Provinciale-Statenverkiezingen - 26 maart 1958

Nederland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 1899020 32,89% +1,35% 190 +2
Partij van de Arbeid PvdA 1654396 28,65% -0,75% 178 -2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 658388 11,40% +2,63% 63 +13
Anti-Revolutionaire Partij ARP 544248 9,42% -1,26% 63 -6
Christelijk-Historische Unie CHU 520171 9,01% -0,65% 59 -5
Communistische Partij van Nederland CPN 239164 4,14% -1,18% 18 -6
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 129089 2,24% +0,02% 11 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 43493 0,75% +0,04% 2 0
Protestants Christelijke Groep PCG 36293 0,63% 3
Pacifistisch Socialistische Partij PSP 35051 0,61% 2
Samenwerkende Christelijke Groeperingen SCG 9399 0,16% +0,03% 1 +1
Boerenpartij BP 2930 0,05%
Bond van Wereldburgers BvW 2720 0,05% +0,02%
Lijst Voogd Voogd 362 0,01%
Totaal geldige stemmen 5774724 590
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 193071 3,24% -0,38%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 5967795 94,42% +1,05%
Kiesgerechtigd 6320792

1954 < 1958 > 1962

Index