Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Overijssel

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad. Met name van een aantal gemeenten in Twente zijn de uitslagen nog niet compleet. Aan uitbreiding wordt gewerkt.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  Almelo 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  35 35 35 35 35 33 33 33 33 33 33 33 31 31 31 29 27 27 25
  CDA 6 6 6 8 10 10 9 12 11 12 13
  VVD 6 3 7 4 6 6 4 4 5 6 4 4 3 3 3 4 3 2
  Lokaal Almelo Samen 5
  PVV 3
  D66 2 4 3 1 2 1 4 3 1 2
  ChristenUnie 2 2 1 1
  PvdA 2 4 7 13 8 10 9 12 15 11 11 12 11 11 9 8
  Partij Vrij Almelo 2 1 2
  SP 2 4 3 3 1
  GroenLinks 2 1 1 2 3 2 1 1
  Lijst-Çete 1 1 1
  Leefbaar Almelo 1 1 1 1 3
  Democraten.nu 1
  Burgerbelangen Almelo 3 1 1
  Almelo's Liberaal Alternatief 3 1
  Almelo Centraal 1
  Almelooooo / Lijst Jan Hammink 1
  Almelo's Liberaal Alternatief/Almelose Ouderenverbond 2
  Trots op Nederland 1
  Almelose Ouderenverbond 1
  Algemeen Ouderenverbond/Ouderenunie 1
  ChristenUnie/SGP 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  GPV/RPF/SGP 1 1 1
  Almelo's Belangen Collectief 1 2
  Centrumdemocraten 2
  CPN/PPR/PSP 1
  CPN/PSP 2
  PvdA/D66/PPR/PSP 15 15 12
  CPN 1 1 3 2 2 2 2 4 7
  ARP/CHU/KVP 12 13
  Gemeentebelangen Almelo 1
  KVP 8 8 7 6 6 6
  Protestants-Christelijke Federatie 5 5 5 5 6
  PSP 1 1
  KVP Mariaparochie 1
  ARP 2
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Borne 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 5 5 5 6 7 7 7 9 8 9
  Gemeentebelangen 1990 4 4 7 6 5 4 4 5
  VVD 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2
  Borne NU! 2 3
  PvdA/GroenLinks 2
  SP 2 2
  D66 1 2 2 1 1 1 2 1 1
  PvdA 1 3 6 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3
  Liberaal Borne 1 1
  GroenLinks 1 1 1
  PPR 1 1 2
  KVP 7 8 9 9 9 9 9 9
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2 2 1 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 2 1 1 1 1
  Lijst-Annink 1
  CPN 1 1
  Dalfsen 2018 2014 2010 2006 2000* 1996* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13
  Gemeentebelangen 9 9 7 5 4 4 4 3 3 2 2 3 3 1 2 1 1
  CDA 5 6 7 7 8 7 7 9 8 8 8
  ChristenUnie 3 3 3 3 3
  PvdA 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2
  D66 1 1 1
  Algemeen Belang 2000 3
  GPV 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  PvdA/D66 2
  CHU 4 5 5 5 5 5 5 4
  KVP 4 4 5 5 4 4 4 4
  ARP 1 1 1 1 1 1 1 2
  Boerenpartij 1
  Hervormde Kiezers 2 2
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Nieuwleusen
  * Per 01-01-1997 grenscorrectie: Dorp Lemelerveld (verdeeld over vier gemeentes) in zijn geheel naar Dalfsen
  Deventer 2018 2014 2010 2004* 2002 1998* 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  37 37 37 37 37 37 33 33 33 33 33 33 33 33 31 31 29 27 27
  Gemeentebelang 7 7
  PvdA 6 6 7 10 10 10 11 13 15 15 16 16 14 12 14 14 13 11 10
  VVD 6 4 5 4 6 7 5 4 4 6 5 7 5 4 4 5 3 4
  GroenLinks 5 3 4 6 5 4 3
  D66 4 5 6 2 2 2 4 3 1 1 2 2
  Deventer Belang 3 2 4 4 4
  CDA 2 3 4 5 6 5 5 7 7 8 9 7
  DENK 1
  ChristenUnie 1 2 1 1 1
  Deventer Sociaal 1
  DeventerNu 1 1
  SP 4 2 2 2 1
  Algemeen Plattelands Belang 4 5
  Algemeen Deventer Belang 3 2
  Trots op Nederland 1
  Algemeen Belang Diepenveen/Deventer Belang 5 7
  GPV/RPF/SGP 1
  Deventer Libertijnen 1
  Lijst-van der Vlist 1
  PSP/Socialistiese Arbeiderspartij 1
  CPN/PPR/PSP 2
  PPR/PSP 2 1 2
  CPN 1 1 2 2 2 3 4 5 8
  KVP 6 7 7 6 6 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 3 3 2
  PSP 1 2 1
  Boerenpartij 3
  CHU 1
  ARP 1
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-2005 samenvoeging met Bathmen
  * Per 01-01-1999 samenvoeging met Diepenveen
  Dinkelland 2018 2014 2010 2006 2000*
  21 21 21 21 21
  CDA 8 7 6 9 13
  Lokaal Dinkelland 7 10 12 7
  VVD 3 2 2 2 2
  D66 1 1
  GroenLinks 1
  PvdA 1 1 1 3 1
  Demokraties Denekamp 2
  Lokale Demokraten 2
  Gemeentebelangen Weerselo 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Gemeente heette aanvankelijk Denekamp.
