Tweede-Kamerverkiezingen - 25 juni 1952


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 1545867 28,97% +3,37% 30 +3
Katholieke Volkspartij KVP 1529508 28,67% -2,37% 30 -2
Anti-Revolutionaire Partij ARP 603329 11,31% -1,90% 12 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 476195 8,92% -0,26% 9 0
Volkspartij voor Vrijheid & Democratie VVD 471040 8,83% +0,88% 9 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 328621 6,16% -8,98% 6 -2
Katholieke Nationale Partij KNP 144520 2,71% +1,44% 2 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 129081 2,42% +0,05% 2 0
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 35497 0,67%
Middenstandspartij MP 25127 0,47% -0,36%
Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart PRVW 18990 0,36%
Socialistische Unie SU 18010 0,34%
Jong Conservatief Verband JCV 9960 0,19%
Totaal geldige stemmen 5335745 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 165981 3,02% -0,06%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 5501726 94,98% +1,30%
Kiesgerechtigd 5792679 +6,61%
Kiesdeler 53357,45


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1948 < 1952 > 1956

Index


Bronnen: Statistiek der verkiezingen 1952 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek, Utrecht 1953 (stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)