Tweede-Kamerverkiezingen - 3 juli 1918

Aantal stemmen per provincie

Totaal RKSP SDAP ARP CHU CHU1 CHU2 LU VDB BVL BVL1 BVL2 EB SDP MP CDP PB PB(ln) PB(r) SP BCS CSP NP VDW ASP PP SGP Overig
Groningen 71927 3629 24906 15225 4517 4409 108 3659 11064 1779 929 850 2413 1504 528 358 456 340 116 275 270 151 303 207 150 344 189 Groningen
Friesland 84341 5430 26818 18694 12038 11850 188 5382 3874 1476 919 557 1271 627 423 1167 1062 105 192 666 698 574 163 490 406 3217 Friesland
Drenthe 38857 1729 11445 7027 3477 2123 1354 6785 4366 888 554 334 732 277 272 544 395 149 511 153 224 64 363 Drenthe
Overijssel 90075 23464 18737 12476 9476 6562 2914 6485 4643 3808 3209 599 2331 803 440 192 1789 1516 273 1292 295 915 565 202 613 331 1218 Overijssel
Gelderland 147446 45841 27835 20720 11654 9278 2376 8639 6339 11241 9418 1823 4162 715 1451 1307 313 313
930 2091 405 1189 471 1062 833 248 Gelderland
Utrecht 66810 18531 12979 13239 5412 3857 1555 1738 3434 5477 3872 1605 1441 698 616 253 165
165 544 282 214 634 516 268 369 Utrecht
N-Holland 256751 56291 60377 19760 10829 10197 632 17694 21630 9265 7927 1338 15099 17233 4901 6703 935 216 719 5060 2388 758 2171 1485 2434 846 892 N-Holland
Z-Holland 311205 55167 91253 57184 22219 20817 1402 20303 9082 14580 13253 1327 10100 7915 2910 1224 3575 1580 1995 1584 2532 2252 1953 1686 796 1045 490 3355 Z-Holland
Zeeland 50317 9554 4917 10421 4682 4378 304 10268 2972 884 307 577 1391 237 437 145 145
276 406 187 131 256 402 481 2270 Zeeland
N-Brabant 146257 119544 8150 5258 3394 3239 155 1131 1166 1361 1361
1562 768 1003 193

272 224 230 633 563 156 649 N-Brabant
Limburg 77758 63782 7078 183 341 341
1000 2104 240 240
1189 233 116

160 78 51 219 619 365 Limburg


Nederland 1341744 402962 294495 180187 88039 77051 10988 83084 70674 50999 41989 9010 41691 31010 12674 10653 9089 5567 3522 8951 8415 8153 7153 6828 6711 6160 5180 7901 Nederland

1917 < 1918 > 1922

Percentages 1918

Landelijke uitslag 1918

Index

Lijstverbindingen:

De CHU kwam met twee verschillende lijsten uit
De BVL kwam met twee verschillende lijsten uit
De Plattelandersbond kwam met een linkse en een rechtse lijst uit

Deelnemende partijen:

RKSP Rooms-Katholieke Staatspartij
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
ARP Anti-Revolutionaire Partij
CHU Christelijk-Historische Unie
LU Liberale Unie
VDB Vrijzinnig Democratische Bond
BVL Bond van Vrije Liberalen
EB Economische Bond
SDP Sociaal-Democratische Partij
MP Middenstandspartij/Groep Alberda
CDP Christen-Democratische Partij
PB Plattelandersbond
SP Socialistische Partij
BCS Bond van Christen-Socialisten
CSP Christelijke-Sociale Partij
NP Neutrale Partij
VDW Verbond Democratisering Weermacht
ASP Algemeene Staatspartij
PP Politie-Partij
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
Overig Naam Landelijk Per provincie
Algemeen Vrijzinnige Partij 2691 in Z-Holland
Groep Van der Zwaag 2649 in Friesland
Groep Alberda 735 in Friesland
Groep Kuiper 568 in Friesland
Amsterdamse Politie en Brandweerpartij 417 248 in Gelderland; 169 in N-Holland
Nationale Bond Protestantse Kiezers 378 187 in N-Holland; 191 in Z-Holland
Volkswelvaartspartij 301 in N-Holland
Neutrale en Koloniale Bond 237 in Z-Holland
Volkspartij 236 in Z-Holland
Groep Stoffel 235 in N-Holland
Groep Braam 189 in Groningen