Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Noord-Holland

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Aalsmeer 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15
  CDA 8 6 6 6 6 7 6 8 8 7 9
  VVD 6 6 5 4 4 6 5 4 5 6 5 5 3 3 3 3 2 2
  Absoluut Aalsmeer 4
  GroenLinks 2
  D66 2 1 2 2 1
  PvdA 1 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
  Aalsmeerse Belangen 6 6 4 4 2 3 2 2 2
  Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend PACT 4 4 5 5
  Het Aalsmeers Collectief 1
  Protestants-Christelijke Groepering 5 6 5 5 5 5 5
  KVP 3 3 4 3 3 3 3 3
  D66/PPR 1
  PSP 1 1
  CHU 4
  ARP 2
  CPN 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Alkmaar 2018 2014* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1972* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 37 37 37 37 39 37 37 35 33 33 31 31 29 27 27 27 25 25
  Onafhankelijke Partij Alkmaar 6 10 7 5 8
  GroenLinks 6 4 4 3 3 5 5 5
  VVD 6 5 4 4 4 6 5 4 5 7 5 6 3 4 4 3 4 3 3
  PvdA 4 6 7 11 8 9 9 9 12 9 11 12 9 8 8 9 9 10 9 9
  D66 4 4 4 1 1 3 5 6 1 1 2 2 2
  CDA 4 5 3 4 6 6 7 8 7 9 11 10
  Belangen Alkmaarse Samenleving 2
  Seniorenpartij Alkmaar 2 2
  Leefbaar Alkmaar 2 3 3 2 4
  Partij voor de Dieren 2
  ChristenUnie 1 1
  SP 3 5 3 4 2
  Trots op Nederland 2
  Om Alkmaar 1
  Stadsbelang 4 5 5 9 4 1 1 1
  Centrumpartij '86 1
  PPR/PSP 2 3 2 2 1 1
  CPN 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 4
  ARP/CHU/KVP 10 13
  Democratisch Socialisten '70 2
  Kaasbouters 1
  KVP 11 10 10 10 9 9
  ARP/CHU 3 3 3 3 2
  PSP 2 1
  ARP 1
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2015 samenvoeging met Graft-de Rijp en Schermer
  * Per 01-10-1972 samenvoeging met Oudorp en Koedijk
  Amstelveen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  37 37 37 35 35 35 35 35 33 33 35 35 33 31 29 25 21 19 19
  VVD 10 9 9 9 10 12 10 11 12 14 11 11 9 8 7 7 3 2
  D66 7 8 6 2 3 3 6 6 3 2 3 1 4
  GroenLinks 5 4 5 5 5 5 3 3
  Burgerbelangen Amstelveen 4 4 4 5 6 3 5
  PvdA 3 3 5 8 5 6 4 6 8 6 7 9 6 6 7 5 5 4 5
  SP 2 3 2
  CDA 2 3 4 4 6 5 6 9 9 9 12 10
  Actief voor Amstelveen 2
  Ouderencombinatie Amstelveen 1 2 1
  ChristenUnie 1 1 1 1
  Ouderencombinatie Amstelveen/VSP 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Centrumdemocraten 1
  Progressief Platform Amstelveen 1
  PSP 1 1 1 1 1 1
  PPR 1 1 3 1
  ARP/CHU/KVP 12
  KVP 7 8 7 6 6 6
  Protestants-Christelijke Groepering 7
  Boerenpartij 2
  CHU 3 3 4 4 3
  ARP 3 3 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Naamswijziging: gemeente heette Nieuwer-Amstel tot 1964
  Amsterdam 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  GroenLinks 10 6 7 7 6 7 6 7
  D66 8 14 7 2 3 4 8 9 3 2 3 1 3
  VVD 6 6 8 8 9 9 8 7 7 10 7 8 6 5 5 9 5 4
  PvdA 5 10 15 20 15 15 14 12 21 16 19 17 12 13 17 15 17 14 15
  SP 3 6 3 6 4 3 1
  Partij voor de Dieren 3 1 1
  DENK 3
  Forum voor Democratie 3
  CDA 1 1 2 2 4 3 3 5 6 7 8 7
  Partij van de Ouderen 1 1
  ChristenUnie 1
  BIJ1 1
  Red Amsterdam 1
  Trots op Nederland 1
  Leefbaar Amsterdam '92 2
  Amsterdam Anders/De Groenen 1 3
  Mokum Mobiel '99 1 1
  Centrumdemocraten 4 2
  De Groenen 1 2
  Centrumpartij '86 1
  Links Akkoord (CPN/PPR/PSP/EVP) 6
  Centrumpartij 1
  Groen Amsterdam 1
  CPN 6 5 7 8 6 6 6 10 12 15
  PSP 3 2 2 1 4 4 2
  PPR 1 1 3
  Amsterdam Kabouterstad 5
  KVP 5 7 8 8 8 9 8
  ARP 2
  Bejaardenpartij Algemeen Belang 2
  CHU 1
  ARP/CHU 5 4 4 5 6 5
  Boerenpartij 4
  Provopartij 1
  Veiliger Verkeer 1
  Socialistisch Verbond en Sportbelangen 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Beemster 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11
  Beemster Polder Partij 6 4 4 5 5 3 2 2 2 2 2 2
  VVD 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2
  PvdA/GroenLinks 2 2
  D66 1 3 3 1 2
  CDA 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
  PvdA 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5
  Belangengroep Beemster 1 2
  ARP/CHU/KVP 3 4
  PvdA/D66 3
  Belangengroep Zuidoostbeemster 1 1 1
  KVP 4 4 4 4 3 3
  ARP/CHU 1 1 1 1 1 1
  CPN 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Bergen (NH) 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 23 23 23 23 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13
  KIES Lokaal 5 6
  GroenLinks 4 3 4 2 2 2 1 1
  VVD 3 3 5 4 6 4 4 3 4 5 4 5 3 3 3 3
  Gemeentebelangen BES 3 3 6 5 4
  CDA 2 3 3 5 5 2 3 3 4 4 5 3
  D66 2 3 3 1 2 1 2
  PvdA 1 2 2 5 4 2 2 3 3 5 2 2 3 4 4 4 4
  Behoorlijk Bestuur Bergen NH 1
  Burger en Ondernemers Belangen BES 1
  Bergens Belang 2 2 3 3 2 3 1 2
  Gemeentebelang 2
  Liberaal Bergen 1 2
  Progressief Bergen 4 4
  Lijst-Koekoek 1
  KVP 3 5 6 5 5 5 5
  Idee '69 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1 1
  PSP 1 2
  Middenblok 1 2 1 2
  Gemeentebelang (2) 1 1
  VVD/Middenblok 2 2
  CPN 1 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Egmond en Schoorl
  Beverwijk 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 27 25 23 21 21 21
  VVD 5 4 6 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 2 2 1 1
  GroenLinks 5 4 4 3 4 3 2 3
  D66 4 6 2 1 3 2 1 1 1
  PvdA 3 4 6 10 7 7 7 8 9 6 8 9 7 7 7 6 6 4 4
  CDA 3 3 3 5 6 5 6 8 7 8 10 9
  SamenBeverwijk 2
  VRIJ! 2
  Democraten Beverwijk 2 2 2 2 2 1
  Gemeentebelangen Beverwijk 1 4 2 1 2 2 2 1 2 1
  Nederland Mobiel 1
  Centrumdemocraten 1
  CPN/PPR/PSP 3 4
  CPN 1 2 2 1 1 1 2 3 5
  PPR/PSP 1
  PPR 1 1
  KVP 9 11 11 11 10 10 10
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 3 2
  Lijst-Reijkers 1
  PSP 2 1
  CHU 1 2
  ARP 1 1
  Blaricum 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 11 11
  Hart voor Blaricum 4 4 3 4 5
  VVD 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2
  De Blaricumse Partij 3 3 3
  D66 2 2 2 1 1 2 2 2
  Democratisch Alternatief Blaricum 2
  CDA 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4
  PvdA 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
  Nieuwe Blaricumse Partij 1 2 4
  Blaricums Belang 1 1 1 6 4 4 1 2
  Verenigd Dorpsbelang 1 1
  Blaricum Oké 2
  Progressief Blaricum 4 3 2
  Christelijke Politieke Samenwerking 4 5
  Boerenpartij 1 1 2
  KVP 3 5 5 4 4 4
  Protestants-Christelijke Partijen 1 1 1 1 1 1
  PSP 1 1 1
  Gemeentebelangen 1
  CPN 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Bloemendaal 2018 2014 2008* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 17 17 17 19 17
  VVD 5 5 7 6 6 5 7 7 7 8 7 8 7 6 6 7 6 6
  GroenLinks 3 3 1 2 1 1
  D66 3 4 3 1 1
  CDA 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5
  Hart voor Bloemendaal 2
  PvdA 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
  Liberaal Bloemendaal 1 4 2 2 3 3
  Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal 1
  Progressief Bloemendaal 2 3 5 3 3 2 2 1
  KVP 4 5 5 4 4 5 4
  ARP/CHU 2 3 3 3 3 4 3
  Boerenpartij 2
  Partij van de Vrijheid 5
  CPN 1
  * Per 01-01-2009 samenvoeging met Bennebroek
  Castricum 2018 2014 2010 2006 2001* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 23 23 25 23 19 19 19 19 19 19 19 17 17 15 15 15 13 13
  VVD 5 4 5 6 4 5 3 3 5 6 4 5 3 2 2 2
  Castricum Kern(en) Gezond 4 4 4 3
  CDA 4 3 3 3 4 3 3 4 6 6 8 6
  GroenLinks 3 2 2 2 3 3 1 2
  De VrijeLijst 2 1 1 2
  D66 2 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1
  Gemeente- en Dorpsbelang 2 2 3 4 8
  Forza! Castricum 1
  PvdA 1 2 3 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3
  SP 1 2
  Castricum Aktief 4 7 4 2
  PvdA/PPR 5 6
  PPR/PSP 1
  PvdA/D66/PPR/PSP 7
  Sociaal Politiek Castricum 1
  Christelijk Constructief Castricum 5
  Castricums Belang 3 2 2 2 1
  Progressief Beleid '70-'74 2
  PPR 1
  KVP 6 5 8 9 8 8
  Boerenpartij 2
  ARP/CHU 2 2 1 1
  Katholieke Arbeidersbeweging 3
  CPN 2
  * Per 01-01-2002 samenvoeging met Akersloot en Limmen
  Diemen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 19 19 19 19 19 17 17 15 15 15 13 13 13 13 11 11 11
  GroenLinks 5 2 3 2 2 3 2 2
  D66 4 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2
  VVD 3 3 4 4 4 7 6 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1
  PvdA 3 4 4 5 3 5 5 4 6 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3
  Ouderenpartij Diemen 2
  Leefbaar Diemen 2 3 2 2 5
  Ons Diemen 1
  CDA 1 1 1 2 2 2 3 4 3 4 4 4
  SP 3 2 3
  Partij van de Ouderen 2
  Democraten Diemen 1 1 2
  CPN/PPR/PSP 2 2
  PPR/PSP 1
  CPN 1 1 1 1
  D66/PPR/PSP 3
  KVP 3 3 3 4 4 3 4
  Protestants-Christelijk Blok 2 3 3 3 3 4 3
  PSP 1 1
  Boerenpartij 1
  Drechterland 2018 2014 2010 2005* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978*
  17 17 17 17 15 13 13 13 13 13 13
  CDA 6 5 4 3 4 3 3 4 5 5 7
  VVD 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1
  Gemeentebelangen 3 3 6 6 5 4 2 2 1
  Progressief Drechterland 3 3
  Senioren Partij Drechterland 2 2
  D66/GroenLinks 2 3 2
  PvdA 2 2 2 2 1 2 3 2 2
  D66 1 2
  Drechterlands Belang 2 3 2 3
  Gemeentebelangen/Algemene Belangen Combinatie 1 3
  * Per 01-01-2006 samenvoeging met Venhuizen
  * Per 01-01-1979 samenvoeging van Hoogkarspel, Westwoud en dorp Oosterblokker (opgeheven gemeente Blokker). Gemeente heette tot 1-1-1980 Bangert.
