Tweede-Kamerverkiezingen - 26 mei 1937


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 1170431 28,84% +0,97% 31 +3
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 890661 21,95% +0,49% 23 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 665501 16,40% +2,97% 17 +3
Christelijk-Historische Unie CHU 302829 7,46% -1,67% 8 -2
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 239502 5,90% +0,82% 6 0
Nationaal-Socialistische Beweging NSB 171137 4,22% 4
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" LSP 160260 3,95% -3,00% 4 -3
Communistische Partij van Nederland CPN 136026 3,35% +0,18% 3 -1
Christelijk Democratische Unie CDU 85004 2,09% +1,06% 2 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 78619 1,94% -0,57% 2 -1
Rev.-Socialistische Arbeiderspartij RSAP 32846 0,81% -0,49% -1
Katholiek Democratische Partij KDP 27665 0,68% -0,97% -1
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij HGSP 24543 0,60% -0,31% -1
Actie Bouwman AB 21191 0,52%
Christelijk Nationale Actie CNA 20487 0,50%
Kiesvereniging Algemeen Belang KAB 9038 0,22% -0,17%
Nederlands Volksfascisme "Zwart Front" ZF 8178 0,20%
Ned. Boeren-, Tuinders- en Middenst.part. NBTMP 6891 0,17% -1,11% -1
Verbond voor Nationaal Herstel VNH 6270 0,15% -0,66% -1
Nat.-Soc. Ned. Arbeiderspartij NSNAP 998 0,02%
Totaal geldige stemmen 4058077 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 154826 3,68% -0,89%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 4212903 94,40% -0,10%
Kiesgerechtigd 4462859 +8,15%
Kiesdeler 40580,77


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1933 < 1937 > 1946

Index


Bronnen: Statistisch overzicht verkiezingen 1937 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, 's-Gravenhage 1938 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)