0,75% 18513 9,42%
Geldig 473676 23 376517 23 176795 23
Groen Water & Land 129889 27,42% 7 60970 16,19% 4 20942 11,85% 3
PvdA 69321 14,63% 4 45779 12,16% 3 22357 12,65% 3
VVD 58950 12,45% 3 57753 15,34% 4 21477 12,15% 3
Water Natuurlijk 51540 10,88% 3 56634 15,04% 4 30370 17,18% 4
CDA 50044 10,57% 2 52106 13,84% 4 23191 13,12% 3
50PLUS 42970 9,07% 2 24244 6,44% 1
Algemene Waterschapspartij 34222 7,22% 1 19054 5,06% 1 16790 9,50% 2
Boeren Burgers Waterbelang 20935 4,42% 1 27833 7,39% 2 20821 11,78% 3
ChristenUnie 15805 3,34%
ChristenUnie/SGP 10592 2,81% 3759 2,13%
Gewest N-Holland/Utrecht KNSB 8997 2,39% 10641 6,02% 1
Partij voor Mens en Spirit 6762 1,80%
Koninklijke Schuttevaer 5793 1,54%
Lijst Bedrijfsleven Meer met Water 6447 3,65% 1
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noordwest-Holland 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Hollandse Delta 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 669239 38,0% 30 652005 20,9% 30
Blanco 5615 1,77% 5955 2,34% 1158 0,85%
Ongeldig 1945 0,61% 2386 0,94% 14092 10,34%
Geldig 309776 21 246167 21 121017 21
Waterschapspartij Hollandse Delta 90249 29,13% 7 70428 28,61% 6 19421 16,05% 4
VVD 33702 10,88% 2 26033 10,58% 2 13530 11,18% 3
PvdA 31955 10,32% 2 24738 10,05% 2 17287 14,28% 3
50PLUS 26811 8,65% 2 14159 5,75% 1
CDA 25763 8,32% 2 26085 10,60% 3 18617 15,38% 3
Hollandse Delta Natuurlijk 24124 7,79% 2 11657 4,74% 1 6626 5,48% 1
Water Natuurlijk 23560 7,61% 1 20366 8,27% 2 14201 11,73% 3
SGP 20724 6,69% 1 19834 8,06% 2 12227 10,10% 3
ChristenUnie 19110 6,17% 1 14499 5,89% 1 6391 5,28% 1
Algemene Waterschapspartij 13778 4,45% 1 I-AWP 3723 3,08%
Inwonersbelang-AWP 12312 5,00% 1
Trots op Nederland 6056 2,46%
Huurdersvereniging IJsselmonde 3177 2,63%
Samenwerkende Lokale Partijen 2939 2,43%
Hollands Tij 2878 2,38%
Geborgde zetels 9 9 9 Categorie
LTO Noord 4 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 4 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam 4 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Hunze en Aa's 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 339543 47,5% 23 334231 23,7% 23
Blanco 3236 1,79% 3828 2,38% 469 0,59%
Ongeldig 754 0,42% 1320 0,82% 7609 9,62%
Geldig 176544 16 156015 16 71001 16
Water Natuurlijk 57672 32,67% 5 37801 24,23% 4 16413 23,12% 4
PvdA 31606 17,90% 3 22940 14,70% 2 13439 18,93% 3
VVD 21482 12,17% 2 21714 13,92% 2 7942 11,19% 2
CDA 17211 9,75% 2 20464 13,12% 2 9025 12,71% 2
Algemene Waterschapspartij 17174 9,73% 2 14231 9,12% 2 3633 5,12% 1
50PLUS 16370 9,27% 1 12501 8,01% 1
ChristenUnie 15029 8,51% 1 11897 7,63% 1 4760 6,70% 1
Partij voor de Dieren 14467 9,27% 2 3365 4,74% 1
Werk aan Water 9340 13,15% 2
Nuchter Waterbeheer 3084 4,34%
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord * 4 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
* 1 geborgde zetel in overleg met BoerenNatuur
Limburg 2019 2017*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 923202 40,2% 30
Blanco 14042 3,18% 16123 4,34%
Ongeldig 3307 0,75% 4164 1,12%
Geldig 424274 21 350806 21
Waterbelang Parkstad 48770 11,49% 3 53396 15,22% 3+0
Water Natuurlijk 47239 11,13% 3 61631 17,57% 2+2
Waterbelang Westelijke Mijnstreek 39976 9,42% 2 31804 9,07% 2+0
Waterbelang Midden-Limburg 39900 9,40% 2 24354 6,94% 2+0
VVD 38848 9,16% 2 24093 6,87% 1+0
Waterbelang Heuvelland 32088 7,56% 2 24768 7,06% 2+0
Lokaal Limburg 27230 6,42% 1
Waterbelang Venlo 26241 6,18% 1 19422 5,54% 0+1
Waterbelang Land v. Weert en Leudal 26166 6,17% 1 28618 8,16% 0+2
Waterbelang Maastricht 23310 5,49% 1 22657 6,46% 1+0
Waterbelang Venray en Maasduinen 22462 5,29% 1 20970 5,98% 0+1
Waterbelang Horst-Helden-Beesel 20893 4,92% 1 20410 5,82% 0+1
50PLUS 19421 4,58% 1 18683 5,33% 1+0
Algemene Waterschapspartij 11730 2,76%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 Natuurterreinen
* Per 1-1-2017: Samenvoeging van Roer & Overmaas met Peel & Maasvallei. Er is voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2015 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 14 zetels voor Roer & Overmaas en 7 zetels voor Peel & Maasvallei. Links Waterschap Roer & Overmaas, rechts Waterschap Peel & Maasvallei.
