Zetelverdeling gemeenteraden 1946-nu

Zuid-Holland

Op deze pagina zijn de zetelverdelingen van gemeenteraden te vinden vanaf 1946. Opgeheven (heringedeelde) gemeenten zijn te vinden na de huidige gemeenten. De zetelverdelingen zijn opgesteld met behulp van voorlopige uitslagen, zoals deze in verschillende kranten zijn gepubliceerd, aangevuld met gegevens van de verkiezingsuitslagendatabase van de Kiesraad.

Omwille van de leesbaarheid zijn lijsten die geen zetel behaald hebben weggelaten. Deze gegevens heb ik wel beschikbaar (en dat geldt ook voor het aantal stemmen per lijst), neem contact met mij op via e-mail mocht u daar belangstelling voor hebben.

Voor wat betreft naamgeving van lijsten moet opgemerkt worden dat deze in het verleden, zeker in kleine gemeenten, minder officieel was dan tegenwoordig. Hiervoor gelden dan ook de volgende opmerkingen:

 • Combinaties van landelijke partijen zijn altijd alfabetisch gesorteerd op partijnaam. Uitzondering zijn combinaties van de PvdA met kleine linkse partijen, omdat de PvdA hierin het leeuwendeel van de lijst vormde.
 • Een gecombineerde lijst van ARP en CHU werd ook vaak als Protestants-Christelijke Groepering aangeduid. Soms werd hierin ook samengewerkt met de SGP en/of een lokale kiesvereniging. Als de samenstelling van de groepering duidelijk was, omdat deze ook in kranten als ARP/CHU werd aangeduid (of bv ARP/CHU/SGP), heb ik dit aangehouden, zoveel mogelijk voor de hele periode.
 • In de jaren '70 werden combinaties van linkse partijen vaak als Progressief Akkoord aangeduid. Ook in de jaren '80 werden als voorloper van GroenLinks gecombineerde lijsten ingediend onder allerlei namen, bv Links <naam gemeente>. Ook voor dergelijke lijsten geldt dat als de samenstelling duidelijk was, dit weergegeven is.
 • Ook ARP, CHU en KVP dienden in de jaren '70 in aanloop naar de fusie tot CDA gecombineerde lijsten in onder allerlei namen. Als dit 'CDA' was, heb ik dit aangehouden, bij andere namen heb ik zoveel mogelijk 'ARP/CHU/KVP' gebruikt.
 • De VVD doet pas sinds de jaren '60 op grote schaal aan gemeenteraadsverkiezingen deel. Vaak werd eerder door lokale liberalen een lijst 'Gemeentebelangen' ingediend. Deze heb ik niet als VVD-lijsten beschouwd.
 • Lokale lijsten hadden in veel gemeenten geen officiële naam, zodat verschillende namen door elkaar gebruikt konden worden. Hierdoor kon een lijst bijvoorbeeld in de ene krant als 'Lijst-<naam lijsttrekker>', in een andere krant als 'Vrije Lijst' aangeduid worden, en vier jaar later als 'Algemeen Belang'. Indien mogelijk zijn lijsten die over de jaren heen duidelijk bij elkaar hoorden zoveel mogelijk onder 1 noemer gegroepeerd.  's-Gravenhage 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  Groep de Mos/Hart voor Den Haag 8
  VVD 7 4 7 10 11 12 11 9 11 14 11 13 10 8 7 11 7 6
  D66 6 8 6 2 3 3 7 7 2 2 3 3
  GroenLinks 5 2 3 3 3 5 4 3
  CDA 3 3 3 5 7 6 7 10 10 10 13 10
  PvdA 3 6 10 15 10 11 9 12 18 14 17 18 14 12 17 15 16 15 14
  Haagse Stadspartij 3 5 2 1 1 1
  Partij voor de Dieren 2 1 1
  Partij voor de Vrijheid 2 7 8
  Islam Democraten 1 2 1 1
  ChristenUnie/SGP 1 1 1 1
  SP 1 2 2 4 2 3 1
  Nida 1
  50PLUS 1
  Partij van de Eenheid 1 1
  Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag 3
  Politieke Partij Scheveningen 1 1 3 3
  Lijst-Khoulani 1
  Lijst Pim Fortuyn 1
  Solidair Nederland 1
  Leefbaar Den Haag 4
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1
  Centrumdemocraten 4 2
  Centrumpartij '86 1 1
  CPN/PPR/PSP 3 4
  PPR 1 2
  CPN 1 2 1 1 1 2 4 7
  Democratisch Socialisten '70 1
  Protestants-Christelijke Lijst 7 8 8 8
  KVP 7 8 9 10 9 10 11
  Kabouters 2
  Boerenpartij 5
  PSP 3 2
  Partij van Vrije Burgers 1
  ARP 6 6 5
  CHU 4 4
  Katholieke Nationale Partij 1
  CHU/SGP 4
  Partij van de Vrijheid 4
  Alblasserdam 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 13 13 13
  SGP 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 4 3 4 6 5 4 6 7 6 7 5 7 7 7 6 5 4 4
  CDA 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4
  VVD 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
  D66 2 2 2 1 2 1
  ChristenUnie 2 2 2 2 2
  Leefbaar Alblasserdam 1
  Samenwerking Progressief Alblasserdam 5
  Progressieve Samenwerking Alblasserdam 2 2 2 1
  RPF 1
  Alblasserdams Belang 2 3 3 4
  ARP/KVP 2
  CHU 2 3 3 3 3 3 4 4
  ARP 2 2 2 2 1 1 1
  KVP 1
  Gemeentebelang 2
  Albrandswaard 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1984*
  21 21 19 19 17 15 15 15 15 15
  VVD 5 6 5 4 4 4 4 4 5 5
  Echt voor Albrandswaard 4 5 7 5
  Stem-Lokaal 3
  Leefbaar Albrandswaard 3
  CDA 2 2 2 2 4 3 3 5 5 5
  PvdA 1 2 3 4 3 2 2 3 5 5
  GroenLinks 1
  ChristenUnie/SGP 1 1 1 1 1
  Nieuwe Albrandswaardse Partij 1 2 1 3 3 4 3
  Ouderen Politiek Actief 3
  Leefbaar Albrandswaard (2) 2
  GPV/SGP 1 1
  D66 1 2 3
  * Per 01-01-1985 samenvoeging van Poortugaal en Rhoon
  Alphen aan den Rijn 2018 2013* 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 35 35 35 33 33 33 31 31 29 27 23 23 21 19 19 19 19
  Nieuw Elan 10 6 3
  VVD 6 5 7 8 8 9 9 8 9 9 6 5 2 2 1 1 1 1
  CDA 6 7 5 6 7 6 7 11 10 11 14
  GroenLinks 5 3 3 2 3 3 2 2
  D66 3 4 3 1 2 3 5 4 1 2 1
  PvdA 2 4 5 7 4 4 3 5 8 5 7 5 3 5 5 4 4 3 3
  SP 2 3 2 4 3 4 4 2 1
  ChristenUnie 2 3 3 3 2
  Beter Alphen 1 1 1 1 2
  SGP 1 2
  RijnGouweLokaal 1 1
  Alphen één (A1) 2 2
  Trots op Nederland 1
  Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij 1 2 2
  Vrije Lijst 2
  GPV/RPF 2 2 1
  Initiatiefgroep Democratisch Alphen 1
  GPV/RPF/SGP 1 2
  Progressief Alphen 1
  PPR 1
  CPN/PSP 1
  Progressieve Combinatie 2 3
  ARP/CHU/SGP 10
  KVP 3 3 5 4 3 4 4 4
  Gemeentebelangen 1 2
  ARP/SGP 6 5 5 5 5
  CHU 6 6 5 5 5 6
  Gemeentebelangen (2) 1 1
  ARP 5
  ARP/CHU 10
  Onafhankelijke Volksgroep 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-2014 samenvoeging met Boskoop en Rijnwoude
  Barendrecht 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 29 27 23 19 19 17 17 17 17 15 15 15 13 13 13 13 13
  Echt voor Barendrecht 14 9
  CDA 4 5 6 6 6 4 4 6 6 6 7
  ChristenUnie/SGP 3 4 4 4 4
  VVD 3 5 9 7 6 7 6 3 4 5 3 3 2 2 2 2 2 1
  PvdA 2 2 4 6 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4
  GroenLinks 2 1 3 3 2
  D66 1 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1
  GPV/RPF/SGP 3 3 3 2 2
  SGP 2 2 2 2 1 1 1
  Christelijke Combinatie 6 7
  Democratisch Akkoord 1 1
  ARP 5 4 5 5 6 5
  CHU 2 2 2 2 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Bodegraven-Reeuwijk 2018 2014 2010*
  23 23 23
  VVD 6 3 5
  CDA 5 4 5
  Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk 3 7
  SGP 3 3 3
  ChristenUnie 2 2 2
  GroenLinks 2 1 2
  D66 1 2
  PvdA 1 1 2
  Beter Bodegraven Reeuwijks Belang 4
  * Per 01-01-2011 samenvoeging van Bodegraven en Reeuwijk
  Brielle 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1979* 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 13 13 13 11 11 11 11 11
  Inwonersbelangen Brielle 6
  VVD 4 4 5 5 6 6 6 5 6 6 4 4 4 3 4 3 3 2 2
  CDA 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
  PvdA 2 1 2 4 5 6 3 5 6 6 5 6 4 5 4 4 5 4 4
  D66 2 3 2 1 1 2 5 3 1 1 2 1 2
  SP 5 4 3
  Onafhankelijke Lokale Partij 1 1
  Lijst-Zaal 2
  D66/PPR/PSP 1
  ARP/CHU/KVP 4
  Progressief Akkoord 4
  Protestants-Christelijke Unie 3 3 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 1
  CHU 2 3
  ARP 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Oude SDAP 1
  * Per 01-01-1980 samenvoeging met Vierpolders en Zwartewaal, grenscorrecties met omliggende gemeenten
  Capelle aan den IJssel 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 33 33 33 33 33 31 31 31 29 25 23 21 17 15 13 13 13 13
  Leefbaar Capelle 13 12 9 6 8
  VVD 4 3 4 6 5 8 7 7 7 9 5 5 3 2 1 1 1 1
  D66 3 4 3 2 2 7 3 1 4 4 3 3
  SGP 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
  PvdA 2 4 5 9 5 7 6 8 12 8 9 8 7 5 6 5 5 5 4
  SP 2 3 1
  CDA 2 2 2 3 4 4 4 6 5 4 4 3
  ChristenUnie 2 2 2 2 2
  GroenLinks 2 1 2 2 1
  Trots op Nederland 1
  Capelle.Nu! 1
  Capels Belang 1 3 3 7
  GPV/RPF 2 1
  Capels Belang/Solidair '93 2
  Burgerbelangen 1
  GPV/SGP 4 3 3 4