  Edam-Volendam 2015* 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15
  Lijst Kras 6 6 1
  Volendam '80 4 4 6 6 3 7 7 4 5 6
  CDA 4 4 3 4 7 6 7 8 7 7 8 1
  Zeevangs Belang 4
  VVD 3 3 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2
  GroenLinks 3 2 2 1 2 1 1 1
  PvdA 1 2 4 3 3 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
  Recht door Zee 4 3
  Gemeente-Belangen 1 1 2 3 3 3 2 3
  Volendammer Partij 5 2 2
  KVP 8 6 11 10
  Partij Onafhankelijken 1 4
  Lijst-Veerman 1
  Plaatselijk Belang 2 2 2 1 2 2 2
  ARP/CHU 1 1 1 1 1 1
  Lijst-Groot 1
  Lijst-Duif 1 1 1
  KVP Volendam 10 9 9 8
  KVP Edam 1 1 1 2
  * Per 01-01-2016 samenvoeging met Zeevang
  Naamswijziging: gemeente heette Edam tot 1975
  Enkhuizen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  SP 4 4 3 2
  VVD 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2
  CDA 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5
  D66 2 2 1 1 2 1 1
  Nieuw Enkhuizen 2 2 3 4 3
  PvdA 2 2 3 4 3 3 3 5 7 5 5 5 4 5 6 5 7 5 6
  Het Enkhuizer Alternatief 1 1
  ChristenUnie/SGP 1 1 1 2
  Voor Enkhuizen 1
  Lijst Quasten 1 1
  D66/VVD 3 2
  GroenLinks 1 1 1
  ChristenUnie 2
  Leefbaar Enkhuizen/Enkhuizer Belang 2 3
  Verenigd Links/GroenLinks 2 3
  RPF/SGP 2 1 1
  Verenigd Links 3 2
  Enkhuizer Belang 1 1
  Gemeentebelangen 1 3 2
  RPF 1 1
  CPN 1 2 1 2 2 1 1
  PSP 1
  Reformatorische Kiezers 1 1
  ARP/CHU 3
  KVP 2 2 2 2 2 2 2 2
  ARP/CHU/SGP 5 5 5
  ARP/SGP 4 4 3 4
  CHU 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gooise Meren 2018 2015*
  31 31
  VVD 7 8
  D66 4 5
  Goois Democratisch Platform 4
  Hart voor Bussum Naarden Muiden 4
  GroenLinks 3 3
  PvdA 3 4
  CDA 3 5
  50PLUS 2 2
  ChristenUnie 1
  Hart voor Bussum 2
  Gooise Ouderen Partij 2
  * Per 01-01-2016 samenvoeging van Bussum, Muiden en Naarden
  Haarlem 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  GroenLinks 9 5 7 4 5 5 6 4
  PvdA 6 6 7 11 8 11 9 11 16 12 13 15 12 11 15 13 16 14 15
  VVD 5 5 5 7 7 9 7 6 8 11 7 9 6 5 4 7 4 4
  D66 5 9 8 2 3 3 7 8 3 2 3 4
  CDA 4 4 3 4 6 5 6 9 10 10 13 11
  SP 2 4 5 7 2 2
  Trots op Nederland 2 1 1
  Ouderen Partij Haarlem 2 2 2
  Actiepartij 1 2 1
  Jouw Haarlem 1
  Hart voor Haarlem 1
  ChristenUnie 1 1
  Axielijst 1
  Partij Spaarnestad 1
  Ouderenpartij Noord-Holland 1
  ChristenUnie/SGP 1 1
  Stadspartij/Leefbaar Haarlem 7
  Oprechte Haarlemse Stadspartij 1
  Solidair '93/Unie55+ 1
  De Groenen 1
  GPV/RPF/SGP 1 1
  Centrumdemocraten 2 1
  Solidair '93 1
  Links Haarlem 2
  PSP 2 1 1 2 3 2
  CPN 1 1 1 2 1 1 1 3 4 6
  PPR 1 2
  PPR/PSP 2
  KVP 9 10 11 11 11 12 12
  Protestants-Christelijke Groepering 5 5 5 5
  Boerenpartij 5
  ARP 3 3 3
  CHU 2 2 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Haarlemmermeer 2018* 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 35 33 31 31 29 27 25 25 23
  VVD 7 7 10 10 9 12 9 9 12 13 9 9 4 3 2 3 1 1
  Haarlemmermeerse Actieve Politiek 7 6 4 3 2 1 1 1
  CDA 5 5 5 7 8 7 8 11 12 11 15 13
  Forza! Haarlemmermeer 5 4 3
  GroenLinks 4 3 4 4 5 5 4 4
  D66 3 6 5 1 1 2 5 5 2 2 2 3
  PvdA 3 4 4 8 4 6 5 5 8 5 7 8 5 6 8 6 6 5 5
  ChristenUnie/SGP 2 1 1 2 1
  Een Haarlemmermeer 1 1
  Sociaal Rechts Haarlemmermeer 1 1 1
  Gezond Haarlemmermeer 1
  Christen-Democratische Volkspartij 1
  Trots op Nederland 2
  Leefbaar Haarlemmermeer 4 11
  SP 3
  GPV/RPF/SGP 2 1 1
  Nieuw Groen '90 2 3 1
  Centrumdemocraten 2
  GPV/RPF 1
  GPV/SGP 1
  Progressief Haarlemmermeer 1
  PPR/PSP 2
  Groepering Zwanenburg 1
  CPN 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
  PPR 1 2
  KVP 7 7 7 7 7 6 6
  ARP 5 5 5 6 5
  CHU 4 5 5 5 4
  Lijst-van der Voort 1
  Boerenpartij 3
  PSP 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 10 10
  Gemeentebelangen 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
  Heemskerk 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 25 25 25 25 25 23 23 23 21 23 23 21 19 15 13 13 11 11
  Heemskerk Lokaal 5 5
  Liberaal Heemskerk 4 5 3
  CDA 4 5 5 6 7 7 7 9 8 9 10 11
  VVD 4 5 5 6 7 4 3 4 5 3 3 1 1
  GroenLinks 3 2 3 3 4 3 3 2
  D66 3 4 3 1 2 2 4 3 1 1 2
  PvdA 2 4 5 8 6 6 4 6 8 5 7 7 5 4 4 2 2 1 2
  Lijst-Wouters 1
  Heemskerk Anders 2
  Centrumdemocraten 1
  CPN/PPR/PSP 2 1
  PPR/PSP 1
  PPR 2
  KVP 10 10 9 9 10 9 9
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 2 2
  D66/PPR 2
  PSP 1
  CHU 1 1
  Heemstede 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19
  Heemsteeds Burger Belang 7 5 2 2 3 2 4
  VVD 5 4 7 6 7 8 7 7 9 10 8 9 7 6 6 8 5 5
  D66 3 5 4 1 1 1 2 4 2
  GroenLinks 3 2 2 3 2 3 1
  CDA 2 3 3 4 5 4 4 7 6 6 8 7
  PvdA 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
  Nieuw Heemstede 1
  PvdA/D66/PPR/PSP 6 5 5 5
  KVP 6 6 7 7 6 6 7
  Protestants-Christelijke Groepering 3 4 4 3 4 4
  Boerenpartij 2
  Katholieke Nationale Partij 1
  Katholieke Vrije Lijst 1
  Partij van de Vrijheid 4
  ARP 2
  CHU 1
  CPN 1
  Heerhugowaard 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 29 29 27 25 25 23 23 21 19 15 13 13 13 13 13 13
  Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij 7 5 5 3 4 5 5 4 3 1 1
  Senioren Heerhugowaard 5 3
  VVD 5 4 5 5 5 7 5 3 3 6 4 4 1
  CDA 4 4 3 4 5 6 6 8 8 8 9 7
  D66 3 3 2 2 2 4 4 2 1 1 2
  GroenLinks 2 1 3 2 3
  Nederland Duurzaam 2 1
  PvdA 2 3 4 7 4 6 5 6 7 5 5 5 3 2 3 3 3
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  SP 3
  Burgerbelang 3 5 7 5
  Verenigde Seniorenpartij 2
  Trots op Nederland 1
  Politieke Partij Heerhugowaard 1
  CPN/PPR/PSP 2
  PPR/PSP 1
  Onafhankelijke Partij 2 1 1
  PPR 1
  Katholieke Progressieve Partij 4
  Katholieke Alternatieve Groepering 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1 1 1 1
  Katholieke Samenwerkende Groepering 1
  KVP 9 10 10 9 9 9
  Plaatselijk Belang 2 2
  Heiloo 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15 13
  Heiloo 2000 4 6 5 5 5 3 5 2 3 3 2 1 1
  VVD 4 3 4 5 5 6 5 6 7 7 6 6 4 4 3 3 2 2
  D66 3 3 1 2 2 1 2
  CDA 2 3 3 3 3 4 4 6 5 5 7 5
  PvdA 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 5 4 4
  Gemeentebelangen Heiloo 2
  Nieuwe Communistische Partij-NCPN 1 2 1 1 1
  Heiloo Lokaal 1
  D66/GroenLinks 4
  GroenLinks 2 2 2 1 1
  Links Heiloo 1 1
  PvdA/D66 4
  PvdA/D66/PPR 5
  KVP 6 7 6 7 7 7 6
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Heiloo's Belang 1 1
  CPN 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Den Helder 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 29 27 23 21
  Beter voor Den Helder 6
  CDA 5 4 3 4 6 5 5 7 7 8 10
  VVD 4 4 5 6 6 9 9 6 9 13 10 11 6 5 4 6 3 3
  PVV 3
  D66 2 4 4 2 3 4 8 11 3 2 2 2
  Seniorenpartij 2
  Stadspartij Den Helder 2 11 3 2 3
  ChristenUnie 2 1 2 2 2
  PvdA 2 2 4 8 5 7 7 7 12 9 11 13 13 11 14 13 15 12 12
  GroenLinks 1 1 1 1 2 3 2 1
  Behoorlijk Bestuur 1 1
  Gemeentebelangen 1
  Helder Onafhankelijk! 2
  Vrije Socialisten 1
  Trots op Nederland 5
  SP 3 4
  PRINS-Voor behoorlijk bestuur 1 1
  Kies.Kees.nl 1
  Leefbaar Den Helder 5
  Algemeen Ouderenverbond 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 3
  GPV/RPF 2
  GPV/RPF/SGP 2 1
  CPN/PPR/PSP 1 1
  Rechtsgelijkheid voor iedereen 1
  ARP 3 3
  KVP 2 6 6 5 4 3 2
  Helderse Democraten '74 2
  PPR/PSP/Onafhankelijken 1
  CHU 1 1
  ARP/CHU/KVP 11
  PSP 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 6 6 5 5 4
  Boerenpartij 2