Noorderzijlvest 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 282997 49,6% 23 271893 25,6% 23
Blanco 2736 1,79% 3590 2,56% 363 0,52%
Ongeldig 571 0,37% 840 0,60% 5532 7,95%
Geldig 149133 16 135899 16 63661 16
Water Natuurlijk 49208 33,00% 5 31702 23,33% 4 14838 23,31% 4
PvdA 26123 17,52% 3 19651 14,46% 2 11180 17,56% 3
ChristenUnie 16351 10,96% 2 14565 10,72% 2 6635 10,42% 2
CDA 15388 10,32% 2 17168 12,63% 2 9726 15,28% 2
Betaalbaar Water 14689 9,85% 2 11845 8,72% 2 8533 13,40% 2
VVD 14159 9,49% 2 14217 10,46% 2 5267 8,27% 1
50PLUS 7335 4,92% 1 6107 4,49%
Algemene Waterschapspartij 5880 3,94% 7029 5,17% 1
Partij voor de Dieren 11480 8,45% 1
Partij voor Mens en Spirit 2135 1,57%
Werk aan Water 7482 11,75% 2
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord * 4 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
* 1 geborgde zetel in overleg met BoerenNatuur
Rivierenland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 778831 45,3% 30 747880 23,1% 30
Blanco 8001 1,85% 7309 2,07% 1179 0,68%
Ongeldig 1738 0,40% 2180 0,62% 17117 9,89%
Geldig 423384 22 343480 22 154737 22
CDA 73944 17,46% 4 60528 17,62% 4 26109 16,87% 4
Water Natuurlijk 68552 16,19% 4 42167 12,28% 3 23124 14,94% 3
VVD 58522 13,82% 3 39835 11,60% 3 13548 8,76% 2
PvdA 54397 12,85% 3 42138 12,27% 3 21859 14,13% 3
Partij voor de Dieren 44503 10,51% 2 22561 6,57% 1
50PLUS 34260 8,09% 2 14146 4,12% 1
SGP 33674 7,95% 2 29299 8,53% 2 15207 9,83% 2
ChristenUnie 27853 6,58% 1 20376 5,93% 2 10109 6,53% 2
AWP/LRR 27679 6,54% 1
Lokale Regiobelangen Rivierenland 32359 9,42% 2 18758 12,12% 3
Algemene Waterschapspartij 22792 6,64% 1 16286 10,52% 2
Huiseigenaren 11517 3,35% 5753 3,72% 1
PSP'92 Rivierenland 5762 1,68%
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3984 2,57%
Geborgde zetels 8 8 8 Categorie
LTO Noord 2 2 2 Ongebouwd
ZLTO 2 2 2 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Rijn en IJssel 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 492858 45,4% 30 485082 24,6% 30
Blanco 5296 1,95% 5319 2,38% 844 0,71%
Ongeldig 1173 0,43% 1496 0,67% 11792 9,90%
Geldig 265286 22 217055 22 106512 22
CDA 54699 20,62% 5 50960 23,48% 6 22514 21,14% 5
Water Natuurlijk 53195 20,05% 5 42664 19,66% 5 20416 19,17% 4
PvdA 45582 17,18% 4 29966 13,81% 3 15745 14,78% 4
VVD 40285 15,19% 3 31579 14,55% 3 13692 12,85% 3
Vrienden van de Berkel 28465 10,73% 2 21229 9,78% 2 11241 10,55% 3
50PLUS 17236 6,50% 1 11897 5,48% 1
Algemene Waterschapspartij 14997 5,65% 1 15792 7,28% 1 4632 4,35% 1
