Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Fryslân

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. Gemeenten waarvan de Friese naam de officiële naam is geworden, zijn opgenomen onder die naam. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Achtkarspelen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 17 17 17 17 17
  CDA 6 6 5 6 6 7 8 6 9 8 9 12
  Fryske Nasjonale Partij 4 4 6 5 4 5 3 4 3 2 1
  ChristenUnie 3 3 3 3 2
  Gemeentebelangen Achtkarspelen 3 3 3 3 2 2 2 2
  PvdA 2 2 3 3 6 3 4 5 6 8 7 7 6 6 6 5 6 5 4 5
  PVV 1 1
  Forum voor Democratie 1
  GroenLinks 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
  ChristenUnie/SGP 3
  RPF/SGP 2 2 1 1 1
  GPV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 11 11
  ARP 8 7 7 7 7 8
  CHU 3 3 3 2 3 3
  Boerenpartij 1
  CPN 1 1 1
  Ameland 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 7 7 7 7 7 7 7
  AmelandEén 4 5
  Algemeen Belang Ameland 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1
  CDA 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3
  Ameland '82 1 1 3 3 4 3 4 3 3 1
  PvdA 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2
  VVD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Belangen Combinatie Ameland 1 2 2 2 5
  Lijst-de Jong 1
  Lijst-de Vries 1
  Lijst-Klaassen 1
  CHU 1 1 1 2 1
  ARP 1 1 1
  Aktiegroep Ameland 2
  KVP 1 2 2 2 2 2 2
  ARP/CHU 1 2
  ARP/CHU/VVD 2
  PvdA/VVD 3
  PvdA/VVD/Onafhankelijken 3 3
  Vrijzinnige lijst 3
  Dantumadiel 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
  CDA 4 5 5 5 4 5 5 4 6 6 7 8
  Sociaal Links 3 3
  ChristenUnie 3 3 3 2 2 3
  Gemeentebelangen Dantumadiel 3 3
  Fryske Nasjonale Partij 2 1 2 1 2 2 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1
  Belang van Nederland 1
  VVD 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
  Dantumadeel '82 2 3 4 3 3 6 2 2 2
  PvdA 2 3 4 2 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4
  Lagere Lasten Dantumadiel 2 2
  GPV/RPF 3 2 2
  RPF 1 1
  ARP 5 6 5 6 6 6 6 6
  CHU 3 3 4 3 4 4 4 4
  Boerenpartij 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Democratisch Kiezersblok SDAP/CPN 1
  De Fryske Marren 2022 2018 2013*
  31 31 31
  Fryske Nasjonale Partij 7 7 9
  CDA 6 8 8
  VVD 4 4 3
  Kleurrijk Fryske Marren 3
  PvdA 3 4 4
  GroenLinks 2 2 1
  Burgerpartij De Fryske Marren 2 1
  Nieuwe Communistische Partij-NCPN 1 2 1
  D66 1 2 2
  Forum voor Democratie 1
  ChristenUnie 1 1 2
  Nieuw Politiek Peil 1
  * Per 01-01-2014 samenvoeging van de gemeenten Skarsterlân (minus Haskerdijken en Nieuwebrug), Gaasterlân-Sleat en Lemsterland en het dorp Terherne (Boarnsterhim).
  Gemeente heette aanvankelijk De Friese Meren.
