Tweede-Kamerverkiezingen - 15 mei 1963


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 1995352 31,88% +0,28% 50 +1
Partij van de Arbeid PvdA 1753084 28,01% -2,35% 43 -5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 643839 10,29% -1,92% 16 -3
Anti-Revolutionaire Partij ARP 545836 8,72% -0,66% 13 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 536801 8,58% +0,47% 13 +1
Pacifistisch-Socialistische Partij PSP 189373 3,03% +1,18% 4 +2
Communistische Partij van Nederland CPN 173325 2,77% +0,36% 4 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 143818 2,30% +0,14% 3 0
Boerenpartij BP 133231 2,13% +1,47% 3 +3
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 46324 0,74% +0,07% 1 +1
Partij Economisch Appèl PEA 37554 0,60%
Liberale Staatspartij LSP 22353 0,36%
Lib.Unie/Veilig Verk.-100.000 Woningen LU/VV 21048 0,34%
Nieuw Democratische Partij NDP 13064 0,21%
Christelijke Nationale Volkspartij CNVP 1824 0,03% +0,01%
Lijst-Grol Grol 876 0,01%
Partij voor Volksreferendum Volksr. 819 0,01%
Totaal geldige stemmen 6258521 150
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 161443 2,51% +0,17%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 6419964 95,13% -0,44%
Kiesgerechtigd 6748611 +9,85%
Kiesdeler 41723,4733


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1959 < 1963 > 1967

Index


Bronnen: Statistiek der verkiezingen 1963 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, Zeist 1963 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)