Tweede-Kamerverkiezingen - 5 juli 1922

Percentage stemmen voor de overige partijen, per provincie

Nederland Gron. Friesl. Drenthe Overijs. Gelderl. Utrecht N-Holl. Z-Holl. Zeeland N-Brab. Limburg
Lijsten Arts 0,54% 0,03% 0,01% 0,02% 4,60% 0,09% Lijsten Arts
NBB/Patriciërs/Huiseigenaren 0,53% 0,64% 1,00% 0,68% 0,57% 0,25% 1,14% 0,34% 0,11% 0,30% NBB/Patriciërs/Huiseigenaren
  Ned. Bond van Belastingbetalers 0,36% 0,38% 0,67% 0,39% 0,30% 0,88% 0,23% 0,08% 0,19% Ned. Bond van Belastingbetalers
  Patriciërsbond 0,12% 0,26% 0,20% 0,18% 0,25% 0,25% 0,13% 0,04% 0,03% 0,11% Patriciërsbond
  Huiseigenarenpartij 0,06% 0,13% 0,10% 0,02% 0,12% 0,07% 0,01% Huiseigenarenpartij
Onafhankelijke Partij 0,52% 1,37% 0,30% 0,58% 0,25% 0,27% 0,74% 0,81% 0,49% 0,53% 0,08% 0,13% Onafhankelijke Partij
Nieuwe Katholieke Partij 0,46% 0,09% 0,07% 0,13% 0,21% 0,35% 0,60% 0,37% 0,28% 0,37% 1,21% 1,07% Nieuwe Katholieke Partij
Socialistische Partij 0,42% 0,62% 0,56% 0,38% 1,47% 0,21% 0,07% 0,46% 0,27% 0,83% 0,19% 0,13% Socialistische Partij
Rapaille-partij 0,39% 0,49% 0,16% 0,20% 1,18% 0,36% Rapaille-partij
Plattelandspartij 0,36% 1,93% 1,34% 0,46% 0,10% 0,16% 0,12% 0,47% 0,11% 0,13% 0,05% Plattelandspartij
Democratische Partij 0,31% 0,37% 0,20% 0,24% 0,28% 0,20% 0,20% 0,40% 0,42% 0,31% 0,10% 0,24% Democratische Partij
Bezuinigingsbond 0,28% 0,17% 0,22% 0,13% 0,38% 0,08% 0,21% 0,41% 0,41% 0,25% 0,21% Bezuinigingsbond
Neutraal Blok aller Middenstanders 0,27% 0,09% 0,18% 0,22% 0,08% 0,13% 0,55% 0,38% 0,44% Neutraal Blok aller Middenstanders
Alg. Ned. Vrouwenorganisatie 0,20% 0,18% 0,14% 0,04% 0,15% 0,67% 0,10% 0,14% 0,02% 0,02% Alg. Ned. Vrouwenorganisatie
Groep Van der Zwaag 0,13% 1,49% 0,07% 0,05% 0,00% 0,05% 0,03% 0,09% 0,04% Groep Van der Zwaag
Kunstenaarspartij 0,12% 0,39% 0,07% 0,07% 0,26% 0,09% 0,04% Kunstenaarspartij
Lijst Groenendaal 0,06% 1,08% Lijst Groenendaal
Christelijke Volkspartij 0,05% 0,13% 0,10% Christelijke Volkspartij
Grondpartij 0,05% 0,66% 0,04% Grondpartij
Vrijdenkers 0,04% 0,19% Vrijdenkers
Lijst Coppenolle 0,04% 0,97% Lijst Coppenolle
Kiesvereniging Algemeen Belang 0,03% 0,12% Kiesvereniging Algemeen Belang
Partij voor Pensioenbelangen 0,02% 0,04% 0,06% 0,02% Partij voor Pensioenbelangen
Vrije Middenstandspartij 0,02% 0,10% Vrije Middenstandspartij
Lijst Bleeker 0,02% 0,09% Lijst Bleeker
Kleine Middenstandspartij 0,02% 0,09% Kleine Middenstandspartij
Lijst Van der Werf 0,02% 0,09% Lijst Van der Werf
Vaderlandse Partij 0,01% 0,06% Vaderlandse Partij
Lijst Verwey 0,01% 0,09% Lijst Verwey
Lijst De Ruyter Gzn 0,01% 0,03% Lijst De Ruyter Gzn
Lijst Brinkman 0,01% 0,03% Lijst Brinkman
Revolutionaire Partij 0,00% 0,02% Revolutionaire Partij
Lijst Schouten 0,00% 0,01% Lijst Schouten
Lijst Busch 0,00% 0,01% Lijst Busch

Index

Aantal stemmen voor deze partijen

Percentage stemmen voor de 13 grotere partijen/groepen

Doordat er zoveel partijen meededen aan de verkiezingen van 1922 is er voor gekozen om de partijen die geen zetel behaalden in een aparte pagina onder te brengen. Veel kleine partijen namen slechts in 1 kieskring deel, vooral in de kieskringen Amsterdam en Rotterdam kwam dit veel voor.