Tweede-Kamerverkiezingen 3 juli 1918


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Rooms-Katholieke Staatspartij RKSP 402908 29,97% 30 +6
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij SDAP 296145 22,03% 22 +7
Anti-Revolutionaire Partij ARP 179523 13,36% 13 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 87983 6,55% 7 -2
Liberale Unie LU 83173 6,19% 6 -15
Vrijzinnig Democratische Bond VDB 71582 5,33% 5 -3
Bond van Vrije Liberalen BVL 51195 3,81% 4
Economische Bond EB 42042 3,13% 3
Sociaal-Democratische Partij SDP 31043 2,31% 2
Middenstandspartij MP 12663 0,94%
Christen-Democratische Partij CDP 10653 0,79% 1
Plattelandersbond PB 9068 0,67% 1
  Plattelandersbond (links) 5562 0,41%
  Plattelandersbond (rechts) 3506 0,26%
Socialistische Partij SP 8950 0,67% 1
Bond van Christen-Socialisten BCS 8416 0,63% 1
Christelijk-Sociale Partij CSP 8152 0,61% 1
Neutrale Partij NP 7186 0,53% 1
Verb. tot Democratisering der Weermacht VDW 6830 0,51% 1
Algemeene Staatspartij ASP 6713 0,50%
Politie-Partij PP 6189 0,46%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 5179 0,39%
Algemeen Vrijzinnige Partij 2691 0,20%
Groep Van der Zwaag 2649 0,20%
Groep Alberda 735 0,05%
Groep Kuiper 568 0,04%
Amsterdamse Politie en Brandweerpartij 417 0,03%
Nationale Bond Protestantse Kiezers 358 0,03%
Volkswelvaartspartij 301 0,02%
Neutrale en Koloniale Bond 237 0,02%
Volkspartij 236 0,02%
Groep Stoffel 235 0,02%
Groep Braam 189 0,01%
Totaal geldige stemmen 1344209 88,59% 100
Ongeldige stemmen/ % uitgebr. stemmen onbekend
Uitgebrachte stemmen/Opkomst onbekend
Kiesgerechtigd 1517380
Kiesdeler 13442,09


Aantal stemmen per provincie

Percentage stemmen per provincie

Index


Bronnen: CBS Statline (stemmenaantallen, kiesgerechtigden) en Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967 (verwantschappen tussen partijen)