Tweede-Kamerverkiezingen - 3 mei 1994

Aantal stemmen per provincie

Totaal PvdA CDA VVD D66 AOV GrLinks CD RPF SGP GPV SP U55+ CP'86 NWP VIP Groenen NCPN SBP PMR Sol'93 PSP'92 DNP ADP PDA SAP LP
Groningen 346767 120763 60082 49268 48747 9657 15651 4379 6412 640 15716 5883 2036 757 704 351 695 2899 413 249 195 398 241 339 205 87 Groningen
Friesland 377407 119135 103625 53699 47028 8186 11478 4137 9745 2187 8137 2139 1617 1048 940 281 498 1317 363 272 443 435 313 194 115 75 Friesland
Drenthe 284415 98157 56353 51894 39612 5970 7071 3438 4700 687 6773 2745 1781 505 592 297 315 306 877 213 173 192 156 1384 142 82 Drenthe
Overijssel 643693 155579 190671 99222 83312 13817 16330 9598 20567 13818 18601 4994 7782 2035 1246 1121 839 553 1329 489 284 337 323 504 203 139 Overijssel
Flevoland 138219 27849 24369 32584 23486 5750 4325 3273 3935 3312 2848 1758 1430 674 989 210 286 251 113 149 128 101 67 267 33 32 Flevoland
Gelderland 1125729 267997 278586 205673 171850 31280 37244 20569 30102 35647 12670 11420 7256 2471 2950 2215 1475 540 1713 982 319 703 864 473 473 257 Gelderland
Utrecht 632969 121184 130232 147063 107188 18549 29716 15464 15648 14558 12894 5703 4818 2344 1713 1218 888 383 428 427 343 452 659 180 522 239 156 Utrecht
N-Holland 1395671 347060 226500 342020 239447 57264 68724 32761 12692 3986 7935 12028 13610 5540 6056 2761 3647 2694 876 1491 1582 1778 1082 457 2397 766 517 N-Holland
Z-Holland 1872509 417480 342982 435542 295495 59156 57824 66070 39960 56240 22301 27567 15873 10074 5066 4486 2846 1462 912 1891 3627 1377 1190 502 1034 985 567 Z-Holland
Zeeland 215526 48282 44946 40440 29146 8077 5081 5959 6397 16963 3781 1274 2038 877 537 357 237 150 227 210 121 184 112 63 67 Zeeland
N-Brabant 1309083 274599 355049 237315 212945 74546 37054 36351 6851 6353 4760 29374 13439 4353 3440 2543 1391 674 1308 1544 286 1048 1326 623 622 730 559 N-Brabant
Limburg 627009 153504 181084 92573 90986 33871 20131 18523 1555 802 2574 13847 6378 1636 3403 1345 676 394 530 795 536 420 416 428 390 212 Limburg
Briefstem 12559 1546 1939 5108 1960 278 770 212 141 58 168 36 89 13 29 45 109 7 7 4 3 23 4 0 3 3 4 Briefstem
Nederland 8981556 2153135 1996418 1792401 1391202 326401 311399 220734 158705 155251 119158 118768 78147 32327 27665 17230 13902 11630 9096 8716 7919 7385 6825 5196 4845 4347 2754 Nederland

1989 < 1994 > 1998

Percentages 1994

Landelijke uitslag 1994

Index

Lijstencombinaties:

SGP, GPV & RPF

AOV & Politieke Unie 55+

Deelnemende partijen:

PvdA Partij van de Arbeid
CDA Christen-Democratisch Appèl
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
D66 Democraten '66
AOV Algemeen Ouderenverbond
GrLinks GroenLinks
CD Centrumdemocraten
RPF Reformatorische Politieke Federatie
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
SP Socialistische Partij
U55+ Politieke Unie 55+
CP'86 Centrumpartij '86
NWP Natuurwetpartij
VIP Vrije Indische Partij
Groenen De Groenen
NCPN Nieuwe Communistische Partij-NCPN
SBP Solidariteit Boerenpartij
PMR Partij voor Milieu en Recht
Sol'93 Solidair '93
PSP'92 Pacifistisch Socialistische Partij '92
DNP De Nieuwe Partij
ADP Algemeen Democratische Partij
PDA Patriottisch Democratisch Appèl
SAP Socialistische Arbeiderspartij-Rebel
LP Libertarische Partij