  Enschede 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37
  Burgerbelangen Enschede 7 5 4 3 3
  D66 5 7 6 1 1 2 5 4 1 2 2 3
  VVD 4 4 6 6 7 8 5 5 6 9 6 6 4 4 4 6 4 4
  CDA 4 5 5 6 8 7 8 11 10 10 12 11
  GroenLinks 4 3 3 3 3 3 3 3
  PvdA 4 5 9 15 10 12 10 14 20 15 17 16 12 15 14 14 12 11
  SP 3 5 3 3 2 1
  PVV 3
  ChristenUnie 2 3 2 2 3
  DENK 1
  EnschedeAnders.nl 1 1
  Democratisch Platform Enschede 1
  Ouderen Politiek Actief 1
  Enschede Solidair 1
  Stadspartij 4 1
  GPV 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Enschede Nu 1 3
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Lijst-van Loenen 1
  Centrumdemocraten 1
  Links Enschede (CPN/PPR/Onafhankelijken) 1
  CPN 1 1 3 4 3 3 4 5 7 10
  PPR 1 2
  PvdA/PPR/PSP 14
  KVP 8 9 10 9 9 9 9
  ARP/CHU 5 6
  Boerenpartij 4
  CHU 3 3 3 3 2
  ARP 2 2 2 4 3
  PSP 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Haaksbergen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
  CDA 5 5 7 7 6 7 9 10 9 11
  Dé Actieve Partij 4
  VVD 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4
  D66 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1
  PvdA 2 2 3 5 3 3 3 3 5 3
  Leefbaar Haaksbergen 2 6 3 3 4
  Gemeenschappelijke Groepering Haaksbergen 1 1 1 1 3 4 3 2 2
  Hardenberg 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 31 31 31 31 23 23 23 23 23 21 21 21 19 19 19 19 19 17
  CDA 11 9 11 11 13 10 10 12 12 13 12
  ChristenUnie 6 8 7 6 6
  OpKoers.nu 5 3 2 1
  VVD 4 3 3 3 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
  PvdA 3 4 5 8 7 5 4 6 6 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4
  50PLUS 2
  GroenLinks 1 1 2 1 1 1
  D66 1 2 2
  Liberaal Hardenberg 1 1
  Onafhankelijke Partij Vechtstreek 1
  GPV 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
  ARP 5 6 5 5 5 6 6 6
  CHU 5 4 4 5 5 4 4 4
  Gemeentebelangen 4 5 4
  Boerenpartij 1
  KVP 2 2 2 2 2
  Gereformeerde Kiezers 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Avereest en Gramsbergen
  Hellendoorn 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  25 25 25 25 25 25 25 23 23 23
  Lokaal Hellendoorn 8
  CDA 7 8 8 9 13 10 12 13 15 14
  VVD 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2
  GroenLinks 2 1 1
  ChristenUnie 2 2 2 2 1
  D66 2 2 1 2 1
  PvdA 1 2 2
  BurgerBelang 5 6 6
  Gemeentebelangen 2 3 2 6 7 5 2 1 2
  Hellendoorns Onafhankelijke Partij 2 1
  PvdA/GroenLinks 5 4 4 4
  GPV/RPF 1 1 1
  PvdA/PPR 5 5 4
  RPF 1 1
  Hengelo (O) 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  37 37 37 37 37 35 35 35 35 35 35 35 33 33 33 31 31 29 29
  Pro Hengelo 6 7 5
  VVD 6 5 5 4 5 5 3 3 5 7 4 4 3 3 3 4 3 2
  SP 5 7 4 5 3 3 2 1
  CDA 4 6 6 8 10 8 8 13 12 14 15
  LokaalHengelo 3
  D66 3 4 3 1 1 4 4 2 2 2 2
  Burger Belangen 3 2 4 3 6 4 5 2 1
  PvdA 2 4 6 11 7 9 6 10 13 9 12 10 12 12 12 10 10
  GroenLinks 2 1 3 3 4 3 3 1
  PVV 2
  ChristenUnie 1 1 1 1 1
  Hengelo.nu 2
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  GPV/RPF 1 1 1