  Harlingen 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1971* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  PvdA 4 5 3 3 6 4 4 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6
  Harlinger Belang 3 2 3 2 2 2 5 4 5 4 2 2 3 2 3 3 3
  CDA 3 3 3 2 4 5 4 3 4 3 4 5 4
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1
  Wad 'n Partij 2 1 1
  Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij 1 1
  GroenLinks 1 1 1 1 2 2 2 1 1
  D66 1 1 2 1 1 1 2 1
  ChristenUnie 1 1 1
  Ouderen Politiek Actief 1
  Frisse Wind Harlingen 3
  SP 2
  Harlinger Belang/Harlinger Alternatief'97 3
  Harlinger Alternatief'97 1 2
  GPV/RPF 1
  GPV 1 1 1
  PPR 1
  HA '70 6 6
  Christelijke Kiezers 4 5
  Harlingen Nieuwe Stijl 1 2
  ARP/CHU 4
  KVP 2 2 2 2 2 2
  CHU 2 2 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2
  CPN 1 2 2
  * Per 01-07-1971 grenscorrectie: Dorp Midlum van Franekeradeel naar Harlingen
  Heerenveen 2022 2018 2013* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 29 27 27 27 25 25 25 25 25 25 23 23 21 21 21 19 19 19
  PvdA 7 6 8 8 13 7 8 7 10 13 9 11 10 8 10 11 9 8 9
  VVD 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3
  Fryske Nasjonale Partij 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Heerenveen Lokaal 3 1
  GroenLinks 3 3 1 2 2 2 3 2 2
  CDA 3 5 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7
  D66 3 2 3 2 1 1 4 3 1 1 1 1
  SP 2 2 1
  Gemeentebelangen Heerenveen 2 3 4 4
  ChristenUnie 1 1 2 2 1 1
  Leefbaar Heerenveen 2 4 3 2
  GPV/RPF 1
  Links Heerenveen (CPN-PPR-PSP) 1
  CPN/PSP 2
  PPR 1 1
  CPN 1 2 3 2 2 2 3 4 5
  Christen-Democratische Groepering 5 6 5 5
  Progressief Heerenveen (D66/PPR/PSP) 1
  PvdA/PPR/PSP 10
  Boerenpartij 2
  PSP 2 1
  ARP 2 2 2
  CHU 2 2 2 1
  ARP/KVP 3
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2014 samenvoeging met Akkrum, Nes en Aldeboarn (Boarnsterhim) en met Haskerdijken en Nieuwebrug (Skarsterlân)
  Leeuwarden 2022 2017* 2013* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 35 35 35
  PvdA 8 11 12 11 15 10 13 11 15 18 15 17 17 16 17 17 18 16 17
  GroenLinks 7
  Fryske Nasjonale Partij 4 2 2 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen Leeuwarden 4 2
  CDA 4 5 6 5 5 7 7 7 9 9 10 13 12
  VVD 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 6 4 5 4 4 4 5 4 4
  Lijst058 3 2
  D66 3 4 4 2 2 2 6 5 1 1 1 1
  ChristenUnie 2 2 2 2 2 1
  Forum voor Democratie 1
  PAL/GroenLinks 5 4 5 4 4 3 5 3
  Partij voor de Dieren 1
  50PLUS 1
  Nieuwe Leeuwarder Partij 4 4 2 2 3 2
  Verenigd Links-Feriene Lofts 1
  SP 2 4 3 3
  Leefbaar Leeuwarden 2
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1
  Progressieve Actie Leeuwarden 3 4 2
  Axies 2 2
  PvdA/PPR 15
  ARP/CHU/KVP 13
  CPN 1 1 1 2 4
  ARP 6 6 6 6 7 6
  CHU 4 4 3 3 3 3
  KVP 4 4 4 3 3 3
  PSP 2 2 1
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-2018 samenvoeging met Leeuwarderadeel en een deel van de opgeheven gemeente Littenseradiel
  * Per 01-01-2014 samenvoeging met een groot deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim
  Noardeast-Fryslân 2022 2018*
  29 29
  Fryske Nasjonale Partij 8 5
  S!N - Sociaal in Noardeast-Fryslân 7 4
  CDA 4 7
  ChristenUnie 4 4
  Belang van Nederland 2
  PvdA 2 3
  Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân 1 2
  VVD 1 3
  Eerste Lokale Partij Noardeast-Fryslân 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging van Dongeradeel, Ferwerderadiel, en Kollumerland en Nieuw-Kruisland