  Capelse Democraten 2
  Lijst-Derksen 3
  CPN/PSP 1
  ARP/CHU/KVP 5
  CHU 3 2 3 3 2 3
  ARP 2 1 1 1 2 2
  Nieuw Capelle 2 2
  KVP 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Delft 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 37 37 37 37 37 37 37 37 35 37 37 37 35 35 35 33 33 31
  GroenLinks 7 4 5 4 4 4 4 4
  Studenten Techniek in Politiek 6 4 3 2 3 2 1
  D66 5 8 6 1 1 3 6 5 2 2 3 4
  Onafhankelijk Delft 5 4 3
  VVD 3 3 4 4 5 6 4 5 6 8 6 6 5 4 3 4 2 2
  CDA 3 3 4 5 6 6 6 8 9 10 11 11
  SP 3 3 2 3 1 2 1
  PvdA 3 4 6 11 7 10 7 9 13 10 12 14 10 10 13 12 13 11 10
  ChristenUnie 2 2 1
  Stadsbelangen 2 2 2 2 3 3 5 5 2
  Leefbaar Delft 1 4 6
  ChristenUnie/SGP 1 1
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1 1
  Centrumdemocraten 2
  Links Delft 4
  CPN/PPR/PSP 4
  CPN 2 2 2 1 1 1 1 2 4
  PSP 1 1 1 2
  PPR 1 3 1
  KVP 8 10 11 10 10 11 10
  Protestants-Christelijke Combinatie 5 6 6 6
  GPV/SGP 1
  Boerenpartij 2
  SGP 1 1 1 1 1
  Werknemers en Woningzoekenden 1
  ARP 3 3 3
  CHU 3 3 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Dordrecht 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970* 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 35 35 33 33
  Beter voor Dordt 8 14 15 6
  VVD 5 3 5 6 7 9 6 5 7 9 7 8 5 5 4 5 4 4
  CDA 4 4 3 4 6 5 6 10 9 9 11
  D66 4 4 2 1 2 3 7 6 1 2 3 3
  GroenLinks 4 2 3 3 4 4 3 3
  ChristenUnie/SGP 4 3 3 3 4
  Partij voor de Vrijheid 3
  SP 2 3
  Verenigde Seniorenpartij 2 2 2 2
  PvdA 2 4 6 12 8 11 8 12 17 13 17 19 14 15 18 16 17 14 13
  Gewoon Dordt 1
  Eco-Dordt 2 6 3 3
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 2 1
  GPV/RPF/SGP 3 3 2 2 2
  Centrumdemocraten 3 1
  CPN/PPR/PSP 2 3
  Dordtse Gemeentebelangen 1 1
  RPF/SGP 1
  ARP/CHU 7 9
  KVP 2 3 4 5 4 4 4 4
  PPR 1
  SGP 1
  CPN 1 1 1 1 1 2 5
  ARP/CHU/SGP 11 9 9
  PSP 3 1
  ARP 5 6 6
  CHU 4 3 3
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-07-1970 samenvoeging met Dubbeldam
  Goeree-Overflakkee 2018 2012*
  29 29
  SGP 7 9
  Vitale Kernen Goeree-Overflakkee 6 3
  CDA 4 3
  VVD 3 4
  PvdA 3 4
  ChristenUnie 3 4
  Eiland van Vrijheid 2 1
  Lijst-Zwerus 1
  Goeree-Overflakkee Samen 1
  * Per 01-01-2013 samenvoeging van Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee
  Gorinchem 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  25 25 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 19 19 17 17 17 15
  Stadsbelang 5 3 1 2 4 2 3 2 3 3 4 1
  DemocratenGorinchem 4
  VVD 3 3 5 3 5 5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3
  PvdA 3 5 6 8 6 7 7 9 10 9 9 11 8 9 11 8 6 8 7
  ChristenUnie/SGP 2 3 2 2 2
  CDA 2 2 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5
  SP 2 3 2 4
  D66 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1
  GroenLinks 1 2 2 1 1 1 1
  Gorcum Actief 1 2
  GPV/RPF/SGP 2 2 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  RPF/SGP 1 1
  GPV/SGP 1
  KVP 2 2 2 2 2 2 2
  Democratisch Socialisten '70 2
  ARP 2 3 3
  CHU 2 2
  SGP 1
  ARP/SGP 3
  PSP 1
  ARP/CHU/SGP 4 4
  Vrije Lijst van Onafhankelijke Socialisten 3
  CHU/SGP 1
  ARP/CHU 4
  Partij van de Vrijheid 2
  CPN 1
  Gouda 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  35 35 35 35 35 35 33 33 33 31 31 29 29 29 27 27 25 25 25
  D66 4 6 3 2 3 3 6 5 2 2 2 2
  ChristenUnie 4 4 3 3 2
  PvdA 4 5 7 10 6 8 7 9 12 9 12 13 11 10 11 10 10 9 8
  VVD 4 3 5 4 6 8 6 5 6 6 5 6 4 3 3 4 2 2
  CDA 4 3 3 5 6 5 5 8 8 7 9
  Gouda Positief 3 3
  GroenLinks 3 2 3 3 3 3
  Gouda's 50+ Partij 3 2 2 3 1 1
  SGP 2 2 1 1 2 1 1 1 1
  Gemeentebelangen Gouda 2 1 2 5 1 3 1 1 3
  SP 1 2 1 2 1 2
  Partij voor de Dieren 1 1
  Gouda Positief/Gemeentebelangen Gouda 5
  Trots op Nederland 3
  GPV/RPF/SGP 4 3 3 2 2
  Progressief Gouda/GroenLinks 3 2
  Progressief Gouda 2
  CPN/PSP 1
  PPR 1 1 1
  GPV/SGP 2
  PPR/PSP 1
  ARP/CHU 4 5
  KVP 4 5 7 6 6 6 6 6
  ARP 3 3
  CHU 2 2 2 2 1
  Boerenpartij 2
  PSP 1 1
  ARP/SGP 4 4 6
  CPN 1 1 1 3
  ARP/CHU/SGP 7
  Partij van de Vrijheid 1
  Hardinxveld-Giessendam 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1956*
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15
  Transparante Partij voor Algemeen Belang 5 6 5 2
  SGP 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3
  ChristenUnie 4 3 4 4 4
  PvdA 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2 5 6 5 5 5 5 6
  CDA 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3
  VVD 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1
  GPV/RPF 4
  RPF 2 1 1 1
  GPV 1 1 1 1 1 1 1
  Verenigde Sociaal Democraten 2
  Lijst-Vonk 2 2
  Gemeentebelangen 1
  ARP 2 2 3 3
  CHU 1 1 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  ARP/GPV 3 3
  * Per 01-01-1957 samenvoeging van Hardinxveld met Giessendam (minus Giessen-Oudekerk)
  Hellevoetsluis 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1959* 1958 1953 1949 1946
  25 25 25 27 25 25 25 23 23 21 17 15 13 13 13 13 7 7 7 7
  Inwonersbelang Hellevoetsluis 12 11 8 7 8 5 4 2 2 2 2 3
  VVD 6 5 7 6 7 8 7 5 6 6 4 3 2 2 3 1
  CDA 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
  GroenLinks 2 2 2 3 3 3 4 3
  PvdA 1 3 3 8 4 6 4 6 10 8 8 7 5 5 7 8 3 2 2 2
  D66 1 2 1 1 1 4 4 1 1 1
  Lijst Van Balen 1 1
  SP 1
  CPN/PPR/PSP 1 1
  Lijst-Kievit/D66 4
  Christelijke Kiezers Combinatie 2
  Lijst-Kievit 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2
  PSP 1 1
  Gemeentebelangen 2
  Hellevoetsluis Vooruit 2 2 1 2
  ARP/CHU/KVP 2
  Algemeen Belang 2 2
  CHU 1 1
  Lijst-Reurhoff 1
  KVP 1
  ARP 1
  ARP/CHU 1
  * Per 01-01-1960 samenvoeging van Hellevoetsluis met Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn
  Hendrik-Ido-Ambacht 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 21 21 19 19 19 17 17 17 17 17 17 15 15 13 13 11 11 11
  ChristenUnie/SGP 7 6 6 5 5
  Gemeente Belangen 5 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2
  CDA 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5
  VVD 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1
  D66 2 2 1 1 2 2 1 1 2
  PvdA 1 2 3 5 3 2 3 5 3 5 5 3 4 5 4 3 3 3
  Ambacht Uw Belang 1 3 1
  Echt voor Ambacht 1
  GPV/RPF/SGP 5 4
  PvdA/GroenLinks 3
  SGP 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2
  ARP/CHU 4
  ARP 2 3 2 3 3 3 3
  CHU 2 3 2 2 2 2 2
  Hendrik-Ido-Ambacht 2000+ 1
  KVP 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Hillegom 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15
  Bevolkings Belangen Hillegom 8 7 2 4 3 3 3 1 1 2 3
  CDA 4 3 3 4 6 5 6 7 7 6 7
  Bloeiend Hillegom 3 3
  VVD 2 2 4 5 5 5 4 3 4 4 2 3 2 1 1
  D66 1 2 2 1 2 2 1 1 2
  GroenLinks 1 1 2 2 2 1 1 1
  PvdA 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
  Bloeiend Hillegom/Lijst Wil van Aken 4
  Lijst Wil van Aken 1
  Lijst-van der Tol 1
  Hillegom Progressief 1 1
  PvdA/PPR 3
  Alternatieve Partij 1
  ARP/CHU/KVP 9 10
  PvdA/D66/PPR 5
  KVP 9 9 8 8 7 8
  ARP/CHU 4 4 4
  CHU 3 3 3
  ARP 1 2 2
  Lijst-van Lierop 1
  Hoeksche Waard 2018*
  37
  CDA 8
  Lokalen Hoeksche Waard 6
  SGP 6
  VVD 4
  D66 3
  GroenLinks 3
  ChristenUnie 2
  Hoeksche Waardse Seniorenpartij 2
  PvdA 2
  Cromstrijen '98 HW 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen
  Kaag en Braassem 2018 2014 2008*
  21 21 21
  PRO Kaag en Braassem 6 7
  Samen voor Kaag & Braassem 6 5 7
  CDA 4 4 7
  D66 3 3
  VVD 2 2 4
  PvdA 3
  * Per 01-01-2009 samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude
  Katwijk 2018 2014 2010 2005* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  33 33 33 33 27 27 27 25 25 25 25 25 25 23 23 21 19 19 17
  CDA 7 7 8 10 7 7 6 9 10 10 10
  ChristenUnie 5 6 6 6 5
  SGP 5 6 5 5 4 4 5 6 6 4 4 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 3 4 7 7 5 2 1
  Hart voor Katwijk 3 3
  DURF 3
  VVD 3 2 5 3 2 4 2 1 2 3 2 2
  PvdA 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 3 4 3 3 2 2
  KiesKatwijk 1 2
  D66 1 1
  Protestants-Christelijk Katwijk 1
  Bakens Verzetten Katwijk 1
  GPV/SGP 5 5 6 6
  RPF 4 6 3 3 3
  D66/Gemeentebelangen 2 3 3 2 1 2
  Lijst-Zwaan 1
  GroenLinks 1 2 1
  Centrumdemocraten 1
  Vrije Lijst 1 1 1 2 1
  PvdA/PPR 4
  CHU 6 7 9 9
