Tweede-Kamerverkiezingen 1918-1937

Aantal stemmen per partij

1918 1922 1925 1929 1933 1937
Totaal 1344209 2929569 3085862 3379503 3721800 4058077
Anti-Revolutionaire Partij 179523 402277 377426 391832 499890 665501
Christelijk-Historische Unie 87983 318669 305587 354548 339808 302829
Rooms-Katholieke Staatspartij 402908 874745 883333 1001589 1037343 1170431
Staatkundig Gereformeerde Partij 5179 26744 62513 76709 93273 78619
Hervormd Gereformeerde Staatspartij 20431 30258 35931 33988 24543
Christel.-Soc. Partij/Prot. Volkspartij1 8152 19540 15499
Christen-Democratische Partij 10653 20760
Christelijk Democratische Unie 12780 38459 85004
Rooms-Katholieke Volkspartij2 15830 36571 23804 40894
Katholiek Democratische Partij3 27665
Vrijzinnig Democratische Bond 71582 134595 187183 208979 188950 239502
Liberale Staatspartij "de Vrijheidsbond"4 271358 269564 249105 258732 160260
Bond van Vrije Liberalen 51195
Economische Bond 42042
Middenstandspartij (+Groep Alberda) 13398
Neutrale Partij 7186
Liberale Unie 83173
Liberale groep (Liberale Partij, Volkswelvaartspartij, Groep-Braam) 28050
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 296145 567769 706689 804714 798632 890661
Bond van Christen-Socialisten 8416
Sociaal-Democratische Partij 31043
Communistische Partij van Nederland5 53664 36770 118236 136026
CPH-De Visser + CPH-Wijnkoop6 67541
Socialistische Partij 8950 12411 11790
Revolutionair-Socialistische Partij7 21812 48405
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij8 32846
Plattelandersbond 9068 45816 43877 34805
Nederlandse Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij8 47653 6891
Verbond Democratisering Weermacht 6830
Middenpartij voor Stad en Land 39955
Verbond voor Nationaal Herstel 30329 6270
Nationaal-Socialistische Beweging 171137
Overige partijen 21518 116910 120357 55399 147208 59892

1In 1925 werd de CVP in de partij opgenomen en de partij omgedoopt in Protestantse Volkspartij.
2De RKVP heeft in 1922 deelgenomen als de Lijsten Arts
3Naamsverandering van de RKVP
4Fusie van de BVL, de EB, de NP, de MP en de LU
5Naamsverandering van de SDP, 1925-1933 als Communistische Partij Holland (CPH)
6Door interne conflicten waren er twee rivaliserende CPH-lijsten. Beide lijsten behaalden 1 zetel
7Fusie van het Revolutionair Actiecomité en de Socialistische Partij
8Naamsverandering van de RSP
9Naamsverandering van de Plattelandersbond


Index

Overige partijen:

De partijen zijn gerangschikt op het aantal stemmen dat ze bij de eerste deelname gekregen hebben. Voor meer informatie over deze partijen verwijs ik graag door naar het Repertorium Kleine Politieke Partijen (externe link). Ik heb zelf in ruime mate gebruik gemaakt van de genoemde site om van naam veranderde partijen toch bij elkaar te kunnen plaatsen, vergissingen en typfouten voorbehouden.
1918 Algemene Staatspartij 6713
Politie-Partij 6189
Algemeen Vrijzinnige Partij 2691
Groep Van der Zwaag 2649 3723
Groep Kuiper 568
Amsterdamse Politie en Brandweerpartij 417
Nationale Bond Protestantse Kiezers 358
Volkswelvaartspartij 301
Neutrale en Koloniale Bond 237
Volkspartij 236
Groep Stoffel/1922-:Grondpartij 235 1384 1868
Groep Braam 189
1922 Onafhankelijke Partij 15227
Nieuwe Katholieke Partij 13499
Rapaille-partij 11458 4697
Plattelandspartij 10628
Nederlandse Bond van Belastingbetalers 10501 940
Dem. Partij (1933: Alg. Dem. Unie, 1937: Kiesver. Alg. Belang) 9209 11102 9083 14567 9083
Bezuinigingsbond 8193 4655
Neutr. blok Middenst./1925:Ned. Middenst. Partij/1933: Nat. Verbond Plicht, Orde, Recht 7963 23176 11162
Algemeen Nederlandse Vrouwenorganisatie 6001
Kunstenaarspartij 3499
Patriciërsbond 3495
Lijst Groenendaal 1902
Huiseigenarenpartij 1642
Christelijke Volkspartij 1556
Vrijdenkers 1123 3649
Lijst Coppenolle 1061
Kiesvereniging Algemeen Belang 741 417
Partij voor Pensioenbelangen 588 1945
Vrije Middenstandspartij 577
Lijst Bleeker 548
Kleine Middenstandspartij 544 4295
Lijst v.d. Werf 544
Vaderlandse Partij 354 12597
Lijst Verweij 291 623
Lijst De Ruiter 194
Lijst Brinkman 167
Revolutionaire Partij 142
Lijst Schouten 89
Lijst Busch 67
1925 Plattelandersbond-De Boer 18762
Christelijk Democratische Federatie 13944
Revolutionair Arbeidscomité 12655
Sport-partij 4402
Actualisten 2253
Landbouwpartij 1150
Nieuwe Nationale Partij 757
Premievrij Staatspensioen 556
Wilde partij 294
Rentetrekkers 206
Vrijzinnige Christenpartij 134 103
1929 Federatief Verband 17509
Nationale Boerenbond 4218
Verbond van Nationalisten 3685 6449
Rooms-Katholieke Boerenpartij 3369
Algemene Welvaartspartij 2256 892
Sociaal-Democratische Volkspartij 2156
Christelijke Arbeiderspartij 1724 6787
Lijst v. Nunen 1133
Anti-Stemdwang-Partij 1125
Sociaal-Economische Volkspartij 940
Hoofd- en Handarbeiders 845 763
Invalidenpartij 715
Volkspartij 449
Neutrale Volkspartij 342
Lijst Siedenburg 314
Internationale Volkspartij 98
1933 Onafhankelijke Socialistische Partij 27476
Katholieke Democratische Bond 20427
Algemene Nederlandse Fascistenbond 17157
Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht 11162
Limburgse Federatie 6358
Rooms-Katholieke Arbeiderspartij 6202
Recht en Vrijheid 4267
Marktkooplieden 3184
Lijst Wolswinkel 3030
Onafhankelijke Zakenlui 2422
Nationaal Socialistische Partij 2127
Nederlandse Fascisten Unie 1771
Lijst Jacobs 1629
R.K. Bouwvakarbeiders 1330
Lijst Eijking 1180
Handeldrijvende Middenstand 1123
Nieuwe Socialistische Partij 746
Lijst Engels 725
Nationaal Verbond v. Arbeidsbelangen 551
Voor Algemeen Welzijn 517
Lijst De Wit 510
Lijst Bongers 473
Zuiderzeepartij 338
Algemene Nederlandse Huurdersbond 294
Oranjefascisten 261
Universeele Partij 237
Nationale Werkliedenpartij 227
Anti-Crisis Partij 197
Lijst Triesscheijn 193
Proletarische groep 185
Centraal Democratische Arbeiderspartij 182
Opbouw en Verbroedering 142
Algemene Arbeidersbond 97
Lijst Groothuis 90
1937 Actie Bouwman 21191
Christelijk Nationale Actie 20487
Nederlandsch Volksfascisme "Zwart Front" 8178
Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiderspartij 998