Tweede-Kamerverkiezingen 3 juli 1918


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 402962 30,03% 30 +6
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 294495 21,95% 22 +7
Anti-Revolutionaire Partij ARP 180187 13,43% 13 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 88039 6,56% 7 -2
  CHU lijst 1 77051 5,74%
  CHU lijst 2 10988 0,82%
Liberale Unie LU 83084 6,19% 6 -15
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 70674 5,27% 5 -3
Bond van Vrije Liberalen BVL 50999 3,80% 4
  BVL lijst 1 41989 3,13%
  BVL lijst 2 9010 0,67%
Economische Bond EB 41691 3,11% 3
Sociaal-Democratische Partij SDP 31010 2,31% 2
Middenstandspartij MP 12674 0,94% 1
Christen-Democratische Partij CDP 10653 0,79% 1
Plattelandersbond PB 9089 0,68% 1
  Plattelandersbond (links) 5567 0,41%
  Plattelandersbond (rechts) 3522 0,26%
Socialistische Partij SP 8951 0,67% 1
Bond van Christen-Socialisten BCS 8415 0,63% 1
Christelijk-Sociale Partij CSP 8153 0,61% 1
Neutrale Partij NP 7153 0,53% 1
Verb. tot Democratisering der Weermacht VDW 6828 0,51% 1
Algemeene Staatspartij ASP 6711 0,50%
Politie-Partij PP 6160 0,46%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 5180 0,39%
Algemeen Vrijzinnige Partij AVP 2691 0,20%
Groep Van der Zwaag 2649 0,20%
Groep Alberda 735 0,05%
Groep Kuiper 568 0,04%
Amsterdamse Politie en Brandweerpartij 417 0,03%
Nationale Bond Protestantse Kiezers 378 0,03%
Volkswelvaartspartij 301 0,02%
Neutrale en Koloniale Bond 237 0,02%
Volkspartij 236 0,02%
Groep Stoffel 235 0,02%
Groep Braam 189 0,01%
Totaal geldige stemmen 1341744 88,42% 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen Onbekend
Uitgebrachte stemmen/Opkomst Onbekend
Kiesgerechtigd 1517380
Kiesdeler 13417,44


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1917 < 1918 > 1922

Index

Bronnen: Parlement & Kiezer Jaarboekje 1920/1921, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1920 (stemmenaantallen), CBS Statline (kiesgerechtigden) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)