Tweede-Kamerverkiezingen 1 juli 1925


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 883333 28,63% -1,23% 30 -2
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 706689 22,90% +3,52% 24 +4
Anti-Revolutionaire Partij ARP 377426 12,23% -1,50% 13 -3
Christelijk-Historische Unie CHU 305587 9,90% -0,97% 11 0
de Vrijheidsbond VB 269564 8,74% -0,53% 9 -1
  de Vrijheidsbond VB 226409 7,34% -0,32%
  Lijst Staalman-Ter Hall 43155 1,40% -0,21%
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 187183 6,07% +1,47% 7 +2
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 62513 2,03% +1,11% 2 +1
Plattelandersbond PB 43877 1,42% -0,14% 1 -1
Communistische Partij Holland CPH 36770 1,19% -0,64% 1 -1
Rooms-Katholieke Volkspartij RKVP 36571 1,19% +0,64% 1 +1
Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij HGSP 30258 0,98% +0,28% 1 +1
Nederlandse Middenstandspartij NMP 23176 0,75% +0,48%
Plattelandersbond-De Boer PB(dB) 18762 0,61%
Protestantse Volkspartij PVP 15499 0,50% -0,22%
Christelijk Democratische Federatie CDF 13944 0,45% -0,26%
Revolutionair Arbeidscomité RAC 12655 0,41%
Vaderlandse Partij VP 12597 0,41% +0,40%
Socialistische Partij SP 11790 0,38% -0,04%
Democratische Partij DP 11102 0,36% +0,05%
Rapaille-partij 4697 0,15% -0,24%
Bezuinigingsbond 4655 0,15% -0,13%
Sport-partij 4402 0,14%
Vrijdenkers 3649 0,12% +0,08%
Actualisten 2253 0,07%
Partij voor Pensioenbelangen 1945 0,06% +0,04%
Grondpartij 1868 0,06% +0,01%
Landbouwpartij 1150 0,04%
Nieuwe Nationale Partij 757 0,02%
Verbond voor Premievrij Staatspensioen 556 0,02% 0,00%
Wilde partij 294 0,01%
Rentetrekkers 206 0,01%
Vrijzinnige Christenpartij 134 0,00%
Liberale groep -0,96% -1
Totaal geldige stemmen 3085862 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen 150729 +4,66%
Uitgebrachte stemmen/Opkomst 3236591 91,35%
Kiesgerechtigd 3543058 +7,38%
Kiesdeler 30858,62


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

1922 < 1925 > 1929

Index


Bronnen: Parlement & Kiezer Jaarboekje 1926/1927, J.A. Jungmann en F.K. van Iterson, 's-Gravenhage 1926 (stemmenaantallen), CBS Statline (kiesgerechtigden, ongeldige stemmen, stemmenaantallen) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)