  Ooststellingwerf 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17
  OoststellingwerfsBelang 5 7 6 7 4
  GroenLinks 3 2 1 1 1 2 2 2 1
  PvdA 3 3 4 5 8 7 8 6 9 11 9 9 8 7 7 8 8 8 7 6
  CDA 2 3 4 4 4 6 5 5 6 5 6 6
  VVD 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1
  Lokaal Sociaal Ooststellingwerf 2
  Vrije Partij Ooststellingwerf 2
  ChristenUnie 1 1 1 1 1 1
  D66 1 1 2 1 1 1 2
  StellingwerfPlus 1 1
  GPV 1
  PPR/PSP 1
  PSP 1 1 1 1 1
  Christen-Democratische Groepering 6 5
  CPN 1 2 1 1 1 2 2 3
  ARP 3 3 3 3 3 3
  CHU 2 2 2 2 3 3
  Boerenpartij 2
  Gemeentebelangen 1 2
  Opsterland 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 23 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 19 19 19
  Opsterlands Belang 5 6 6 7 6 6 4 4 3 3 3 2 2 4
  Fryske Nasjonale Partij 3 1 1 1 1 1
  PvdA 3 3 4 5 7 5 6 6 8 9 8 9 8 7 9 9 8 6 6
  CDA 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5
  ChristenUnie 2 2 2 2 2 2
  GroenLinks 2 1 1 1 1
  VVD 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2
  D66 1 1 1 1 1 2 1
  GroenLinks/OpsterLanders 2
  Betrokken, Anders en Samen 1 1
  OpsterLanders 1 2 1
  GPV 1 2 1 1 1 1 1 1
  Linkse Opsterlandse Samenwerking 1
  PPR/PSP 1
  ARP/CHU 5
  CPN 1 1 1 1 1 1 1 6
  PvdA/PSP 7
  ARP 4 3 3 3 4 4 4
  CHU 1 3 2 2 2 2 2
  PSP 2 2 1
  Boerenpartij 2
  Socialistische Beweging Opsterland 2
  Dissidenten CPN 4
  Partij van de Vrijheid 1
  Schiermonnikoog 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Ons Belang 4 3 4 3 3 3 4 3 1
  Samen voor Schiermonnikoog 3 4
  Schiermonnikoogs Belang 2 2 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4
  Christelijke Groepering Schiermonnikoog 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3
  Democraten Schiermonnikoog '10 2 1
  Liberaal Schiermonnikoog 1 2 1 3 3 2
  Schiermonnikoger Volkspartij 1 1
  Alternatieve Partij Schiermonnikoog 1 1
  ARP/CHU 3 3 3 3 3 3
  Smallingerland 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 29 29 27 25 23 21 19 17 17 17
  CDA 5 4 5 6 7 8 8 7 10 10 10 12
  ChristenUnie 5 4 5 4 4 3
  PvdA 4 4 6 7 11 7 8 7 11 13 10 11 9 9 9 8 6 6
  SP 3 2 4 2 3 2 2
  Eerste Lokale Partij 3 7 3
  Smallingerlands Belang 3 3 2 2 1
  VVD 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1
  GroenLinks 2 2 1 2 1 2 3 3 2
  D66 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen Smallingerland 1 1 4 2 4
  RPF 2 2 1 1
  GPV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  CPN 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3
  PPR/PSP/Evangelische Volkspartij 1
  PPR/PSP 1
  PvdA/PPR/PSP 11 9
  Christen-Democratische Groepering 11 10 10 9
  Boerenpartij 1
  ARP/CHU 8
  ARP 5 6 6
  CHU 2 2 2
  Súdwest-Fryslân 2022 2017* 2014 2010*
  37 37 37 37
  PvdA 8 6 6 7
  CDA 7 11 10 10
  Fryske Nasjonale Partij 6 5 5 6
  VVD 3 4 3 5
  Gemeentebelangen Totaal Lokaal 3 3
  D66 2 2 3 1
  Nieuw Sociaal 2
  Volkspartij in Nederlands Belang 2
  GroenLinks 2 3 1 2
  ChristenUnie 1 2 2 2
  Forum voor Democratie 1
  SP 1 3
  Totaal Lokaal 2 1
  Gemeentebelangen Súdwest Fryslân 2 2
  Verenigd Links-Feriene Lofts 1
  * Per 01-01-2018 samenvoeging met een deel van de opgeheven gemeente Littenseradiel
  * Per 01-01-2011 samenvoeging van Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
  Terschelling 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Plaatselijk Belang Terschelling 3 2 3 3 3 2 4 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2
  VVD 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 1 2 2
  Samen Terschelling 2 1