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen 10827 4,08% 1
Vereniging Kleine Kernen Gelderland VDKK 10406 4,79% 1 5544 5,21% 1
Ondernemend Waterschap 2562 1,18%
Ondernemend Oost-Nederland 4473 4,20% 1
Politieke Partij Zevenaar 2701 2,54%
ChristenUnie 2403 2,26%
Winterswijks Belang 1578 1,48%
Wijkraad Westervoort MSW 1573 1,48%
Geborgde zetels 8 8 8 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 Natuurterreinen
Rijnland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 984803 46,4% 30 952915 22,6% 30
Blanco 9400 1,70% 10090 2,21% 1645 0,76%
Ongeldig 2367 0,43% 3361 0,74% 18813 8,74%
Geldig 541989 21 443314 21 194755 21
VVD 112421 2,74% 5 93199 23,28% 4 35445 22,73% 4
PvdA 82088 15,15% 3 54784 13,68% 3 24500 15,71% 3
Water Natuurlijk 74920 13,82% 3 59026 14,74% 3 33564 21,52% 4
CDA 73644 13,59% 3 80921 20,21% 4 44616 28,61% 5
Partij voor de Dieren 63495 11,72% 2 42533 10,62% 2 9908 6,35% 1
50PLUS 43741 8,07% 2 26708 6,67% 1
ChristenUnie/SGP 42905 7,92% 2 35761 8,93% 2
Algemene Waterschapspartij 40451 7,46% 1 45483 11,36% 2 20446 13,11% 2
Trots op Nederland 8324 1,54%
Partij voor Mens en Spirit 4899 1,22%
ChristenUnie 14662 9,40% 1
Lokaal Belang in Regionale Samenwerking 8099 5,19% 1
Politieke Partij Wil van Aken 3515 2,25%
Geborgde zetels 9 9 9 Categorie
LTO Noord 4 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 4 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Scheldestromen 2019 2015 2010*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 305901 48,1% 30 303597 32,9% 30
Blanco 1934 1,14% 1893 1,29% 528 0,53%
Ongeldig 755 0,45% 949 0,64%
Geldig 166750 23 144318 23 99266 21
Partij voor Zeeland 26102 15,65% 4 16491 11,43% 3 10914 10,99% 2
CDA 25568 15,33% 4 21383 14,82% 4 13602 13,70% 3
SGP 21061 12,63% 3 20236 14,02% 3 14885 15,00% 4
PvdA 16692 10,01% 2 15050 10,43% 2 10898 10,98% 2
VVD 15640 9,38% 2 16489 11,43% 3 12868 12,96% 3
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 15201 9,12% 2 18028 12,49% 3 15465 15,58% 3
Water Natuurlijk 13886 8,33% 2 12428 8,61% 2 10492 10,57% 2
50PLUS 13401 8,04% 2 7392 5,12% 1
Algemene Waterschapspartij 9913 5,94% 1 6948 4,81% 1 3930 3,96% 1
ChristenUnie 9286 5,57% 1 9873 6,84% 1 6212 6,26% 1
Geborgde zetels 7 7 9 Categorie
ZLTO 3 3 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Zeeland 4 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
* Per 1-1-2011: Samenvoeging van Zeeuwse Eilanden met Zeeuws-Vlaanderen.
