Waterschapsverkiezingen - 2008 t/m 2023

Nederland


Aa en Maas 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 644734 53,0% 30 619659 49,0% 30 593238 41,2% 30 572666 21,9% 30
Blanco 4668 1,37% 8974 2,96% 6878 2,81% 832 0,66%
Ongeldig 1117 0,33% 1399 0,46% 2036 0,83% 14870 11,84%
Geldig 335783 26 293010 23 235665 23 109905 21
Water Natuurlijk 92290 27,49% 8 85123 29,05% 7 57046 24,21% 6 32922 29,95% 6
BoerBurgerBeweging 84249 25,09% 7
VVD 37052 11,03% 3 48163 16,44% 4 36852 15,64% 4 12020 10,94% 3
CDA 34107 10,16% 2 62561 21,35% 5 64451 27,35% 7 32952 29,98% 6
PvdA 27746 8,26% 2 33341 11,38% 3 27430 11,64% 2 16493 15,01% 3
Partij voor de Dieren 24511 7,30% 2
50PLUS 17115 5,10% 1 30084 10,27% 2 22531 9,56% 2
Algemene Waterschapspartij 12975 3,86% 1 21933 7,49% 1 27355 11,61% 2 15518 14,12% 3
Ouderen Appèl/Hart voor Water 5738 1,71% 11805 4,03% 1
Geborgde zetels 4 7 7 9 Categorie
ZLTO 2 3 3 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 4 Bedrijfsgebouwd
Amstel, Gooi en Vecht 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 1138097 46,4% 30 1066421 48,7% 30 1014735 41,4% 30 944633 18,2% 30
Blanco 5708 1,08% 12018 2,31% 14758 3,51% 1567 0,91%
Ongeldig 2689 0,51% 3532 0,68% 4715 1,12% 14680 8,53%
Geldig 519272 26 504194 23 400417 23 155940 23
PvdA 105151 20,25% 6 92247 18,30% 4 69382 17,33% 5 22289 14,29% 3
Water Natuurlijk 78730 15,16% 4 76605 15,19% 4 62765 15,67% 4 34987 22,44% 5
Partij voor de Dieren 77688 14,96% 4 81842 16,23% 4 44188 11,04% 3 11063 7,09% 2
VVD 73080 14,07% 4 92995 18,44% 5 75752 18,92% 5 21641 13,88% 3
BoerBurgerBeweging 58951 11,35% 3
Algemene Waterschapspartij 36623 7,05% 2 9546 2,38% 8998 5,77% 1
De Groenen 22332 4,30% 1 39418 7,82% 2 23604 5,89% 1
CDA 21286 4,10% 1 43271 8,58% 2 42556 10,63% 3 21031 13,49% 3
ChristenUnie 16277 3,13% 1 20477 4,06% 1
50PLUS 15013 2,89% 31035 6,16% 1 18400 4,60% 1
Belang van Nederland 12834 2,47%
Republikeinse Politieke Partij 1307 0,25% 1727 0,34%
Forum Duurzaam Effectief Waterschap 15009 2,98%
Socialistische Waterschapsvereniging 5898 1,17% 15225 3,80% 1 11168 7,16% 2
QUEER 3670 0,73%
ChristenUnie/SGP 13440 3,36% 5705 3,66% 1
Eigen Woning en Water! FDEW 11053 2,76% 10441 6,70% 2
Recreatie, Wonen en Water 9577 2,39% 6858 4,40% 1
Partij voor Mens en Spirit 4929 1,23%
Rijdend Nederland 1759 1,13%
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi, Eem en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Brabantse Delta 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 694821 49,0% 30 667306 46,9% 30 654667 37,9% 30 632539 21,4% 30
Blanco 3973 1,17% 6284 2,01% 6219 2,51% 919 0,68%
Ongeldig 1082 0,32% 1604 0,51% 2216 0,89% 16313 12,03%
Geldig 335136 26 305307 23 239758 23 118385 21
BoerBurgerBeweging 59749 17,83% 5
VVD 45186 13,48% 4 55290 18,11% 5 43282 18,05% 4 15638 13,21% 3
Ons Water 41675 12,44% 3 48853 16,00% 4 41698 17,39% 4 16496 13,93% 3
West-Brabant Waterbreed 36909 11,01% 3 37898 12,41% 3 30219 12,60% 3 15718 13,28% 3
Water Natuurlijk 34053 10,16% 3 28603 9,37% 2 26580 11,09% 3 19488 16,46% 4
PvdA 28815 8,60% 2 27881 9,13% 2 24412 10,18% 2 12885 10,88% 2
Partij voor de Dieren 26098 7,79% 2 27396 8,97% 2
CDA 24877 7,42% 2 39217 12,85% 3 42759 17,83% 4 21307 18,00% 4
50PLUS 14071 4,20% 1 26184 8,58% 2 20952 8,74% 2
Algemene Waterschapspartij 10563 3,15% 1 8209 2,69% 9856 4,11% 1 6179 5,22% 1
Belang van Nederland 10410 3,11%
Ouderen Appèl/Hart voor Water 2730 0,81%
ChristenUnie 5776 1,89% 3137 2,65%
Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne 6114 5,16% 1
Tilburgse Volkspartij 1423 1,20%
Geborgde zetels 4 7 7 9 Categorie
ZLTO 2 3 3 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Zuid-West Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 1 Bedrijfsgebouwd
Delfland 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 1001976 44,8% 30 952351 46,0% 30 912417 38,4% 30 859287 19,6% 30