  PvdA 2 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 6 6 6
  CDA 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3
  Christelijke Groepering 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 3
  Gemeenteplicht 1
  ARP/CHU/VVD 5
  ARP/CHU 3
  Terschellings Belang 2
  Tytsjerksteradiel 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 19 19 19 17 17 17 17
  Fryske Nasjonale Partij 5 5 5 5 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2
  CDA 5 6 6 6 7 8 8 7 8 9 10 11
  Belang van Nederland 3
  GroenLinks 3 3 2 3 2 2 1
  VVD 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2
  PvdA 2 3 4 4 7 4 5 5 7 7 6 6 6 6 6 7 5 6 5 5
  ChristenUnie 2 2 2 1 1 1
  D66 1 1 2 1
  Gemeentebelangen Tietjerksteradeel 1 1 1 2 2 3 4
  GPV/RPF 1 2 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 11
  ARP 7 8 7 6 6 6 6
  CHU 3 4 4 4 4 4 4
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Vlieland 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Lijst Fier 3
  Nieuw Liberaal Vlieland 3 4
  Algemeen Belang Vlieland 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2
  GroenWit 1 3 2
  VVD 4 4 3 4 3 5 3 3 2 1
  PvdA 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3
  CDA 1
  Belangengroepering Lijst Drie 2
  Lijst-Brandsma 1 1 2 2 2 1
  Lijst-van Engelsdorp 3 3
  Lijst-van Eck 2
  Lijst-van Grinsven 1
  Lijst-Kroon Jzn 1
  Lijst-Glas 2
  Vlielands Bloei 1
  PvdA/Lijst-Brandsma 2
  Vlieland Vooruit 2
  Belangen gehele bevolking 2
  Algemeen Belang/Lijst-Doeksen 1 2 1 2
  Middenstand/Horeca 2 2 1
  Kerkelijke vrije lijst 1 2
  Lijst-Kroon (3) 4
  Waadhoeke 2022 2017*
  29 29
  SAM Waadhoeke 7 6
  Gemeentebelangen 7 6
  Fryske Nasjonale Partij 6 5
  CDA 6 8
  VVD 2 3
  ChristenUnie 1 1
  * Per 01-01-2018 samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel en een deel van de gemeente Littenseradiel
  Weststellingwerf 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19
  VVD 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2
  Weststellingwerfs Belang 4 2 3 3 3 4 1 1 4
  CDA 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 5
  Sociaal Duurzaam Weststellingwerf 3 5
  Blijf Stellingwarfs 3 2
  GroenLinks 2 2 2 3 2 2 2 1 1
  D66 2 1 1 1 1 1 1
  PvdA 5 6 8 5 5 5 8 9 5 9 9 8 8 9 9 9 7 8
  Weststellingwerf Natuurlijk! 1
  Vrijheid Voor Allen 1
  Sociaal Democratische Partij 1 4 4
  Weststellingwerf Eén! 2 3
  CPN/PSP 1
  D66/PPR 1
  CPN 1 2 1 1 1 1 1 4
  ARP/CHU/KVP 6
  ARP/CHU 4 4 4 4 4 4
  KVP 2 2 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  Lijst-Mooij (Onafhankelijke communisten) 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Baarderadeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 4 4 4 4 5 6 5 6 6 6
  CDA 3 4 3
  VVD 3 2 2 2 2 2 3 2 2
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 2 2 1
  ARP/CHU/KVP 3
  ARP/KVP 2
  CHU 1 1 1 1 1 1
  ARP 2 2 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Barradeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 6 7
  PvdA 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
  Fryske Nasjonale Partij 2 2 2 1
  VVD 2 1 1 1 1 1
  ARP 4 4 4 4 4 4 4 4
  CHU 4 4 4 4 4 4 4 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  het Bildt 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 13 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6
  Frije Bilkerts 4 2
  Werkgroep Het Bildt 3 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1
  PvdA 2 3 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
  VVD 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Fryske Nasjonale Partij 1
