Tweede-Kamerverkiezingen 1918-1937

Percentage stemmen per partij

1918 1922 1925 1929 1933 1937
Anti-Revolutionaire Partij 13,36% 13,73% 12,23% 11,59% 13,43% 16,40%
Christelijk-Historische Unie 6,55% 10,88% 9,90% 10,49% 9,13% 7,46%
Rooms-Katholieke Staatspartij 29,97% 29,86% 28,63% 29,64% 27,87% 28,84%
Staatkundig Gereformeerde Partij 0,39% 0,91% 2,03% 2,27% 2,51% 1,94%
Hervormd Gereformeerde Staatspartij 0,70% 0,98% 1,06% 0,91% 0,60%
Christel.-Soc. Partij/Prot. Volkspartij1 0,61% 0,67% 0,50%
Christen-Democratische Partij 0,79% 0,71%
Christelijk Democratische Unie 0,38% 1,03% 2,09%
Rooms-Katholieke Volkspartij2 0,54% 1,19% 0,70% 1,10%
Katholiek Democratische Partij3 0,68%
Vrijzinnig Democratische Bond 5,33% 4,59% 6,07% 6,18% 5,08% 5,90%
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond"4 9,26% 8,74% 7,37% 6,95% 3,95%
Bond van Vrije Liberalen 3,81%
Economische Bond 3,13%
Neutrale Partij 0,53%
Middenstandspartij (+ Groep Alberda) 1,00%
Liberale Unie 6,19%
Liberale groep (Liberale Partij, Volkswelvaartspartij, Groep-Braam) 0,96%
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 22,03% 19,38% 22,90% 23,81% 21,46% 21,95%
Bond van Christen-Socialisten 0,63%
Sociaal-Democratische Partij 2,31%
Communistische Partij van Nederland5 1,83% 1,19% 3,18% 3,35%
CPH-De Visser + CPH-Wijnkoop6 2,00%
Socialistische Partij 0,67% 0,42% 0,38%
Revolutionair-Socialistische Partij7 0,65% 1,30%
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij8 0,81%
Plattelandersbond 0,41% 1,25% 2,03% 1,03%
Nederlandse Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij9 1,28% 0,17%
Verbond Democratisering Weermacht 0,51%
Middenpartij voor Stad en Land 1,18%
Verbond voor Nationaal Herstel 0,81% 0,15%
Nationaal-Socialistische Beweging 4,22%
Overige partijen 1,60% 3,99% 3,90% 1,64% 3,96% 1,48%

1In 1925 opgenomen in de Protestantse Volkspartij. Deze partij had in 1922 ook al deelgenomen, beide keren zonder succes
2De RKVP heeft in 1922 deelgenomen als de Lijsten Arts, zonder een zetel behaald te hebben
3Naamsverandering van de RKVP
4Fusie van de BVL, de EB, de NP en de LU
5Naamsverandering van de SDP, 1925-1933 als Communistische Partij Holland (CPH)
6Door interne conflicten waren er twee rivaliserende CPH-lijsten. Beide lijsten behaalden 1 zetel
7Fusie van het Revolutionair Actiecomité en de Socialistische Partij
8Naamsverandering van de RSP
9Naamsverandering van de Plattelandersbond


Index

Overige partijen:

De partijen zijn gerangschikt op het aantal stemmen dat ze bij de eerste deelname gekregen hebben. Voor meer informatie over deze partijen verwijs ik graag door naar het Repertorium Kleine Politieke Partijen (externe link). Ik heb zelf in ruime mate gebruik gemaakt van de genoemde site om van naam veranderde partijen toch bij elkaar te kunnen plaatsen, vergissingen en typfouten voorbehouden.

1918 Algemene Staatspartij 0,50%
Politie-Partij 0,46%
Algemeen Vrijzinnige Partij 0,20%
Groep Van der Zwaag 0,20%
Groep Kuiper 0,04%
Amsterdamse Politie en Brandweerpartij 0,03%
Nationale Bond Protestantse Kiezers 0,03%
Volkswelvaartspartij 0,02%
Neutrale en Koloniale Bond 0,02%
Volkspartij 0,02%
Groep Stoffel/1922:- Grondpartij 0,02% 0,05% 0,06%
Groep Braam 0,01%
1922 Onafhankelijke Partij 0,52%
Nieuwe Katholieke Partij 0,46%
Rapaille-partij 0,39% 0,15%
Plattelandspartij 0,36%
Nederlandse Bond van Belastingbetalers 0,36% 0,03%
Dem. Partij (1933: Alg. Dem. Unie, 1937: Kiesver. Alg. Belang) 0,31% 0,36% 0,27% 0,39% 0,22%
Bezuinigingsbond 0,28% 0,15%
Neutr. blok Middenst./1925:Ned. Middenst. Partij/1933: Nat. Verbond Plicht, Orde, Recht 0,27% 0,75% 0,30%
Algemeen Nederlandse Vrouwenorganisatie 0,20%
Kunstenaarspartij 0,12%
Patriciërsbond 0,12%
Lijst Groenendaal 0,06%
Huiseigenarenpartij 0,06%
Christelijke Volkspartij 0,05%
Vrijdenkers 0,04% 0,12%
Lijst Coppenolle 0,04%
Kiesvereniging Algemeen Belang 0,03% 0,01%
Partij voor Pensioenbelangen 0,02% 0,06%
Vrije Middenstandspartij 0,02%
Lijst Bleeker 0,02%
Kleine Middenstandspartij 0,02% 0,13%
Lijst v.d. Werf 0,02%
Vaderlandse Partij 0,01% 0,41%
Lijst Verweij 0,01% 0,02%
Lijst De Ruiter 0,01%
Lijst Brinkman 0,01%
Revolutionaire Partij 0,00%
Lijst Schouten 0,00%
Lijst Busch 0,00%
1925 Plattelandersbond-De Boer 0,61%
Christelijk Democratische Federatie 0,45%
Revolutionair Arbeidscomité 0,41%
Sport-partij 0,14%
Actualisten 0,07%
Landbouwpartij 0,04%
Nieuwe Nationale Partij 0,02%
Premievrij Staatspensioen 0,02%
Wilde partij 0,01%
Rentetrekkers 0,01%
Vrijzinnige Christenpartij 0,00% 0,00%
1929 Federatief Verband 0,52%
Nationale Boerenbond 0,12%
Verbond van Nationalisten 0,11% 0,17%
Rooms-Katholieke Boerenpartij 0,10%
Algemene Welvaartspartij 0,07% 0,02%
Sociaal-Democratische Volkspartij 0,06%
Christelijke Arbeiderspartij 0,05% 0,18%
Lijst v. Nunen 0,03%
Anti-Stemdwang-Partij 0,03%
Sociaal-Economische Volkspartij 0,03%
Hoofd- en Handarbeiders 0,03% 0,02%
Invalidenpartij 0,02%
Volkspartij 0,01%
Neutrale Volkspartij 0,01%
Lijst Siedenburg 0,01%
Internationale Volkspartij 0,00%
1933 Onafhankelijke Socialistische Partij 0,74%
Katholieke Democratische Bond 0,55%
Algemene Nederlandse Fascistenbond 0,46%
Limburgse Federatie 0,17%
Rooms-Katholieke Arbeiderspartij 0,17%
Recht en Vrijheid 0,11%
Marktkooplieden 0,09%
Lijst Wolswinkel 0,08%
Onafhankelijke Zakenlui 0,07%
Nationaal Socialistische Partij 0,06%
Nederlandse Fascisten Unie 0,05%
Lijst Jacobs 0,04%
R.K. Bouwvakarbeiders 0,04%
Lijst Eijking 0,03%
Handeldrijvende Middenstand 0,03%
Nieuwe Socialistische Partij 0,02%
Lijst Engels 0,02%
Nationaal Verbond v. Arbeidsbelangen 0,01%
Voor Algemeen Welzijn 0,01%
Lijst De Wit 0,01%
Lijst Bongers 0,01%
Zuiderzeepartij 0,01%
Algemene Nederlandse Huurdersbond 0,01%
Oranjefascisten 0,01%
Universeele Partij 0,01%
Nationale Werkliedenpartij 0,01%
Anti-Crisis Partij 0,01%
Lijst Triesscheijn 0,01%
Proletarische groep 0,00%
Centraal Democratische Arbeiderspartij 0,00%
Opbouw en Verbroedering 0,00%
Algemene Arbeidersbond 0,00%
Lijst Groothuis 0,00%
1937 Actie Bouwman 0,52%
Christelijk Nationale Actie 0,50%
Nederlands Volksfascisme "Zwart Front" 0,20%
Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij 0,02%