Blanco 5180 1,15% 10247 2,34% 9293 2,65% 2117 1,26%
Ongeldig 1947 0,43% 2781 0,64% 2978 0,85% 17172 10,18%
Geldig 442021 26 424694 21 338329 21 149380 21
BoerBurgerBeweging 66576 15,06% 4
VVD 59068 13,36% 4 82711 19,48% 5 66268 19,59% 4 24036 16,09% 4
Water Natuurlijk 56411 12,76% 4 56905 13,40% 3 40504 11,97% 3 25558 17,11% 4
PvdA 48628 11,00% 3 62283 14,67% 3 47660 14,09% 3 26543 17,77% 4
Partij voor de Dieren 48295 10,93% 3 52269 12,31% 3 36996 10,93% 2 7829 5,24% 2
Algemene Waterschapspartij 47840 10,82% 3 52813 12,44% 3 64713 19,13% 4 18560 12,42% 3
CDA 39144 8,86% 2 45177 10,64% 2 46317 13,69% 3 28587 19,14% 4
JA21 21246 4,81% 1
Belang van Nederland 19460 4,40% 1
ChristenUnie/SGP 17626 3,99% 1 19495 4,59% 1 15836 4,68% 1
50PLUS 11599 2,62% 30855 7,27% 1 20035 5,92% 1
GOUD 6128 1,39%
Waterschapspartij PUUR 14978 3,53%
Partij Sociaal Cultureel Centrum 3504 0,83%
Lijst-Gerritsen 2160 0,51%
Integer Liberaal 1544 0,36%
ChristenUnie 5023 3,36%
Hollands Tij 3687 2,47%
SGP 2849 1,91%
Delfland Onafhankelijk en Liberaal 2354 1,58%
Sociaal-Liberale Partij 2178 1,46%
Stadsbelangen Delfland 1230 0,82%
Europese (Nieuwe) Burgers Water & Werk 946 0,63%
Geborgde zetels 4 9 9 9 Categorie
LTO Noord 2 4 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 4 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
De Dommel 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 763526 49,0% 30 730993 46,7% 30 703093 38,8% 30 672154 19,1% 30
Blanco 5437 1,45% 11692 3,42% 9354 3,43% 1133 0,88%
Ongeldig 1339 0,36% 1870 0,55% 2271 0,83% 12382 9,66%
Geldig 367620 26 327884 23 261372 23 114658 22
Water Natuurlijk 83644 22,75% 7 103337 31,52% 8 63164 24,17% 6 29224 25,49% 6
BoerBurgerBeweging 56936 15,49% 4
VVD 47871 13,02% 4 50104 15,28% 4 43013 16,46% 4 11869 10,35% 2
PvdA 42346 11,52% 3 44170 13,47% 3 37680 14,42% 4 17210 15,01% 3
Partij voor de Dieren 36640 9,97% 3
CDA 32387 8,81% 2 49243 15,02% 4 52008 19,90% 5 27452 23,94% 5
Algemene Waterschapspartij 23432 6,37% 1 15383 4,69% 1 16222 6,21% 1 10424 9,09% 2
50PLUS 15406 4,19% 1 30052 9,17% 2 22845 8,74% 2
Werken aan Water 12283 3,34% 1 20193 6,16% 1 18519 7,09% 1 14465 12,62% 3
Belang van Nederland 10856 2,95%
Ouderen Appèl/Hart voor Water 4274 1,16% 9592 2,93%
Bedrijfsbelangen 1545 0,42%
ChristenUnie 5810 1,77%
Tilburgse Volkspartij & Ouderen Nu 7921 3,03%
Tilburgse Volkspartij 4014 3,50% 1
Geborgde zetels 4 7 7 8 Categorie
ZLTO 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 2 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 3 Bedrijfsgebouwd
Drents Overijsselse Delta 2023 2019 2016*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 511818 65,0% 29 491020 57,6% 29 473016 49,1% 29
Blanco 3347 1,01% 5362 1,89% 4825 2,08%
Ongeldig 915 0,27% 1037 0,37% 1409 0,61%
Geldig 328561 25 276640 21 226242 21
BoerBurgerBeweging 94084 28,64% 9
Water Natuurlijk 59796 18,20% 5 58635 21,20% 5 56333 24,90% 4+1
VVD 30143 9,17% 2 44637 16,14% 4 31761 14,04% 1+2
Gemeentebelangen Drenthe/Overijssel 27256 8,30% 2 35291 12,76% 3
Partij voor de Dieren 26191 7,97% 2
CDA 25927 7,89% 2 42465 15,35% 3 45311 20,03% 3+2
ChristenUnie 25619 7,80% 2 31611 11,43% 2 26832 11,86% 2+1
SGP 16690 5,08% 1 16128 5,83% 1 11138 4,92% 1+0
Algemene Waterschapspartij 9169 2,79% 28274 10,22% 2 21364 9,44% 1+1
Belang van Nederland 7904 2,41%
50PLUS 5782 1,76% 19599 7,08% 1 6684 2,95%
Sallandse Gemeentebelangen GBDrOv 14966 6,62% 1+0
PvdA 11853 5,24% 0+1
Geborgde zetels 4 8 8 Categorie
LTO Noord 2 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
* Per 1-1-2016: Samenvoeging van Groot Salland met Reest & Wieden. Er is voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2015 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 13 zetels voor Groot Salland en 8 zetels voor Reest & Wieden. Links Waterschap Groot Salland, rechts Waterschap Reest & Wieden.