  Christen-Democratische Groepering 6 7
  ARP 4 4 4 4 4 4
  CHU 2 2 2 2 2 2
  CPN 1 1 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2018
  * Per 01-01-1984 samenvoeging met Minnertsga (Barradeel)
  Boarnsterhim 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  17 17 17 17 17 17 17 17
  Gemeentebelangen 2000 4 2 4 2 2
  PvdA 3 7 5 5 5 8 9 9
  Fryske Nasjonale Partij 3 3 2 3 2 2 1 2
  VVD 2 2 3 3 3 4 4 3
  CDA 2 3 3 3 3 3 3 3
  D66 2 1 2
  GroenLinks 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2014
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Idaarderadeel, Rauwerderhem en het grootste deel van Utingeradeel. Gemeente heette aanvankelijk Boornsterhem.
  Bolsward 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 5 4 5 5 7 6 6 7
  PvdA 4 2 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4
  Bolswards Belang 2 4 3 3
  VVD 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1 1
  Fryske Nasjonale Partij 1
  Sociaal Democraten Bolsward 1
  KVP 3 4 4 4 5 5 5 5
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 2 2 2 2 2 2 3 2
  Gemeentebelangen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  Dokkum 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 13 13 13 13 13 11 11
  CDA 7 9
  PvdA/PPR/Evangelische Volkspartij 4
  VVD 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  GPV/RPF/SGP 1
  Fryske Nasjonale Partij 1
  PvdA 4 4 3 3 4 4 4 3 5
  PPR 1 1
  ARP/CHU 9
  ARP/CHU/Katholieke Kiezers Dokkum 9
  ARP 6 6 6 6 5 5
  CHU 3 2 2 2 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Dongeradeel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  19 19 21 19 19 19 19 19 19
  CDA 6 7 7 9 8 7 9 11 11
  Fryske Nasjonale Partij 5 4 4 2 2 1 1 1 1
  ChristenUnie 2 2 2 2
  Algemeen Belang Dongeradeel 2 2 2 3 2 3 3
  Dongeradeel Sociaal 2
  PvdA 1 2 5 2 4 3 4 5 4
  VVD 1 2 1 1 1 1 1 1 2
  GPV/RPF 2 3 1 1
  D66 1
  GPV/RPF/SGP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Dokkum, Oostdongeradeel en Westdongeradeel
  Doniawerstal 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 6 6
  Fryske Nasjonale Partij 3 4 3 1
  PvdA 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4
  VVD 2 1 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 4
  KVP 3 4 4 4 4 3 3 3
  CHU 4 4 3 3 4 4 4
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Ferwerderadiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8
  Fryske Nasjonale Partij 3 3 2 1 1 2 1 1
  Gemeentebelangen Ferwerderadeel 3 2 2 3 3
  PvdA 1 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
  ChristenUnie 1 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  GPV 1 1 1 1 1
  ARP 6 7 7 6 6 6 6 6
  CHU 3 3 3 3 3 3 3 3
  Vrijzinnige Kiezers 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  Franeker 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 5 7
  PvdA 5 5 5 4 5 5 5 4 5
  Franeker Belang 3 3 3 2
  VVD 2 1 1 2 1 1
  ARP/CHU/KVP 7
  PvdA/PSP 4
  ARP 3 3 3 3 3 3
  CHU 2 2 2 1 2 2
  KVP 1 2 2 2 2 2 2
  Jongerengroepering Knieft 1
  PSP 1
  CPN 1 2
  ARP/CHU 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Franekeradeel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982 1978 1974 1971* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen Franekeradeel 5 5 3 5 3 4 4 2 2
  CDA 4 4 5 5 6 6 7 8 7 5 5
  Fryske Nasjonale Partij 4 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
  PvdA 2 3 5 4 5 5 5 7 7 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6
  VVD 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1