  Politieke Unie 55+ 3
  CPN/PPR/PSP 2
  PPR/PSP 2 1
  CPN 1 1 1 1 1 1 3 5
  PvdA/PSP 13
  KVP 11 12 12 13 11 12 11 11
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 5 4 3 3 3
  PPR 2
  PvdA/PPR/PSP 11
  Boerenpartij 2
  PSP 1 1
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 1
  ARP 1
  Hof van Twente 2018 2014 2010 2006 2000*
  25 25 25 25 23
  CDA 9 9 9 9 10
  VVD 4 4 4 3 4
  PvdA 4 4 6 7 4
  Gemeente Belangen 3 3 2 4 5
  D66 2 3 2
  SP 2 2 1
  GroenLinks 1
  Burger Partij Hof 1 2
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Ambt Delden, Stad Delden, Diepenheim, Goor en Markelo
  Kampen 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974* 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 31 31 29 29 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19
  ChristenUnie 6 6 7 6 6
  Gemeente Belang Kampen 5 2 4 5
  CDA 4 6 5 6 7 5 4 5 8 7 10
  SGP 4 5 4 3 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  GroenLinks 4 2 3 2 1 2 2 1
  VVD 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
  Kampen Sociaal 2
  PvdA 2 2 3 5 5 3 3 4 7 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6
  D66 1 1 1 1 3 2 1 1
  SP 4 1
  KIJK op Kampen 1
  Kampen Alert/D66 2
  Verontruste Burgers 1 2
  RPF 3 4 4 3 3
  Kampen Alert 2 2 3
  GPV 1 1 1 1 1
  PPR/PSP 1 2
  Comité van Gereformeerde Kiezers 2 2 2 3 2 2 2 2 1
  Kamper Gemeentebelang 1 3 3
  ARP/CHU 6 6 7
  KVP 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 5 4 4 4 5 4
  ARP 3 4 4 3 4 5
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met IJsselmuiden
  * Herstemming in 1 stembureau. Er was gebruik gemaakt van een rode balpen ipv het voorgeschreven potlood.
  Losser 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
  Burgerforum 7 7 4 3 4
  CDA 7 6 6 6 8 9 9 10 10 12
  VVD 3 2 5 3 2 3 2 1 1 2
  D66 1 3 1 2
  PvdA 1 2 5 2 3 2 4 4 1
  Sociaal Democraten Gemeente Losser/PvdA 1
  Sociaal Democraten Gemeente Losser 2 2 1 1 3 2 2 2
  Gemeente Belangen 1993 Losser 2 2 1
  PPR 2 2 2
  Oldenzaal 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1955* 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 19 19 19 17 17 15 15 15
  Werknemers Groepering 7 9 11 8 12 8 8 4 4 3 2 3 2
  CDA 5 4 5 7 6 6 6 8 9 10 12
  VVD 5 3 3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 1 1
  GroenLinks 3 2 1 2 1 1 1
  PvdA 2 2 2 4 2 3 3 5 6 3 4 3 1 1 2 2 2 1 2 3
  D66 1 3 1 1 2 2 1 1 1
  KVP 10 10 8 12 14 13 10 10 11
  Democratisch Oldenzaal 2 3 3
  D66/PPR 1
  Sociaal Politiek Verbond 1 4 4
  Vrije Katholieke Partij 2
  Protestantse Lijst/VVD 1 1 1 2 1
  Gemeentebelangen 1 2 2
  ARP/CHU 1
  * Per 01-07-1955 grenscorrectie: Buurtschap Berghuizen van Losser naar Oldenzaal
  Olst-Wijhe 2018 2014 2010 2006 2000*
  17 17 17 17 17
  Gemeente Belangen Olst-Wijhe 4 4 3 3 4
  CDA 4 4 5 6 6
  VVD 3 3 4 2 2
  PvdA 2 3 5 6 5
  GroenLinks 2
  D66 2 3
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Olst en Wijhe. Gemeente heette aanvankelijk Olst.