Schieland en de Krimpenerwaard 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 478300 40,7% 30 455544 20,7% 30
Blanco 5216 2,14% 5200 2,67% 978 1,04%
Ongeldig 1422 0,58% 1845 0,95% 8994 9,52%
Geldig 236983 21 187630 21 84464 21
Water Natuurlijk 58767 24,80% 6 30924 16,48% 4 13200 15,63% 4
VVD 46037 19,43% 5 35281 18,80% 4 13893 16,45% 4
PvdA 34945 14,75% 3 29145 15,53% 3 16700 19,77% 4
50PLUS 25452 10,74% 2 15073 8,03% 2
SGP/ChristenUnie 23622 9,97% 2 20368 10,86% 2
CDA 18061 7,62% 1 22098 11,78% 3 12514 14,82% 3
Ons Platteland 16004 6,75% 1
Algemene Waterschapspartij 14095 5,95% 1 12514 6,67% 1 2829 3,35%
Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard OnsP 13123 6,99% 1 5787 6,85% 2
Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer OnsP 9104 4,85% 1
SGP 6654 7,88% 2
ChristenUnie 4719 5,59% 1
Stichting Krimpenerwaard op de Kaart SVVW 4298 5,09% 1
Boulevard Rotterdam 2168 2,57%
Hollands Tij 1702 2,02%
Geborgde zetels 9 9 9 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 5 5 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 5 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Stichtse Rijnlanden 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 633751 47,1% 30 597596 21,4% 30
Blanco 8478 2,28% 10434 3,49% 1181 0,92%
Ongeldig 1562 0,42% 2217 0,74% 10734 8,38%
Geldig 362304 23 286160 23 116184 23
Water Natuurlijk 94545 26,10 7 70123 24,50% 6 29654 25,52% 6
VVD 51332 14,17% 4 44860 15,68% 4 12912 11,11% 3
Partij voor de Dieren 43365 11,97% 3 29929 10,46% 3 5995 5,16% 1
CDA 39783 10,98% 3 40603 14,19% 3 17759 15,29% 4
PvdA 37903 10,46% 2 36913 12,90% 3 15532 13,37% 3
Algemene Waterschapspartij 25159 6,94% 1 13082 4,57% 1 7967 6,86% 2
ChristenUnie 22027 6,08% 1 19291 6,74% 1 7424 6,39% 1
Waterschap@Inwonersbelangen 18630 5,14% 1 20594 7,20% 1 11590 9,98% 2
50PLUS 17349 4,79% 1
SGP 12211 3,37% 10765 3,76% 1 7351 6,33% 1
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 Natuurterreinen
Vallei en Veluwe 2019 2015 2012*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 859363 50,0% 30 822307 25,0% 30
Blanco 8534 1,64% 9232 2,15% 1059 0,51%
Ongeldig 1938 0,37% 2933 0,68% 18950 9,21%
Geldig 510380 23 417125 23 185750 22
VVD 77681 15,22% 4 63335 15,18% 3 17183 9,25% 1+1
ChristenUnie 710991 13,93% 3 57465 13,78% 3 20054 10,80% 1+1
CDA 65996 12,93% 3 63215 15,15% 3 31301 16,85% 2+2
Water Natuurlijk 64308 12,60% 3 50986 12,22% 3 38824 20,90% 2+3
PvdA 54444 10,67% 2 46526 11,15% 3 17805 9,59% 1+1
SGP 53271 10,44% 2 46012 11,03% 3 21523 11,59% 1+2
Lokaal Waterbeheer 43623 8,55% 2 34491 8,27% 2
Algemene Waterschapspartij 39326 7,71% 2 32952 7,90% 2 20375 10,97% 1+1
50PLUS 36776 7,21% 2 22143 5,31% 1
Verenigde Seniorenpartij 3864 0,76%
Veluws Water LokW 12103 6,52% 2+0
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 5712 3,08%
Vereniging Belangenbehartiging Agrarische Enclave 870 0,47%
Geborgde zetels 7 7 8 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 2 Natuurterreinen
* Per 1-1-2013: Samenvoeging van Veluwe met Vallei & Eem. In verband met de naar verwachting korte zittingsduur van het algemeen bestuur, is er voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2008 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 11 zetels per waterschap. Links Waterschap Veluwe, rechts Waterschap Vallei & Eem.