  CPN 1 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Hilversum 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
  Hart voor Hilversum 8 6 3
  D66 7 9 8 3 4 2 4 4 2 2
  VVD 6 6 7 7 6 6 7 6 10 13 9 9 8 7 6 9 5 5
  GroenLinks 5 2 3 3 5 4 4 3
  CDA 4 3 3 4 7 4 6 8 10 10 13 10
  SP 2 4 3 4 1 1
  PvdA 2 3 6 9 5 6 5 8 12 7 10 13 10 12 9 11
  ChristenUnie 2 2 2 1
  Leefbaar Hilversum 1 1 2 5 9 14 8
  Hilversum 1 1
  Democratische Liberale Partij Hilversum 1
  ChristenUnie/SGP 1
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1
  Centrumpartij '86 1
  Hilversum2000 1 7
  CPN/PPR/PSP 1 3
  Progressief Hilversum 15 16 14
  Algemene Bejaardenpartij Nederland 1
  CPN 1 1 1 1 1 2 3 5
  KVP 7 8 9 8 8 9 8
  ARP/CHU 6 7 8
  Lijst-Morees 1
  Boerenpartij 4
  ARP/CHU/SGP 8 10 11 9
  PSP 1
  Partij van de Vrijheid 4
  Hollands Kroon 2018 2014 2011*
  29 29 29
  Senioren Hollands Kroon 7 6 4
  VVD 5 5 8
  CDA 5 4 5
  Onafhankelijk Hollands Kroon 3
  PvdA 2 3 4
  GroenLinks 2 1 1
  D66 2 2 1
  ChristenUnie 1 1 1
  Lokaal Alternatief Democratie Anders 1 6 3
  ANDERS! 1
  Progressief Hollands Kroon 1
  Partij Vrije Liberalen 1
  Progressief Wieringermeer 1
  * Per 01-01-2012 samenvoeging van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer
  Hoorn 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  35 35 35 33 33 33 33 31 31 27 25 21 19 17 17 17 17 17 15 15
  VVD 5 4 6 4 5 8 8 6 6 7 3 4 3 3 2 2 3 2 2
  GroenLinks 4 3 3 4 4 5 5 3
  CDA 4 3 3 4 5 5 6 8 8 7 8 7 6
  Fractie Tonnaer 4 2 5
  PvdA 3 5 5 11 9 10 8 9 13 7 8 8 6 4 5 6 6 6 6 6
  D66 3 4 3 1 2 2 5 5 2 1 2
  Hoornse Onafhankelijke Partij 2 2
  VOC Hoorn 2 3 5 6 3
  Sociaal Hoorn 2
  Hoornse Senioren Partij 2 2 2 2
  Hoorn Lokaal 1 1
  Hoorns Belang 1 2 1 1 3 2
  De Realistische Partij 1
  ChristenUnie 1
  SP 4 2
  Ouderenunie 2
  Politieke Unie 55+ 1
  Centrumdemocraten 1
  PPR/PSP/Progressief Hoorn 1
  CPN 1 2 1 1 1 2
  Progressief Hoorn 2 1 2 4
  Positieve Kombinatie 1 2
  ARP/CHU/KVP 6 6
  Platte Thijs 3
  Lijst-Oerlemans 1
  PSP 2 1
  Lijst-van Bockxmeer 2
  KVP 6 6 6 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1979 samenvoeging met dorp Zwaag (opgeheven gemeente Zwaag) en dorp Westerblokker (opgeheven gemeente Blokker)
  Huizen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 27 27 27 27 27 27 25 23 21 19 19 17 17 17 15 15 15
  VVD 6 5 7 6 6 7 7 6 6 8 4 4 3 3 3 3 2 1
  Dorpsbelangen Huizen 3 3 2 2 1
  CDA 3 5 4 5 5 5 5 7 7 7 9
  D66 3 4 3 1 2 3 5 5 2 1 2
  PvdA 3 3 3 5 3 4 3 4 6 4 3 3 3 3 3 2 3
  GroenLinks 3 2 3 3 3 3 3 1
  Leefbaar Huizen 3 2 2 2 4
  ChristenUnie 2 2 2 2 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
  GPV/RPF 3 3 2 1 1
  Huizen2000 1
  Links Huizen 1
  ChrDem Huizen 1
  CPN/PSP 1
  Progressief Huizen 6 5
  ARP/CHU 6
  Protestants-Christelijk Akkoord 2
  CHU 5 4 3 4 5 5
  ARP 3 4 5 4 5
  KVP 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Gemeentebelangen 1
  ARP/CHU/SGP 10
  Christelijk-Democratische Unie 1 1 1
  ARP/SGP 6
  Koggenland 2018 2014 2010 2006*
  19 19 19 19
  VVD 6 4 5 4
  CDA 5 6 6 8
  Gemeentebelangen Koggenland 3 3 4 4
  PvdA/GroenLinks 3
  Welzijn Koggenland 2 2
  PvdA 2 3 3
  OK(é) - Partij 2 1
  * Per 01-01-2007 samenvoeging van Obdam en Wester-Koggenland
  Landsmeer 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990* 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 13 13 11 11 11
  VVD 3 3 5 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 1 1 2 1
  D66 3 4 2 1 1 1 3 3 1 1 2
  Lokaal Landsmeer 3
  GroenLinks 2 1 1 1 1 2
  Positief Landsmeer 2 3 2
  CDA 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2
  PvdA 1 2 4 5 2 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3
  Lijst Maja van Campen 1
  Gemeentebelangen 2 6 4 3 1
  Politieke Vereniging Landsmeer 1
  VIP2002 1
  Progressief Landsmeer 2
  CPN/PSP 2
  PPR 1 1 1
  CPN 1 2 3 2 3 2 2 2 3
  Unie van Christelijke Partijen 2 4
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 3
  PSP 1
  KVP 1 1 1
  ARP 2 3 3
  CHU 2 2 1
  Sociaal Democratische Groepering 1
  * Per 01-01-1991 samenvoeging met de dorpen Den Ilp en Purmerland (opgeheven gemeente Ilpendam)
  * Per 01-08-1966 grenscorrectie: Zuidelijk deel van de gemeente over naar Amsterdam
  Langedijk 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1989* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 19 19 19 19 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13
  Dorpsbelang Langedijk 4 5 3 1
  VVD 4 4 4 3 4 5 2 3 3 3 3 3 2 2 1
  Kleurrijk Langedijk 3 3 4 5
  GroenLinks 2 2 2 2 2 1 1 2
  Senioren Langedijk 2
  CDA 2 2 3 4 5 6 3 8 6 6 7
  Hart voor Langedijk/D66 2 3 2 2 5
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  PvdA 1 1 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4
  Langedijker Belang 2 9
  D66 1 2 1 1 1 1
  GPV/RPF 1
  Dorpspartij Sint Pancras '82 1
  CPN 2 2 1 2 2 1 2
  PPR/PSP 1
  Katholieke Actiegroep Langedijk/KVP 4
  PvdA/D66/PPR/PSP 3
  Protestants-Christelijke Groepering 3 4 1 1 1 3
  KVP 4 4 4 4 4 4 4
  ARP 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 1
  Lijst-Volkers 1
  VVD/Gemeentebelangen 2 2
  Protestants-Christelijk Zuid-Langedijk 3
  Protestants-Christelijk Noord-Langedijk 1
  * Per 01-01-1990 samenvoeging met Sint Pancras
  Laren (NH) 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Larens Behoud 6 5 4 5 4 2 3
  Liberaal Laren 4 2 2 1
  VVD 3 3 5 4 5 5 5 4 6 6 5 5 4 3 3 4 3
  CDA 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5
  D66 1 2 1 1 1 1
  PvdA 1 1 2 1 2 3 3 2 3 2 2
  PvdA/D66/GroenLinks/Groep Werkersakkoord 3 5
  Groep Werkersakkoord 1 2 2 2 2 3 2
  GroenLinks 1 1
  Partij Wortel 2
  Progressief Laren 3 3 3 3 2
  Dorpsbelang Laren 1
  Christelijke Politieke Samenwerking 4 6
  KVP 6 7 7 7 7 7
  Boerenpartij 1
  Protestants-Christelijke Partijen 2 2 2 2 2 2
  VVD/Gemeentebelangen 3
  CPN 1 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Medemblik 2018 2014 2010* 2006* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 27 21 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  VVD 6 5 8 4 3 2 2 3 2 2 1
  CDA 6 7 6 7 3 4 3 3 4 4 5
  Gemeentebelangen 5 4 3 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
  Progressief Westfriesland 2 2 2
  D66 2 3 1
  PvdA 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2
  GroenLinks 1 1 1 2 2 3
  Progressief Wervershoof 2010 1 1 1
  ChristenUnie 1 1 1
  Betrouwbaar Actief Menselijk Medemblik 1 1
  Progressief Westfriesland/GroenLinks 2
  Andijker Belang 1
  Onafhankelijke Westfriese Partij 1 1
  Volkspartij Medemblik 2 1 2 2
  CPN 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2
  KVP 4 3 4 5 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2 2 2
  Lijst-Bos 1
  Vrijheid en Vooruitgang 1
  * Per 01-01-2011 samenvoeging met Andijk en Wervershoof
  * Per 01-01-2007 samenvoeging met Noorder-Koggenland en Wognum
  Oostzaan 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11
  VVD 5 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2
  GroenLinks 4 3 3 3 3 5 5 5
  CDA 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2
  D66 1 2 1 1 1 1
  PvdA 1 1 2 3 1 2 2 3 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4
  Gemeentebelangen 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1
  Partij Luijendijk 1 1
  CPN 2 2 1 2 4 3 3 2 3 3 4
  PSP 1
  PPR/PSP 1
  PvdA/PPR/PSP 4
