Tweede-Kamerverkiezingen - 12 maart 1959


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 1895914 31,60% -0,09% 49 0
Partij van de Arbeid PvdA 1821285 30,36% -2,33% 48 -2
Volkspartij voor Vrijheid & Democratie VVD 732658 12,21% +3,44% 19 +6
Anti-Revolutionaire Partij ARP 563091 9,39% -0,52% 14 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 486429 8,11% -0,32% 12 -1
Communistische Partij van Nederland CPN 144542 2,41% -2,34% 3 -4
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 129678 2,16% -0,10% 3 0
Pacifistisch-Socialistische Partij PSP 110499 1,84% 2
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 39972 0,67% +0,02%
Boerenpartij/Partij v. Landb.&Middenst. BP/PLM 39423 0,66%
Bruggroep (groep-Wagenaar) Bruggr. 34723 0,58%
Positief-Christelijke Nationale Unie PCNU 1317 0,02%
Totaal geldige stemmen 5999531 150
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 143878 2,34% +0,26%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 6143409 95,57% +0,07%
Kiesgerechtigd 6427864 +4,94%
Kiesdeler 39996,87


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1956 < 1959 > 1963

Index


Bronnen: Statistiek der verkiezingen 1959 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, Zeist 1959 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)