Provinciale-Statenverkiezingen - 1919 t/m 2023

Limburg

Uitslagen 1919 - 1931 en 1939 zijn gebaseerd op voorlopige uitslagen, zoals gepubliceerd in verschillende kranten. Zie hier voor een lijst. Deze kunnen in beperkte mate afwijken van de officiële, definitieve uitslag

Bron voor het aantal kiesgerechtigden, en de aantallen blanco en ongeldige stemmen is de Kiesraad/Databank Verkiezingsuitslagen vanaf 1991, en het CBS voor de periode 1950-1982.

Limburg 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 873557 53,9% 872100 52,6% 873940 45,0% 872301 51,7% 865571 43,9% 864753 44,6% 861697 44,7% 853466 47,8% 845492 48,1% 820162 63,3%
Blanco/ongeldig 3371 0,72% 3021 0,66% 2851 0,72% 1426 0,32% 1911 0,50% 375 0,10% 935 0,24% 1754 0,43% 2248 0,55% 2985 0,57%
Geldig 467727 455478 47 390493 47 449465 47 378251 47 385575 63 384154 63 406411 63 404532 63 516208 63
BoerBurgerBeweging 86392 18,47% 10
PVV 59290 12,68% 6 61705 13,55% 7 69536 17,81% 9 92488 20,58% 10
VVD 44736 9,56% 5 46254 10,16% 5 45050 11,54% 5 71884 15,99% 8 54656 14,45% 7 55858 14,49% 9 72233 18,80% 12 82694 20,35% 13 41519 10,26% 6 50403 9,76% 6
CDA 43319 9,26% 5 84947 18,65% 9 89567 22,94% 11 87231 19,41% 10 133722 35,35% 18 164376 42,63% 28 131179 34,15% 23 139018 34,21% 23 191862 47,43% 31 221813 42,97% 28
GroenLinks 40819 8,73% 4 38291 8,41% 4 15124 3,87% 2 24088 5,36% 3 16054 4,24% 2 21588 5,60% 3 31167 8,11% 5 20010 4,92% 3 17117 4,23% 3
PvdA 32646 6,98% 3 29724 6,53% 3 28406 7,27% 4 60685 13,50% 6 60109 15,89% 8 83682 21,70% 14 59322 15,44% 10 53987 13,28% 9 76366 18,88% 12 167539 32,46% 21
SP 31213 6,67% 3 39527 8,68% 4 60650 15,53% 8 53709 11,95% 6 70267 18,58% 9 22289 5,78% 4 16416 4,27% 2 12725 3,13% 2 4751 1,17% 2582 0,50%
D66 28401 6,07% 3 26420 5,80% 3 36777 9,42% 4 23487 5,23% 2 8576 2,27% 1 14403 3,74% 2 19029 4,95% 3 25673 6,32% 4 40185 9,93% 6 21798 4,22% 2
Lokaal-Limburg 20128 4,30% 2 18474 4,06% 2 8741 2,24% 1
JA21 19170 4,10% 2
Partij voor de Dieren 17574 3,76% 2 17512 3,84% 2 11533 2,95% 1 7589 1,69% 9717 2,57% 1
Forum voor Democratie 15876 3,39% 1 66343 14,57% 7
50PLUS 11773 2,52% 1 17104 3,76% 1 14595 3,74% 1 17462 3,89% 2
Limburgse Seniorenpartij 4136 0,88%
Belang van Nederland 4013 0,86%
ChristenUnie 3464 0,74% 4855 1,07% 3093 0,69% 6908 1,83%
Algemene Waterschapspartij 2598 0,56%
Omzien! 1320 0,28%
Jezus Leeft 631 0,13%
Hart voor Vrijheid 228 0,05%
DENK 4322 0,95%
Volkspartij Limburg 9296 2,38% 1
Partij voor Leefbaarheid en Democratie 1218 0,31%
Partij Nieuw Limburg 7749 1,72% 14232 3,76% 1 14701 3,81% 2 34657 9,02% 6 30275 7,45% 5 31111 7,69% 5 31073 6,02% 4
Limburgs Belang 4010 1,06%
Lijst Pim Fortuyn 8678 2,25% 1
Unie55+/Samenw. Ouderenpartijen Limburg 8054 2,10% 1
Nederland Mobiel 7324 1,91% 1
AOV/Senioren2000 4773 1,24%
Algemeen Ouderenverbond 14840 3,65% 2
Unie55+ 13539 3,33% 2
Centrumdemocraten 5132 1,26%
Natuurwetpartij 4431 1,09%
Nederlands Blok 2795 0,69%
Partij KANS Limburg 1292 0,32%
SGP/GPV/RPF 1621 0,40% 1680 0,33%
PPR 10729 2,08% 1
PSP/CPN 8591 1,66% 1


