Tweede-Kamerverkiezingen - 3 juli 1929


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 1001589 29,64% +1,01% 30 0
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 804714 23,81% +0,91% 24 0
Anti-Revolutionaire Partij ARP 391832 11,59% -0,64% 12 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 354548 10,49% +0,59% 11 0
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond" LSP 249105 7,37% -1,36% 8 -1
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 208979 6,18% +0,12% 7 0
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 76709 2,27% +0,24% 3 +1
Communistische Partij Holland CPH 67541 2,00% +0,81% 2 +1
  CPH-De Visser CPH 37678 1,11%
  CPH-Centraal Comité (CPH-Wijnkoop) CPH-CC 29863 0,88%
Middenpartij voor Stad en Land MSL 39955 1,18% 1
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij HGSP 35931 1,06% +0,08% 1 0
Plattelandersbond PB 34805 1,03% -0,39% 1 0
Rooms-Katholieke Volkspartij RKVP 23804 0,70% -0,48% -1
Revolutionair-Socialistische Partij RSP 21812 0,65% -0,15%
Federatief Verband FV 17509 0,52%
Christelijk Democratische Unie CDU 12780 0,38% -0,07%
Democratische Partij DP 9083 0,27% -0,09%
Alg. Bond Kleine Winkeliers en Middenst. KWM 4295 0,13%
Nationale Boerenbond NB 4218 0,12%
Verbond van Nationalisten VvN 3685 0,11%
Rooms-Katholieke Boerenpartij 3369 0,10%
Algemene Welvaartspartij 2256 0,07%
Sociaal-Democratische Volkspartij 2156 0,06%
Christelijke Arbeiderspartij 1724 0,05%
Lijst van Nunen 1133 0,03%
Anti-Stemdwang-Partij 1125 0,03%
Sociaal-Economische Volkspartij 940 0,03%
Hoofd- en Handarbeiders 845 0,03%
Invalidenpartij 715 0,02%
Lijst Verwey 623 0,02%
Volkspartij 449 0,01%
Kiesvereniging Algemeen Belang 417 0,01%
Neutrale Volkspartij 342 0,01%
Lijst Siedenburg 314 0,01%
Vrijzinnige Christenpartij 103 0,00% 0,00%
Internationale Volkspartij 98 0,00%
Totaal geldige stemmen 3379503 100
Ongeldige stemmen/% uitgebr. stemmen 162482 4,59% -0,07%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 3541985 92,68% +1,33%
Kiesgerechtigd 3821612 +7,86%
Kiesdeler 33795,03


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1925 < 1929 > 1933

Index


Bronnen: Parlement & Kiezer Jaarboekje 1930/1931, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1930 (stemmenaantallen), CBS Statline (kiesgerechtigden, ongeldige stemmen, stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)