  Ommen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 4 5 5 5 7 7 7 8 9 9 10
  Lokale Partij Ommen 4 2 4 5
  ChristenUnie 3 3 2 2 3
  Volkspartij Ommen Vooruit 2 2
  VVD 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1
  D66 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1
  PvdA 1 1 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
  GPV 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  VVD/Gemeentebelangen 3
  CHU 4 5 5 6 5 5 5 6
  ARP 4 4 4 4 4 4 5 4
  Gemeentebelangen 3 2
  KVP 2 1 1 1 1 2 1 1
  Boerenpartij 1
  Protestantse Unie 1 1 1 2
  Raalte 2018 2014 2010 2006 2000* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 25 25 25 25 21 21 21 21 21 19 19 17 17 17 17 15 15 15
  Gemeentebelangen Raalte 7 7 7 6 5 6 6 4 2
  CDA 6 7 9 8 11 10 11 13 13 14 15
  BurgerBelangen 4
  VVD 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1
  Lokaal Alternatief 2 2 1 1
  GroenLinks 1
  D66 1 2 1
  PvdA 1 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
  SP 2 2 3 1 1
  Gemeentebelangen Heino 3
  Lijst-Holtmaat 1
  Lijst-Bos 1
  Lijst-Jansen 1
  Kijk Op Morgen 1 2 2
  KVP 12 11 12 13 9 11 11 11
  CHU 2 3 2 3 3 3 3 2
  Boerenpartij 2
  Vrije Katholieke Kiezers 4
  * Per 01-01-2001 samenvoeging met Heino
  Rijssen-Holten 2018 2014 2010 2006 2000*
  25 25 25 25 25
  SGP 7 7 7 6 6
  ChristenUnie 5 4 4 4 4
  CDA 4 5 5 5 5
  Gemeentebelang Rijssen-Holten 4 3 3 3 3
  VVD 3 2 3 2 3
  PvdA 1 2 3 5 4
  D66 1 1
  Lokaal Liberaal 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Holten en Rijssen. Gemeente heette aanvankelijk Rijssen.
  Staphorst 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13
  SGP 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 2
  ChristenUnie 5 4 4 4 4
  CDA 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
  Gemeentebelangen 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1
  Gemeentebelangen/VVD 2 2 3 2 2 2
  RPF 3 2 1 2 1
  GPV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1 1 1 1 1 1 1
  VVD 2
  Kiesvereniging op Gereformeerde Grondslag 1 1
  ARP/CHU 3
  CHU 2 2 1 1
  ARP Staphorst 2 2 3 3 3 2 2
  ARP Rouveen 1 1 1 1 1 1 2
  Hervormde Kiezers Rouveen 1 2 2 1
  Bond van Kleine Boeren 1 2
  Ons Aller Belang 1
  Steenwijkerland 2018 2014 2010 2006 2000*
  27 27 27 27 27
  BuitenGewoon Leefbaar 6 6 3 2 2
  PvdA 5 5 6 8 6
  CDA 4 4 5 5 6
  VVD 4 3 4 3 4
  Christelijke Partij Burgerbelangen 3 4 3 3 4
  ChristenUnie 2 2 2 2 2
  GroenLinks 2
  D66 1 3 1
  Progressief Alternatief Steenwijkerland 2 2
  SP 1 2
  D66/GroenLinks 2
  Gemeentebelangen 1
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Brederwiede, Steenwijk en IJsselham. Gemeente heette aanvankelijk Steenwijk.
  Tubbergen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982
  19 19 19 19 19 17 17 17 17 17
  CDA 12 10 8 12 14 12 10 12 12 12
  Gemeentebelangen/VVD 4 6 8 4 4
  PvdA 2 1 3 3 1 2 1 1 2 1
  Dorpen Centraal 1 2
  Gemeentebelangen/OPG/VVD - GOV 3 4 4 3 4
  D66 2
  Twenterand 2018 2014 2010 2006 2000*
  23 23 23 23 23
  Gemeente Belangen Twenterand 12 7 7 2
  CDA 4 7 7 9 11
  ChristenUnie 3 4 4 3 4
  SGP 1 2 1 1 1
  PVV 1
  VVD 1 1 1 1
  PvdA/GroenLinks 1
  PvdA 1 3 5 4
  D66 1
  VVD/Lokaal Twenterand 2
  Hart voor Twenterand 1
  GemeenschapsPartij 2
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Den Ham en Vriezenveen. Gemeente heette aanvankelijk Vriezenveen.
