Kiesgerechtigdheid van verschillende groepen

TK EP PS GR
Nederlander, woonachtig in Nederland X X X X
Nederlander, niet woonachtig in Nederland1 X X
EU-burger, woonachtig in Nederland X2 X
Niet EU-burger, >5 jaar legaal in Nederland X

Opmerkingen

1 Nederlanders die op de Nederlandse Antillen of op Aruba wonen zijn uitgesloten van deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Een uitzondering geldt voor Nederlanders die meer dan 10 jaar in Nederland gewoond hebben, of die in Nederlandse openbare dienst zijn (dit laatste betreft vooral militairen). Tot 2009 gold dit ook voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Na een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat dit niet toelaatbaar is, is de Kieswet zodanig aangepast dat alle Nederlanders die op de Nederlandse Antillen of Aruba wonen kiesrecht hebben voor het Europees Parlement.

2 Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben de in Nederland wonende EU-burgers met een nationaliteit anders dan de Nederlandse de keuze om deel te nemen aan de verkiezingen in Nederland of de verkiezingen in het land waarvan zij de nationaliteit bezitten. In beide landen stemmen is strafbaar.

TK = Tweede Kamer
EP = Europees Parlement
PS = Provinciale Staten
GR = Gemeenteraad

Index

free hit counter