Fryslân 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 539670 63,2% 25 525068 56,2% 25 512046 50,6% 25 507704 27,9% 25
Blanco 2712 0,80% 3521 1,19% 4387 1,69% 570 0,40%
Ongeldig 882 0,26% 960 0,33% 1542 0,60% 9977 7,05%
Geldig 337209 21 290671 18 252972 18 131046 18
BoerBurgerBeweging 91044 27,00% 7
Water Natuurlijk 52631 15,61% 4 45876 15,78% 3 32766 12,95% 3 22267 16,99% 3
Fryske Nasjonale Partij 35853 10,63% 2 39032 13,43% 2 32372 12,80% 2 11579 8,84% 2
PvdA 32971 9,78% 2 40198 13,83% 3 32234 12,74% 2 21781 16,62% 3
CDA 32336 9,59% 2 54057 18,60% 3 44673 17,66% 3 20107 15,34% 3
VVD 19978 5,92% 1 27373 9,42% 2 24077 9,52% 2 9015 6,88% 1
ChristenUnie 19675 5,83% 1 23650 8,14% 1 18715 7,40% 2 6933 5,29% 1
Partij voor de Dieren 16417 4,87% 1 19063 6,56% 1 15057 5,95% 1
Belang van Nederland 14762 4,38% 1
Algemene Waterschapspartij 11415 3,39%
Lagere Lasten Burger 10127 3,00% 27319 9,40% 2 25099 9,92% 2 19002 14,50% 3
50PLUS 14103 4,85% 1 10373 4,10%
Bedrijf, Boer en Burger 17606 6,96% 1
Werk aan Water BBB 15795 12,05% 2
Partij voor het Noorden 4567 3,49%
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord 2 3 2 2 Ongebouwd
Ned. Melkveehouders Vakbond 1 1 Ongebouwd
Ned. Akkerbouwers Vakbond Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 2 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Hollands Noorderkwartier 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 964004 53,2% 30 928735 52,3% 30 896660 43,3% 30 865367 22,7% 30
Blanco 5539 1,08% 10082 2,07% 8900 2,29% 1215 0,62%
Ongeldig 1931 0,38% 2266 0,47% 2893 0,75% 18513 9,42%
Geldig 505511 26 473676 23 376517 23 176795 23
BoerBurgerBeweging 94560 18,71% 6
Groen Water & Land 84765 16,77% 5 129889 27,42% 7 60970 16,19% 4 20942 11,85% 3
PvdA 59271 11,72% 3 69321 14,63% 4 45779 12,16% 3 22357 12,65% 3
VVD 50250 9,94% 3 58950 12,45% 3 57753 15,34% 4 21477 12,15% 3
Water Natuurlijk 40230 7,96% 2 51540 10,88% 3 56634 15,04% 4 30370 17,18% 4
Boeren Burgers Waterbelang 38663 7,65% 2 20935 4,42% 1 27833 7,39% 2 20821 11,78% 3
Partij voor de Dieren 36248 7,17% 2
CDA 26191 5,18% 1 50044 10,57% 2 52106 13,84% 4 23191 13,12% 3
Belang van Nederland 19860 3,93% 1
50PLUS 16702 3,30% 1 42970 9,07% 2 24244 6,44% 1
Algemene Waterschapspartij 15328 3,03% 34222 7,22% 1 19054 5,06% 1 16790 9,50% 2
ChristenUnie 11253 2,23% 15805 3,34%
De Groenen/Piratenpartij 4024 0,80%
Actief voor Water 3660 0,72%
De Vrije Lijst 2332 0,46%
Nederland met een PLAN (SVP) 2174 0,43%
ChristenUnie/SGP 10592 2,81% 3759 2,13%
Gewest N-Holland/Utrecht KNSB 8997 2,39% 10641 6,02% 1
Partij voor Mens en Spirit 6762 1,80%
Koninklijke Schuttevaer 5793 1,54%
Lijst Bedrijfsleven Meer met Water 6447 3,65% 1
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noordwest-Holland 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam Bedrijfsgebouwd
Hollandse Delta 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 710519 45,2% 30 689678 46,0% 30 669239 38,0% 30 652005 20,9% 30
Blanco 3382 1,05% 5615 1,77% 5955 2,34% 1158 0,85%
Ongeldig 1277 0,40% 1945 0,61% 2386 0,94% 14092 10,34%
Geldig 316675 26 309776 21 246167 21 121017 21
Waterschapspartij Hollandse Delta 51240 16,18% 5 90249 29,13% 7 70428 28,61% 6 19421 16,05% 4
BoerBurgerBeweging 47721 15,07% 4
VVD 30748 9,71% 3 33702 10,88% 2 26033 10,58% 2 13530 11,18% 3
PvdA 25200 7,96% 2 31955 10,32% 2 24738 10,05% 2 17287 14,28% 3
SGP 21365 6,75% 2 20724 6,69% 1 19834 8,06% 2 12227 10,10% 3
Partij voor de Dieren 21107 6,67% 2
Water Natuurlijk 20856 6,59% 2 23560 7,61% 1 20366 8,27% 2 14201 11,73% 3
JA21 18239 5,76% 1
ChristenUnie 16660 5,26% 1 19110 6,17% 1 14499 5,89% 1 6391 5,28% 1
CDA 16182 5,11% 1 25763 8,32% 2 26085 10,60% 3 18617 15,38% 3
Hollandse Delta Natuurlijk 15872 5,01% 1 24124 7,79% 2 11657 4,74% 1 6626 5,48% 1
50PLUS 10875 3,43% 1 26811 8,65% 2 14159 5,75% 1
Belang van Nederland 10853 3,43% 1
Algemene Waterschapspartij 7535 2,38% 13778 4,45% 1 I-AWP 3723 3,08%
GOUD 2222 0,70%
Inwonersbelang-AWP 12312 5,00% 1
Trots op Nederland 6056 2,46%
Huurdersvereniging IJsselmonde 3177 2,63%
Samenwerkende Lokale Partijen 2939 2,43%
Hollands Tij 2878 2,38%
Geborgde zetels 4 9 9 9 Categorie
LTO Noord 2 4 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 4 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam 4 Bedrijfsgebouwd
Hunze en Aa's 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 353788 58,5% 23 344762 52,4% 23 339543 47,5% 23 334231 23,7% 23
Blanco 2296 1,11% 3236 1,79% 3828 2,38% 469 0,59%
Ongeldig 638 0,31% 754 0,42% 1320 0,82% 7609 9,62%
Geldig 204076 19 176544 16 156015 16 71001 16