  Wierden 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1955* 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 15 15 17 17 15
  Nieuw Enter Wierden 7 4 4
  CDA 5 6 7 9 9 9 10 12 12 11 13
  ChristenUnie 3 3 2 3 3
  Platform Progressief Wierden 2 4 4 4 3 3
  VVD 2 2 1
  VVD/Gemeentebelangen 2 3 4 4 3 2 3 3 2
  RPF 3 3 2 1 2 1
  PvdA 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
  D66 1
  Algemeen Christelijke Partij Wierden-Enter 1
  SGP 1 1 1 1
  ARP 4 4 3 3 3 3 3 3
  KVP 3 3 2 3 3 4 5 5 4
  CHU 3 4 4 4 4 4 6 6 4
  Gemeentebelangen 2 2 2 3 2 1 1
  Katholieke Partij Enter 1 1 3 1 1
  Hervormde Kiezers 1 1
  Boerenpartij 1
  Hervormde Kiezers/SGP 2 1 2 2
  ARP/SGP 4
  * Per 01-07-1955 grenscorrectie: Oostelijk deel dorp Nijverdal van Wierden naar Hellendoorn
  Zwartewaterland 2018 2014 2010 2006 2000*
  19 19 19 19 19
  ChristenUnie 5 5 5 5 4
  SGP 4 5 4
  CDA 3 4 4 4 4
  Buitengewoon Zwartewaterland 3
  PvdA 2 2 3 4 3
  VVD 1 1 1 1 2
  Gemeentebelangen Zwartewaterland 1 2 2 1 2
  SGP/Hervormde Kiesvereniging 4 4
  * Per 01-01-2001 samenvoeging van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis
  Zwolle 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 37 35 35 35 31 31 31 31 29 29
  ChristenUnie 7 8 6 5 5
  GroenLinks 7 3 4 3 3 2
  Swollwacht 6 3 4 3 3 2 5 2
  VVD 5 5 6 5 5 7 5 5 6 8 6 7 5 3 4 3 5 3 3 1
  CDA 4 3 6 6 8 7 6 10 12 12 14
  D66 4 6 3 1 1 2 4 4 2 2 2 2 3
  PvdA 4 6 7 9 7 9 8 10 14 11 13 12 10 11 11 14 13 13 12 13
  SP 2 5 3 4 2 1
  GroenLinks/De Groenen 5 6
  Plaatselijk Belang Zwolle 1 2 1
  GPV 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  RPF 3 2 2 1 1
  De Groenen 1 1
  Centrumpartij '86 1
  CPN/PPR/PSP 1
  CPN/PSP 1
  PPR 1 1
  PPR/PSP 1
  ARP/CHU/KVP 11 14
  PSP 2 2 1 2 1
  SGP 1 1
  Protestants-Christelijke Combinatie 9 7 7
  KVP 6 6 6 6 6 6 5
  Boerenpartij 1
  ARP 4 4 3 4
  CHU 3 4 4 3
  CPN 1 1 3
  * Per 01-08-1967 gemeente Zwollerkerspel opgeheven en verdeeld over Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Heino, IJsselmuiden en Zwolle
  Ambt Delden 1998 1994 1990 1986 1982
  11 11 11 11 11
  CDA 6 6 7 6 7
  Kiesvereniging Algemeen Belang 2 2 2 2 2
  VVD 2 2 1 2
  PvdA 1 1 1
  Progressief Ambt Delden '90 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Avereest 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 6 6 7 7 8 8
  PvdA 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3
  VVD 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1
  GPV/RPF 1 1 1 1 1
  D66 1 2
  CHU 4 5 5 5 5 5 6 6
  ARP 3 3 3 3 3 3 3 4
  KVP 1 2 1 2 2 2 2 1
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Bathmen 2002 1998* 1994 1990 1986 1982
  11 11 11 11 11 11
  Algemeen Belang 5 5 4 4 4 4
  PvdA 2 2 2 2 2 2
  VVD 2 3 2 2 3 3
  CDA 2 1 1 2 2 2
  D66 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2005
  * Door aangenomen amendement in de Tweede Kamer gaat herindeling met Deventer per 01-01-1999 niet door, verkiezingen waren reeds uitgesteld
  Blankenham 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  VVD 3 2 2 3 3
  ARP/CHU/KVP 2 3
  PvdA 2 2 3 2 2 2 3
  CHU 2 2 2 2 2
  Neutrale Partij 3 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Blokzijl 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 2 2 3 3 4 3 4
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 1 1 1
  CHU 1 2 1 1 1 2 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Brederwiede 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1972*
  15 15 15 15 15 15 15 15
  Christelijke Partij Brederwiede 6 5 5 3 3 4 3 2
  PvdA 3 3 3 4 4 4 4 4