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-08-1966 grenscorrectie: Zuidelijk deel van de gemeente over naar Amsterdam
  Opmeer 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970 1966 1962 1959* 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7
  CDA 5 3 4 5 3 5 5 7 7 7 7 6 6
  Gemeentebelangen Opmeer 4 5 4 4 2 3 3 3 2 2 2
  Door Samenwerking Vooruit 3 2 2
  VVD 2 3 3 1 6 3 3 2 3 3 2 2 2 1
  PvdA 1 2 2 3 1 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
  Door Samenwerking Vooruit/D66 2
  D66 2 1
  Liberale Partij Opmeer 1
  VPP/D66 1
  KVP 9 9 9 8 5 4 5 5
  * Per 01-01-1979 samenvoeging met Hoogwoud
  * Per 01-07-1959 samenvoeging met Spanbroek. Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling.
  Ouder-Amstel 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13
  VVD 3 2 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 1
  Ouder-Amstel Anders 3 2 1
  CDA 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6
  D66 2 3 3 2 3 2 4 5 2 1 2
  GroenLinks 2 2 2
  Natuurlijk Belang 2 1
  PvdA 1 2 2 5 4 4 3 2 4 3 5 5 2 2 3 2 3
  Lijst-Bergher 1
  CPN/PPR/PSP 1
  KVP 4 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 4 4 4
  Algemeen Burgerbelang 1 3 1 2 1
  Purmerend 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  37 35 35 35 35 33 33 31 29 25 23 21 19 17 15 13 13 13 13
  Stadspartij 6 8 3
  D66 4 5 3 1 1 2 7 6 2 2 2 3
  CDA 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5
  GroenLinks 4 2 2 2 3 4 3 3
  VVD 4 4 7 6 7 10 9 7 7 8 5 5 2 3 2 2 2 2
  Leefbaar Purmerend 2001 3 3 3 5 8
  Algemeen Ouderenverbond 3 4 3 3 2
  PvdA 3 4 6 9 5 8 6 9 13 8 7 6 5 6 5 4 4 5
  SP 3 2 4
  PVV 3
  Trots op Nederland 2 3
  Stadspartij Purmerend'93 2 5 4
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 2
  Centrumdemocraten 2 1
  Onafhankelijke Politieke Groepering Purmerend P'93 2
  CPN 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2
  PSP 1 1 1 1 1
  PPR 2 1
  ARP/CHU/KVP 4 5
  Democraten Purmerend 2
  PvdA/PPR/PSP 6
  KVP 4 4 3 4 4 4
  ARP/CHU 2 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Vrije Katholieke Lijst 1
  Lijst-Tadema 1
  Schagen 2018 2012* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 13 13 11 11 11 11 11
  CDA 10 9 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4
  Vereniging Seniorenpartij Schagen 4 3
  VVD 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3
  Jong En Sterker Schagen (JESS) 3 3
  PvdA 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 6 5 4 5 4 4 4 4 3
  GroenLinks 1 1 1 2
  Duurzaam Schagen 1 3 2 6 2 3
  D66 1 1 2 1 3 3 2 1 1
  SP 1 1 1 2
  Wens4U (Wij en Schagen voor u) 1 1
  Duurzaam Natuurlijk Alternatief 1
  CPN/PPR/PSP 1 2
  Groen Schagen 1 1
  D66/PPR/Niet Partij Gebondenen 1
  KVP/Protestants-Christelijke Partij 4 3
  Lijst-Koopman 1
  KVP 4 3 3 3 3
  Schager Belang/VVD 3 3 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1
  Schager Belang 3 3
  CPN 1 2
  * Per 01-01-2013 samenvoeging met Harenkarspel en Zijpe
  Stede Broec 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978*
  19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17
  Open en Duidelijk Stede Broec 7 5 5 4
  CDA 6 5 5 4 3 3 4 6 5 4 7
  PvdA/GroenLinks 2 2 3
  VVD 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2
  Gemeente Belangen Stede Broec 1 3 2 3 6 5 4 4 5 7 5
  Onafhankelijke Partij 1 2 2 2 6 3 3
  PvdA 4 1 2 1 3 4 2 3
  GroenLinks 1 1 2 1 2
  D66 1 1 2
  CPN/PPR/PSP 1 1
  * Per 01-01-1979 samenvoeging van Bovenkarspel en Grootebroek
  Texel 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13
  Texels Belang 4 3 2 4 4 4 6 4 4 4 2 4 4 3
  VVD 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2
  PvdA 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 6 6 6 6 6
  GroenLinks 2 1 1 2 2 3 2 2
  CDA 2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5
  D66 1 1 2 1 1 1 1
  Texel 2010 1 2 3
  Lijst-de Groot-Kooi 1
  PSP 1 1
  Progressief Akkoord 3 5 5 4
  Lijst-Dros 1
  KVP 2 2 3 4 4 4 3 3
  ARP 1 2 2 1 1 2
  CHU 1 2 2 2 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2
  Vrijzinnige Groepering 1
  CPN 1
  Uitgeest 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11
  Progressief Uitgeest 6 4 4 4 4 4 5 3 1 1
  Uitgeest Lokaal 2 2
  VVD 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1
  D66 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1
  CDA 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
  Uitgeester Vrije Partij 1 2 2 2 3
  PvdA 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
  CPN/GroenLinks 1
  CPN 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
  Progressief Appèl 2 2 3
  KVP 4 5 6 6 6 6 6
  KVP/Lijst-Groen 4
  Lijst-Groen 2
  Gemeentebelangen 2
  Uithoorn 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 17 15 15 13 13 11 11
  Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel 5 4 3 4 5 6 5 3 3 2 3 3
  VVD 5 5 7 6 6 6 5 4 5 6 4 4 2 2 1
  DUS! (GroenLinks/D66) 4 3 4
  Ons Uithoorn 3 3 1
  CDA 2 3 3 4 5 3 4 6 5 6 7 7
  PvdA 1 2 3 5 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1
  Groen Uithoorn 1 1
  GroenLinks 2 1 3 1 1
  D66 1 1 2 2 1 1 2
  Progressieve Samenwerking 2
  PPR 1
  PPR/PSP 1
  PPR/Pluk (Progressieve liijst voor Uithoorn en de Kwakel) 1
  ARP/CHU/KVP 7
  Belangengroep De Kwakel 2
  Lijst-Aalders 1
  KVP 7 8 7 7 7 7
  ARP/CHU 3 3 3 3 3 3
  Velsen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 33 33 33 33 33 33 31 31 31 33 33 33 33 33 33 31 27 29
  Velsen Lokaal 6 6 5 3 14
  D66 5 6 4 2 1 2 5 5 2 2 2
  VVD 4 4 6 5 5 7 7 6 7 8 6 6 4 4 3 5 2 1
  Lijst Gerard Vosse 4 4 4 3
  CDA 3 3 3 4 5 5 7 9 9 9 11 10
  Forza! IJmond 3 2
  GroenLinks 3 1 3 2 2 3 3 2
  PvdA 2 3 5 8 5 7 8 9 13 9 12 12 11 11 13 11 12 9 9
  SP 2 3 2 4
  ChristenUnie 1 1 1 2 1
  Velsen2000 4
  Velsen Vooruit 3
  GPV/RPF/SGP 1 1
  Politieke Unie 55+ 1
  Centrumdemocraten 2
  PPR/PSP 2 1
  CPN 1 1 2 2 2 1 2 3 4 7
  D66/PPR/PSP 2
  Democratisch Socialisten '70 1
  KVP 6 7 8 8 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 6 6 6 6 7 6
  D66/PPR 3
  PSP 1 3 2 1
  ARP 3
  CHU 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Waterland 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990*
  17 17 17 17 17 17 17 17
  CDA 4 4 3 5 5 4 4 6
  VVD 3 3 5 2 2 3 3 2
  GroenLinks 3 3 3 3 3 2 1 1
  Waterland Natuurlijk! 3 2 2
  PvdA 2 1 2 3 2 3 2 4
  D66 2 2 1 2 1
  SP 2 1
  Algemeen Belang Waterland 2 2 2 5 3
  Waterland 95 2 3 3
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Broek in Waterland, Ilpendam (minus Ilpendam en Purmerland), Katwoude, Marken en Monnickendam
  Weesp 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 13 13 13
  Weesper Stadspartij 5 5 3 5
  CDA 3 2 3 3 4 4 4 5 4 4 6
  GroenLinks 3 3 2 2 2 2 1
  VVD 2 2 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 2 1 2 2
  D66 2 2 3 1 1 5 3 2 2 2
  PvdA 2 2 2 3 2 4 4 4 6 4 5 5 4 5 5 5 4 4
  Artikel50 1
  Democratische Eenheidspartij 1 1
  Algemeen Ouderenverbond 1 4
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 2
  PSP 1 1 1 1
  CPN/PPR/PSP 2
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 4 4 4 4
  PPR 2
  KVP 2 2 2 3 3 3 3 3
  Weesp 2000 1 1
  PvdA/D66/PPR/PSP 7
  Middengroepering Gemeentebelangen 1 1
  Boerenpartij 2
  CHU 3 3
  ARP 2 2
  CPN 1 2
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Tweede Kamer.
