Provinciale-Statenverkiezingen - 28 maart 1962

Nederland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 1954296 32,38% -0,51% 217 +27
Partij van de Arbeid PvdA 1806000 29,92% +1,27% 207 +29
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 605670 10,03% -1,37% 64 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 533411 8,84% -0,59% 67 +4
Christelijk-Historische Unie CHU 510105 8,45% -0,56% 63 +4
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 181417 3,01% +2,40% 13 +11
Communistische Partij van Nederland CPN 176816 2,93% -1,21% 13 -5
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 129233 2,14% -0,09% 12 +1
  Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 125887 2,09% 12
  Lijst-Fokker Fokker 3346 0,06%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 41788 0,69% -0,06% 3 +1
Protestants Christelijke Groep PCG 39681 0,66% +0,03% 3 0
Vrije Burgers VB 31247 0,52% 1
  Vrije Burgers VB 29225 0,48% 1
  Lijsten-Stoel, Sinnema, Averesch   2022 0,03%
Boerenpartij BP 11649 0,19% +0,14% 1 +1
  Boerenpartij BP 8912 0,17% 1
  Lijst-Hartman Hartman 1304 0,02%
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 8152 0,14% -0,03% 1 0
Lijst-Groen Groen 3031 0,05%
Bond van Wereldburgers BvW 1764 0,03% -0,02%
Christelijk-Nationale Volkspartij CNVP 1350 0,02%
Totaal geldige stemmen 6035610 665 +75
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 185714 2,99% -0,25%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 6221324 93,51% -0,91%
Kiesgerechtigd 6652883 +5,25%


1958 < 1962 > 1966

Index