  CDA 2 3 3 4 4 4
  VVD 2 2 1 2 2 1
  GPV/RPF/SGP 2
  D66 1 1 1
  GPV 1 2 2 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 2 3
  CHU 3 3
  ARP 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-01-1973 samenvoeging van Blokzijl, Giethoorn, Vollenhove en Wanneperveen
  Denekamp 1998 1994 1990 1986 1982
  15 15 15 15 15
  CDA 8 7 10 8 9
  Demokraties Denekamp 4 5 2 2 2
  PvdA 2 2 2 3 2
  VVD 1 1 1 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-06-2002
  Diepenheim 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 4 2 2 1 1 1
  PvdA 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
  Gemeentebelangen 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  CDA 1 1 1 2 2 2
  Democratisch Diepenheim 1
  Christelijke Partijen Diepenheim 2 2 2 2 1 2
  Algemeen Belang 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Diepenveen 1994 1990 1986 1982
  15 15 15 15
  Algemeen Belang 5 3 2
  CDA 5 6 6 7
  VVD 2 3 3 4
  PvdA 2 3 4 4
  D66 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1999
  Genemuiden 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  SGP 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2
  RPF 3 3 3 2 2
  Gemeentebelangen 2 3 1
  PvdA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
  CDA 2 2 3 3 4
  VVD 1 1 1 1 1
  ARP 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3
  CHU 2 2 3 3 3 2 1 3
  Lijst-Bakker 2 1 1
  Christelijke Arbeiders 2 1
  Middenstanders 1
  Boerenbelangen 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-08-1967 gemeente Zwollerkerspel opgeheven en verdeeld over Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Heino, IJsselmuiden en Zwolle
  Giethoorn 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 4 4 4 2 2 3
  Onafhankelijke Partij 2 2 1 2 2 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 1 1 1 2 2 1
  CHU 1
  CPN 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Goor 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 11 11 11
  CDA 5 5 5 5 5 5
  PvdA 4 5 5 7 6 6 6 5 6 7 7 6 5 5
  VVD 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2
  SP 2
  D66 1 3 3 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 5 5
  PPR 1
  Aktief Goor 2
  KVP 4 3 3 3 3 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1
  CPN 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Gramsbergen 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 11 11
  CDA 6 6 6 6 6
  PvdA 4 4 5 4 4
  VVD 2 2 1 1 1
  GPV/RPF 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Den Ham 1998 1994 1990 1986 1982
  15 15 15 15 15
  CDA 7 7 8 7 9
  PvdA 3 3 4 5 3
  VVD 2 2 1 1 2
  RPF 2 2 1 1 1
  GPV 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Hasselt 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 7 7 7 7 7
  PvdA 5 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2
  CDA 3 3 3 3 4 5
  GPV 2 2 2 2 1 1 1 1
  RPF 1
  VVD 1 1 1 1 2 1
  Hervormde Kiesvereniging/SGP 1 3 3 3 3 2
  Hervormde Kiesvereniging/RPF/SGP 3
  CHU 2 2 2 2 2 2 2 2
  ARP 2 3 4 3 1 2 3
  Gemeentebelangen 1 2 2 1 1 1
  GPV/SGP 2
  Hervormde Kiesvereniging 2 2 1
  Gereformeerd AR 2 2
  Hervormd AR 1
  CHU/Hervormd AR 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-08-1967 gemeente Zwollerkerspel opgeheven en verdeeld over Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Heino, IJsselmuiden en Zwolle
  Heino 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 6 6 7 8 8 8
  PvdA 3 2 3 3 3 3 1 2 2 1
  VVD 2 2 2 2 2 2 2
  D66 1 2
  GPV/RPF 1 1 1
  KVP 5 5 5 5 5 6 5 5 5
  ARP/CHU/GPV 4 4
  PvdA/PPR/PSP 2
  Nut van het Algemeen Belang 1 1 1
