Zetelverdeling Provinciale-Statenverkiezingen 1919-2019

Provincie Fryslân/Friesland

19 23 27 31 35 39 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 87 91 95 99 03 07 11 15 19
ARP 12 12 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13
CHU 8 9 10 10 9 9 9 10 9 9 9 10
RKSP 3 4 4 3 3 3
KVP 3 3 3 3 3 4
Combinatie Christelijke Partijen 25
CDA 22 23 20 19 19 18 18 16 12 8 9
Christelijk-Sociale Partij 1 1
Christelijk-Democratische Unie 3 3
SGP/RPF 0 1 1 2 2 2
GPV 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
ChristenUnie/SGP 3
ChristenUnie 3 3 3
SDAP 14 12 12 13 13 10
PvdA 18 17 21 20 20 18 19 22 16 22 16 14 14 15 12 11 7
Progressief Akkoord 20
CPN 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 0 1
PSP 2 2 0 0
PPR 1 0
PSP/PPR 2
Progressyf Fryslân 2
GroenLinks 2 2 5 3 2 2 1
Van der Zwaag 1
Troelstra-beweging 2
Socialistische Unie 1 0
SP 0 2 4 3 5
PvdD 0 1
Fryske Nasjonale Partij 1 2 4 2 3 2 3 3 4 7 5 4 4
Federatie Gemeentebelangen 1 1 1 0
AOV 1
50PLUS 0 1
Provinciale Bond Vrijzinnigen 7
Economische Bond 1
Vrijheidsbond 6 5 4 2 2
Vrijzinnig Democratische Bond 3 3 5 6 6 8
PvdV 2
VVD 4 4 5 4 4 4 7 6 8 6 6 10 9 6 5 6 5
D66 2 0 2 3 2 6 3 1 1 0 2 3
Plattelandersbond 3 2 1
Boerenpartij 2 0 0
LPF 1
PVV 4 4
NSB 1
Totaal 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 43 43 43 43


Index