1946-1978 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1946
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 772859 60,4% 726679 74,7% 678096 67,8% 576342 65,5% 534424 95,8% 470189 95,1% 438269 95,9% 395519 90,5% 355567 93,1% 327490 94,2%
Blanco/ongeldig 5699 1,22% 5160 0,95% 6409 1,39% 17295 4,58% 23664 4,62% 20330 4,55% 16219 3,86% 25710 7,77% 15823 5,13%
Geldig 460988 63 537629 63 453076 63 360160 59 488065 59 426910 59 403962 45 358044 45 305312 45 292647 45
CDA 237063 51,42% 34 276572 51,44% 34 225285 49,72% 34
PvdA 75356 16,35% 10 157053 29,21% 19 84070 18,56% 12 36590 10,16% 6 54148 11,09% 6 54979 12,88% 8 48464 12,00% 5 44451 12,41% 5 20859 6,83% 3 26699 9,12% 4
VVD 78994 17,14% 11 65010 12,09% 8 68907 15,21% 10 22493 6,25% 3 16827 3,45% 2 6769 1,59%
D'66 31999 6,94% 4 15541 2,89% 1 3267 0,72% 24482 6,80% 4
PPR 12203 2,65% 2 10240 1,90% 1 30548 6,74% 4 19014 5,28% 3
PSP 10928 2,37% 1 6337 1,18% 6200 1,37% 8353 2,32% 1 7553 1,55% 1432 0,34%
CPN 6977 1,51% 1 6275 1,17% 11213 2,47% 1 9286 2,58% 1 8784 1,80% 1 5505 1,29% 5041 1,25% 4761 1,33% 8388 2,75% 1 17210 5,88% 2
SP 3528 0,77%
God Met Ons 2477 0,54%
RPF/SGP 1463 0,32%
Conservatieve Volkspartij 601 0,11%
Boerenpartij 14710 3,25% 2 33089 6,78% 4
Rooms-Katholieke Partij Nederland 4288 0,95%
Democratisch Socialisten '70 3175 0,70%
Nieuwe Roomse Partij 1413 0,31%
Combinatie Christelijke Partijen 231703 64,33% 40
Boerenpartij-Hartog 6446 1,79% 1
Binding Rechts 1793 0,50%
KVP 356529 73,05% 45 350073 82,00% 50 340371 84,26% 39 293341 81,93% 39 254987 83,52% 39 239915 81,98% 39
Prot. Christelijke Groepering (ARP/CHU) 9994 2,05% 1 8152 1,91% 1 9399 2,33% 1 7314 2,04% 7421 2,43% 1 5534 1,89%
Lijst-Germeaux 1141 0,23%
GPV 687 0,17% 635 0,18%
Katholieke Democratische Bond 7542 2,11% 1 7995 2,62% 1
Katholieke Nationale Partij 5662 1,85%
Lijst-Jetten 3289 1,12%


1919-1939 1939 1935 1931 1927 1923 1919
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Geldig 239024 45 219131 45 197051 45 171033 45 149892 45 69828 45
RKSP 198995 83,25% 40 161643 73,77% 37 156544 79,44% 36 134725 78,77% 38 123276 82,24% 38 58543 83,84% 37
SDAP 18047 7,55% 3 14158 6,46% 3 17205 8,73% 4 14677 8,58% 5 13289 8,87% 4 6300 9,02% 4
NSB 12637 5,29% 2 25621 11,69% 5
CHU 3581 1,50% 2639 1,76% 1
ARP 1773 0,74% 764 0,51%
Vrijheidsbond/VDB 1555 0,65%
Actie Bouwman 1433 0,60%
Lijst-Clevers 580 0,24%
Lijst-Lejeune 423 0,18%
CHU/ARP 4108 1,87% 4242 2,15% 1 5534 3,24% 1 1331 1,91% 1
Katholiek Democratische Partij 3919 1,79%
Nationaal-Socialistische Ned. Arbeiderspartij 3011 1,37%
Communistische Partij Holland 2096 0,96% 417 0,21% 836 0,49% 1169 0,78% 60 0,09%
Lijst-Duynstee 1659 0,76%
Vrijzinnig-Democratische Bond 1538 0,70% 3354 2,24% 1 2410 3,45% 2
Lijst-Augustus (Onafh. RK) 1042 0,48%
RSP 217 0,10%
Lijst-Hermans 119 0,05%
RK Fed. Land- & Tuinbouwers, Middenst. en Landarbeiders 11170 5,67% 3
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 5271 2,67% 1 4357 2,55% 1 2700 1,80% 1
Democratische Partij 2202 1,12%
Lijst-Hellebrand 2666 1,56%
Lijst-Leesens 2449 1,43% 956 0,64%
Lijst-Ackens 1631 0,95%
Lijst-Joosten (Onafh. RK) 1157 0,68%
Lijst-Krewinkel 1087 0,64% 889 0,59%
Lijst-Kleijnen (Vrijz.Dem) 774 0,45%
CPH-Wijnkoop 428 0,25%
Rooms-Katholieke Volkspartij 368 0,22%
Lijst-Janssen 344 0,20%
Lijst-Kochen 856 0,57%
Economische Bond VB 1184 1,70% 1