Tweede-Kamerverkiezingen - 15 mei 2002

Percentage stemmen per provincie

CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
Groningen 22,20% 12,20% 12,79% 23,91% 8,95% 6,88% 5,24% 5,52% 0,39% 1,40% 0,28% 0,09% 0,06% 0,07% 0,02%
Friesland 33,15% 12,31% 12,34% 19,66% 6,61% 5,58% 4,20% 3,68% 0,57% 1,49% 0,28% 0,04% 0,07% 0,02%
Drenthe 25,99% 12,31% 16,14% 23,79% 6,18% 5,01% 4,81% 3,44% 0,38% 1,41% 0,31% 0,09% 0,05% 0,07% 0,02%
Overijssel 36,93% 11,15% 12,11% 15,73% 5,90% 4,71% 4,08% 5,21% 2,38% 1,29% 0,29% 0,10% 0,05% 0,05% 0,02%
Flevoland 23,62% 19,26% 17,23% 13,74% 6,75% 4,78% 4,97% 4,45% 2,25% 2,21% 0,51% 0,12% 0,07% 0,04%
Gelderland 30,66% 13,90% 14,79% 15,16% 7,08% 5,44% 4,75% 3,08% 3,27% 1,31% 0,31% 0,11% 0,07% 0,06% 0,01%
Utrecht 25,88% 15,16% 17,42% 13,15% 8,44% 5,96% 5,93% 3,68% 2,28% 1,58% 0,30% 0,10% 0,07% 0,06%
N-Holland 20,59% 17,62% 18,21% 16,55% 8,73% 7,34% 6,48% 1,25% 0,26% 2,02% 0,65% 0,11% 0,09% 0,04% 0,05%
Z-Holland 24,00% 22,26% 15,80% 14,30% 5,86% 4,98% 5,04% 2,67% 2,78% 1,59% 0,34% 0,12% 0,17% 0,05% 0,02% 0,00%
Zeeland 29,60% 15,62% 14,02% 13,21% 5,26% 4,52% 3,84% 3,67% 8,15% 1,53% 0,42% 0,07% 0,07% 0,03%
N-Brabant 32,54% 17,62% 15,90% 11,81% 6,42% 7,08% 5,01% 0,70% 0,42% 1,63% 0,49% 0,12% 0,10% 0,14% 0,03%
Limburg 36,67% 18,99% 12,33% 12,38% 6,77% 5,75% 4,12% 0,38% 0,07% 1,73% 0,49% 0,15% 0,09% 0,07% 0,03%
Nederland 27,93% 17,00% 15,44% 15,11% 6,95% 5,90% 5,10% 2,54% 1,72% 1,61% 0,41% 0,11% 0,10% 0,07% 0,02% 0,00%

1998 < 2002 > 2003

Absolute aantallen 2002

Landelijke uitslag 2002

Index

Lijstencombinatie:

ChristenUnie & SGP

Deelnemende partijen:

CDAChristen-Democratisch Appèl
LPFLijst Pim Fortuyn
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
PvdAPartij van de Arbeid
GrLinksGroenLinks
SPSocialistische Partij
D66Democraten'66
CUChristenUnie
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
LNLeefbaar Nederland
VSPVerenigde Seniorenpartij
VIP/OUVrije Indische Partij & OuderenUnie
DNDuurzaam Nederland
PvdTPartij van de Toekomst
NMPNieuwe Middenpartij
RVPRepublikeinse Volkspartij