BoerBurgerBeweging 57452 28,15% 6
Water Natuurlijk 46160 22,62% 5 57672 32,67% 5 37801 24,23% 4 16413 23,12% 4
PvdA 25272 12,38% 3 31606 17,90% 3 22940 14,70% 2 13439 18,93% 3
Groninger Belang 19883 9,74% 2
VVD 13977 6,85% 1 21482 12,17% 2 21714 13,92% 2 7942 11,19% 2
ChristenUnie 11625 5,70% 1 15029 8,51% 1 11897 7,63% 1 4760 6,70% 1
CDA 8813 4,32% 1 17211 9,75% 2 20464 13,12% 2 9025 12,71% 2
Algemene Waterschapspartij 7589 3,72% 17174 9,73% 2 14231 9,12% 2 3633 5,12% 1
50PLUS 5148 2,52% 16370 9,27% 1 12501 8,01% 1
Belang van Nederland 5141 2,52%
Water in Bedrijf 3016 1,48%
Partij voor de Dieren 14467 9,27% 2 3365 4,74% 1
Werk aan Water 9340 13,15% 2
Nuchter Waterbeheer 3084 4,34%
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord * 2 4 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
* 1 geborgde zetel in overleg met BoerenNatuur
Limburg 2023 2019 2017*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 945797 49,0% 30 927525 47,6% 30 923202 40,2% 30
Blanco 9392 2,02% 14042 3,18% 16123 4,34%
Ongeldig 1939 0,42% 3307 0,75% 4164 1,12%
Geldig 452523 26 424274 21 350806 21
Waterbelang (9 lijsten) 174743 38,62% 10 279806 65,92% 14 246399 70,25% 10+5
  Waterbelang Parkstad 36595 8,09% 2 48770 11,49% 3 53396 15,22% 3+0
  Waterbelang Midden-Limburg 22812 5,04% 1 39900 9,40% 2 24354 6,94% 2+0
  Waterbelang Westelijke Mijnstreek 22658 5,01% 1 39976 9,42% 2 31804 9,07% 2+0
  Waterbelang Heuvelland 20464 4,52% 1 32088 7,56% 2 24768 7,06% 2+0
  Waterbelang Venray en Maasduinen 16679 3,69% 1 22462 5,29% 1 20970 5,98% 0+1
  Waterbelang Maastricht 14466 3,20% 1 23310 5,49% 1 22657 6,46% 1+0
  Waterbelang Venlo 14368 3,18% 1 26241 6,18% 1 19422 5,54% 0+1
  Waterbelang Land v. Weert en Leudal 13444 2,97% 1 26166 6,17% 1 28618 8,16% 0+2
  Waterbelang Horst-Helden-Beesel 13257 2,93% 1 20893 4,92% 1 20410 5,82% 0+1
BoerBurgerBeweging 65611 14,50% 4
Water Natuurlijk 51761 11,44% 3 47239 11,13% 3 61631 17,57% 2+2
Lokaal Limburg 47165 10,42% 3 27230 6,42% 1
Partij voor de Dieren 34438 7,61% 2
VVD 31176 6,89% 2 38848 9,16% 2 24093 6,87% 1+0
Algemene Waterschapspartij 17368 3,84% 1 11730 2,76%
50PLUS 15194 3,36% 1 19421 4,58% 1 18683 5,33% 1+0
Belang van Nederland 10116 2,24%
Partij voor Water Veiligheid 4951 1,09%
Geborgde zetels 4 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 2 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
* Per 1-1-2017: Samenvoeging van Roer & Overmaas met Peel & Maasvallei. Er is voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2015 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 14 zetels voor Roer & Overmaas en 7 zetels voor Peel & Maasvallei. Links Waterschap Roer & Overmaas, rechts Waterschap Peel & Maasvallei.
Noorderzijlvest 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 292200 60,1% 23 286744 53,2% 23 282997 49,6% 23 271893 25,6% 23
Blanco 1887 1,07% 2736 1,79% 3590 2,56% 363 0,52%
Ongeldig 488 0,28% 571 0,37% 840 0,60% 5532 7,95%
Geldig 173325 19 149133 16 135899 16 63661 16
Water Natuurlijk 44441 25,64% 6 49208 33,00% 5 31702 23,33% 4 14838 23,31% 4
BoerBurgerBeweging 35713 20,60% 4
PvdA 23370 13,48% 3 26123 17,52% 3 19651 14,46% 2 11180 17,56% 3
ChristenUnie 12671 7,31% 1 16351 10,96% 2 14565 10,72% 2 6635 10,42% 2
Student & Water 12204 7,04% 1
Groninger Belang 11352 6,55% 1
Betaalbaar Water 9908 5,72% 1 14689 9,85% 2 11845 8,72% 2 8533 13,40% 2
VVD 8936 5,16% 1 14159 9,49% 2 14217 10,46% 2 5267 8,27% 1
CDA 7584 4,38% 1 15388 10,32% 2 17168 12,63% 2 9726 15,28% 2
50PLUS 3725 2,15% 7335 4,92% 1 6107 4,49%
Belang van Nederland 3421 1,97%
Algemene Waterschapspartij 5880 3,94% 7029 5,17% 1
Partij voor de Dieren 11480 8,45% 1
Partij voor Mens en Spirit 2135 1,57%
Werk aan Water 7482 11,75% 2
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord * 2 4 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
* 1 geborgde zetel in overleg met BoerenNatuur
Rivierenland 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 843287 57,2% 30 809449 53,5% 30 778831 45,3% 30 747880 23,1% 30
Blanco 4484 0,93% 8001 1,85% 7309 2,07% 1179 0,68%
Ongeldig 1367 0,28% 1738 0,40% 2180 0,62% 17117 9,89%
Geldig 476174 26 423384 22 343480 22 154737 22
BoerBurgerBeweging 90579 19,02% 6
Water Natuurlijk 77639 16,30% 5 68552 16,19% 4 42167 12,28% 3 23124 14,94% 3
CDA 50265 10,56% 3 73944 17,46% 4 60528 17,62% 4 26109 16,87% 4
PvdA 48783 10,24% 3 54397 12,85% 3 42138 12,27% 3 21859 14,13% 3
VVD 43884 9,22% 2 58522 13,82% 3 39835 11,60% 3 13548 8,76% 2
Partij voor de Dieren 41694 8,76% 2 44503 10,51% 2 22561 6,57% 1
