Eerste-Kamerverkiezingen - 26 mei 2015


Partij Afk. Aantal Zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 90 28523 13 -3
Christen-Democratisch Appèl CDA 89 25145 12 +1
Democraten 66 D66 67 21997 10 +5
Partij voor de Vrijheid PVV 66 20235 9 -1
Socialistische Partij SP 70 20038 9 +1
Partij van de Arbeid PvdA 63 17651 8 -6
GroenLinks GrLinks 30 9520 4 -1
ChristenUnie CU 31 7979 3 +1
Partij voor de Dieren PvdD 18 6073 2 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 18 4855 2 +1
50PLUS 50PLUS 14 4388 2 +1
Onafhankelijke Senaatsfractie OSF 14 2652 1 0
Totaal geldige stemmen 570 169056 75
Uitgebrachte stemmen 570 169056
Kiesgerechtigd 570 169056
Kiesdeler 2254,08

Kleinere provincies hebben relatief meer Statenleden. Hiervoor wordt gecompenseerd door Statenleden van grotere provincies een stem van groter gewicht toe te kennen. Elke provincie heeft daarom een bepaalde stemwaarde, deze is afhankelijk van het aantal inwoners. De stemwaarde wordt berekend door het aantal inwoners van een provincie te delen door 100, en daarna door het aantal zetels in Provinciale Staten. Dit wordt afgerond op hele getallen. De stemwaarde loopt uiteen van 98 voor Zeeland en Flevoland tot 655 voor Zuid-Holland. Elke stem van een Statenlid wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde van zijn provincie.


Eerste-Kamerverkiezingen 1917-nu

Index


Lijstencombinaties:

Na een wijziging van de Kieswet in 2010 zijn lijstencombinaties niet meer toegestaan bij de Eerste-Kamerverkiezingen


Details per provincie:

Stemmen Stemwaarde VVD CDA D66 PVV SP PvdA GrLinks CU PvdD SGP 50PLUS OSF
Groningen 43 136 5848 4 544 5 680 4 544 3 408 8 1088 6 816 3 408 4 544 2 272 4 544 Groningen
Friesland 43 150 6450 5 750 9 1350 3 450 4 600 5 750 7 1050 1 150 3 450 1 150 1 150 4 600 Friesland
Drenthe 41 119 4879 7 833 6 714 4 476 5 595 5 595 7 833 2 238 3 357 1 119 1 119 Drenthe
Overijssel 47 243 11421 6 1458 11 2673 5 1215 5 1215 5 1215 5 1215 2 486 4 972 1 243 2 486 1 243 Overijssel
Flevoland 41 98 4018 7 686 5 490 4 392 6 588 5 490 3 294 2 196 3 294 2 196 2 196 2 196 Flevoland
Gelderland 55 368 20240 9 3312 9 3285 7 2576 5 1840 6 2208 6 2208 3 1104 4 1472 2 736 3 1104 1 368 Gelderland
Utrecht 49 258 12642 9 2322 6 1548 9 2322 4 1032 4 1032 5 1290 4 1032 4 1032 2 516 1 258 1 258 Utrecht
N-Holland 55 502 27610 11 5522 5 2510 10 5020 6 3012 6 3012 7 3514 4 2008 1 502 3 1506 1 502 1 502 N-Holland
Z-Holland 55 655 36025 10 6550 7 4585 7 4585 8 5240 5 3275 5 3275 3 1965 3 1965 2 1310 3 1965 2 1310 Z-Holland
Zeeland 39 98 3822 6 588 6 588 3 294 4 392 4 392 4 392 1 98 2 196 6 588 1 98 2 196 Zeeland
N-Brabant 55 453 24915 10 4530 9 4077 7 3171 7 3171 9 4077 4 1812 3 1359 1 453 2 906 2 906 1 446 N-Brabant
Limburg 47 238 11186 6 1428 11 2618 4 952 9 2142 8 1904 4 952 2 476 1 238 1 238 1 238 Limburg
Nederland 570 169056 90 28523 89 25145 67 21997 66 20235 70 20038 63 17651 30 9520 32 8237 18 6073 17 4597 14 4388 14 2652 Nederland