Vechtstromen 2019 2013*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 637345 21,2% 27
Blanco 7255 2,10% 499 0,37%
Ongeldig 1467 0,42% 1208 0,73%
Geldig 337304 20 133586 20
Water Natuurlijk 88084 26,11% 6 28797 21,56% 5
CDA 74394 22,06% 5 29959 22,43% 5
Algemene Waterschapspartij 46768 13,87% 3 20938 15,67% 3
VVD 46125 13,67% 3 15317 11,47% 2
50PLUS 25303 7,50% 1
ChristenUnie 25272 7,49% 1 14447 10,81% 2
Ouderenpartij 16347 4,85% 1 12689 9,50% 2
SGP 11927 3,54% 7353 5,50% 1
Lijst-Capelle 3084 0,91%
Water voor jou! 4086 3,06%
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 1 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren 1 1 Natuurterreinen
* Per 1-1-2014: Samenvoeging van Regge & Dinkel met Velt & Vecht
Zuiderzeeland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 305382 41,8% 25 287035 22,5% 25
Blanco 3061 1,94% 2466 1,93% 337 0,52%
Ongeldig 881 0,56% 1082 0,85% 6252 9,69%
Geldig 154022 18 124193 18 57929 18
Water, Wonen en Natuur 51449 33,40% 6 39622 31,90% 6 18623 32,15% 6
ChristenUnie/SGP 21182 13,75% 3
Werk aan Water 19233 12,49% 2 14152 11,40% 2 9905 17,10% 3
VVD 17794 11,55% 2 17051 13,73% 2 6165 10,64% 2
50PLUS 16211 10,53% 2 12366 9,96% 2
CDA 13192 8,57% 2 14567 11,73% 2 7045 12,16% 2
Algemene Waterschapspartij 9427 6,12% 1 10574 8,51% 2 6275 10,83% 2
Ouderen Politiek Actief 5534 3,59%
ChristenUnie 9787 7,88% 1 4472 7,72% 2
SGP 6074 4,89% 1 1927 3,33%
Partij voor de Dieren 3517 6,07% 1
Geborgde zetels 7 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi, Eem en Flevoland 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 1 Natuurterreinen
Groot Salland Per 1-1-2016:
Drents Overijsselse Delta
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 301464 49,0% 25 290641 25,7% 25
Blanco 3572 2,42% 413 0,55%
Ongeldig 874 0,59% 8354 11,20%
Geldig 143193 17 65852 17
Water Natuurlijk 44220 30,88% 5 20791 31,57% 6
CDA 27803 19,42% 3 14479 21,99% 4
ChristenUnie 18857 13,17% 3 7835 11,90% 2
VVD 16144 11,27% 2 4101 6,23% 1
Sallandse Gemeentebelangen 14966 10,45% 2
SGP 11138 7,78% 1 4725 7,18% 1
Algemene Waterschapspartij 10065 7,03% 1 3724 5,66% 1
Algemeen PlattelandsBelang SGB 5174 7,86% 2
Hengelsport Zwolle 2257 3,43%
Hengelsportvereniging 1443 2,19%
Gemeentebelangen Dalfsen 1323 2,01%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 Natuurterreinen
Peel en Maasvallei Per 1-1-2017:
Limburg
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 325459 40,9% 25 316597 25,7% 25
Blanco 5600 4,21% 396 0,49%
Ongeldig 1265 0,95% 9887 12,16%
Geldig 126117 16 71023 16
Waterbelang * 89420 70,90% 11 48736 68,62% 11
  Waterbelang Land v. Weert en Leudal 28618 22,69% 4 15650 22,04% 3
  Waterbelang Venray en Maasduinen 20970 16,63% 3 11512 16,21% 3
  Waterbelang Horst-Helden-Beesel 20410 16,18% 2 13834 19,48% 3
  Waterbelang Venlo 19422 15,40% 2 7740 10,90% 2
Water Natuurlijk 19978 15,84% 3 10892 15,34% 3
VVD 10321 8,18% 1 4968 6,99% 1
50PLUS 6398 5,07% 1
De Maaslanders 4670 6,58% 1
ChristenUnie 1757 2,47%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Limburg 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 Natuurterreinen
* Waterbelang nam deel met een aantal onderling verbonden regionale lijsten
Reest en Wieden Per 1-1-2016:
Drents Overijsselse Delta
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 171552 49,5% 23 167781 29,4% 23
Blanco 1253 1,48% 208 0,42%
Ongeldig 535 0,63% 4458 9,04%
Geldig 83049 15 44624 15
CDA 17508 21,08% 3 11073 24,81% 4
VVD 15617 18,80% 3 4239 9,50% 1
Water Natuurlijk 12113 14,59% 2 7661 17,17% 3
PvdA 11853 14,27% 2 7542 16,90% 2
Algemene Waterschapspartij 11299 13,61% 2 2525 5,66% 1
ChristenUnie 7975 9,60% 2 2822 6,32% 1
50PLUS 6684 8,05% 1
Werk aan Water 8082 18,11% 3
Noord-Nederlandse Duikfederatie 680 1,52%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 Natuurterreinen
Regge en Dinkel Per 1-1-2014:
Vechtstromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 469919 21,6% 27