SGP 37349 7,84% 2 33674 7,95% 2 29299 8,53% 2 15207 9,83% 2
ChristenUnie 20203 4,24% 1 27853 6,58% 1 20376 5,93% 2 10109 6,53% 2
Algemene Waterschapspartij 18151 3,81% 1 22792 6,64% 1 16286 10,52% 2
JA21 17675 3,71% 1
50PLUS 12157 2,55% 34260 8,09% 2 14146 4,12% 1
Belang van Nederland 10630 2,23%
Water Lokaal 7165 1,50%
AWP/LRR 27679 6,54% 1
Lokale Regiobelangen Rivierenland 32359 9,42% 2 18758 12,12% 3
Huiseigenaren 11517 3,35% 5753 3,72% 1
PSP'92 Rivierenland 5762 1,68%
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3984 2,57%
Geborgde zetels 4 8 8 8 Categorie
LTO Noord 1 2 2 2 Ongebouwd
ZLTO 1 2 2 2 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Rijn en IJssel 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 520577 60,4% 30 506160 53,7% 30 492858 45,4% 30 485082 24,6% 30
Blanco 3817 1,21% 5296 1,95% 5319 2,38% 844 0,71%
Ongeldig 852 0,27% 1173 0,43% 1496 0,67% 11792 9,90%
Geldig 309558 26 265286 22 217055 22 106512 22
BoerBurgerBeweging 93584 30,23% 9
Water Natuurlijk 54758 17,69% 5 53195 20,05% 5 42664 19,66% 5 20416 19,17% 4
PvdA 48380 15,63% 4 45582 17,18% 4 29966 13,81% 3 15745 14,78% 4
CDA 34025 10,99% 3 54699 20,62% 5 50960 23,48% 6 22514 21,14% 5
VVD 25263 8,16% 2 40285 15,19% 3 31579 14,55% 3 13692 12,85% 3
Vrienden van de Berkel 22452 7,25% 2 28465 10,73% 2 21229 9,78% 2 11241 10,55% 3
Ondernemend Water 12724 4,11% 1
Algemene Waterschapspartij 9636 3,11% 14997 5,65% 1 15792 7,28% 1 4632 4,35% 1
50PLUS 8736 2,82% 17236 6,50% 1 11897 5,48% 1
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen 10827 4,08% 1
Vereniging Kleine Kernen Gelderland VDKK 10406 4,79% 1 5544 5,21% 1
Ondernemend Waterschap 2562 1,18%
Ondernemend Oost-Nederland 4473 4,20% 1
Politieke Partij Zevenaar 2701 2,54%
ChristenUnie 2403 2,26%
Winterswijks Belang 1578 1,48%
Wijkraad Westervoort MSW 1573 1,48%
Geborgde zetels 4 8 8 8 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 2 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Rijnland 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 1052887 56,07% 30 1026199 54,00% 30 984803 46,40% 30 952915 22,60% 30
Blanco 5994 1,02% 9400 1,70% 10090 2,21% 1645 0,76%
Ongeldig 1970 0,33% 2367 0,43% 3361 0,74% 18813 8,74%
Geldig 582402 26 541989 21 443314 21 194755 21
BoerBurgerBeweging 95172 16,34% 5
VVD 79530 13,66% 4 112421 2,74% 5 93199 23,28% 4 35445 22,73% 4
PvdA 79066 13,58% 4 82088 15,15% 3 54784 13,68% 3 24500 15,71% 3
Water Natuurlijk 76094 13,07% 4 74920 13,82% 3 59026 14,74% 3 33564 21,52% 4
Partij voor de Dieren 63403 10,89% 3 63495 11,72% 2 42533 10,62% 2 9908 6,35% 1
CDA 40103 6,89% 2 73644 13,59% 3 80921 20,21% 4 44616 28,61% 5
Algemene Waterschapspartij 33696 5,79% 1 40451 7,46% 1 45483 11,36% 2 20446 13,11% 2
ChristenUnie/SGP 32164 5,52% 1 42905 7,92% 2 35761 8,93% 2
JA21 28234 4,85% 1
50PLUS 22728 3,90% 1 43741 8,07% 2 26708 6,67% 1
Ondernemend Water 14117 2,42%
Belang van Nederland 13676 2,35%
GOUD 4419 0,76%
Trots op Nederland 8324 1,54%
Partij voor Mens en Spirit 4899 1,22%
ChristenUnie 14662 9,40% 1
Lokaal Belang in Regionale Samenwerking 8099 5,19% 1
Politieke Partij Wil van Aken 3515 2,25%
Geborgde zetels 4 9 9 9 Categorie
LTO Noord 2 4 4 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 4 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Scheldestromen 2023 2019 2015 2010*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 318090 57,74% 30 307428 55,10% 30 305901 48,10% 30 303597 32,90% 30
Blanco 1282 0,70% 1934 1,14% 1893 1,29% 528 0,53%
Ongeldig 611 0,33% 755 0,45% 949 0,64%
Geldig 181763 26 166750 23 144318 23 99266 21
BoerBurgerBeweging 41178 22,65% 7
Partij voor Zeeland 24949 13,73% 4 26102 15,65% 4 16491 11,43% 3 10914 10,99% 2
SGP 23209 12,77% 4 21061 12,63% 3 20236 14,02% 3 14885 15,00% 4
CDA 15724 8,65% 2 25568 15,33% 4 21383 14,82% 4 13602 13,70% 3
PvdA 15409 8,48% 2 16692 10,01% 2 15050 10,43% 2 10898 10,98% 2
Water Natuurlijk 14286 7,86% 2 13886 8,33% 2 12428 8,61% 2 10492 10,57% 2
VVD 13464 7,41% 2 15640 9,38% 2 16489 11,43% 3 12868 12,96% 3
Algemene Waterschapspartij 10007 5,51% 1 9913 5,94% 1 6948 4,81% 1 3930 3,96% 1
Partij voor de Dieren 9784 5,38% 1
ChristenUnie 8605 4,73% 1 9286 5,57% 1 9873 6,84% 1 6212 6,26% 1
50PLUS 3521 1,94% 13401 8,04% 2 7392 5,12% 1
Lijst-Richel 1627 0,90%
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen BBB 15201 9,12% 2 18028 12,49% 3 15465 15,58% 3
Geborgde zetels 4 7 7 9 Categorie
ZLTO 2 3 3 4 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Zeeland 4 Bedrijfsgebouwd
* Per 1-1-2011: Samenvoeging van Zeeuwse Eilanden met Zeeuws-Vlaanderen.