  * Per 01-08-1966 samenvoeging Weesp met een deel van de opgeheven gemeente Weesperkarspel (restant grotendeels naar Amsterdam)
  Wormerland 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1991* 1990*
  17 17 17 17 17 15 15 15 15
  GroenLinks 4 3 2 4 4 2 3 2 2
  VVD 3 4 2 3 3 3 3 3 2
  Vereniging Liberaal Wormerland 3 4 6 3 4 3 1
  Politieke Partij voor Ouderen en Veiligheid 2
  CDA 2 2 2 3 3 3 3 4 4
  PvdA 2 2 2 4 2 3 3 2 3
  D66 1 1 1 2 2 2
  SP 2 3
  Gemeentebelangen 2 2
  * Herstemming in 1 stembureau (verkeerd adres van stembureau op de stempas)
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Jisp, Wormer en Wijdewormer
  Wijdemeren 2018 2014 2010 2006 2001*
  19 19 19 19 19
  De Lokale Partij 4
  CDA 4 7 3 5 6
  Dorpsbelangen 4 4 9
  VVD 3 3 3 4 4
  PvdA/GroenLinks 2 2
  D66 2 3 1 1
  PvdA 2 3 2
  GroenLinks 1 2 1
  Dorpsbelangen Loosdrecht 3 3
  Dorpsbelangen Wijdemeren 2
  Dorpsbelangen 's-Graveland 2
  * Per 01-01-2002 samenvoeging van Loosdrecht (provincie Utrecht), 's-Graveland en Nederhorst den Berg
  Zaanstad 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1973*
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
  VVD 6 5 7 5 7 8 7 5 6 8 5 6
  Politieke Partij voor Ouderen en Veiligheid 4 4 1
  PvdA 4 5 8 12 6 10 9 12 18 12 15 14
  ROSA 4 3 2 2 2 1
  D66 3 5 3 1 2 6 6 1 2 2
  Democratisch Zaanstad 3 4 2 2
  PVV 3
  SP 3 5 3 5 2
  GroenLinks 3 2 3 3 4 6 5 6
  DENK 2
  CDA 2 2 2 4 5 5 5 7 8 7 9
  Partij voor de Dieren 1
  ChristenUnie 1 2 1 1 1
  Zaanse Onafhankelijke Groepering 1 4 4 11 5 7 3 2 2 1
  Zaanse Inwoners Partij 1
  Trots op Nederland 2
  Partij voor de IJsbaan 1 1
  Gemeentebelangen 1
  GPV/RPF 1
  CPN 2 5 5 8
  PPR/PSP 2 3 2
  KVP 3
  ARP/CHU 3
  PPR 3
  PSP 1
  Democratisch Socialisten '70 1
  * Per 01-01-1974 samenvoeging van Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk
  Zandvoort 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 13 13
  Ouderen Partij Zandvoort 4 5 3 4 3
  VVD 3 3 5 5 4 6 4 5 5 8 6 7 4 3 3 4 2 1
  D66 3 3 1 1 3 4 2 1 1 1
  CDA 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3
  PVV 2
  GroenLinks 1 1 1
  PvdA 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4
  Gemeente Belangen Zandvoort 1 2 2 1 4 2 4 2 3 1
  Sociaal Zandvoort 1 1
  SP 1 2
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Inspraak Nu 2 2 2 2
  PPR/PSP 1
  ARP/CHU 2 2 2 2 2 3 2
  KVP 2 2 2 2 3 2 2
  Algemeen Zandvoorts Belang 1 2 1 2 2 2 3
  Bevordering Toerisme en Verkeer 1
  Lijst-Breure 2 2
  Boerenpartij 2
  Plaatselijk Belang 1
  CPN 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Abbekerk 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  KVP 3 2 3 3 3 3 3 3 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 2
  PvdA 2 3 2 2
  Gemeentebelangen/PvdA 4 4 4 4 5
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Akersloot 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7
  Vrije Lijst Akersloot 3 4 3 3 3 2 2 3 2
  PvdA 3 3 3 2 1 1 1 1
  CDA 3 2 3 4 4 5
  VVD 2 2 2 2 2 2 1
  PvdA/D66 2
  Progressief Akersloot 2
  ARP/CHU/KVP 4
  Concentratie '70 2 4
  Plaatselijk Belang 2 2 1 1 1 3 3
  KVP 4 6 5 5 5 4 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2002
  Andijk 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6
  PvdA 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  VVD 3 3 3 2 2 2 2 1 2
  GroenLinks 2 1 1 1 1
  ChristenUnie 1 1
  RPF 2 1 1 1
  CPN 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
  Boerenpartij 1 1 2
  D66 1 1
  ARP 4 4 5 5 5 4 5
  KVP 2 2 2 2 2 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1979 grenscorrectie met delen van de opgeheven gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek
  Ankeveen 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  KVP 3 3 3 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3 3 3 3
  PvdA 1 1 1
  VVD 1
  CPN 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1966
  Anna Paulowna 2010 2006 2002 1998 1994 1989* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13
  VVD 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 2 2 2 2 1 1
  CDA 5 5 5 5 4 4 5 5 6 4
  PvdA 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5
  Lijst-Leal 1 1
  Anna Paulowna Transparant 1
  Wesp 2
  D66 1 2 1 1 1
  CPN 1 1 1 1 1 1 2 3
  KVP 5 5 5 5 4 4 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2
  ARP 1 1
  CHU 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2012
  * Per 01-01-1990 samenvoeging met dorp Wieringerwaard (opgeheven gemeente Barsingerhorn)
  Assendelft 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11
  KVP 5 6 5 5 5 5 5
  PvdA 4 3 4 4 4 4 3
  CPN 2 2 2 2 3 3 3
  VVD 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Avenhorn 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 4
  Gemeentebelangen 2 2 3 2 3 3 4 4 4
  Socialistische Kiesvereniging 4PK 1 1
  VVD 1
  KVP 4 4 4 4 3 3 3
  Lijst-Vink 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Barsingerhorn 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  PvdA 6 6 7 6 6 3 4 4 4 3 2
  VVD 4 4 3 3 2 1 1
  CDA 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 2 2 1 1 1 1
  Lijst-van den Oord 3 2 2
  Lijst-van Dorp 1
  Lijst-Kruis 1 1
  CPN 1 2 2
  Plaatselijk Belang 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1990
  * Per 01-08-1970 samenvoeging met Wieringerwaard
  Beets 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 3 3 3 2 3 3
  PvdA 3 3 3 4 4 4
  Middenstandspartij 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Bennebroek 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7
  VVD 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3
  CDA 4 4 4 4 4 4 4 5
  PvdA 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1
  D66 1 1 2 1 1 1
  PvdA/PPR 2
  PvdA/D66/PPR 3 3
  KVP 2 3 3 2 4 5 5 3
  ARP/CHU 2 2 3 3 3
  Lijst-Breek 1
  Niet-Katholieke lijst 6 6 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2009
  Berkhout 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 6 6
  PvdA 3 3 3 3 3 4 4 5 5
  VVD 2 2 1 1 1 1 1
  KVP 6 6 7 6 6 6 6
  Democraten 2000, Partij voor de Gewone Man 1
  Boerenpartij 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Blokker 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953# 1949# 1946#
  11 11 11 11 7 7 7 7 7
  CDA 4
  Algemene Belangen Combinatie 3 3 2
  Gemeentebelangen 2 3 3 3
  VVD 1 1
  PvdA 1
  KVP 4 6 8 4 3 5 5 5
  Protestantse Kiesvereniging 2 2 2 2 2
  Lijst-Dekker 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Bovenkarspel 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 6
  PvdA 4 4
  Gemeentebelangen '70 2 3 3
  VVD 1 1
  KVP/Protestants-Christelijke Groepering 4
  PPR 1
  KVP 6 9 7 9 8 8
  Progressief Akkoord 2
  Katholieke Lijst 9
  Niet-Katholieke Lijst 2 2 2 2 3 3
  Vrije Katholieke Lijst 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Broek in Waterland 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
  Algemeen Belang 2 2 2 3 4 2
  CDA 1 1 2
  VVD 1 2 1 1 1 1 2
  Christen-Democraten 2 2 2
  Plaatselijk Belang 2 2 2 3 3
  ARP/CHU 2 1 1 1 1
  Vrijzinnige Kiesvereniging 2
  Lijst-de Boer 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Bussum 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 27 27 27 25 25 23 23
  VVD 5 9 7 7 7 8 7 7 9 8 9 8 6 6 7 5 4
  Hart voor Bussum 5
  D66 4 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2
  PvdA 3 4 5 3 4 3 3 4 3 5 5 3 5 7 5 6 5 6
  CDA 2 3 4 7 6 6 7 6 7 8 7
  GroenLinks 2 3 4 4 4 3
  Gooise Ouderen Partij 2
  BussumsBloei 1
  ChristenUnie 1 1
  GroenLinks/PSP 3
  PSP 4 3 2 1 1
  PPR/PSP 2 1
  Bussumse Belangenpartij 2
  KVP 7 7 8 8 7 7 8
  Protestants-Christelijke Lijst 4 5 5 5 5 6 4
  Lijst-Meijer/Sluijser 2
  Boerenpartij 3
  Katholieke Nationale Partij 1
  CPN 1 1 2
  Partij van de Vrijheid 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2016
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Tweede Kamer.