  ARP/KVP 3 4
  PPR 1
  D66/VVD 3
  Lijst-van der Plas 1
  VVD/Gemeentebelangen 3 1 1 1
  ARP 2 3 3 3 3
  KVP 1 1 1 1 1 1
  CHU Katwijk aan Zee 7 9 11 8
  CHU Katwijk a/d Rijn 3 1 1 1
  Protestants-Christelijke Unie 3
  ARP Katwijk aan Zee 2
  ARP Katwijk a/d Rijn 1
  * Per 01-01-2006 samenvoeging met Rijnsburg en Valkenburg (ZH)
  Krimpen aan den IJssel 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 17 15 15 13 13 13 13
  Stem van Krimpen 5 4 1
  SGP 5 4 4 3
  Leefbaar Krimpen 5 4 3 3 4
  VVD 2 2 4 3 3 5 5 4 5 7 5 4 2
  CDA 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4
  ChristenUnie 1 2 2
  PvdA 1 2 3 5 4 5 5 6 7 6 8 4 6 6 7 6 6 5 5
  D66 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2
  GroenLinks 1 2 1
  ChristenUnie/SGP 6 5
  GPV/RPF/SGP 6
  GPV/SGP 5 4 4 4 3
  Onafhankelijke Socialistische Groepering 3
  ARP/CHU 3 3 4 3
  D66/PPR 1
  KVP 1 1
  SGP/Hervormd Gereformeerde Groepering 3 3 3 3
  VVD/Gemeentebelang 2 2
  ARP/CHU/SGP 6 6 6
  Gemeentebelang 1 1 1 1
  CHU 2
  CPN 1 1 1
  Krimpenerwaard 2018 2014*
  31 31
  Gemeente Belang Krimpenerwaard 7 7
  VVD 4 4
  SGP 4 5
  CDA 3 4
  Pro Krimpenerwaard 3 1
  Lokaal op 1 3
  ChristenUnie 3 3
  PvdA 2 3
  D66 2 2
  Gemeente Belang Schoonhoven 2
  * Per 01-01-2015 samenvoeging van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist
  Lansingerland 2018 2014 2010 2006*
  33 31 31 29
  Leefbaar 3B 9 7 9 4
  VVD 7 5 6 6
  CDA 5 6 6 9
  WIJ Lansingerland 3 2
  ChristenUnie 3 3 3 3
  D66 3 4 2
  GroenLinks 2 1 1
  PvdA 1 2 3 5
  Partij Neeleman 1
  Tot Behoud Huis de Haas 1 1
  NieuwRechts 1
  * Per 01-01-2007 samenvoeging van Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, en Bleiswijk
  Leiden 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 37 39 39 37 37 37 37 37
  D66 9 12 10 2 5 4 7 8 2 2 3 2
  GroenLinks 8 4 4 4 6 6 5 4
  VVD 6 5 6 6 7 9 8 6 8 10 7 7 6 5 4 5 3 3
  PvdA 4 5 6 10 8 9 8 11 16 13 14 15 13 12 15 14 15 13 13
  CDA 3 4 4 5 5 4 5 8 8 9 11 9
  Partij voor de Dieren 3 1 1
  SP 3 5 4 7 3 5 3 2 1 1
  Partij Sleutelstad 2
  ChristenUnie 1 1 1 2 1
  Leefbaar Leiden 2 1 2 3
  Stadspartij Leiden Ontzet 2 1
  Leiden Weer Gezellig/De Groenen 1 1 1
  GPV/RPF/SGP 1
  Centrumdemocraten 2
  Links Leiden 3
  Leiden Weer Gezellig 1
  PSP 2 2 1 3 2
  CPN 1 1 1 2 1 1 2 2 3 5
  PPR 1 1
  D66/PPR/PSP 4
  GPV/SGP 1
  Protestants-Christelijke Groepering 7 7 7 8 9 10 9
  KVP 6 8 8 8 8 8 8
  Democratisch Socialisten '70 1
  Kabouters 1
  Boerenpartij 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Leiderdorp 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 19 19 19 19 19 17 17 15 13 13 11 11 11 11
  Lokale Partij Leiderdorp 4 2
  VVD 4 5 7 6 5 5 5 5 6 7 5 6 4 2 2
  D66 3 5 3 1 2 3 4 2 2 1
  PvdA 3 2 2 4 4 3 2 3 5 3 4 4 3 3 2 2 2 2
  GroenLinks 3 3 3 3 3 3 2 2
  CDA 3 4 3 4 5 4 4 5 5 6 6
  ChristenUnie/SGP 1
  Burgerbelangen Leiderdorp 3 3 3 1 3
  SP 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  PPR/PSP 1
  PPR 1 2
  ARP/CHU 3 4 5 7
  KVP 2 2 2 3 2 2 2 2
  D66/PPR 1
  Democratisch Socialisten '70 1 2
  PvdA/PPR/PSP 2
  Lijst-Kleiss 1
  ARP/SGP 3 3
  CHU 2 2 2 3
  Gemeentebelang 2 1
  ARP 4 4
  Leidschendam-Voorburg 2018 2014 2010 2006 2001*
  35 35 35 35 35
  VVD 9 8 10 10 9
  Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg 9 8 5 3 4
  CDA 5 5 6 7 9
  D66 4 7 5 2 2
  GroenLinks 4 3 3 2 2
  PvdA 3 3 5 7 5
  ChristenUnie/SGP 1 1
  Trots op Nederland 1
  SP 3 4
  Onafhankelijke Partij Leidschendam-Voorburg 1
  * Per 01-01-2002 samenvoeging van Leidschendam en Voorburg
  Lisse 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 4 3 4 7 6 7 9 10 7 9
  Nieuw Lisse 4 5 4 3 4 3
  D66 4 4 3 3 2 2 3 1 1
  VVD 3 3 5 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 1
  ChristenUnie/SGP 2 2 2 2 2
  PvdA 1 2 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2
  PvdA/GroenLinks 1
  GPV/RPF/SGP 2 2 2 1 2
  PvdA/D66 4
  PvdA/PPR 4 2
  PvdA/PPR/PSP 3
  D66/PPR 2 1
  GPV/SGP 1 2
  KVP 6 8 8 9 9 8 8 8
  ARP/CHU 3 3 3
  SGP 1 1 1 1 1 1
  CHU 2 2 2 2 3
  ARP 1 2 2 2 2
  Maassluis 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 17 15 15 15 15 15
  CDA 5 4 3 4 5 5 6 7 7 7 8 7
  VVD 4 4 5 3 4 5 5 4 5 6 5 4 2 2 1 1
  PvdA 3 4 6 8 7 7 5 7 8 6 8 7 6 4 6 5 5 5 6
  Verenigde Seniorenpartij 3 4 3 3 3
  ChristenUnie 2 2 1 1 1
  Forum voor Maassluis 2
  Maassluis Belang 2 4 3 2
  GroenLinks 1 1
  D66 1 1 1 1 2 5 4 1 1 1
  SP 1 2
  Lijst-Wensveen 2
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 3
  GPV/RPF/SGP 1 1
  RPF/SGP 1
  PPR/PSP 1 2 1
  RPF 1 1
  PPR 1
  Welzijn Maassluis 1980 2 2
  ARP 4 4 4 5 4
  CHU 3 3 3 4 4 3 4
  D66/PPR 2
  KVP 2 2 1 1 1 1 1
  Algemeen Belang 1
  PSP 1
  ARP/SGP 4 4
  Gemeentebelangen 1 1
  Midden-Delfland 2018 2014 2010 2006 2003*
  17 17 17 17 17
  CDA 4 5 5 7 7
  Open-Groen-Progressief Midden-Delfland 4 4 4 5 6
  VVD 3 3 3 3 4
  Mijn Partij 3 4 3 2
  D66 1
  ChristenUnie 1
  PvdA 1 1 2
  * Per 01-01-2004 samenvoeging van Maasland en Schipluiden
  Molenlanden 2018*
  27
  Doe Mee! Molenlanden 7
  CDA 6
  SGP 5
  ChristenUnie 5
  VVD 3
  Progressief Molenlanden 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard
  Nieuwkoop 2018 2014 2010 2006* 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11
  Samen Beter Nieuwkoop 6 6 4
  CDA 5 4 4 6 3 4 3 5 5 5 6
  VVD 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2
  Natuurlijk Nieuwkoop 4
  D66 1 3 2 1 2 1 1
  ChristenUnie/SGP 1 1 1 1 1
  MiddenPartij/Progressief Nieuwkoop 4
  MiddenPartij 3 8 5 3 3 2
  Progressief Nieuwkoop 3 2
  PvdA/GroenLinks 3 3
  RPF/SGP 1 1 1 1
  PvdA 1 3 3 2
  GroenLinks 1
  Nieuwkoop Noorden 2 1
  PvdA/PSP/Evangelische Volkspartij 2
  ARP/CHU/KVP 4
  PvdA/PPR 3
  Actiegroep '70/Beter Nieuwkoop 2
  Lijst-Stunnenberg 1
  KVP 3 6 5 6 6 6 6
  PvdA/D66/PPR 2
  Beter Nieuwkoop 2
  Actiegroep '70 2
  CHU 1 2 2
  ARP 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 4 3 2 2 2 2
  Protestants-Christelijke Lijst 3
  CHU/SGP 2 2 2
  * Per 01-01-2007 samenvoeging met Ter Aar en Liemeer
  Nissewaard 2018 2014*
  37 37
  ONS 14 13
  PvdA 6 5
  Partij voor de Vrijheid 5
  Nissewaard Lokaal 4
  VVD 3 4
  CDA 2 3
  ChristenUnie/SGP 1 2
  D66 1 2
  Lokaal Onafhankelijk Bernisse 1 2
  Trots op Nederland 3
  SP 3
  * Per 01-01-2015 samenvoeging van Bernisse en Spijkenisse
  Noordwijk 2018* 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 21 21 19 19 21 21 21 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 15
  NZLokaal 5
  VVD 5 2 4 2 4 2 4 3 6 4 2 1
  CDA 5 3 4 3 4 4 5 7 7 7 9 8
  Puur Noordwijk 4 8 7
  Lijst Salman Noordwijk 4 3
  GroenLinks 2 2 2
  D66 1 1 2 1
  PvdA 1 2 4 5 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2
  PvdA/GroenLinks 2
  Noordwijk Zelfstandig 2
  VVD/JES Noordwijk 6
  PvdA/D66/GroenLinks 3 4 4 4
  Wat Noordwijk Wil/Liberaal Noordwijk 1
  Welzijn en Senioren 2
  JES 2
  Verenigd Noordwijk 2 3 4
  Noordwijk Totaal 1 8
  ChristenUnie 1 1
  Noordwijks Belang 4 4 4 3
  De Noordwijker 1
  GPV/RPF 1
  Progressief Akkoord 1
  PPR/PSP 2
  VVD/Gemeentebelangen 4
  PPR 2 3 2
  Gemeentebelangen 1 2 2 2 2 1 1 1
  KVP 6 7 5 4
  ARP/CHU 5 5 4 5 5 6
  Boerenpartij 1
  PSP 1 1
  RK Arbeidersgroep 3 4 4 4 3
  RK Middengroep 2 2 3
  RK Agrarische Groep 1 2 1
  ARP 2
  CHU 2
  CPN 1
  * Per 01-01-2019 samenvoeging met Noordwijkerhout
  Oegstgeest 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15
  VVD 5 4 5 5 4 5 3 5 6 7 5 7 6 4 3 4 3 2
  Progressief Oegstgeest 4 3 6 6 5 4 3
  CDA 4 3 2 3 4 3 2 5 5 5 6 6
  D66 3 4 1 2 3 2 1 2 2
  Hart voor Oegstgeest 2
  Lokaal Oegstgeest 1 2
  Leefbaar Oegstgeest 3 6 5 6 6 7
  PvdA 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3
  GroenLinks 2
  PPR 1 1 1
  PvdA/PPR 4
  ARP/CHU 4 5 5 5 6 7 6
  KVP 3 3 4 4 3 3 4
  Katholieke Nationale Partij 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Papendrecht 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 19 19 17 15 15 13 13 13 11
  Papendrechts Algemeen Belang 9 7 5 4 7 2 2 1 1 1
  CDA 3 3 3 4 4 4 4 6 5 6 6
  VVD 2 3 4 3 3 5 4 3 4 5 3 3 2 2 1 1
  ChristenUnie 2 2 2 3 2
  Onafhankelijk Papendrecht 2 1
