Eerste-Kamerverkiezingen - 29 mei 2007


Partij Afk. Aantal Zetels
Christen-Democratisch Appèl CDA 151 43501 21 -2
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 101 31360 14 -1
Partij van de Arbeid PvdA 114 31032 14 -5
Socialistische Partij SP 83 25231 12 +8
ChristenUnie CU 38 9706 4 +2
GroenLinks GrLinks 31 9074 4 -1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 14 3690 2 0
Partij voor de Dieren PvdD 10 3366 1
Democraten 66 D66 9 3270 2 -1
Onafhankelijke Senaatsfractie OSF 12 2857 1 0
Totaal geldige stemmen 563 163087 75
Ongeldige stemmen 1 475
Uitgebrachte stemmen 564 163562
Kiesgerechtigd 564 163562
Kiesdeler 2174,49

Kleinere provincies hebben relatief meer Statenleden. Hiervoor wordt gecompenseerd door Statenleden van grotere provincies een stem van groter gewicht toe te kennen. Elke provincie heeft daarom een bepaalde stemwaarde, deze is afhankelijk van het aantal inwoners. De stemwaarde wordt berekend door het aantal inwoners van een provincie te delen door 100, en daarna door het aantal zetels in Provinciale Staten. Dit wordt afgerond op hele getallen. De stemwaarde loopt uiteen van 96 voor Flevoland tot 628 voor Zuid-Holland. Elke stem van een Statenlid wordt vermenigvuldigd met de stemwaarde van zijn provincie.


Eerste-Kamerverkiezingen 1917-nu

Index


Lijstencombinaties:

CDA, ChristenUnie & SGP

VVD, D66 & OSF

GroenLinks & PvdD


Details per provincie:

Stemmen Stemwaarde CDA VVD PvdA SP CU GrLinks SGP PvdD D66 OSF
Groningen 43 133 5719 9 1197 5 665 12 1596 7 931 4 532 3 399 1 133 1 133 1 133 Groningen
Friesland 43 149 6407 12 1788 5 745 12 1788 4 596 3 447 2 298 5 745 Friesland
Drenthe 41 119 4879 10 1190 8 952 13 1547 5 595 3 357 2 238 Drenthe
Overijssel 47 238 11186 17 4046 6 1428 9 2142 6 1428 5 1190 2 476 2 476 Overijssel
Flevoland 39 96 3744 8 768 9 864 7 672 6 576 5 480 2 192 1 96 1 96 Flevoland
Gelderland 53 373 19769 15 5595 9 3357 10 3730 7 2611 4 1492 3 1119 3 1119 1 373 1 373 Gelderland
Utrecht 47 253 11891 11 2783 10 2530 8 2024 5 1265 4 1012 4 1012 1 253 2 506 2 506 Utrecht
N-Holland 54* 475 25650 10 4750 13 6175 11 5225 9 4275 2 950 4 1900 2 950 2 950 1 475 N-Holland
Z-Holland 55 628 34540 13 8164 12 7536 10 6280 8 5024 4 2512 3 1884 2 1256 1 628 1 628 1 628 Z-Holland
Zeeland 39 98 3822 10 980 6 588 6 588 5 490 3 294 2 196 5 490 2 196 Zeeland
N-Brabant 55 440 24200 18 7920 11 4840 8 3520 12 5280 1 440 2 880 1 440 1 440 1 440 N-Brabant
Limburg 47 240 11280 18 4320 7 1680 8 1920 9 2160 2 480 1 240 1 240 1 240 Limburg
Nederland 563 163087 151 43501 101 31360 114 31032 83 25231 38 9706 31 9074 14 3690 10 3366 9 3270 12 2857 Nederland

* 1 Noord-Hollands Statenlid heeft ongeldig gestemd.