  Callantsoog 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Burger Kiesvereniging 3 3 3 3 4 3 3 3
  PvdA 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4
  VVD 2 2 2
  Algemeen Belang Callantsoog 1
  KVP 1 1 1 1 1 1
  Plaatselijk Belang 2
  CPN 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1990
  Egmond 1998 1994 1990* 1990 1986 1982 1978*
  15 15 15 15 15 15 15
  CDA 3 4 4 4 4 2 4
  VVD 3 3 3 2 3 3 3
  PvdA 3 3 3 4 4 5
  GroenLinks 3 2 3
  Gemeentebelangen 2 2 3 3 2 3 3
  D66 1 2
  PvdA/GroenLinks 4
  Links Egmond 1 1
  Christelijke Partij Egmond 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Herstemming in de gehele gemeente. Lijstencombinatie niet vermeld op het stembiljet.
  * Per 01-07-1978 samenvoeging van Egmond aan Zee met Egmond-Binnen
  Egmond aan Zee 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 7
  PvdA 4 6 6 6 7 6 5 4
  Gemeentebelangen 3 2 2 4
  CDA 2
  VVD 2
  ARP/CHU/KVP 3
  KVP 2 2 2 2
  Protestants-Christelijke Partij 1
  Unie van Vrije Protestanten 1
  Onafhankelijke Socialisten 1
  Oud-Katholieke Partij 1 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1
  Algemeen Belang 1 3
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1978
  Egmond-Binnen 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 7 7
  Egmonds Belang 4 10
  Lijst-van den Ende 3
  PvdA 2 1 1 1
  VVD 2
  KVP 5 8 9
  Gemeentebelangen 5
  Katholieke Gemeentepartij 2
  KVP Egmond-Binnen 5 3 3
  KVP Egmond a/d Hoef 5 3 3
  Plaatselijk Belang 1 2
  Protestantse Partij 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1978
  Graft 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 3 2 2 2 2 2
  Plaatselijk Belang 2 2 3 3 4 4
  PvdA 2 3 2 2 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Graft-De Rijp 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970*
  13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 5 5 4 4 3 4 3 3 3 2 2
  VVD 3 3 4 4 4 4 4 4 2
  CDA 3 4 4 3 2 3 3 3 4
  Het Verschil 2 1
  Gemeentebelangen 1 2
  Demokraten Graft-de Rijp 2
  CPN/PSP 1 1
  Gemeenschapsbelangen 1 4 2
  Dorpsbelang Graft-de Rijp 1 2 2
  KVP 3 3
  Lijst-Klijn 1
  D66 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2015
  * Per 01-08-1970 samenvoeging van Graft en De Rijp
  's-Graveland 1998 1994 1990 1986 1982 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 7 7 7 7 7
  Dorpsbelangen 3 3 3 3 2
  CDA 3 3 4 4 4
  VVD 3 2 3 2 3 2 1 1
  PvdA/GroenLinks 2 2
  Algemeen Belang 1 1 1 1 1 3 4 3
  D66 1 2 1
  PvdA/PSP 2
  PvdA/PPR/PSP 3 2
  PvdA/D66/PPR/PSP 3
  KVP 2 2 2 1 1 1 1 1
  CHU 1 2 2 2 2 2
  Kortenhoef/Ankeveen/Graveland Belang 1 2
  ARP 1 1 2 2 2 2
  PvdA 1 1 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Kortenhoefs Belang 1
  Gemeentebelang 1 1 1 2
  Hervormde Gemeentebelangen 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2002
  * Per 01-08-1966 samenvoeging met Ankeveen en Kortenhoef
  Grootebroek 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 6 2
  Gemeentebelangen 3 1 1
  PvdA 2 2 1 2 1
  VVD 2 1
  Gemeenschap Lutjebroek 4 4
  Appèl '74 2
  PPR 1
  Lijst-Th. Reus 3
  Algemene Belangen Combinatie 3
  KVP 7 10 9
  Lijst-N. Reus 2
  Lijst-Timmerman 1
  Lijst-Slagter 1
  KVP Grootebroek 6 3 4
  KVP Lutjebroek 4 5 5
  Protestantse Gemeenschap 1
  Vrije Katholieke Lijst 2
  Niet-Katholieke Lijst 1
  RK Vrije Lijst 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 4 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5
  D66 3 3 1 2 2 2
  VVD 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 2 1
  GroenLinks 1 1
  PvdA 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1
  KVP 5 5 6 6 6 6 6
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 1 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  Harenkarspel 2010 2006 2002 1998 1994 1989* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 15 15 15 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 5 6 5 5 6 7 7 6
  PvdA 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3
  VVD 4 3 4 3 2 2 1 2
  Algemeen Belang'89 2 4 5 4 5 3
  Harenkarspel in Beweging 2
  Algemeen Belang 2 1 2 3
  KVP Waarland 4 4 4
  Kiesvereniging Tuitjenhorn 3 4
  KVP Tuitjenhorn 3
  Gemeentebelang 3 3 3 3 3
  Harenkarspels Belang 1970 1
  KVP 8 7 8 8 8 8
  Vrije Lijst (RK) 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2013
  * Per 01-01-1990 samenvoeging met Sint Maarten en Warmenhuizen
  Hensbroek 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Hensbroeker Volkspartij 6
  VVD 1
  Katholieke Groepering 4
  Gemeentebelangen 3 3 2 3 3 3 2
  KVP 4 4 4 4 4 4 4
  Lijst-Korfage 1
  PvdA 1
  Gemeentebelangen/PvdA 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Hoogkarspel 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949# 1946
  11 11 11 11 11 7 7 7 7
  CDA 6
  Gemeentebelangen 3 3 3 2
  PvdA 2 2
  Christelijke Volkspartij Hoogkarspel 5
  Boerenpartij 1
  KVP 5 6 6 4 4 5 5
  Volksbelang 3
  Katholieke Werknemersorganisatie 3 1
  Protestantse Kiesvereniging 3 2 2 2 2
  Vrije Lijst 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Hoogwoud 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 7 7 7 7 7 7
  CDA 4 4
  PvdA 3 3 2 1 1 1
  Neutrale Kiesvereniging Plaatselijk Belang 2 2 3 2 2 2
  VVD 2 2
  KVP 6 4 4 4 4 4 3
  Gecombineerde Lijst 3 3 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Ilpendam 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 4 4
  PvdA 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2
  Gemeentebelangen '70 3 3 3 4 2
  VVD 2
  CPN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
  KVP 2 1 2 2 2 2 2 1
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 2 1 1 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Jisp 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 1
  PvdA 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 4
  PPR 2
  CPN/PPR 2
  D66 1
  Jisper Belang 2 2
  CPN 1 1 2 1 1 1 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Katwoude 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953# 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Katwoude Alternatief 2 1
  Gemeentebelangen 2 3 3 2 2 2 3 4 4
  Christen-Democraten Katwoude 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 2 3 3 3 3
  Lijst-Berger 1 1
  Katwoude '78 1
  Katwouder Jongeren 1
  Katwouder Belang 5
  Lijst-Havik 2
  KVP 2 2 1
  Gezamenlijke lijst 7
  ARP/CHU/KVP 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Koedijk 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  Progressief Akkoord 2
  Algemene Groepering 2 1
  KVP 2 3 3 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 1 2 2
  PvdA 2 2 2 3 3 3
  Middenblok 1
  CHU/VVD 2 2
  CPN 1
  CHU/Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-10-1972
  Koog aan de Zaan 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13
  CPN 4 3 2 3 3 3 4
  PvdA 4 4 4 5 5 5 5
  ARP/CHU/KVP 3 3 3
  VVD 2 2 2 3 1 2
  PSP 1 2
  KVP 1 2 1 1
  ARP/CHU 1 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Kortenhoef 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 3
  KVP 3 2 2 2 2
  Kortenhoefs Belang 2 1
  PvdA 2 2 2 2 2
  VVD 1
  CHU 2 1 2
  ARP/SGP 2
  ARP/CHU 3
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1966
  Krommenie 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 13 13 13 13 13
  ARP/CHU/KVP 5
  PvdA 4 4 4 4 4 4 3
  CPN 3 3 2 3 4 4 5
  VVD 2 1 1 1 1
  PPR 1
  KVP 4 4 4 3 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2
  PSP 1 1
  ARP 1 1 1 2 1
  Krommenies Belang 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Kwadijk 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 4 4 4 2 3 3
  PvdA 3 3 3 3 4 4
  Lijst-Kok 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Limmen 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953# 1949 1946
  13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7
  Limmer Gemeenschap 6 8 3 3 4 8 9
  VVD 3 1 2 2 2 1
  CDA 2 1 4 4 3
  PvdA 2 1 2 1 1 2
  CPN 1 1 1 1
  CDA/Limmer Gemeenschap 7
  Boerenpartij 2 2 2
  KVP 7 9 9 6 6 7
  Gemeentebelangen 2 2 2 1
  PvdA/VVD 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2002
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Marken 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA/Jeugd '70 3 2 3
  CDA 3 4 4
  VVD 1 1
  CHU 3 3 4 3 3 5 5 4
  ARP 2 2 2 2 3 2 2 3
  PvdA 1 1 1 2 1
  Jeugd '70 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Middelie 1966 1962 1958 1953 1949 1946#
  7 7 7 7 7 7
  Algemeen Belang 5 4 4 4 3 3
  PvdA 2 3 3 3 4 4
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Midwoud 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 4 5 4 5 5 5 5 5
  VVD 3 2 2 2 2 2 2 2
  PSP 1
  KVP 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Monnickendam 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 11 11 11 7 7 7
  PvdA 4 3 5 3 2 3 2 2 1 1 1
  CDA 4 3 5
  Algemeen Plaatselijk Belang 3 3
  VVD 2 3 2 2 1 1
  Progressief Monnickendam 1
  D66 1 1
  ARP/CHU/KVP 6 7
  D66/PPR 2
  Plaatselijk Belang 1 2 2 2 1 2 1
  CPN 1
  ARP/CHU 3 4 4 3 2 3
  KVP 2 3 3 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Muiden 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  VVD 3 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 1 1 1 2
  PvdA 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  D66 3 3 1 2 2 3 4 2 2 2 2
  Ons Muiden Muiderberg 2
  CDA 2 3 2 4 3 2 3 3 4 5 6
  Voor Ieders Belang 3 2
  PvdA/PSP 3 3
  Lijst-de Jonge 1
  CHU 2 3 3 3 3 3
  KVP 2 2 2 2 2 2 3
  ARP 1 1 2 1 2 2
  PSP 1
  Lijst-Olyslager 1 1 1
  ARP/CHU 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2016
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Tweede Kamer.