  D66 2 2 2 1 1 4 2 1 1 2 1 2
  SGP 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
  PvdA 1 2 3 6 3 5 4 6 8 6 7 7 4 6 7 6 6 5 4
  GroenLinks 1 1 2 2 2 1 1 1
  GPV/RPF 2 1
  RPF/SGP 2 2 2
  ARP/CHU 5 4 4 4 6 6 5
  Partijloze Groepering 2 2
  KVP 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 6
  CPN 1
  Pijnacker-Nootdorp 2018 2014 2010 2006 2001*
  31 31 29 27 23
  VVD 6 5 7 6 4
  Eerlijk Alternatief 5 3 1
  CDA 5 5 5 7 10
  Progressief Pijnacker-Nootdorp 4
  D66 4 5 4 1
  Gemeentebelangen 3 4
  Partij voor de Dieren 2 1
  ChristenUnie/SGP 1 2 1 1 1
  Trots Pijnacker-Nootdorp 1
  PvdA 2 3 6 4
  GroenLinks 2 3 3
  Leefbaar Pijnacker-Nootdorp 1 2 4 3
  Trots op Nederland 1 3
  * Per 01-01-2002 samenvoeging van Pijnacker en Nootdorp
  Ridderkerk 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  29 29 27 29 29 29 29 29 29 29 29 27 27 23 21 19 19 17 17
  Partij 18PLUS 5 1
  SGP 4 5 5 6 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
  Echt voor Ridderkerk 4 5
  PvdA 3 2 4 8 6 8 7 9 12 10 12 10 9 8 9 7 6 5 6
  CDA 3 3 2 3 5 5 6 8 7 7 8
  Leefbaar Ridderkerk 3 6 10 4 7
  ChristenUnie 2 3 2 3 2
  VVD 2 2 2 3 3 6 4 3 4 5 4 4 2 2 1 2 1 1
  GroenLinks 1
  Burger op 1 1
  D66 1 2 4 4 2 2 2 3
  D66/GroenLinks 2 2 1 2
  NieuwRechts 1
  GPV/RPF/SGP 8 7 5
  Centrumdemocraten 1
  GPV/SGP 4 4
  RPF 1
  ARP/CHU 6 7 8
  D66/PPR 1
  KVP 1 1 1 1
  Gemeentebelangen 1
  Bolnes' Belangen 1 1
  ARP 4 4 5 5 4
  CHU 3 3 4 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Rijswijk (ZH) 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  31 29 29 29 31 29 29 29 29 31 31 31 31 29 27 23 19 19 19
  Beter voor Rijswijk 5 5
  GroenLinks 5 2 2 2 2 2 2 1
  VVD 4 3 5 4 6 6 5 6 9 13 10 11 9 7 6 6 3 3
  D66 4 4 3 1 2 1 3 4 2 2 3 3
  WIJ. 3
  CDA 3 3 3 4 7 4 4 8 8 8 10 9
  Gemeentebelangen Rijswijk 2 5 5 4
  PvdA 2 3 4 6 4 4 3 5 7 6 8 6 6 7 5 5 5 5
  RijswijksBelang 2
  Onafhankelijk Rijswijk 1 2 6 8 10 12 11 5 2
  SP 2 1
  Centrumpartij '86 1
  Links Rijswijk 1
  CPN/PPR/PSP 2
  Progressief Rijswijk 11
  KVP 6 7 8 7 6 6 6
  ARP 3 3 3 3 2
  CHU 2 3 3 2 2 2
  Gemeentebelangen (2) 1
  PSP 1 1
  Boerenpartij 2
  ARP/SGP 3
  Protestants-Christelijke Groepering 5
  Partij van de Vrijheid 3
  CPN 1
  Rotterdam 2018 2014 2010* 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  Leefbaar Rotterdam 11 14 14 14 17
  VVD 5 3 4 3 4 9 6 5 7 9 6 7 5 5 4 8 5 5
  D66 5 6 4 1 2 3 7 7 2 2 2 4
  GroenLinks 5 2 3 2 3 4 3
  PvdA 5 8 14 18 11 15 12 18 24 21 25 24 19 18 23 20 21 19 18
  DENK 4
  Nida 2 2
  SP 2 5 2 3 1 4 1
  CDA 2 3 3 3 5 6 6 10 8 8 10 10
  Partij voor de Vrijheid 1
  Partij voor de Dieren 1 1
  50PLUS 1
  ChristenUnie/SGP 1 1 1 1 1
  Stadspartij Rotterdam 1 2 2
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1
  Politieke Unie 55+ 1
  Centrumdemocraten 5 1
  Centrumpartij '86 1 1
  Solidair '93 1
  GroenLinks/Socialistiese Arbeiderspartij 2
  Links Rotterdam (CPN/PPR/PSP/Socialistiese Arbeiderspartij) 2
  Centrumpartij 1
  PPR/PSP 2
  CPN 2 1 2 3 2 1 2 4 5 9
  RPF/SGP 1
  PPR 1
  SGP 1 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 7
  KVP 5 6 6 7 7 7 7
  Bejaardenpartij 65+ 1
  PSP 4 3
  ARP 3 4 4 5 6 5
  Boerenpartij 3
  CHU 3 3 3 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 3
  * Per 18-03-2010 samenvoeging met Rozenburg
  Schiedam 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  35 35 35 35 35 35 35 33 33 35 35 35 37 37 37 35 35 35 33
  VVD 6 4 5 4 5 7 5 3 5 7 4 5 4 3 2 4 2 2
  DENK 4
  Algemeen Ouderenverbond 4 4 2 1 1
  D66 4 5 4 1 1 2 6 5 2 1 2 3
  GroenLinks 3 2 2 2 3 3 3 3
  CDA 2 3 4 5 6 5 6 8 8 9 10 11
  PvdA 2 5 9 13 7 11 9 12 16 14 17 16 14 17 14 14 12 11
  Progressief Schiedam 2 2 1
  OuderenPartij Schiedam 2
  Lokaal Onafhankelijk Schiedam 2
  SP 2 4 2 5 2 3
  Sociaal Liberaal Verbond 1
  ChristenUnie/SGP 1 1
  Leefbaar Schiedam 3 3 7
  Lijst-Malkoç 1
  Gemeentebelangen Schiedam 1 1 1 3 2 1
  Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief 3
  Trots op Nederland 2
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Centrumdemocraten 1 4 2
  Solidair '93 1
  CPN 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 4
  PPR/PSP 1 2
  PPR 1 1
  PvdA/PPR 14
  KVP 8 9 10 9 10 10 10
  Protestants-Christelijke Groepering 5 6 7
  SGP 1
  Boerenpartij 2
  PSP 2
  CHU 4 4 5 4
  ARP/SGP 3
  ARP 4 4 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Sliedrecht 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 17 15
  ChristenUnie/SGP 7 7 7 7 6
  PRO Sliedrecht 5 5 4 2
  CDA 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4
  PvdA 2 2 3 6 4 4 6 7 6 7 8 6 7 8 7 7 7 5
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2
  Slydregt.nu 1
  D66 1 1 1 1 1
  Leefbaar Sliedrecht 4
  GPV/RPF/SGP 6 6 5
  PvdA/D66 5
  Progressief Sliedrecht 3 3 2 1 1 1 1
  RPF/SGP 5 5
  SGP 4 4 4 3 3 3 3 3 3
  ARP/CHU 4 4
  CHU 3 2 2 2 3 2
  ARP 2 3 3 3 2 2
  Socialistisch Arbeiders Verkiezingsblok 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Teylingen 2018 2014 2010 2005*
  25 25 25 23
  VVD 7 6 9 7
  CDA 5 6 5 7
  Trilokaal 5 4 2 3
  D66 3 5 4 1
  GroenLinks 2
  PvdA 2 3 3 5
  ChristenUnie 1 1 1
  Trots op Nederland 1
  * Per 01-01-2006 samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond
  Vlaardingen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 33 33 31 27 27
  ONS Vlaardingen 6 3
  SP 4 5 3 4 3 5 7 5 5 2
  VVD 3 2 4 4 5 7 6 4 6 10 5 6 3 3 3 4 2 1
  GroenLinks 3 2 4 3 3 3 2 1
  CDA 3 3 3 5 6 5 5 8 8 7 10
  VV2000/Leefbaar Vlaardingen 3 5 6 3 5
  Beter voor Vlaardingen 3
  D66 3 3 2 1 2 4 5 2 2 2 3
  PvdA 2 4 6 12 7 7 7 8 11 11 15 17 12 13 14 13 13 11 10
  ChristenUnie/SGP 2 3 2 2 3
  Algemeen Ouderenverbond 2 3 1 1 1
  Stadsbelangen Vlaardingen 1 2 2
  Trots op Nederland 2
  Stads- en Burgerbelangen 1 1 1
  GPV/RPF/SGP 3 3 4 2 2 2
  VV2000 1
  Algemeen Ouderenverbond/Unie55+ 1
  Burgerbelangen 1
  CPN/PPR/PSP 1
  CPN/PSP 1
  PSP/SP 1
  ARP/CHU/SGP 8 11 11 11
  KVP 2 3 4 4 4 3 3 2
  GPV/SGP 2
  PPR 2
  CPN 1 2
  Democratisch Socialisten '70 1
  PSP 1 2 1
  Boerenpartij 2
  CHU 6 7 7
  ARP 5 5 4
  SGP 1 1 1 1
  ARP/CHU 11
  Partij van de Vrijheid 1
  Voorschoten 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 19 19 17 17 15 15 13 13
  VVD 5 4 5 5 7 7 6 5 6 8 7 7 6 4 3 3 2 1
  GroenLinks 4 2 2 3 2 2 1 1
  CDA 4 4 3 6 5 5 6 7 7 7 8 6
  D66 3 3 1 2 2 4 3 2 1 2 2
  ONS Voorschoten 3 4 7
  SP 1 1
  PvdA 1 1 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3
  PvdA/PPR 4 3 4
  Progressieve Partijen Voorschoten 5
  Protestants-Christelijke Concentratie 1
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 5 4 5 5
  KVP 4 4 5 5 5 5 4
  Boerenpartij 2
  CHU 3
  ARP 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Waddinxveen 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 17 15 15 13 13 13 13
  Protestantse Combinatie Waddinxveen 5 6 6 5 5 5 5 4 4 4
  VVD 4 3 5 4 3 6 4 4 4 5 3 4 2 2 2 1 1 1
  CDA 3 3 3 4 4 3 4 6 5 5 6 5
  D66 3 4 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2
  Weerbaar Waddinxveen 3 3 2 2 4
  PvdA/GroenLinks 3 2
  PvdA 3 5 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3
  Politieke Unie 55+ 2
  GPV/SGP/Hervormde Kiesvereniging 4
  Progressieven 6
  SGP/Hervormde Kiesvereniging 4 3 2 3
  ARP 2
  KVP 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 1
  Gemeentebelangen 1 1
  ARP/CHU 4 4
  ARP/CHU/SGP/Hervormde Kiesvereniging 6 7 7 8
  Wassenaar 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19
  VVD 6 4 8 6 11 10 11 10 10 10 9 9 7 7 5 7 5 4
  Hart voor Wassenaar 3 1
  Lokaal Wassenaar! 3
  CDA 3 4 4 5 6 6 6 7 7 6 7
  Democratische Liberalen Wassenaar 2 1
  D66 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1
  GroenLinks 1 2 1 1 1 1
  PvdA 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4
  Wat Wassenaar Wil 3 5 6
  Passie voor Wassenaar 2
  Partij Wassenaar 2 1 2 1
  Groep Werkend Wassenaar 1 2
  ARP/CHU/KVP 5 9
  Open Appèl (PvdA/D66) 3 3
  Lijst-Oosterling 1 1 1
  KVP 6 8 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Lijst 3 3 4 4 5 4
  Boerenpartij 2
  Gemeentebelangen 1 1