  CHU 3 3
  Gezamenlijke lijst overige partijen 6 4 6 6 6
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-08-1967 gemeente Zwollerkerspel opgeheven en verdeeld over Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Heino, IJsselmuiden en Zwolle
  Holten 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13
  Gemeentebelangen 4 6 4 2 3
  VVD 3 2 2 3 3
  CDA 3 2 4 4 4
  PvdA 3 2 3 4 3
  D66 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Kuinre 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3 3 3 3
  ARP/CHU/KVP 2
  Gemeentebelangen 2 2 1 1
  ARP/CHU 1 2 2 2 3
  KVP 1 1 1 1
  VVD 1 1
  CHU 3
  Mod. Arbeiderspartij 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Markelo 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13
  Gemeentebelangen 4 5 4 3 4
  VVD 3 4 3 3 3
  CDA 3 2 3 3 3
  PvdA 3 2 3 4 3
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Nieuwleusen 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 5 5 6 7 7 6
  Gemeentebelangen 3 3
  PvdA 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1
  GPV/SGP 2 2 2 1 2 1
  VVD 1 1 2 2 2 1 1
  PvdA/D66 2 3 3
  Conservatieve Volkspartij 1
  Gemeentebelangen (2) 1 2 2 1 3 3 3 2 3
  CHU 4 4 4 4 5 5 6 6
  Boerenpartij 2 1 2
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Oldemarkt 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 11 11 11 11 7
  Protestants-Christelijke Partij 3 4 5 5 6 6 4
  PvdA 2 2 3 3 3 3 2
  KVP 1 1 2 1 2 2 1
  Gemeentebelangen 1 1 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Olst 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
  PvdA 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  CDA 4 3 3 5 4 5
  Gemeentebelangen Olst 3 4 4 1 1
  VVD 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3
  KVP 3 4 4 4 4 4 3 4
  CHU 1 2 2 1
  Protestants-Christelijke Partij 1
  ARP/CHU/VVD 4 5
  Partij van de Vrijheid 3
  CPN 1
  Gemeente opgeheven per 26-03-2002
  Ootmarsum 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  CDA 5 4 7 7 7 7
  Democratische Werknemers Partij 4 5 2 2 2 2 2 2
  Voor Openheid en Democratie 2 2 2 2 2 2 1
  KVP 6 6 4 4 4 6 6 6
  Protestantse Lijst 1 1 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 2 2 2 2
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Rijssen 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 19 19 19 19 19 17 17 17 15 15 15 15 15
  SGP 7 6 7 7 8 9 8 8 7 6 6 7 6 5
  RPF 4 4 2 2 2 1
  CDA 4 5 6 5 5 5
  PvdA 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2
  VVD 2
  Democratische Samenwerking Rijssen 1 1 2 2
  ARP/CHU 3 3
  KVP 1 1 1 2 2 2 2 2
  CHU 2 2 1 1
  ARP 2 2 2 2 3 2
  Boerenpartij 1 1
  Lijst-ter Horst 1 1 1 1 1
  Christelijke Protestantse Partij 1 1
  Arbeidersbelangen 1
  Gemeentebelangen 1
  Gemeente opgeheven per 15-03-2003
  Stad Delden 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13
  CDA 6 5 6 6 4
  PvdA 3 1 2 2 2
  VVD 2 3 2 3 2
  Pro Delden 2 3 3
  D66 1 1
  Lijst-Beens 1
  Keerpunt '82 1 4
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Steenwijk 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1972* 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 13 13 13
  PvdA 6 6 6 8 6 8 7 8 6 6 7 7 6 6 6
  CDA 5 5 7 6 7 9
  VVD 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1
  Gemeentebelangen 2 2 1
  GPV/RPF 1 1 1
  GroenLinks 1 1 1
  D66 1 2 1 1 1
  PPR/PSP 1 1 1
  ARP/CHU/KVP 7
  Gemeentebelangen (2) 1
  ARP/CHU 7 5 5 5
  KVP 1 1 1 1 1
  CPN 1 1 1 1
  CHU 3 2 3 2
  ARP 2
  ARP/KVP 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2003
  * Per 01-01-1973 samenvoeging met Steenwijkerwold
