Provinciale-Statenverkiezingen - 29 mei 1946


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels Gr Fr Dr Ov Gld Ut NH ZH Zld NB Lb
Katholieke Volkspartij KVP 1468847 31,42% +1,57% 188 +2 232132111191695339
Partij van de Arbeid PvdA 1206267 25,81% -4,32% 157 -18 16181313161224251064
Anti-Revolutionaire Partij ARP 585336 12,52% -0,11% 78 -4 1012767771462
Communistische Partij van Nederland CPN 533096 11,41% +8,18% 58 +46 7625331810112
Christelijk-Historische Unie CHU 452803 9,69% -0,18% 62 -1 59571054782
Partij van de Vrijheid PvdV 297524 6,37% +0,14% 37 +2 5262425740
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 100916 2,16% +0,10% 10 0 01110340
Actiegroep Katholieke Jongeren KJ 6436 0,14% 0
Protestantse Unie PU 5905 0,13% -0,14% 0
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 5534 0,12% 0
Christelijk Democratische Volkspartij CDVP 3541 0,08% 00
Lijst-Jetten (Arbeiderspartij) Jetten 3289 0,07% 0
Lijst-Blommaert (Onafhankelijk RK) Blommaert 1857 0,04% 0
Partij van het Algemeen Belang AB 1252 0,03% 0
Ned. Christelijk-Sociale Corporatieve Unie NCSCU 1043 0,02% 0
Lijst-D'Hert (Onafhankelijk RK) D'Hert 503 0,01% 0
Nationaal-Socialistische Beweging NSB -21
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij RSAP -2
Troelstra-beweging Troelstra -2
Actie Bouwman Bouwman -1
Recht & Vrijheid R&V -1
Totaal geldige stemmen 4674149 590 0 4550354762417782426445


1939 < 1946 > 1950

Index