  Partij van de Vrijheid 4
  Westland 2018 2014 2010 2006 2003*
  39 39 37 37 37
  CDA 10 9 8 12 14
  Westland Verstandig 8 4
  Lokale Politieke Federatie 7 6 6
  Gemeente Belang Westland 6 6 11 10 8
  VVD 3 4 2 4 5
  ChristenUnie/SGP 2 2 2 2 2
  GroenLinks 1
  D66 1 2 1
  PvdA 1
  Westland Verstandig/Lokaal en Onafhankelijk 2.0 7
  Progressief Westland: PvdA/GroenLinks 3 3 4 4
  Lijst Pim Fortuyn 5 4
  * Per 01-01-2004 samenvoeging van 's-Gravenzande, De Lier, Monster, Naaldwijk en Wateringen
  Westvoorne 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1979*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Partij Westvoorne 3 5 5
  VVD 3 3 3 4 4 5 4 4 5 6 5
  Inwonersbelang Westvoorne 3
  Gemeentebelangen Westvoorne 2 4 2 4 4 3 7 4 3 3 1
  CDA 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3
  PvdA 1 1 2 4 3 4 2 4 4 3 4
  D66 1 1 1 1 1 1 2
  * Per 01-01-1980 samenvoeging van Oostvoorne en Rockanje
  Zoetermeer 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  39 39 39 39 39 39 39 37 37 35 31 25 17 15 13 13 13 13 13
  VVD 7 6 9 7 9 11 9 7 9 11 7 7 3 2
  Lijst Hilbrand Nawijn 5 6 5 5
  D66 5 8 5 4 7 3 7 6 3 3 3 2
  GroenLinks 5 2 2 1 2 2 2 1
  CDA 4 4 4 4 6 5 5 8 9 8 10 7
  Partij voor de Vrijheid 2
  SP 2 4 3 5 7 7 8 4 2
  PvdA 2 4 6 10 6 8 6 9 12 9 10 8 3 2 2 2 2 2 3
  ChristenUnie/SGP 2 2 2 2 2
  Zoetermeer Vooruit 2
  Zó! Zoetermeer 2 3
  Partij Democratie voor Zoetermeer 1
  Leefbaar Zoetermeer 2 1
  Trots op Nederland 1
  GPV/RPF/SGP 2 2 1 2 1
  Nederland Mobiel 1
  Centrumdemocraten 1
  GPV/RPF 1
  CPN/PPR/PSP 1
  PPR/PSP 1
  Stap '81 1
  Open Groepering PPR/D66 2
  SGP 1 2 2 2 2 1 2
  KVP 3 3 3 4 4 4 4
  ARP 2 2 2 2 2 1
  CHU 1 2 1 1
  PPR 1
  Vrij Zoetermeer 2 2
  Gemeentebelangen 1 1 1 1
  Protestantse Unie 1 2
  ARP/CHU/SGP 4
  CHU/Protestantse Unie 3 3
  Zoeterwoude 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11
  Progressief Zoeterwoude 6 6 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3
  CDA 4 5 6 6 7 6 5 6 6 6 8 7
  VVD 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3
  Senioren Belangen Zoeterwoude 1
  KVP 7 5 8 10 8 8 8
  Vrije Lijst 3 5 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 3 3 3 3
  Nieuw Gemeentebeleid 1 1
  Zuidplas 2018 2014 2009*
  27 27 27
  VVD 7 7 6
  ChristenUnie/SGP 6 6
  CDA 5 4 5
  PvdA/GroenLinks 3 2
  SP 2 3 1
  Nieuw Elan Zuidplas 2 1
  D66 2 4 2
  SGP 3
  PvdA 3
  ChristenUnie 3
  GemeenteBelangen Zuidplas 2
  Trots op Nederland 2
  * Per 01-01-2010 samenvoeging van Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle
  Zwijndrecht 2018 2014 2010 2006 2002* 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  27 27 27 29 29 27 27 27 27 25 25 25 23 21 19 17 17 15 15
  Algemeen Belang Zwijndrecht 8 5 5 3
  ChristenUnie/SGP 5 5 4 4 4
  CDA 3 4 4 6 8 6 7 9 9 8 10
  VVD 3 4 5 4 4 6 4 4 5 6 4 5 2 2 2 2 1 1
  D66 2 3 3 1 2 2 5 4 1 1 1 2
  Zwijndrechtse Plus Partij 2 2
  PvdA 2 3 4 9 6 7 5 6 9 7 8 9 6 6 7 5 5 4 3
  GroenLinks 1 1 2 2 2 2 1 1
  SP 1
  Lijst Pim Fortuyn 3
  GPV/RPF/SGP 4 3 3
  Centrumdemocraten 2
  RPF/SGP 2 2
  PPR/PSP 1 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  PPR 1 1
  ARP/CHU 8
  KVP 1 2 2 1 1 1
  ARP 5 4 4 4 5 5 5
  CHU 5 5 4 4 4 4 4
  PSP 1
  CPN 2
  * Per 01-01-2003 samenvoeging met Heerjansdam
  's-Gravendeel 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 5 4 4 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3
  CDA 3 3 3 4 4 4 4
  VVD 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2
  SGP 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  D66 1 2 2
  PvdA/D66 5
  Gemeentebelangen 1 1 3 2
  ARP/CHU 4 3 3 5
  CHU 2 2 2 2
  ARP 2 2 2
  ARP/SGP/Christelijke Volkspartij 3
  Christelijke Volkspartij 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  * Verkiezingen uitgesteld naar 22-7-1953 ivm Watersnoodramp
  's-Gravenzande 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 13 13 13 13
  CDA 6 6 6 8 7 7 7
  VVD 4 5 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 1 1
  Dorpspartij 3 2 2
  PvdA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  ChristenUnie/SGP 2
  RPF/SGP 2 2
  PvdA/GroenLinks 2
  D66 1 1 2 2 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Lijst-Meinen 1
  Gemeentebelangen 1 2
  ARP/CHU/KVP 7
  CHU 3 4 4 4 4 4 4
  ARP 3 4 4 3
  KVP 2 1 1 1 1 1 1
  ARP/SGP 3 4 4
  Partij van de Vrijheid 2
  Abbenbroek 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 2 3 3 3 1 1 1
  VVD 2 3 2 2 3
  Christelijke Groepering 2 2 2 2 1 2 2
  Gemeentebelang 4 4 5
  Lijst-Stabij 1
  Lijst-Verhoeve 2
  CPN 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Lijst-Bakker 1
  * Verkiezingen uitgesteld naar 29-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Alkemade 2006 2002 1998 1994 1990* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13
  CDA 4 3 6 7 7 8 8 8 11
  PvdA 4 2 4 3 3 3 2
  Vereniging Mooi Alkemade 4 8
  VVD 3 2 5 4 3 3 4 1
  GroenLinks 1 2
  PPR 1 1
  Vereniging Gemeentebelangen Alkemade 4 4 4
  Progressief Alkemade/PvdA/PPR 2
  KVP 9 13 11 11 11 11 11
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2 2
  * Per 01-01-1991 Verkiezingen uitgesteld ivm mogelijke herindeling van de gemeente, wel kleine grenscorrectie met de opgeheven gemeente Woubrugge
  Ameide 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  ARP/CHU/SGP 4 4 4 4 4
  PvdA 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
  VVD 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1
  ARP/SGP 3 4 4
  CHU 1 1
  ARP 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Ammerstol 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 3 3 3 6 4 4 4 4 3
  Algemeen Belang 2
  CDA 1
  Lijst-Dubbeldam 4 4 3
  CPN 1 1 1 1 1 2 2
  Onafhankelijke Kiesvereniging 2 2 2 1 2
  Arkel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4
  CDA 3 3
  VVD 2 2 2 2 2 1 2 2 2
  ARP/CHU/SGP 2 1 1 2 1
  Arkelse Gemeentebelangen 1
  ARP 1 1
  Christelijke Partij 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Asperen 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  VVD 2 1 1 2 1 1 1 1 1
  PvdA 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 1
  Hervormde Groepering 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Barwoutswaarder 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  CHU 4 4 3 2 3
  ARP 2 2 2 2 2
  KVP 1 1 2 1 1
  Barwoutswaarder Vooruit 2
  Arbeiderspartij 1
  Benthuizen 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 2 2 2
  SGP 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  VVD 3 3 1 1 2
  PvdA 2 2 1 2 1 1 1
  D66 1 1
  ARP/CHU 2 1 1 2 2 2 2
  Gemeentebelangen (2) 1 1 1 1 1 1
  Arbeidsbelangen 1 1
  Christelijke Progressieve Partij 1
  Arbeidsbelangen/PvdA 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Bergambacht 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1984* 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Gemeentebelangen Bergambacht 5 5 5 4 4 3 3 3
  ChristenUnie/SGP 3 3 3
  PvdA 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
  VVD 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  CDA 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3
  RPF/SGP 3 2
  SGP 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen 2 1
  Samenwerkende Christelijke Groeperingen 2
  Lijst-van Dam 1
  ARP/CHU/SGP 5 4 5 5 5
  Boerenpartij 1
  Vrijzinnige Kiesvereniging 2 2 2
  ARP/SGP 4
  CHU 1 1
  ARP 2
  * Per 01-01-1985 samenvoeging met Ammerstol en Berkenwoude
  Bergschenhoek 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  Leefbaar Bergschenhoek 4
  CDA 4 4 5 6 6 5 7
  VVD 3 4 3 3 3 4 3 3 1 1
  PvdA 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
  ChristenUnie 2
  GPV/RPF 2 2
  GPV/RPF/SGP 1 1 1
  ARP/CHU 5 4 5
  PvdA/D66 3
  KVP 2 2 3 3 3 3 3 3
  D66 2
  Boerenpartij 1
  CHU 4 4 4 4 4
  ARP 1 2 2 2 2
  Berkel en Rodenrijs 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 15 15 15 15 13 13 13 13 11 11
  CDA 7 7 7 8 8 7 8
  VVD 4 4 3 2 4 4 3 3 2 1
  PvdA 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1
  ChristenUnie 3
  GPV 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
  D66 1 3 2 1 1 1