Schieland en de Krimpenerwaard 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 520730 48,82% 30 497546 49,00% 30 478300 40,70% 30 455544 20,70% 30
Blanco 2640 1,04% 5216 2,14% 5200 2,67% 978 1,04%
Ongeldig 1039 0,41% 1422 0,58% 1845 0,95% 8994 9,52%
Geldig 250557 26 236983 21 187630 21 84464 21
Water Natuurlijk 47207 18,84% 6 58767 24,80% 6 30924 16,48% 4 13200 15,63% 4
VVD 34031 13,58% 4 46037 19,43% 5 35281 18,80% 4 13893 16,45% 4
BoerBurgerBeweging 30396 12,13% 3
PvdA 25846 10,32% 3 34945 14,75% 3 29145 15,53% 3 16700 19,77% 4
Partij voor de Dieren 25348 10,12% 3
SGP/ChristenUnie 20878 8,33% 2 23622 9,97% 2 20368 10,86% 2
Algemene Waterschapspartij 17536 7,00% 2 14095 5,95% 1 12514 6,67% 1 2829 3,35%
JA21 15106 6,03% 1
CDA 11617 4,64% 1 18061 7,62% 1 22098 11,78% 3 12514 14,82% 3
50PLUS 8434 3,37% 1 25452 10,74% 2 15073 8,03% 2
Ons Platteland 5979 2,39% 16004 6,75% 1
Belang van Nederland 4506 1,80%
GOUD 3673 1,47%
Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard OnsP 13123 6,99% 1 5787 6,85% 2
Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer OnsP 9104 4,85% 1
SGP 6654 7,88% 2
ChristenUnie 4719 5,59% 1
Stichting Krimpenerwaard op de Kaart SVVW 4298 5,09% 1
Boulevard Rotterdam 2168 2,57%
Hollands Tij 1702 2,02%
Geborgde zetels 4 9 9 9 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 5 5 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 5 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
De Stichtse Rijnlanden 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 687902 57,97% 30 689415 54,00% 30 633751 47,10% 30 597596 21,40% 30
Blanco 5044 1,26% 8478 2,28% 10434 3,49% 1181 0,92%
Ongeldig 1136 0,28% 1562 0,42% 2217 0,74% 10734 8,38%
Geldig 392589 26 362304 23 286160 23 116184 23
Water Natuurlijk 79373 20,22% 6 94545 26,10% 7 70123 24,50% 6 29654 25,52% 6
BoerBurgerBeweging 52609 13,40% 4
Partij voor de Dieren 48112 12,26% 4 43365 11,97% 3 29929 10,46% 3 5995 5,16% 1
PvdA 42908 10,93% 3 37903 10,46% 2 36913 12,90% 3 15532 13,37% 3
VVD 41399 10,55% 3 51332 14,17% 4 44860 15,68% 4 12912 11,11% 3
CDA 34081 8,68% 2 39783 10,98% 3 40603 14,19% 3 17759 15,29% 4
Algemene Waterschapspartij 30413 7,75% 2 25159 6,94% 1 13082 4,57% 1 7967 6,86% 2
ChristenUnie 15464 3,94% 1 22027 6,08% 1 19291 6,74% 1 7424 6,39% 1
SGP 11515 2,93% 1 12211 3,37% 10765 3,76% 1 7351 6,33% 1
50PLUS 8485 2,16% 17349 4,79% 1
Belang van Nederland 7692 1,96%
Waterschap@Inwonersbelangen 7455 1,90% 18630 5,14% 1 20594 7,20% 1 11590 9,98% 2
De Groenen 7099 1,81%
Ondernemend Water 5984 1,52%
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 2 2 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 2 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Vallei en Veluwe 2023 2019 2015 2012*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 931768 62,24% 30 894595 58,20% 30 859363 50,00% 30 822307 25,00% 30
Blanco 5005 0,86% 8534 1,64% 9232 2,15% 1059 0,51%
Ongeldig 1631 0,28% 1938 0,37% 2933 0,68% 18950 9,21%
Geldig 573305 26 510380 23 417125 23 185750 22
BoerBurgerBeweging 122174 21,31% 6
Water Natuurlijk 60617 10,57% 3 64308 12,60% 3 50986 12,22% 3 38824 20,90% 2+3
ChristenUnie 57257 9,99% 3 710991 13,93% 3 57465 13,78% 3 20054 10,80% 1+1
SGP 54986 9,59% 3 53271 10,44% 2 46012 11,03% 3 21523 11,59% 1+2
VVD 53314 9,30% 2 77681 15,22% 4 63335 15,18% 3 17183 9,25% 1+1
Algemene Waterschapspartij 46951 8,19% 2 39326 7,71% 2 32952 7,90% 2 20375 10,97% 1+1
CDA 46392 8,09% 2 65996 12,93% 3 63215 15,15% 3 31301 16,85% 2+2
PvdA 37164 6,48% 2 54444 10,67% 2 46526 11,15% 3 17805 9,59% 1+1
Partij voor de Dieren 33589 5,86% 1
Lokaal Waterbeheer 26047 4,54% 1 43623 8,55% 2 34491 8,27% 2
50PLUS 17907 3,12% 1 36776 7,21% 2 22143 5,31% 1
Belang van Nederland 10709 1,87%
Ondernemend Water 6198 1,08%
Verenigde Seniorenpartij 3864 0,76%
Veluws Water LokW 12103 6,52% 2+0
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 5712 3,08%
Vereniging Belangenbehartiging Agrarische Enclave 870 0,47%
Geborgde zetels 4 7 7 8 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 2 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland Bedrijfsgebouwd
* Per 1-1-2013: Samenvoeging van Veluwe met Vallei & Eem. In verband met de naar verwachting korte zittingsduur van het algemeen bestuur, is er voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2008 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 11 zetels per waterschap. Links Waterschap Veluwe, rechts Waterschap Vallei & Eem.
