Tweede-Kamerverkiezingen - 15 mei 2002

Aantal stemmen per provincie

Totaal CDA LPF VVD PvdA GrLinks SP D66 CU SGP LN VSP VIP/OU DN PvdT NMP RVP
Groningen 347798 77221 42432 44471 83174 31120 23923 18220 19192 1341 4881 982 306 221 228 86
Friesland 393274 130364 48403 48519 77335 26010 21926 16507 14473 2235 5867 1111 156 292 76
Drenthe 291728 75827 35902 47094 69411 18029 14625 14037 10043 1119 4100 891 251 144 199 56
Overijssel 664305 245316 74100 80424 104501 39197 31321 27086 34606 15834 8538 1912 678 304 344 144
Flevoland 187327 44251 36082 32283 25744 12643 8946 9316 8337 4219 4140 947 221 127 71
Gelderland 1187571 364064 165096 175614 180094 84053 64610 56447 36518 38875 15609 3626 1282 831 702 150
Utrecht 696006 180113 105525 121233 91502 58769 41450 41278 25587 15887 11014 2100 670 479 399
N-Holland 1488356 306464 262287 271091 246301 129903 109213 96393 18571 3942 30107 9715 1643 1375 648 703
Z-Holland 1998478 479540 444949 315764 285859 117150 99620 100794 53313 55548 31766 6862 2384 3354 1070 442 63
Zeeland 224426 66419 35056 31471 29655 11796 10143 8622 8237 18286 3437 932 165 148 59
N-Brabant 1384966 450606 243989 220213 163624 88914 98033 69395 9642 5812 22606 6829 1653 1347 1948 355
Limburg 636917 233538 120980 78545 78823 43108 36637 26222 2434 464 10990 3098 945 555 415 163
Nederland 9501152 2653723 1614801 1466722 1436023 660692 560447 484317 240953 163562 153055 39005 10033 9058 6393 2305 63

1998 < 2002 > 2003

Percentages 2002

Landelijke uitslag 2002

Index

Lijstencombinatie:

ChristenUnie & SGP

Deelnemende partijen:

CDAChristen-Democratisch Appèl
LPFLijst Pim Fortuyn
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
PvdAPartij van de Arbeid
GrLinksGroenLinks
SPSocialistische Partij
D66Democraten'66
CUChristenUnie
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
LNLeefbaar Nederland
VSPVerenigde Seniorenpartij
VIP/OUVrije Indische Partij & OuderenUnie
DNDuurzaam Nederland
PvdTPartij van de Toekomst
NMPNieuwe Middenpartij
RVPRepublikeinse Volkspartij