  KVP 5 6 4 6 6 6 5 5
  CHU 2 2 3 3 4 4 3 3
  ARP 2 1 2 2 2 2 3
  Lijst-van Rijn 2
  ARP Lijst 1 2
  ARP Lijst 2 1
  Berkenwoude 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Vrije Kiesvereniging 1 2 3
  SGP 1 1 1 1 1
  CDA 1
  Berkenwoude '82 1
  PvdA 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
  Lijst-Schep 1
  Algemeen Belang 2 1
  ARP 1 1 1
  ARP/SGP 3 3 3 3
  Gemeentebelang 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Bernisse 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1979*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Lokaal Onafhankelijk Bernisse 6 3
  VVD 3 4 5 5 5 4 5 5 4
  PvdA/D66 3
  CDA 3 4 5 4 4 5 4 5 4
  PvdA 3 3 4 3 4 5 4 5
  D66 1 2 2 3 2 1 1 2
  * Per 01-01-1980 samenvoeging van Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland
  Binnenmaas 2014 2010 2006* 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  21 21 21 17 17 17 17 17 17
  Gemeentebelangen Binnenmaas 7 6 6 4 2 1 2 2 2
  CDA 5 5 4 3 3 4 4 4 4
  VVD 3 3 3 4 5 4 4 4 4
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 3 4 3 4 4 5 5 5
  D66 1 1 1 1 2
  ChristenUnie 1 1
  GroenLinks 1 1
  * Per 01-01-2007 samenvoeging met 's-Gravendeel
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas
  Bleiswijk 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 7 7
  CDA 6 5 5 6 5 5 6
  VVD 5 5 5 4 4 4 3 4 2 1 1
  PvdA 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1
  ChristenUnie 2
  RPF/SGP 1 1 1 1 1
  D66 1 1
  SGP 1 1 1 1 2 2
  KVP 3 3 4 3 3 3 2 2
  ARP/CHU 3
  CHU 2 2 2 2 3 2 2
  ARP 1 1 1 2 2 1 1
  Gemeentebelang 1
  Hervormd Comité 1
  Gemeentebelangen 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Bleskensgraaf en Hofwegen 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  SGP 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3
  Gemeentebelangen 2
  CDA 2
  ARP/CHU 3 2
  PvdA 1 2 1 1
  VVD 1 1
  ARP 3 2 3 3 3 3 3
  CHU 2
  PvdA/VVD 1 2 2 2 2
  Bodegraven 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 13 13 13 13 13
  Beter Bodegraven 4 4 5 5
  CDA 4 5 5 5 7 7 7 9
  PvdA 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2
  ChristenUnie 2 2
  VVD 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 1
  SGP 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
  GroenLinks 1
  GPV/RPF 2 1 1 1
  D66 1 2 1 1 1
  PvdA/PPR 3
  PPR 1
  PvdA/D66/PPR/PSP 4
  ARP 4 4 4 4 4
  CHU 3 3 2 2 2 2
  KVP 2 3 4 3 3 3 3 3
  Dorpslijst Nieuwerbrug 1
  ARP/SGP 4
  Gemeentebelangen 1 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 7 7
  Boskoop 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13
  VVD 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2
  CDA 5 5 6 4 5 5 5 6 7
  GroenLinks 2 2 2 2 1 1
  ChristenUnie/SGP 2 3 2
  D66 2 1 1 1 2 2 1
  PvdA 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3
  RPF/SGP 2 2 2 1 2
  Progressief Boskoop 1 1
  PvdA/D66 2 3
  Boskoop 2000 4 3
  SGP 1 1 1
  Protestants-Christelijke Partijen 4 5 6 5 5 5 6 5
  KVP 3 3 4 3 3 3 3 3
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Brandwijk 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  SGP 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1
  PvdA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 1 2 2 2 2 2 2
  ARP/CHU 3
  ARP 3 3 3 3 2 3 4
  Partij van de Vrijheid 1
  Cromstrijen 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  15 15 15 15 15 15 15 15 15
  Cromstrijen '98 4 3 3 4 3
  CDA 3 3 3 3 2 3 4 3 3
  VVD 3 3 3 2 3 4 4 3
  D66 2 2 1 1 1 3
  SGP 2 1 1 2 2 1 1 1 2
  PvdA 1 2 3 2 3 4 6 7 7
  GroenLinks 1 1 1 1
  VVD/Gemeentebelangen 4
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Klaaswaal en Numansdorp
  De Lier 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11
  CDA 6 5 8 9 8 8 9
  Doorsnee Lierse Bevolking 4 5
  VVD 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
  Progressieve Groepering LEF De Lier 2
  PvdA 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
  GPV/RPF/SGP 1
  GPV 1 1
  ARP 3 3 4 4 4 4 4 4
  CHU 3 4 4 3 3 4 3 4
  KVP 3 3 2 2 2 2 2 2
  PvdA/D66/PPR 2
  PvdA/D66 2
  Boerenpartij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Den Bommel 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7
  ARP 2 2 1 2 2
  CHU 2 2 2 2
  KVP 2 2 2 2 2
  PvdA 1 1 2 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  SGP 1
  * Verkiezingen uitgesteld naar 22-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Dirksland 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1965* 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 7 11 11 7
  SGP 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3
  PvdA 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2
  ChristenUnie 2 2 2
  VVD 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
  Kiesvereniging Gemeentebelangen Dirksland 1 1 2 2 3 2 1
  CDA 1 1 2 2 2 3 3 3 4
  Lijst-Huber 1
  RPF 1 1
  Protestants-Christelijke Partijen 4 4
  ARP 3 2 2 4 3
  CHU 1
  ARP/SGP 3
  Partij van de Vrijheid 2
  * Per 01-01-1966 samenvoeging met Herkingen en Melissant
  Driebruggen 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1963*
  11 11 11 11 11 11 7
  CDA 5 4 5
  VVD 2 3 2 1
  RPF/SGP 2
  Progressieve Partij Driebruggen 1 1 1 1
  Algemeen Belang 1 1 1 1 1 1
  SGP 2 2 2 2 2 1
  ARP 3 3 3 2
  CHU 2 3 3 2
  KVP 1 2 2 2
  * Per 01-02-1964 samenvoeging van Lange Ruige Weide, Hekendorp, Papekop en Waarder
  Dubbeldam 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 11 11 11 11 11
  ARP/CHU/SGP 6 5 5
  PvdA 4 4 3 3 3 3
  VVD 3 2 3 2 2
  CHU 3
  ARP 3
  ARP/CHU 6 4
  Partij van de Vrijheid 3
  Landarbeiders 1
  Everdingen 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Progressief Akkoord 2
  CDA 2 3
  Gemeentebelangen 1
  Hervormd Appèl 1
  VVD 1 1 1
  Lijst-DA den Hertog 2 1 1 1 1 2 1
  PvdA 1
  ARP 2 2 2 2 1 1
  KVP 2 1 1 1 1 1 1
  Lijst-het Lam 2 1
  SGP 2 1 1
  Lijst-M de Leeuw 1 1 1 1 2 1
  Lijst-GA den Hartog 2 1 1 2 2
  Lijst-de Vos 1 2 2 3
  Geervliet 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 2 2 3 3 3 4
  VVD 2 2 1 1
  Christen Democraten 1 1
  Algemeen Belang 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 1 2 2
  Geervliets Belang 2 1 2 2
  Lijst-Kraak 1
  Gemeentebelangen 1 1 2 3
  Arbeiderslijst 1
  Giessen-Nieuwkerk 1953 1949 1946
  7 7 7
  ARP 3 3
  Gemeentebelangen 2
  PvdA 1 1 1
  VVD 1 1
  SGP 1
  CHU 1
  ARP/CHU 4
  Partij van de Vrijheid 2
  Giessenburg 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1956*
  11 11 11 11 11 7 7 7
  CDA 4 5
  PvdA 3 3 2 3 2 1 1 1
  VVD 2 2 2 2 2 2 1 2
  RPF/SGP 2
  SGP 1 2 2 2 1 1 1
  ARP/CHU 5 4 5 3
  ARP 2 2
  Gemeentebelangen 1
  CHU 1 1
  * Per 01-01-1957 samenvoeging van gemeenten Giessen-Nieuwkerk en Peursum en dorp Giessen-Oudekerk (Giessendam)
  Giessendam 1953 1949 1946
  11 11 11
  SGP 3 3 3
  ARP 3 3 3
  PvdA 2 2 2
  VVD 2 1
  CHU 1 2 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Giessenlanden 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1985*
  15 15 15 15 15 15 15 15
  CDA 5 3 3 3 3 3 4 4
  VVD 4 5 3 4 4 4 3 3
  PvdA 3 4 4 3 3 4 5 5
  ChristenUnie 2 2 3 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelangen Giessenlanden 1 2 2 1 1 1
  RPF 2 2 1 1
  * Per 01-01-1986 samenvoeging van Arkel, Giessenburg, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen
  Goedereede 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1965* 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 7 7 7 7 7
  SGP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
  Verenigd Gemeente Belang 3 1 2 2 1 1 1
  CDA 2 3 2 3 4 4 3 3
  PvdA 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2
  VVD 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
  ChristenUnie 1 2 2
  RPF 1 1 1 1
  RPF/Visserijbelangen 1
  D66 1
  Visserijbelangen 1 1 1
  Protestants-Christelijke Partijen 3 3 3 4
  Hervormde Partij Stellendam 1 1
  Algemeen Belang 1
  Algemeen Belang (2) 3 2
  Lijst-Snijder 2
  Lijst-den Eerzamen 1
  Zittende raadsleden-lijst 2 7
  Belang Havenhoofd 2
  Wethouderslijst 1
  Lijst-Lodder 4 3
  Lijst-Goekoop 3 3
  Lijst-Tanis Jzn 1
  * Per 01-01-1966 samenvoeging met Ouddorp en Stellendam