Vechtstromen 2023 2019 2013*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 671080 58,64% 27 650822 53,20% 27 637345 21,20% 27
Blanco 5140 1,31% 7255 2,10% 499 0,37%
Ongeldig 1280 0,33% 1467 0,42% 1208 0,73%
Geldig 387085 23 337304 20 133586 20
BoerBurgerBeweging 133631 34,52% 9
Water Natuurlijk 100747 26,03% 7 88084 26,11% 6 28797 21,56% 5
CDA 42469 10,97% 3 74394 22,06% 5 29959 22,43% 5
VVD 29278 7,56% 2 46125 13,67% 3 15317 11,47% 2
Algemene Waterschapspartij 21194 5,48% 1 46768 13,87% 3 20938 15,67% 3
ChristenUnie 19109 4,94% 1 25272 7,49% 1 14447 10,81% 2
Belang van Nederland 13815 3,57%
SGP 12423 3,21% 11927 3,54% 7353 5,50% 1
50PLUS 10363 2,68% 25303 7,50% 1
Ouderenpartij 4056 1,05% 16347 4,85% 1 12689 9,50% 2
Lijst-Capelle 3084 0,91%
Water voor jou! 4086 3,06%
Geborgde zetels 4 7 7 Categorie
LTO Noord 2 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren 2 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
* Per 1-1-2014: Samenvoeging van Regge & Dinkel met Velt & Vecht
Zuiderzeeland 2023 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 346657 47,38% 25 322063 49,10% 25 305382 41,80% 25 287035 22,50% 25
Blanco 2105 1,28% 3061 1,94% 2466 1,93% 337 0,52%
Ongeldig 704 0,43% 881 0,56% 1082 0,85% 6252 9,69%
Geldig 161420 21 154022 18 124193 18 57929 18
BoerBurgerBeweging 44922 27,83% 6
Water, Wonen en Natuur 44626 27,65% 6 51449 33,40% 6 39622 31,90% 6 18623 32,15% 6
ChristenUnie/SGP 17830 11,05% 2 21182 13,75% 3
VVD 15591 9,66% 2 17794 11,55% 2 17051 13,73% 2 6165 10,64% 2
Algemene Waterschapspartij 12981 8,04% 2 9427 6,12% 1 10574 8,51% 2 6275 10,83% 2
CDA 10063 6,23% 1 13192 8,57% 2 14567 11,73% 2 7045 12,16% 2
50PLUS 8038 4,98% 1 16211 10,53% 2 12366 9,96% 2
Belang van Nederland 7369 4,57% 1
Werk aan Water 19233 12,49% 2 14152 11,40% 2 9905 17,10% 3
Ouderen Politiek Actief 5534 3,59%
ChristenUnie 9787 7,88% 1 4472 7,72% 2
SGP 6074 4,89% 1 1927 3,33%
Partij voor de Dieren 3517 6,07% 1
Geborgde zetels 4 7 7 7 Categorie
LTO Noord 2 3 3 3 Ongebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 1 1 Natuurterreinen
Kamer van Koophandel 3 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi, Eem en Flevoland 3 Bedrijfsgebouwd
Groot Salland Per 1-1-2016: Drents Overijsselse Delta 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 301464 49,00% 25 290641 25,70% 25
Blanco 3572 2,42% 413 0,55%
Ongeldig 874 0,59% 8354 11,20%
Geldig 143193 17 65852 17
Water Natuurlijk 44220 30,88% 5 20791 31,57% 6
CDA 27803 19,42% 3 14479 21,99% 4
ChristenUnie 18857 13,17% 3 7835 11,90% 2
VVD 16144 11,27% 2 4101 6,23% 1
Sallandse Gemeentebelangen 14966 10,45% 2
SGP 11138 7,78% 1 4725 7,18% 1
Algemene Waterschapspartij 10065 7,03% 1 3724 5,66% 1
Algemeen PlattelandsBelang SGB 5174 7,86% 2
Hengelsport Zwolle 2257 3,43%
Hengelsportvereniging 1443 2,19%
Gemeentebelangen Dalfsen 1323 2,01%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 Natuurterreinen
Peel en Maasvallei Per 1-1-2017: Limburg 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 325459 40,90% 25 316597 25,70% 25
Blanco 5600 4,21% 396 0,49%
Ongeldig 1265 0,95% 9887 12,16%
Geldig 126117 16 71023 16
Waterbelang * 89420 70,90% 11 48736 68,62% 11
  Waterbelang Land v. Weert en Leudal 28618 22,69% 4 15650 22,04% 3
  Waterbelang Venray en Maasduinen 20970 16,63% 3 11512 16,21% 3
  Waterbelang Horst-Helden-Beesel 20410 16,18% 2 13834 19,48% 3
  Waterbelang Venlo 19422 15,40% 2 7740 10,90% 2
Water Natuurlijk 19978 15,84% 3 10892 15,34% 3
VVD 10321 8,18% 1 4968 6,99% 1
50PLUS 6398 5,07% 1
De Maaslanders 4670 6,58% 1
ChristenUnie 1757 2,47%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Limburg 3 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 2 Natuurterreinen
* Waterbelang nam deel met een aantal onderling verbonden regionale lijsten
Reest en Wieden Per 1-1-2016: Drents Overijsselse Delta 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 171552 49,50% 23 167781 29,40% 23
Blanco 1253 1,48% 208 0,42%
Ongeldig 535 0,63% 4458 9,04%
Geldig 83049 15 44624 15
CDA 17508 21,08% 3 11073 24,81% 4
VVD 15617 18,80% 3 4239 9,50% 1
Water Natuurlijk 12113 14,59% 2 7661 17,17% 3
PvdA 11853 14,27% 2 7542 16,90% 2
Algemene Waterschapspartij 11299 13,61% 2 2525 5,66% 1
ChristenUnie 7975 9,60% 2 2822 6,32% 1