  Steenwijkerwold 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13
  PvdA 5 4 5 5 5 4 5
  CHU 4 4 4 4 4 4
  KVP 2 2 2 2 2 2 2
  VVD/Onafhankelijken/Gemeentebelangen 2
  VVD/Onafhankelijken 1 1
  ARP 1 1 1 1 2
  Boerenpartij 1
  Onafhankelijken/Vrijzinnigen 1 1 1
  ARP/CHU 6
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Vollenhove 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11
  CHU 3 3 3 3 2 3 2
  ARP 2 2 2 2 3 3 3
  GPV 2 2 2 1 1
  Gemeentebelangen 2 1
  PvdA 1 2 2 2 2 1 2
  Christelijke Arbeiderspartij 1 1 1 2 2 2 2
  Samenwerkende Rechtse Groeperingen 1
  KVP 1 1 1
  Vrije CH 1
  Gemeentebelangen (2) 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Vriezenveen 1998 1994 1990 1986 1982
  17 17 17 17 17
  CDA 6 5 7 7 7
  PvdA 3 3 4 4 3
  GemeenschapsPartij 3 3 3 3 3
  VVD 2 2 1 1 1
  RPF 2 3 1 1 2
  SGP 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-06-2002
  Wanneperveen 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 2 2 2 1 2 2
  CHU 2 3 3 4 3 4
  Lijst-De Goede 2
  ARP 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1
  Vrije Kiezers 2
  Lijst-Visscher 1
  ARP/CHU 3
  Lijst-Rodermond 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-1973
  Weerselo 1998 1994 1990 1986 1982
  13 13 13 13 13
  CDA 7 9 9 9
  Democraten Gemeente Weerselo 3
  Gemeentebelangen 2 4 3 3 3
  Lijst-Arninkhof 1
  PvdA 1 1
  CDA/Rossum 3
  CDA/Saasveld 3
  CDA/Deurningen 3
  CDA/Weerselo 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Wijhe 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  CDA 5 5 6 6 6 6
  PvdA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3
  VVD 2 2 2 2 2 2 2
  Wijhe's Belang 2 2 1
  Lijst-Baerends 1 1 1 1 1 1
  KVP 3 4 4 4 3 3 3 3
  CHU 2 3 3 3 3 3 3 3
  ARP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  IJsselham 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1972*
  11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 5 5 5 5 5 6
  PvdA 3 3 3 4 3 3 2 2
  VVD 3 3 3 2 3 2 2 1
  Protestants-Christelijke Partijen 4
  KVP 3 2
  CHU 4
  Gemeentebelangen 1
  ARP 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-01-1973 samenvoeging van Blankenham, Kuinre en Oldemarkt en delen van omliggende gemeenten
  IJsselmuiden 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1967* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13
  CDA 4 5 6 6 5 6
  GPV/RPF 4 3
  SGP 3 3 4 4 5 6 4 4 4 4 4 4 3
  PvdA 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  VVD 1 2 1 1 1
  GPV/SGP 4 6
  RPF 2 2 2 1
  Lijst-Sangers 1
  IJsselmuider Gemeentebelang 1 1
  CHU 3 3 3 3 3 2 3 2 3
  KVP 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  ARP 1 2 2 2 2 2 2 3 3
  Gemeentebelangen 1 2 2 2
  GPV 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  * Per 01-08-1967 gemeente Zwollerkerspel opgeheven en verdeeld over Zwolle, Genemuiden, Hasselt, Heino, IJsselmuiden en Zwolle
  Zwartsluis 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  CDA 4 4 4 4 6 6
  PvdA 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2
  GPV/RPF/SGP 2 2 2 2 1
  VVD 2 2 2 2 1 1 1
  RPF/SGP 1
  ARP 3 4 4 6 6 5 5 5
  CHU 3 2 2 2 2 4 3 3
  SGP 1 1
  Lijst-Buit (CH) 2 3 1 2
  Gemeentebelangen 1 1 1
  Gemeente opgeheven per 01-01-2001
  Zwollerkerspel 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 13 13
  CHU 5 5 5 4 4 4
  PvdA 3 3 3 3 3 3
  KVP 2 2 2 3 2 2
  ARP 2 3 3 3 3 3
  VVD 1 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  GPV 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeente opgeheven per 01-08-1967