  Gouderak 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3
  VVD 2 2 1 1 1 1 2 2 2
  CDA 2 2
  SGP 1 1 1 1 1
  ARP/SGP 3 3 3 3 3
  ARP 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Goudriaan 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  Gemeentebelangen 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  ARP 3 3 3 3 3 3 3 4
  Goudswaard 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  SGP 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
  PvdA 2 2 2 1 2 2 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 2 1 1
  CDA 1
  ARP/CHU 1 1 2 1 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1
  ARP 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Graafstroom 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1985*
  13 13 13 13 13 13 13
  CDA 4 4 4 4 5 5 4
  ChristenUnie 3 3 2
  SGP 2 2 3 3 3 3 4
  VVD 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 2 2 2 2 2 2
  RPF 2 1 1
  Gemeentebelangen Graafstroom 1
  * Per 01-01-1986 samenvoeging van Bleskensgraaf en Hofwegen, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden
  Groot-Ammers 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  RPF/SGP 3
  CDA 3
  VVD 3 2 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 2 1 1 1 1 1 1 1
  Protestants-Christelijke Kiesvereniging/SGP 3 4
  Gemeentebelangen 1 1 1 1 1 1 1
  ARP 2 2 2 2 2 3 3
  SGP 1 1 1 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Haastrecht 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 7 7 7 7 7
  CDA 5
  VVD 3 2 2 2 2 1 1 1 1
  PvdA/PPR 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2 2 2 2 1
  KVP 3 3 4 5 3 3 3 3 3
  Lijst-de Graaf 2
  PPR 1 2
  PvdA 1 2 3 2 2 2 2 2 2
  ARP 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Hagestein 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 4
  Protestants-Christelijke Groepering 1
  Democraten Hagestein 1
  VVD 1
  Lijst-van Zanten 2 1
  KVP 2 2 2 2 2 2 2 2
  Lijst-de Leeuw Czn 2 1 1
  Lijst-Frasa 1 1 1
  Lijst-Kool 4 2 2 2 3
  Lijst-de Leeuw 2 2 1
  Lijst-den Hertog 1
  Lijst-de Vree 1
  Gecombineerde lijst 5 5
  Hardinxveld 1953 1949 1946
  13 13 13
  PvdA 5 5 4
  SGP 3 3 3
  ARP 3 3 3
  VVD 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  CPN 1
  Hazerswoude 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 13 13 13 13 13 11 11 11
  CDA 7 6 8
  PvdA/PPR 3 3 3
  VVD 3 4 3 2 2 1
  RPF/SGP 1 1 1
  Gemeentebelangen 1
  D66 1
  KVP 3 4 5 5 5 4 4 4
  ARP 2 3 3 4 4 4
  CHU 2 2 3 3 3 3 3 3
  PvdA 2 1 1 1 1
  PPR 1
  SGP 1 1
  ARP/SGP 4 4
  Heenvliet 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  11 11 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 5 4 2 3 3 2 3 2 1
  VVD 3 2 1 2 2 3 3
  Christen Democraten 3 2 2
  Algemeen Belang 3 2
  CPN 1 1 1 1 1 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 1 1
  ARP/VVD 3
  ARP 1 1
  Partij van de Vrijheid 3
  * Verkiezingen uitgesteld naar 15-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Heerjansdam 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  D66 3 2
  VVD 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1
  PvdA 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
  CDA 2 3 5 4 4 5
  RPF/SGP 1 1 2 1
  Democraten Heerjansdam 1 1 1 2
  CHU 3 3 2 2 3 3 2 2
  ARP 2 1 2 2 2
  ARP/SGP 2 2 2
  Gemeentebelangen 1 1 1
  Hei- en Boeicop 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  Open Gemeentepolitiek 1 1
  VVD 1
  Gemeentebelangen 1 1
  PvdA 1 2 1
  ARP 2 2 2 3 3 2 3 3
  Hervormde Kiesvereniging 1 2 3 2 3 3 3
  CHU 1 1 1
  SGP 1 2 1 1 1 1
  Boerenpartij 1
  Protestants-Christelijke Partij 1 1 1 1
  Algemeen Belang 3
  Heinenoord 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 4 4 2 2 2 1 2 1 2
  Lijst-Stam 3
  CDA 2 3
  VVD 2 3 3 2
  SGP 1 1 1 2 1
  ARP/CHU/KVP 3
  ARP/CHU/SGP 3 4 3
  ARP/SGP 2 3
  Gemeentebelangen 2 1 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 1
  ARP 1 1
  Hekelingen 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 2
  VVD 1 1 1
  Gemeentebelangen 1 3 3 2
  VVD Lijst 1 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Lijst-van der Stelt 1
  CHU 1
  Hekendorp 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  ARP/CHU/SGP 3 3 3 3
  KVP 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen/VVD 2 2
  Gemeentebelangen 1 2 2
  VVD 1
  CHU 1
  ARP 1
  SGP 1
  Herkingen 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7
  Christelijk Nationale Partij 4 4
  SGP 3 3 3 2 2
  ARP 3 3 3
  Christelijke Arbeiderspartij 1 2 2
  * Verkiezingen uitgesteld naar 22-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Heukelum 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3
  CDA 2 3
  VVD 2 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering 3 2 3 3 3 3 3 2
  Gemeentebelangen 1 2 1
  Gemeentebelangen/Sterk 1
  Gemeentebelangen/M. Kruyt 1
  VVD/Sterk 1
  PvdV/van den Berg 1
  PvdV/Sterk 1
  Hoogblokland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  ARP/CHU/KVP 3
  ARP 3 3 3 3 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Hoornaar 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  VVD 2 1 1 2 2
  Hoornaars Belang 1
  PvdA 1 1 2 2 2 1 1
  Algemeen Belang 3 3 4
  ARP 3 3 4 3 3 3 4 4
  Gemeentebelangen 2 2
  Lijst-Bongers 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Jacobswoude 2006 2002 1998 1994 1990*
  15 15 15 15 15
  CDA 6 6 6 6 8
  Gemeentebelang 6 6 4 4
  VVD 3 3 4 4 2
  D66 1 1 1
  Gemeentebelang/PvdA 2
  Politiek '90 2
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge
  Kedichem 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 3 3 3 3 3 2 2 3 3
  PvdA 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2
  CDA 1
  Christelijke Groepering 1
  ARP 2 2 2 2 2 1 2 2
  Gemeentebelangen 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Klaaswaal 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2
  VVD/Gemeentebelangen 3 3 3
  CDA 2 2
  SGP 2 2 1
  ARP/CHU/KVP 4
  ARP/SGP 2
  Gemeentebelangen 1 1 1
  CHU 1
  ARP/CHU/SGP 3 3 3 3 3
  VVD 1 1 2
  ARP/CHU 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Vrije Arbeiders 1
  Korendijk 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1983*
  15 15 15 15 15 15 13 13 13
  SGP 4 4 4 4 4 4 3 3 3
  Gemeentebelangen Korendijk 3 2 2 3 3 2 1 1 2
  CDA 3 3 3 3 3 3 4 3 2
  VVD 2 3 3 3 3 3 2 2 2
  PvdA 1 2 3 2 2 3 3 4 4
  GroenLinks 1 1
  D66 1
  * Per 01-01-1984 samenvoeging van Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland
  Koudekerk aan den Rijn 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 7 7 7 7 7 7
  CDA 5 5 5
  PvdA 3 3 3 2 1 1 1 1 1
  VVD 3 3 1 2 1
  Algemeen Belang Koudekerk 2
  Protestants-Christelijke Partij 4 5 4 4 5 5 6 5
  KVP 2 2 1 1 1 1 1 1
  Gemeentebelang 1 2 1 1 1
  Krimpen aan de Lek 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 5 5 4 5 6 5 5 6 5 5
  VVD 2 2 2 1
  CDA 2 2
  Werkgroep Krimpen 2 3
  SGP 1 1 1 1 1 1 1
  Ware Socialistische Partij 1
  Lijst-Zeeman 3
  ARP/CHU 1 2 3 2 3
  D66 2
  Lijst-Kasbergen 1
  Vrije Groepering 2 3
  Gemeentebelangen 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 3 5 4
  CPN 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Lange Ruige Weide 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  Hervormde Kiezers 4 4 4 4
  ARP 3 3 3 3
  Langerak 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Progressieve Combinatie 2 2 2
  CDA 2 2
  GPV/RPF 1 1
  Protestants-Christelijke Kiesvereniging 1 1
  SGP 1 1 1
  ARP/GPV 2 2 2 1
  Hervormde Kiesvereniging 2 3 3 3 3 3 3 3
  PvdA 2 2 2 2 1 2
  Hervormd-Gereformeerde Kiezers 1 1 1
  ARP 1 2 2 2
  Gemeentebelang 2
  Leerbroek 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 2
  CHU 3 3 3 3 3 2 2 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 3 3 2 2
  Leerdam 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1985* 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 13
  Leerdam 2000 6 4 3 5 5 6
  PvdA 3 4 6 4 4 4 5 6 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4
  CDA 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5
  SGP 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1