50PLUS 6684 8,05% 1
Werk aan Water 8082 18,11% 3
Noord-Nederlandse Duikfederatie 680 1,52%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 1 1 Natuurterreinen
Regge en Dinkel Per 1-1-2014: Vechtstromen 2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 469919 21,60% 27
Blanco 615 0,60%
Ongeldig 10912 10,73%
Geldig 90127 18
CDA 31072 34,48% 6
Water Natuurlijk 25777 28,60% 5
Algemene Waterschapspartij 15220 16,89% 3
VVD 7431 8,25% 2
ChristenUnie 6508 7,22% 1
SGP 4119 4,57% 1
Geborgde zetels 9 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
KvK Oost-Nederland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Roer en Overmaas Per 1-1-2017: Limburg 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 597743 39,80% 25 593816 23,60% 25
Blanco 10523 4,42% 754 0,54%
Ongeldig 2899 1,22% 15442 11,02%
Geldig 224689 16 123972 16
Waterbelang * 156979 69,87% 11 85296 68,80% 11
  Waterbelang Parkstad 53396 23,76% 4 24237 19,55% 3
  Waterbelang Westelijke Mijnstreek 31804 14,15% 2 21526 17,36% 3
  Waterbelang Heuvelland 24768 11,02% 2 15083 12,17% 2
  Waterbelang Midden-Limburg 24354 10,84% 2
  Waterbelang Maastricht 22657 10,08% 1 12609 10,17% 2
  Waterbelang Roerstreek WBML 11841 9,55% 1
Water Natuurlijk 41653 18,54% 3 20715 16,71% 3
VVD 13772 6,13% 1 11259 9,08% 2
50PLUS 12285 5,47% 1
ChristenUnie 3960 3,19%
Algemene Waterschapspartij 2742 2,21%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Limburg 4 Bedrijfsgebouwd
Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (2008: Bosschap) 2 1 Natuurterreinen
* Waterbelang nam deel met een aantal onderling verbonden regionale lijsten
Vallei en Eem Per 1-1-2013: Vallei & Veluwe 2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 483015 24,80% 26
Blanco 760 0,64%
Ongeldig 10517 8,80%
Geldig 108272 19
Water Natuurlijk 26221 24,22% 5
CDA 18914 17,47% 3
SGP 14180 13,10% 3
ChristenUnie 12110 11,18% 2
Algemene Waterschapspartij 11836 10,93% 2
VVD 11524 10,64% 2
PvdA 10305 9,52% 2
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3182 2,94%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Velt en Vecht Per 1-1-2014: Vechtstromen 2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 155991 25,50% 21
Blanco 129 0,32%
Ongeldig 4097 10,31%
Geldig 35519 14
CDA 8962 25,23% 4
Water Natuurlijk 6068 17,08% 3
PvdA 5846 16,46% 2
ChristenUnie 3993 11,24% 2
Werk aan Water 3503 9,86% 1
VVD 2920 8,22% 1
Drentse Ouderenpartij 2917 8,21% 1
Algemene Waterschapspartij 1310 3,69%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Veluwe Per 1-1-2013: Vallei & Veluwe 2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 339292 25,40% 26
Blanco 299 0,35%
Ongeldig 8433 9,78%
Geldig 77478 19
Water Natuurlijk 12603 16,27% 3
CDA 12387 15,99% 3
Veluws Water 12103 15,62% 3
Algemene Waterschapspartij 8539 11,02% 2
ChristenUnie 7944 10,25% 2
PvdA 7500 9,68% 2
SGP 7343 9,48% 2
VVD 5659 7,30% 2
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 2530 3,27%
Vereniging Belangenbehartiging Agrarische Enclave 870 1,12%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Oost-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Zeeuwse Eilanden Per 1-1-2011: Scheldestromen 2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 214604 31,00% 30
Blanco 281 0,42%
Ongeldig 5336 8,02%
Geldig 60931 21
SGP 12696 20,84% 4
CDA 10453 17,16% 4
Water Natuurlijk 8377 13,75% 3
PvdA 8057 13,22% 3
Partij voor Zeeland 7334 12,04% 2
VVD 6144 10,08% 2
ChristenUnie 4974 8,16% 2
Algemene Waterschapspartij 2896 4,75% 1
Geborgde zetels 9 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
KvK Zeeland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen
Zeeuws-Vlaanderen Per 1-1-2011: Scheldestromen 2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 86318 35,80% 25
Blanco 115 0,37%
Ongeldig 2665 8,62%
Geldig 28147 18
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 5907 20,99% 4
CDA 4484 15,93% 3
Algemeen Waterschapsbelang ZVL 4339 15,42% 3
Onafhankelijke Waterschapspartij 3214 11,42% 2
Water Natuurlijk 2963 10,53% 2
PvdA 2875 10,21% 2
VVD 1630 5,79% 2
SGP 1155 4,10%
ChristenUnie 809 2,87%
Lijst Cees Freeke 771 2,74%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Zeeland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap 1 Natuurterreinen