  Naarden 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  VVD 5 6 6 7 7 6 6 7 7 6 7 6 5 5 6 4 4
  D66 4 3 1 2 3 3 1 1 1 2
  GroenLinks 3 4 4 3 2 1
  CDA 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5
  PvdA 2 2 3 3 2 2 2 3 3 5 3 4 4 5
  Naarden1990 1 2 2
  Levend Naarden 1 2 4
  PvdA/PPR 2
  Progressief Naarden 4 4
  Naardens Belang 1 2
  KVP 2 3 3 4 3 3 3 3
  Protestants-Christelijke Samenwerking 2 3 3 3 3 4 4 3
  PvdA/PSP 3
  Boerenpartij 1
  Christen-Democraten Unie 1
  PSP 1
  Partij van de Vrijheid 3
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2016
  * Verkiezingen waren uitgesteld ivm voorgenomen herindeling. Wetsvoorstel uiteindelijk verworpen in Tweede Kamer.
  Nederhorst den Berg 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7
  CDA 4 4 4 4 3 4
  VVD 3 3 4 3 4 3 2 3 3
  PvdA 3 2 3 4 4 3 3 1 2 3 2 1
  D66 1 2
  Alternatief '70 1 3
  ARP/CHU/KVP 3 7
  KVP 3 4 4 3 3 3
  CHU 2 2 3 2 2 2
  ARP 1 2 2 1 2 1
  Gemeentebelangen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2002
  Nibbixwoud 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  Lijst-de Winkel 2
  VVD 1
  PvdA 1 1 2 3
  Open Kiesvereniging Nibbixwoud 2
  Gemeentebelangen 1 2 2 2 2
  KVP 3 4 5 5 5 4 3
  Nibbixwoud-Hauwert-Zwaagdijk '70 2
  Katholieke Arbeidersbelangen 1
  Protestants-Christelijke Groepering 3
  RK lijst Zwaagdijk 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Niedorp 2010 2006 2002 1998 1994 1989* 1986 1982 1978 1974 1970*
  15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13
  Lokaal Alternatief Democratie Anders 6
  VVD 3 4 5 3 2 3 2 3 2 2
  PvdA 3 5 4 5 4 6 4 3 4 4 3
  CDA 2 3 3 3 4 4 5 4 5 4
  Algemeen Belang 1 3 3 3 3 2 2 2 3 6
  CPN/PSP 1 2 1
  Algemeen Belang/D66 2
  KVP 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2012
  * Per 01-01-1990 samenvoeging met Barsingerhorn (minus Wieringerwaard)
  * Per 01-08-1970 samenvoeging van Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp en Winkel
  Nieuwe Niedorp 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Algemeen Belang 3 2 3 3 3 3
  KVP 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 3 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Noorder-Koggenland 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978*
  15 15 13 13 13 13 13
  Gemeentebelangen 3 7 4 4 3 3 2
  Leefbaarheid Dorpslinten 3
  PvdA 3 2 3 4 4 3 4
  CDA 3 3 2 3 3 3 4
  VVD 2 2 2 2 3 3 3
  D66 1 1 2
  CPN/PSP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1979 samenvoeging van Abbekerk, Midwoud, Opperdoes, Sijbekarspel, Twisk en dorp Hauwert (opgeheven gemeente Nibbixwoud)
  Obdam 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949# 1946#
  13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  CDA 5 5 4 5 5 5 4 4 1
  Gemeentepartij Obdam 4 3 4 2 2 2
  VVD 2 3 3 2 2 2 1 1
  PvdA 2 1 2 1
  D66 1
  PvdA/PPR 2 2 1
  Progressief Obdam/Hensbroek 2 2
  Volkspartij Obdam 3 3 7 6
  Gemeentebelangen 1
  Lijst-Koopman 1
  Lijst-Spaander 1 1
  Gemeenschapsbelangen 1 2
  Protestantse Lijst 2 1 1 1 1 1 1
  Lijst-de Vries 1
  KVP 6 6 6
  KVP Obdam 5 4 4
  KVP Spierdijk 1 1 2
  Katholieke Arbeiders 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1979 samenvoeging met Hensbroek
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Oosthuizen 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 4 3 3 2 3 2
  PvdA 3 4 4 4 4 5
  KVP 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Opperdoes 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  ARP 3 3 3 3 4 4 4 4
  PvdA 1 1 1 1 1 1 1
  CHU 1 1 1 1 1 2 2 2 2
  SGP 1 2 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1 1
  Vooruitstrevende Koggenlandbelangen 1
  ARP/SGP 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Oterleek 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Neutrale Lijst 3 3 1 1 1 1
  PvdA 2 2 3 3 4 3
  Gemeentebelangen 1 1 3 2 1 2
  Gezamenlijke Christelijke Partij 1 1 1 1
  KVP 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Oude Niedorp 1966 1962 1958 1953 1949# 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 5 5 5 5 5 5
  Algemeen Belang 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Oudendijk 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 4 3 3 2 2 2 2 2 2
  PvdA 3 4 4 4 5 5 5 5 5
  Lijst-Hekman 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Oudorp 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7 7 7
  KVP 6 4 4 4 4 4 4
  PvdA 5 3 3 3 3 3 2
  Afgescheidenen van de PvdA 1
  Gemeente opgeheven per 01-10-1972
  De Rijp 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  KVP 4 4 4 3 3 3
  Burger Kiesvereniging 1 1 1 2 2
  PvdA 1 1 1 1 1
  CPN 1 1 1 1 1
  Burger Kiesvereniging/PvdA/CPN 4
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Schellinkhout 1966 1962# 1958# 1953# 1949# 1946#
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-Hoogenboezem 5
  Lijst-Boot 2
  Gemeentebelangen 7 7 7 7 7
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Schermer 2010 2006 2002 1998 1994 1992* 1990 1986 1982 1978 1974 1970*
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Schermer Belang 4 3
  CDA 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  PvdA 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2
  Gemeentebelangen 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
  Schermer Groen Oprecht en Leefbaar 2
  KVP 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1
  D66 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2015
  * Per 01-01-1993 grenscorrectie met omliggende gemeenten, o.a. toevoeging dorp Zuidschermer (gemeente Akersloot)
  * Per 01-08-1970 samenvoeging van Oterleek, Schermerhorn & Zuid- en Noord-Schermer
  Schermerhorn 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 3
  KVP 3 3 3 3 3 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2 2 2
  PvdA 2 2 3 3 2
  ARP 1 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Schoorl 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 7
  Gemeentebelangen 4 3 6 3 2 3 3 4 5
  VVD 3 3 3 4 3 2 1
  CDA 2 2 3 3 3 3 3
  PvdA 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3
  D66 2 3 2 1 1 2
  Democraten Schoorl 1 1
  KVP 3 4 3 3 3 3 2
  Algemeen Belang 3 2
  Schoorls Belang 2 2 4 3 1
  CPN 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Sint Maarten 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Algemeen Belang 2 3 2 3 6 4 4 4 5 4 4
  Kiesvereniging Sint Maarten 2 2 3 3
  VVD 2
  CDA 1 2
  Christen-Democraten Sint-Maarten 2
  ARP 1 1 1 1 1 2 2 2
  KVP 2 2 2 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1990
  Sint Pancras 1986 1982 1978 1974 1972* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  Sint Pancras'82 3 2
  CDA 3 4 4 4
  PvdA 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2
  VVD 2 3 2
  PvdA/PPR 3
  Vrij Sint Pancras 2 2 3
  Gemeentebelang 3 3 3 2 2 2 1 3
  ARP/CHU 3 3 4
  KVP 1
  ARP 2 2 2 2 2
  CHU 1 2 2 2 2
  Plaatselijk Belang 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1990
  * Per 01-10-1972 samenvoeging met een deel van de opgeheven gemeente Koedijk, grenscorrectie met Alkmaar
  Spanbroek 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  KVP 6 6 6 5
  PvdA 1 1 1 1
  Vrije Katholieke Lijst 1
  Gemeente opgeheven per 01-07-1959
  Sijbekarspel 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 2
  Gemeentebelangen 2 3 4 3 4 4 4 4 4
  VVD 2
  PvdA 1 1
  KVP 3 3 4 3 3 3 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Twisk 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 5 4 5 4 4 4 4 4
  VVD 3 2 3 2 3 3 2 2
  Christelijke Vereniging Gemeentebelangen 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Ursem 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7 7 7 7 7
  Christen-Democraten Ursem 4 4
  Politieke Partij Nieuw Ursem 4 2 2
  Lijst-Bruin 2
  VVD 1 1
  KVP 4 6 6 6 6 5 5
  Plaatselijk Belang 1 1 1 1 1 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  Venhuizen 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  VVD 4 3 3 2 2 3 2 2
  Gemeentebelangen 4 4 4 5 4 4 3 3 5 6 4 5 5
  CDA 3 4 4 4 4 4 5 5 5
  PvdA 2 2 2 2 3 2 3 3 3
  KVP 5 7 6 6 6 5 5
  Gemeentebelangen/Protestantse Kiesvereniging 5 6 6
  Gemeente opgeheven per 01-01-2006
  * Per 01-01-1979 kleine grenscorrectie met omliggende gemeenten in het kader van een grotere herindeling
  * Per 01-08-1970 samenvoeging met Schellinkhout en Wijdenes
  Warder 1966 1962 1958 1953# 1949# 1946#
  7 7 7 7 7 7
  Plaatselijk Belang 4 4 4
  Lijst-Koopmans 2
  PvdA 1 3 3
  Gezamenlijke lijst 7 7 7