  D66 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1
  ChristenUnie 1 1 1 1
  ARP/CHU 5
  KVP/VVD 1 1 1 2
  ARP 3 2 2 2 2 2
  CHU 2 3 3 3 3 3 2 2
  ARP/KVP 3 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2018
  * Per 01-01-1984 samenvoeging met Franeker en Barradeel (minus Minnertsga)
  * Per 01-07-1971 grenscorrectie: Dorp Midlum van Franekeradeel naar Harlingen
  Gaasterlân-Sleat 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  15 15 15 13 13 13 13 13
  Fryske Nasjonale Partij 5 3 3 3 4 2 1 2
  CDA 4 5 5 5 4 6 7 7
  VVD 3 2 4 2 2 2 2 2
  PvdA 2 3 2 2 2 2 2 2
  ChristenUnie 1 1 1
  Gemeentebelangen Gaasterlân-Sleat 1
  RPF 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2014
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Gaasterland en Sloten, gemeente heette aanvankelijk Gaasterland
  Gaasterland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 8 8 7
  PvdA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  VVD 2
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 2 1
  Gemeentebelangen Gaasterland 2 2
  CHU 4 5 5 5 5 5 5
  KVP 3 3 3 3 3 3 3
  ARP 3 2 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 1
  Gemeente opgeheven per 05-06-1985
  Haskerland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 7 7
  PvdA 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6
  VVD 3 2 1 1 1 1 1 1 1
  D66/PPR 1 1
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 6 8
  PPR 2 1
  CHU 4 4 4 4 5 3
  ARP 2 2 2 2 2 2
  KVP 2 2 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  Groep vrije kiezers 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Hemelumer Oldeferd 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 6 7
  VVD 2 1
  Fryske Nasjonale Partij 2 1 1
  PvdA 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3
  CHU 4 5 5 6 6 6 6 5
  ARP 2 3 3 2 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 2 2 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984. Tot 1956 heette de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
  Hennaarderadeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 5 6 7
  Fryske Nasjonale Partij 2 2 2 1
  PvdA 2 2 2 2 3 3 3 3 4
  VVD 2 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 8
  Federaesje Hennaerderadiel 3
  CHU 5 5 5 5 5 5
  ARP 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Hindeloopen 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 2
  PvdA 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4
  Gemeentebelangen 2 2
  PPR 1 1
  ARP/CHU 3 3 3 4 3 3 3
  Fryske Nasjonale Partij 2
  CHU 2
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Idaarderadeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  PvdA 6 6 7 9 9 9 8 9
  VVD 3 2 2 2 2 2
  CDA 2 2
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 1 1
  ID'78 1 2
  PvdA/PPR/PSP 8 8
  Gemeentebelangen 2 4 5
  PSP 1
  ARP/CHU 2 2 2 2 1
  Vrijzinnig Democratische Bond 2
  CPN 1 2
  KVP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Kollumerland en Nieuwkruisland 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15
  Fryske Nasjonale Partij 4 3 3 4 3 3 2 1
  CDA 4 5 5 6 6 6 7 8 9 10
  VVD 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  PvdA 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
  ChristenUnie 2 2 2 2
  GPV/RPF 2 2
  GPV/RPF/SGP 1 1
  RPF/SGP 1
  ARP 7 8 7 7 7 7 7
  CHU 4 4 4 4 5 5 4 4
  Boerenpartij 1
  ARP/SGP 6
  Christelijke Volkspartij 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2019
