Zetelverdeling in de Eerste Kamer 1917-nu

17 19 22 23 26 29 32 35 37 46 48 51 52 55 56 56 59 63 66 69 71 74 77 80 81 83 86 87 91 95 99 03 07 11 15 19 23
SDAP 2 4 3 11 11 11 11 11 12
PvdA 14 14 14 14 14 15 22 23 25 22 20 18 21 25 26 28 17 17 26 16 14 15 19 14 14 8 6 7
CPN 4 4 3 2 2 1 4 2 1 1 1 3 4 2 1 1 2 2 1
PSP 2 3 3 1 1 1 2 2 1
PPR 1 2 4 5 3 1 1 2 1
GrLinks 4 4 8 5 4 5 4 8 7
SP 1 2 4 12 8 9 4 3
PvdD 1 1 2 3 3
OSF 1 1 1 1 1 1 1
OPNL 1
ARP 9 9 14 8 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 6
CHU 4 4 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 6 6 6 8 8 7 7 8 7 7
RKSP 17 17 21 16 16 16 16 16 16
KVP 17 17 16 17 17 17 25 26 26 25 24 22 16
CDA 24 27 28 26 26 26 27 19 20 23 21 11 12 9 6
SGP 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
GPV 1 1 1 1 1 1 1
RPF 1 1 1 1 1
ChrUnie 4 2 4 2 3 4 3
AOV 2
50PLUS 1 2 2 1
LSP 15 14 1 5 6 6 6 5 3
PvdV 3
VDB 3 2 4 3 3 4 4 3 2
VVD 3 4 4 4 4 7 8 7 8 8 8 12 15 13 12 17 16 12 12 23 19 15 14 16 13 12 10
D66 6 3 2 4 6 6 5 12 7 4 3 2 5 10 7 5
Volt 2
BP 2 3 1 1
LPF 1
PVV 10 9 5 4
FvD 12 2
BBB 16
JA21 3
NSB 2 4
Totaal 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75


Index

Eerste-Kamerverkiezingen 1999

Eerste-Kamerverkiezingen 2003

Eerste-Kamerverkiezingen 2007

Eerste-Kamerverkiezingen 2011

Eerste-Kamerverkiezingen 2015

Eerste-Kamerverkiezingen 2019

Eerste-Kamerverkiezingen 2023


In 1917, 1922, 1937, 1948, 1952, 1956, 1963, 1971 , 1981 en 1983 trad de Eerste Kamer in zijn geheel af in verband met een grondwetsherziening, in 1923 omdat de Kieswet gewijzigd was, in 1946 omdat de zittingstermijn van alle leden was verstreken, en een tweede maal in 1956 omdat het aantal leden was verhoogd van 50 naar 75. Sinds 1987 treedt de Eerste Kamer in zijn geheel om de vier jaar af.

Verkiezingen

Tot 1922

Leden hebben een zittingstermijn van 9 jaar, om de drie jaar wordt een derde van de leden verkozen. Provinciale Staten kiezen om de drie jaar elk een vast aantal Eerste-Kamerleden.

Provinciale Staten van Groningen kiest in totaal 3 Eerste-Kamerleden (dus elke drie jaar 1 Eerste-Kamerlid), Friesland 4, Drenthe 2, Overijssel 3, Gelderland 6, Utrecht 2, Noord-Holland 9, Zuid-Holland 10, Zeeland 2, Noord-Brabant 6 en Limburg 3. Bij een grondwetsherziening wordt de gehele Eerste Kamer opnieuw verkozen.

1923-1986

Leden hebben een zittingstermijn van 6 jaar, om de drie jaar wordt de helft verkozen. Hiervoor zijn de 11 provincies ingedeeld in 4 groepen, elke groep Provinciale-Statenleden kiest om de zes jaar een vast aantal leden (getal tussen haakjes is het aantal leden na de grondwetswijziging van 1956):

Groep I: Noord-Brabant/Zeeland/Utrecht/Limburg 13 (21) leden
Groep II: Gelderland/Overijssel/Groningen/Drenthe 13 (19) leden
Groep III: Noord-Holland/Friesland 12 (17) leden
Groep IV: Zuid-Holland 12 (18) leden

Groep I kiest haar leden altijd op hetzelfde moment als Groep III, Groep II kiest haar leden altijd op hetzelfde moment als Groep IV. Omdat Provinciale-Staten van kleinere provincies relatief minder inwoners per Statenlid hebben, heeft elke provincie een stemwaarde waarmee een stem vermenigvuldigd wordt. Hoe meer inwoners een provincie heeft, hoe hoger de stemwaarde is.

Bij een grondwetsherziening wordt de gehele Eerste Kamer opnieuw verkozen, er wordt geloot of de leden van de groepen I&III dan wel de leden van de groepen II&IV zes jaar zitting hebben. De leden van de andere twee groepen hebben dan drie jaar zitting.

Vanaf 1987

Na de Grondwetsherziening van 1983 (voor het eerst van toepassing bij de Eerste-Kamerverkiezingen van 1987) is de zittingstermijn van de Eerste Kamer 4 jaar. De gehele Eerste Kamer treedt af na de Provinciale-Statenverkiezingen.

Er zijn geen vaste zetelaantallen meer voor (groepen van) provincies. Wel is het systeem van stemwaardes gebleven.

Partijen

LSP: 1917-1919 verschillende liberale partijen
PvdA is een fusie uit 1946 van SDAP, CDU (nooit in de Eerste Kamer zitting gehad) en VDB
VVD is in 1948 voortgekomen uit de PvdV, aangevuld met voormalige VDB-leden die uit de PvdA gestapt waren (groep-Oud)
CDA is een fusie van ARP, CHU en KVP uit 1977
GroenLinks is een fusie uit 1989 van CPN, PPR, PSP en EVP (de laatste heeft nooit zitting gehad in de Eerste Kamer)
OPNL: 1995 deelgenomen als Lijst-Kuperus, 1999-2019. OPNL is een samenwerkingsverband van regionale onafhankelijke partijen, in de beginperiode samen met De Groenen.
ChrUnie: 1999 deelgenomen als RPF/GPV