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Warmenhuizen 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 5 5 5
  PvdA 3 2 2 2
  VVD 3 2 2
  Plaatselijk Belang 2 2 3 2 2 2 2 2 2
  KVP 5 4 4 5 5 5 5 5
  Plaatselijk Belang/VVD 4
  Boerenpartij 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1990
  Weesperkarspel 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11
  Protestants-Christelijke Groepering 4 5 5 5
  KVP 4 3 4 4 4
  PvdA 2 2 2 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1 1
  CHU 3
  ARP 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1966
  Wervershoof 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970 1966 1962 1958# 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11
  Algemene Belangen Combinatie 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
  CDA 2 3 2 4 4 5 4 5 8 4
  Progressief Wervershoof 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  VVD 2 3 4 2 2 2 2 1 1 1
  Zwaagdijker Dorpsbelang 2 2 3 2 3 2 3 3
  PvdA 2
  Gemeentebelangen 1 2
  Boerenpartij 1
  KVP 8 11 11
  Onafhankelijke Eenheidsgroep 1
  KVP Wervershoof 5 5 6 5
  KVP Onderdijk 3 3 3 3
  NKV Wervershoof 1
  Arbeidersgroep Onderdijk 1 2
  KVP Zwaagdijk-Oost 1 1 1 1
  Katholieke Arbeidersbeweging 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1979 als onderdeel van een grotere herindeling ging dorp Zwaagdijk-Oost (voorheen verdeeld over vier gemeenten) in zijn geheel naar Wervershoof
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Wester-Koggenland 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978*
  15 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 5 5 7 6 7 8
  Gemeentebelangen 5 5 5 3 3 2 2
  VVD 3 3 3 2 3 3 2
  PvdA 2 2 2 3 3
  PvdA/PPR 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1979 samenvoeging van Avenhorn, Berkhout, Oudendijk en Ursem
  Westwoud 1978 1974 1970 1966# 1962# 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 4 3
  Gemeentebelangen 2 2 1
  PvdA 1
  Werkgroep '70 2 3
  KVP 3 5 5 5 5 4 4
  VVD 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Westzaan 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11
  Gemeente- en Streekbelangen 4 3
  PvdA 2 3 3 4 4 4 4
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 3 3 3
  CPN 2 1 2 2 3 4 4
  VVD 1 1 1 2 1
  PSP 1 2 1
  KVP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Wieringen 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  VVD 5 3 3 4 4 5 4 4 4
  Wieringen 05 4 3
  PvdA 3 4 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
  CDA 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2
  Onafhankelijk Wieringen'91 2 5 4 5
  CPN 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3
  Wieringer Partij 1
  VVD/Algemeen Belang 4
  Lijst-Teeuwisse 1
  Kiesvereniging Algemeen Belang 4
  ARP/CHU/KVP 3
  Wieringer Belang/CHU 3 3 3
  Gemeentebelangen 2 2 3 4
  Boerenpartij 2
  KVP 1 1 1 1 1 1
  ARP 1 1
  ARP/CHU 2 2 2
  Wieringer Belang 4 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2012
  Wieringermeer 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 13
  CDA 3 4 4 5 5 4 6 7 7
  VVD 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1
  Progressief Wieringermeer 2 2 2 1 2 2 2 1
  Onafhankelijk Wieringermeer '04 2 1
  Gemeentebelangen Wieringermeer 2 2 2 3 3 2 2
  PvdA 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
  ChristenUnie 1 1 1
  Lijst-Quadvlieg 2
  Lijst-Terpstra 1
  PPR/PSP/Niet Partij Gebondenen 1
  ARP/CHU 4
  KVP 3 3 3 3 3 3 2 3
  PPR 1
  ARP 3 3 3 3 3 3 4
  CHU 2 2 2 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2012
  Wieringerwaard 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 4 4 4 4 4
  VVD 2 2 3 3 2
  Christelijke Gemeentebelangen 1 1
  CPN 1 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Winkel 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Plaatselijk Belang 4 3 3 3 2 1
  PvdA 3 3 3 3 3 4
  Lijst-Blaauboer 1 1
  CPN 1 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Wognum 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  CDA 6 7 6 6 7 7 8 7
  D66 3 2 3 3 1 1
  VVD 2 3 3 2 2 3 2 2
  PvdA 2 1 1 2 3 2 3
  PvdA/Progressieve Werkgroep Wognum 2
  Katholieke Kiesvereniging 6 7
  Lijst-Dekker 2
  Gemeentebelangen 2 2 1
  Politieke Werkgroep Wognum 1
  Aktiegroep Wognum 2
  KVP 6 6 5
  Protestants Belang 1 2 2 2 2
  KVP Wognum 3 4 4
  KVP Zuidermeer 1 1 1
  Katholieke Arbeidersbeweging 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2007
  * Per 01-01-1979 samenvoeging met dorp Nibbixwoud (opgeheven gemeente Nibbixwoud) en dorp Zwaagdijk-West (voorheen verdeeld over drie gemeenten)
  Wormer 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 13 13 13 13 11 11 11
  PvdA 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3
  CDA 4 4 4 4
  CPN/PPR/PSP 3
  VVD 2 2 2 2 1 1
  D66 1 1
  CPN 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
  PPR/PSP 1 1 2
  Gemeentebelangen 1 1
  KVP 3 4 4 4 3 3 3
  Lijst-Brouwer 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2 2 2 2 2 2
  PSP 1 2 1
  Gemeentebelangen (2) 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  Wormerveer 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15
  PvdA/PPR 5
  CPN 3 2 2 2 4 5 6
  KVP 2 3 3 2 2 2 2
  VVD 2 2 1 2 2 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2 2
  PSP 1 2 2 2
  PvdA 4 4 5 5 5 4
  Lijst-Grin 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Wijdenes 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  Lijst-Kollis 5
  KVP 2 1 1
  PvdA 3 3 4 3 5
  Gemeentebelang 3 3 3 4 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Wijdewormer 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953# 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Gemeentebelangen 2 2
  CDA 2 2
  Progressief Wijdewormer 2 2 2
  Lijst-Laan 1 1 1
  CDA/Lijst-Laan 3
  Algemene Kiesvereniging 2 4 5 5 5 4 4 4 4
  KVP 2 2 2 2 3 3 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-1991
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling
  Zaandam 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 31 31 29 27 27 25
  PvdA 11 10 11 11 10 10 9
  CPN 7 4 4 4 6 6 8
  ARP/CHU/KVP 6
  D66 3
  VVD 3 3 2 3 2 2
  PPR 2
  PSP 1 4 4 2
  Protestants-Christelijke Groepering 5 4 5 5 5 4
  KVP 5 5 4 4 4 3
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Zaandijk 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 3 4 4 4 5 5 4
  ARP/CHU/KVP 2 2 2
  Lijst-Groot 2
  CPN 2 2 1 2 2 3 4
  VVD 2 2 1 2 2 1
  PSP 1 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 1
  KVP 1 1 1
  ARP/KVP 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1974
  Zeevang 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970*
  13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  Zeevangs Belang 7
  VVD 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3
  PvdA 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4
  CDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Zeevang Anders 5
  Gemeente Belangen Zeevang 3 5 5 4 4 4 2 3 3 3 5
  GroenLinks 2 1 1
  Lijst-de Vries 1 1
  CPN/PSP 1 1
  D66/PPR/PSP 1
  Progressief Akkoord 1
  Zeevang '70 1
  Beets-Schardam 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2016
  * Per 01-08-1970 samenvoeging van Beets, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder
  Zijpe 2010 2006 2002 1998 1994 1989* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11
  Burger Kiesvereniging Zijpe Callantsoog 4 4 5 5 5 3
  VVD 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4
  CDA 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3
  PvdA 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
  Natuurlijk Zijpe 2 2
  Zijper Belang 2 3 4 2 1 1 1
  KVP/Protestants-Christelijke Groepering 4
  D66 1
  KVP 5 4 4 4 3 3
  VVD/Middenstanders 3
  CPN 1 2
  Partij van de Vrijheid/Zijper Belang 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2013
  * Per 01-01-1990 samenvoeging met Callantsoog
  Zuid- en Noord-Schermer 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 4 4 4 3 3
  Gemeentebelangen 2 1 2 1 2 1
  KVP 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1
  KVP/Protestants-Christelijke Groepering 2 1
  CPN 2
  Gemeente opgeheven per 01-08-1970
  Zwaag 1978 1974 1970 1966 1962 1958# 1953 1949 1946
  11 11 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 5 5
  Positieve Samenwerking 4 6 4
  PvdA 2
  KVP 3 5 5 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2
  Gemeentebelangen 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1979
  # Geen verkiezingen gehouden ivm enkelvoudige kandidaatstelling