  Leeuwarderadeel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 4 4 4 3 4 3 5 5 4 6 5 5 4 5 5 6 6 7
  CDA 4 3 3 3 3 2 4 4 4 5 5
  Gemeentebelangen Leeuwarderadeel 3 3 5 6 5 4
  Fryske Nasjonale Partij 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
  VVD 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2
  D66 1 1
  ARP/CHU 4 3
  ARP 3 3 3 3 2
  CHU 1 1 1 1
  PSP 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2018
  Lemsterland 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13
  Gemeentebelangen Lemsterland 4 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
  CDA 3 3 4 4 3 4 5 6 6
  Nieuwe Communistische Partij-NCPN 2 3 2 2 2
  VVD 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1
  PvdA 2 3 2 3 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
  D66 1 1 1 2 1
  ChristenUnie 1 1 1
  Onafhankelijke Lijst (Lijst-Leeuw) 1 2
  RPF 1 1
  VCN: Partij van Communisten in Nederland 1 1
  RPF/SGP 1
  CPN 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
  CHU 3 3 3 3 3 3 4 3
  ARP 3 3 3 3 3 3 3 3
  KVP 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2014
  Littenseradiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  15 15 15 15 15 15 15 15 13
  SAM Littenseradiel (PvdA/GroenLinks/D66) 5 5
  CDA 4 4 4 5 5 5 6 5 5
  Fryske Nasjonale Partij 4 4 3 3 3 3 2 2 2
  VVD 2 2 3 3 2 3 2 3 2
  PvdA 5 4 4 4 5 5 4
  D66 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2018
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Baarderadeel en Hennaarderadeel. Gemeente heette aanvankelijk Littenseradeel
  Menameradiel 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Gemeentebelangen 5 4 2 4 4 5
  Fryske Nasjonale Partij 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  CDA 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6
  PvdA 2 3 4 2 3 5 6 6 6 5 6 7 7 7 8
  VVD 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2
  GroenLinks 1 1 2 1
  PvdA/GroenLinks 3 6
  PvdA/Samen Links 6
  ARP/CHU 5 5 5 5
  KVP 1 1 1 1 1
  PSP 1 1 1
  ARP 3 4 4
  CHU 2 2 2
  ARP/CHU/KVP 6
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2018
  Nijefurd 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  15 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 6 6 7 6 5 7
  PvdA 3 3 3 4 2 3
  Fryske Nasjonale Partij 2 2 1 1 2
  VVD 2 3 2 2 2 2 2
  GroenLinks 2 1 1 1 2
  ChristenUnie 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  D66 1 1
  Christelijke Groepering Nijefurd 3 3
  PvdA/PPR 3
  Gemeentebelangen 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Hemelumer Oldeferd, Workum, Hindeloopen en Stavoren
  Oostdongeradeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 10 10
  PvdA 2 2 2 1 1 1 2
  VVD 1 1 1
  ARP 7 8 8 8 8 7 8 8
  CHU 3 4 4 4 4 4 4 3
  PvdA/D66 1
  PvdA/VVD 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Rauwerderhem 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 2 2 2 3 3 3 4 4 5
  CDA 3 2
  VVD 2 1 1 1 1 2 1
  Fryske Nasjonale Partij 2 2 2 2
  ARP/CHU 1 2 2 2 1 1 2 1
  KVP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Skarsterlân 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1984* 1983*
  21 21 21 21 21 19 19 19 19
  Fryske Nasjonale Partij 7 5 4 4 4 2 2 2 2
  CDA 6 6 7 7 7 9 8 8 8
  PvdA 4 7 5 5 5 6 7 7 6
  VVD 3 2 3 3 2 2 2 2 3
  ChristenUnie 1 1 1
  D66 1 1 2
  GPV/RPF 1
  RPF 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2014
  * Herstemming op 25-01-1984 in 1 stemdistrict, ivm het zonder toestemming van het hoofdstembureau openen van verzegelde pakken stembiljetten voor een hertelling.
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Doniawerstal en Haskerland. Gemeente heette aanvankelijk Scharsterland.
  Sloten (F) 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3 4
  Fryske Nasjonale Partij 2 2
  PvdA 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 1 2 2 2
  CHU 3 2 3 3 3 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 1 1
  ARP 1 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Sneek 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 17 17 17
  PvdA 8 7 7 5 8 8 7 7 6 7 8 7 6 6 5
  CDA 5 6 7 6 8 8 8 9 9
  SP 3
  VVD 3 3 4 3 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 1
  Fryske Nasjonale Partij 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1
  GroenLinks 1 2 2 2 2
  ChristenUnie 1 1
  D66 1 1 3 1
  Progressief Akkoord 1
  CPN/PSP 1
  Progressief Sneek 1 2
  CPN 1 1 1 1 1 1 2
  Gezamenlijke Christelijke Partijen 11
  PvdA/PPR 6
  Protestants-Christelijke Groepering 8
  KVP 2 3 3 2 2 2
  ARP 4 4 3 4 4
  CHU 3 3 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  Stavoren 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  PvdA 2 2 1 1 1 2 3
  Gemeentebelangen 2 2 3 2 2 1 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 3 4
  CHU 3 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Utingeradeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 5 5 4 5 5 5 6 6 6 6
  CDA 3 3
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 1
  Protestants-Christelijke Unie 3 3 3 3
  PSP 1 1 1 1
  ARP/CHU 3 3 3
  CHU 2
  Algemene Socialistische Beweging 2
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Westdongeradeel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 7 8
  PvdA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  VVD 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  Fryske Nasjonale Partij 1 1 1
  Progressief Westdongeradeel 1
  ARP 5 5 5 5 5 5 5 5
  CHU 3 4 4 4 4 4 4 4
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Workum 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 5 6
  VVD 2
  Fryske Nasjonale Partij 2 1
  PvdA 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3
  Gemeentebelangen Workum 1 2 3 3
  CHU 3 3 4 4 4 4 3 3
  KVP 2 2 3 2 3 2 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984
  Wûnseradiel 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 5 4 6 7 7 7 8 8
  PvdA 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4
  Progressief Wûnseradiel 2
  VVD 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
  Fryske Nasjonale Partij 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
  D66 2 2 2
  GroenLinks 2 2
  PvdA/PPR/PSP 4 4
  ARP/CHU/KVP 9
  CHU 5 5 5 5 5 5
  ARP 4 4 4 4 4 4
  KVP 1 1 1 1 1 1
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  Wymbritseradiel 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983* 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 4 5 7 6 7 8 8 8 9 10
  Fryske Nasjonale Partij 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1
  Gemeente Belangen Wymbritseradiel 4 6 3 2 2 2 1 1 2
  PvdA 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
  VVD 1 1 2 2 1 1 1 2 1
  ChristenUnie 1
  D66 1
  FNP/Progressyf Wymbritseradiel 5
  ARP/CHU/KVP 11
  Progressyf Wymbritseradiel 2
  CHU 7 7 7 7 7 7
  ARP 4 4 4 4 4 4
  KVP 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2011
  * Per 01-01-1984 samenvoeging met IJlst
  IJlst 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 4 4
  PvdA 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 1
  Protestants-Christelijke Partij 4
  Vrije Kiezers 1 1 1 1 1 1
  CHU 3 2 3 2 2 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1984