Blanco 615 0,60%
Ongeldig 10912 10,73%
Geldig 90127 18
CDA 31072 34,48% 6
Water Natuurlijk 25777 28,60% 5
Algemene Waterschapspartij 15220 16,89% 3
VVD 7431 8,25% 2
ChristenUnie 6508 7,22% 1
SGP 4119 4,57% 1
Geborgde zetels 9 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
KvK Oost-Nederland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Roer en Overmaas Per 1-1-2017:
Limburg
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 597743 39,8% 25 593816 23,6% 25
Blanco 10523 4,42% 754 0,54%
Ongeldig 2899 1,22% 15442 11,02%
Geldig 224689 16 123972 16
Waterbelang * 156979 69,87% 11 85296 68,80% 11
  Waterbelang Parkstad 53396 23,76% 4 24237 19,55% 3
  Waterbelang Westelijke Mijnstreek 31804 14,15% 2 21526 17,36% 3
  Waterbelang Heuvelland 24768 11,02% 2 15083 12,17% 2
  Waterbelang Midden-Limburg 24354 10,84% 2
  Waterbelang Maastricht 22657 10,08% 1 12609 10,17% 2
  Waterbelang Roerstreek WBML 11841 9,55% 1
Water Natuurlijk 41653 18,54% 3 20715 16,71% 3
VVD 13772 6,13% 1 11259 9,08% 2
50PLUS 12285 5,47% 1
ChristenUnie 3960 3,19%
Algemene Waterschapspartij 2742 2,21%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Limburg 4 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 Natuurterreinen
* Waterbelang nam deel met een aantal onderling verbonden regionale lijsten
Vallei en Eem Per 1-1-2013:
Vallei & Veluwe
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 483015 24,8% 26
Blanco 760 0,64%
Ongeldig 10517 8,80%
Geldig 108272 19
Water Natuurlijk 26221 24,22% 5
CDA 18914 17,47% 3
SGP 14180 13,10% 3
ChristenUnie 12110 11,18% 2
Algemene Waterschapspartij 11836 10,93% 2
VVD 11524 10,64% 2
PvdA 10305 9,52% 2
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3182 2,94%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Velt en Vecht Per 1-1-2014:
Vechtstromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 155991 25,5% 21
Blanco 129 0,32%
Ongeldig 4097 10,31%
Geldig 35519 14
CDA 8962 25,23% 4
Water Natuurlijk 6068 17,08% 3
PvdA 5846 16,46% 2
ChristenUnie 3993 11,24% 2
Werk aan Water 3503 9,86% 1
VVD 2920 8,22% 1
Drentse Ouderenpartij 2917 8,21% 1
Algemene Waterschapspartij 1310 3,69%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Veluwe Per 1-1-2013:
Vallei & Veluwe
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 339292 25,4% 26
Blanco 299 0,35%
Ongeldig 8433 9,78%
Geldig 77478 19
Water Natuurlijk 12603 16,27% 3
CDA 12387 15,99% 3
Veluws Water 12103 15,62% 3
Algemene Waterschapspartij 8539 11,02% 2
ChristenUnie 7944 10,25% 2
PvdA 7500 9,68% 2
SGP 7343 9,48% 2
VVD 5659 7,30% 2
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 2530 3,27%
Vereniging Belangenbehartiging Agrarische Enclave 870 1,12%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Oost-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Zeeuwse Eilanden Per 1-1-2011:
Scheldestromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 214604 31,0% 30
Blanco 281 0,42%
Ongeldig 5336 8,02%
Geldig 60931 21
SGP 12696 20,84% 4
CDA 10453 17,16% 4
Water Natuurlijk 8377 13,75% 3
PvdA 8057 13,22% 3
Partij voor Zeeland 7334 12,04% 2
VVD 6144 10,08% 2
ChristenUnie 4974 8,16% 2
Algemene Waterschapspartij 2896 4,75% 1
Geborgde zetels 9 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
KvK Zeeland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Zeeuws-Vlaanderen Per 1-1-2011:
Scheldestromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 86318 35,8% 25
Blanco 115 0,37%
Ongeldig 2665 8,62%
Geldig 28147 18
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 5907 20,99% 4
CDA 4484 15,93% 3
Algemeen Waterschapsbelang ZVL 4339 15,42% 3
Onafhankelijke Waterschapspartij 3214 11,42% 2
Water Natuurlijk 2963 10,53% 2
PvdA 2875 10,21% 2
VVD 1630 5,79% 2
SGP 1155 4,10%
ChristenUnie 809 2,87%
Lijst Cees Freeke 771 2,74%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Zeeland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen