Provinciale-Statenverkiezingen - 2 maart 2011


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels Gr Fr Dr Ov Fl Gld Ut NH ZH Zld NB Lb
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 1368398 19,57% +1,48% 112 +11 6 6 9 8 9 11 11 13 12 7 12 8
Partij van de Arbeid PvdA 1211111 17,32% -0,61% 107 -7 12 11 12 9 6 9 7 11 10 7 7 6
Christen-Democratisch Appèl CDA 987282 14,12% -10,86% 86 -65 5 8 6 11 4 9 6 5 6 6 10 10
Partij voor de Vrijheid PVV 869626 12,44% 69 3 4 4 4 6 6 5 6 8 5 8 10
Socialistische Partij SP 710425 10,16% -4,66% 56 -27 6 3 4 4 3 5 4 5 5 3 8 6
Democraten 66 D66 585195 8,37% +5,80% 42 +33 3 2 2 3 3 4 5 6 5 2 5 2
GroenLinks GrLinks 440687 6,30% +0,15% 34 +2 3 2 2 2 2 4 4 5 3 1 3 3
ChristenUnie/SGP CU/SGP 417857 5,98% -2,76% 36 -16
  ChristenUnie CU 231131 3,31% 23 -12 3 3 2 3 3 3 2 2 2 0
  Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 152441 2,18% 12 -2 0 2 1 2 1 2 4
  ChristenUnie/SGP CU/SGP 34285 0,49% 1 -2 1 0
50PLUS 50PLUS 164928 2,36% 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2
Partij voor de Dieren PvdD 131231 1,88% -0,67% 7 -2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Fryske Nasjonale Partij FNP 27288 0,39% -0,11% 4 -1 4
Ouderenpartij Noord-Holland ONH 21354 0,31% -0,18% 1 0 1
Partij voor Zeeland PvZ 9456 0,14% -0,05% 2 0 2
Partij voor het Noorden PvhN 9348 0,13% -0,07% 1 0 1 0
Partij Nieuw Limburg PNL 7749 0,11% -0,14% -1 0
Platform Lokale Partijen PLP 7266 0,10% -0,63% -1 0
Unie van Democraten (De Unie) Unie 3648 0,05% 0
Provinciaal Belang Fryslân PBF 3558 0,05% -0,02% 0
Partij voor Mens en Spirit MenS 2681 0,04% 0
Onafhankelijke Partij Drenthe OPD 2460 0,04% -0,01% 0
Brabant Nu BrabNu 2281 0,03% 0
Platform Lokale Partijen Utrecht PLU 2068 0,03% 0
De Groenen Groenen 2058 0,03% 0
Mooi Utrecht MooiU 1247 0,02% -0,15% -1 0
Solidara Solidara 1054 0,02% 0 0
DPS/Groep van Bergen/De Groenen DPS/Gr 970 0,01% 0
Leefbaar Almere LA 926 0,01% 0
Gelderse Centrumdemocraten GeldCD 611 0,01% 0
Verenigd Links/Feriene Lofts VL/FL 313 0,00% 0
Brabantse Partij BrabP -1
Totaal geldige stemmen 6993076 566 +2 43 43 41 47 39 55 47 55 55 39 55 47
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 13280 0,19% -0,12%
Blanco stemmen/ % uitgebr. stemmen 7573 0,11%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 7013929 55,97% +9,56%
Kiesgerechtigd 12532127 +2,39%


2007 < 2011 > 2015

Index