Tweede-Kamerverkiezingen - 12 maart 1959

Aantal stemmen per provincie

Totaal KVP PvdA VVD ARP CHU CPN SGP PSP GPV BP/PLM Brug. PCNU
Groningen 261576 15280 106358 41804 43863 24356 12626 584 4401 9099 1315 1890
Friesland 256594 17697 99391 26656 56289 41533 5162 1689 4421 2795 961
Drenthe 158501 10880 67418 29108 24216 18284 3010 389 1003 1836 1609 748
Overijssel 405871 114170 121916 38935 40894 52543 9927 11147 3743 7627 3264 1705
ZIJP* 12223 2981 3016 1186 2440 1887 45 261 99 270 24 14
Gelderland 655719 209136 190802 72159 59537 79755 4127 23926 4530 2289 8092 1366
Utrecht 353781 90089 105147 48872 43464 37471 3034 11793 5469 3496 3135 1607 204
N-Holland 1136626 266501 376567 190387 84688 56191 69489 6462 52945 3259 10216 18808 1113
Z-Holland 1464137 270177 533002 225838 165216 132196 30191 55135 29929 6639 9116 6698
Zeeland 155762 32807 45661 17225 19491 23274 576 13779 647 1299 1003
N-Brabant 718671 532124 108893 30141 18828 16189 3231 4245 2433 938 1649
Limburg 420070 334072 63114 10347 4165 2750 3124 268 879 425 926
Nederland 5999531 1895914 1821285 732658 563091 486429 144542 129678 110499 39972 39423 34723 1317

1956 < 1959 > 1963

Percentages 1959

Landelijke uitslag 1959

Index

Lijstencombinaties:

geen

Deelnemende partijen:

KVPKatholieke Volkspartij
PvdAPartij van de Arbeid
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
ARPAntirevolutionaire Partij
CHUChristelijk-Historische Unie
CPNCommunistische Partij van Nederland
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij
GPVGereformeerd Politiek Verbond
BP/PLMBoerenpartij (in Noord-Brabant: Partij voor Landbouw en Middenstand)
Brug.Bruggroep (Groep-Wagenaar, dissidenten uit de CPN gezet)
PCNU Positief-Christelijke Nationale Unie