Eerste-Kamerverkiezingen - 25 mei 1999


Partij Afk. Aantal Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 197 40541 20 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 182 39809 19 -4
Partij van de Arbeid PvdA 155 30976 15 +1
GroenLinks GrLinks 76 16256 8 +4
Democraten 66 D66 39 8542 4 -3
RPF/GPV RPF/GPV 40 7307 4 +2
Socialistische Partij SP 19 4801 2 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 22 4281 2 0
Onafhankelijke Senaatsfractie OSF 21 3880 1 0
Onafhankelijke Lokale Groeperingen OLG 7 843
Nederland Mobiel/Unie55+ NM/U55+ 1 317
Lijst-Herkenhoff (Politiek Geuzenberaad) 0 0
Totaal geldige stemmen 759 157553 75
Ongeldige stemmen 0 0
Uitgebrachte stemmen 759 157553
Kiesgerechtigd 760 157618
Kiesdeler 2100,70

Kleinere provincies hebben relatief meer Statenleden. Hiervoor wordt gecompenseerd door Statenleden van grotere provincies een stem van groter gewicht toe te kennen. Elke provincie heeft daarom een bepaalde stemwaarde, deze is afhankelijk van het aantal inwoners. De stemwaarde wordt berekend door het aantal inwoners van een provincie te delen door 100, en daarna door het aantal zetels in Provinciale Staten. Dit wordt afgerond op hele getallen. De stemwaarde loopt uiteen van 65 voor Flevoland tot 407 voor Zuid-Holland. Elke stem van een Statenlid wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde van zijn provincie.


Eerste-Kamerverkiezingen 1917-nu

Index


Lijstencombinaties:

CDA, RPF/GPV & SGP

GroenLinks & SP


Details per provincie:

Stemmen Stemwaarde CDA VVD PvdA GrLinks D66 RPF/GPV SP SGP OSF OLG NM/U55+ Herk.
Groningen 55 102 5610 11 1122 11 1122 17 1734 6 612 3 306 5 510 2 204 Groningen
Friesland 55 113 6215 18 2034 9 1017 14 1582 5 565 1 113 2 226 1 113 4 452 1 113 Friesland
Drenthe 51 92 4692 11 1012 11 1012 15 1380 5 460 3 276 3 276 3 276 0 0 Drenthe
Overijssel 63 170 10710 22 3740 12 2040 12 2040 5 850 2 340 6 1020 2 340 2 340 Overijssel
Flevoland 46* 65 2990 9 585 14 910 8 520 5 325 3 195 4 260 2 130 1 65 Flevoland
Gelderland 75 254 19050 19 4826 17 4318 15 3810 7 1778 4 1916 6 1524 2 508 3 762 1 254 1 254 Gelderland
Utrecht 63 174 10962 13 2262 18 3132 10 1740 8 1392 5 870 4 696 2 348 2 348 0 0 1 174 Utrecht
N-Holland 79 317 25043 14 4438 24 7608 16 5072 12 3804 5 1585 2 634 2 634 3 951 0 0 1 317 0 0 N-Holland
Z-Holland 83 407 33781 17 6919 24 9768 16 6512 8 3256 5 2035 4 1628 3 1221 5 2035 1 407 0 0 0 0 Z-Holland
Zeeland 47 79 3713 10 790 10 790 8 632 3 237 1 79 3 237 7 553 2 158 3 237 0 0 Zeeland
N-Brabant 79 296 23384 28 8288 20 5920 14 4144 7 2072 4 1184 1 296 4 1184 1 296 N-Brabant
Limburg 63 181 11403 25 4525 12 2172 10 1810 5 905 3 543 2 362 6 1086 0 0 0 0 Limburg
Nederland 759 157553 197 40541 182 39809 155 30976 76 16256 39 8542 40 7307 19 4801 22 4281 21 3880 7 843 1 317 0 0 Nederland

* 1 Statenlid uit Flevoland heeft niet gestemd.