  ChristenUnie 2 2 2 2
  VVD 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
  Politieke Christelijke Combinatie 1
  RPF 1 2 2 1 1
  Lijst-Peels 2
  Centrumpartij 1
  Groep-v.d. Kolk 2 3
  D66 1
  ARP/CHU 4 6
  Gemeentebelangen 2 3 4 1
  ARP 3 3 3 4 4 5
  CHU 2 2 2 2 2 2
  KVP 1 1 1
  CPN/Vrije Socialisten 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1986 samenvoeging met Kedichem en Schoonrewoerd
  Leidschendam 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  23 23 23 23 23 21 21 21 19 17 15 15 15 15
  VVD 6 5 5 6 7 5 7 5 4 2 2 2 1
  CDA 5 6 9 8 8 9 9
  SP 4 5 1
  PvdA 3 2 3 5 3 3 2 3 2 1 1 2
  Gemeentebelangen 2 1 2 3 3 3
  D66 2 3 3 1 1 1 2
  GroenLinks 1 1
  PPR/PSP 1
  Progressief Akkoord 4 3
  Groep Nieuw Leidschendam 1
  KVP 7 9 9 8 8 10 10
  Protestants-Christelijke Groepering 3 3 3 3 3 3 2
  Lijst-Alma 1
  Boerenpartij 1
  Katholieke Nationale Partij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Leimuiden 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 7 7 7 7 7
  CDA 5 5 7
  Leimuiden 2000 3 3 2 3
  VVD 3 3 2 2
  Christen Democraten 3 6
  KVP 3 5 6 4 4 4 4 3
  Protestants-Christelijke Lijst 5 3 2 3 4
  Gemeentebelangen 1 1
  ARP 1
  CHU 1
  Lekkerkerk 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  VVD 4 4 4 3 3 2 2 3 3
  PvdA 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5
  CDA 2 2
  SGP 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
  D66 1 1 1
  ARP 1 2 2 2 2 2 2 2
  Gemeentebelang 1 1
  Partij van de Vrijheid 3
  Lexmond 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3
  PvdA 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
  SGP 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1
  CHU 2 2 1 2 2 1 1 2 2
  ARP 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  Liemeer 2002 1998 1994 1990*
  13 13 13 13
  CDA 5 5 4 6
  Gemeente Belangen Samen 4 4 4 4
  VVD 4 4 4 2
  PP '90 1 1
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Nieuwveen en Zevenhoven
  Liesveld 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1985*
  13 13 13 13 13 13 13
  ChristenUnie/SGP 4 4 4
  Gemeentebelangen Liesveld 4 3 2
  CDA 3 3 3 3 3 4 3
  PvdA 1 2 2 3 3 3 3
  VVD 1 1 2 3 3 2 3
  GPV/RPF/SGP 4 4 4 4
  * Per 01-01-1986 samenvoeging van Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort en Streefkerk
  Maasdam 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2
  VVD 3 3 2 2 2 2 1 1 1
  CDA 3 3
  SGP 1 1 1 1
  ARP/SGP 1 2
  CHU 1 1 2 2 2 2 2
  Protestants-Christelijke Partij 2
  ARP 1 1 2 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Gemeentebelangen 1
  Maasland 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  Open Groep Dorpspartij 6 4 5 4 4 2
  CDA 5 6 5 7 6 6 6
  VVD 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1
  PvdA 1 1 1 1
  Open Groep/Burgerbelang 3 2
  CHU 3 3 4 4 5 5 5 4
  ARP 3 4 3 4 4 4 4 5
  KVP 1 2 2 2 2 2 2 2
  Open Groepering 1
  Meerkerk 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 2
  Gemeentebelangen 3 1
  PvdA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  VVD 2 2 2 2 1 1 1 2
  SGP 1 1
  ARP/SGP 2 2 2
  CHU 1 2 2 2 2
  ARP 1 1 3 3 3
  Gemeentebelangen (2) 2 2
  Melissant 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  PvdA 2 2 1 1 1
  SGP 2 2 2 2 2
  ARP 2 2 1 2
  CHU 1 1 2 2 2
  Gemeentebelang (2) 1
  ARP/Lijst-Sieling 1
  ARP/Lijst-Vogelaar 1
  Middelharnis 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1965* 1962 1958 1953* 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 11 11 11 11 11
  Vooruitstrevend Dorpsbelang '78 4 3 2 2 2 2 1 1 1
  SGP 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 2
  ChristenUnie 2 2 2
  PvdA 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 2
  VVD 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  CDA 2 2 2 2 2 3 2 2
  D66 1
  Algemeen Burgerbelang 2 3
  Lijst-Hoogzand 2 3 3 3 2 1 2 1
  RPF 2 1
  RPF/SGP 5 5 5
  ARP/CHU 3 3 3
  ARP 3 4 4
  CHU 1
  ARP/SGP 6 6 6
  Partij van de Vrijheid 2
  KVP 1
  * Per 01-01-1966 samenvoeging met Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk en Stad aan ‘t Haringvliet
  * Verkiezingen uitgesteld naar 3-9-1953 ivm Watersnoodramp
  Mijnsheerenland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 4 4 2 1 1 1 1 1 1
  CDA 3 2
  PvdA 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2
  Gemeentebelangen 1 1
  Lijst-Dirkse 1
  Christen-Democratische Groepering 3
  CHU 2 2 2 1 1 2 1
  ARP 2 2 2 3 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Moerkapelle 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  SGP 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  Algemeen Belang 3 2 1 1 2 1
  CDA 2 2 2 2
  PvdA 2 1 2 2 2 2 1 1
  RPF 1
  Protestants-Christelijke Samenwerking 3
  Christelijk Staatkundige Samenwerking 2 3 3 4 4 4
  Neutrale Arbeiderspartij 1 1 1 1 2
  Molenaarsgraaf 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  PvdA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 3 4
  ARP 3 3 3 3 1 4
  Lijst-Maris 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Molenwaard 2012*
  21
  SGP 5
  CDA 5
  ChristenUnie 4
  PvdA 3
  Gemeentebelangen 2
  VVD 2
  * Per 01-01-2013 samenvoeging van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland
  Monster 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15
  Gemeentebelang 8 5 8 7 6 5 4 4 3
  CDA 5 5 4 6 6 6 8 6
  VVD 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1
  ChristenUnie/SGP 2
  PvdA 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  GPV/RPF/SGP 2 1 1
  D66 1 1
  GPV/SGP 1
  SGP 1 1 2 2 1 2 1 1
  KVP 6 7 9 8 8 8
  PvdA/PPR 2
  ARP 2 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 1 2
  Boerenpartij 3
  ARP/CHU/SGP 5 5
  KVP Poeldijk 5
  KVP Monster 4
  Gemeentebelangen 1
  Moordrecht 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  PvdA 3 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4
  Beter Moordrecht 3 3
  VVD 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
  CDA 2 3 2 3 3 3 3 4
  SGP 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
  Moordrechts Belang 5
  D66 1 3 2 1 1
  PvdA/PPR 5 5 5
  GPV/SGP 1
  Protestants-Christelijke Partij 4 5 4
  KVP 1 1 1 2 1 1 1 1
  Moordrechts Akkoord 5
  ARP 2 2 2 3 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Naaldwijk 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  21 21 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17 17 17 17
  CDA 11 9 10 13 12 12 13
  VVD 6 7 6 4 5 6 3 3 2 1 1 2 1 1
  PvdA 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
  ChristenUnie/SGP 1
  D66 1 1 2 1
  RPF/SGP 1 1
  KVP 5 5 6 6 6 6 6 6
  ARP 3 4 4 4 4 4 4
  CHU 3 3 3 3 3 3 3
  PPR 1 1
  Gemeentebelangen 1
  Binding Rechts 1
  Boerenpartij 3
  Protestants-Christelijke Groepering 7
  Partij van de Vrijheid 1
  Nederlek 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1984*
  15 15 15 15 15 15 15 15
  VVD 4 3 3 4 3 2 4 4
  PvdA 4 5 4 4 4 4 6 5
  Werkgroep '84 3 2 2 2 2 2 2 1
  CDA 2 3 3 2 2 3 2 3
  SGP 2 2 2 2 2 1 1 2
  D66 1 1 2
  Lijst-Mudde 3
  * Per 01-01-1985 samenvoeging van Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk
  Nieuw-Beijerland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 2 1 1 2 1 1 1
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
  PvdA 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  CDA 1 2 2
  ARP/CHU 1 2 1 1 2
  ARP 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Nieuw-Helvoet 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 4 3 3 2
  VVD 2
  ARP/Gemeentebelang 1
  ARP/VVD/Gemeentebelang 2 3
  Lijst-Dangerman 2 1 2
  Gemeentebelang 1
  Arbeiderspartij 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Nieuw-Lekkerland 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11
  SGP 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2
  ChristenUnie 3 3 3
  PvdA 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3
  VVD 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1
  CDA 1 1 1 1 1 3 3 3 3
  GPV/RPF 3 2
  GPV/SGP 4 4
  Werkgroep 1
  PvdA/PPR 5
  ARP 2 2 2 1 2
  CHU 1 2 2 2 2 1 1
  Gemeentebelang 1 1
  ARP/Hervormd AR 2
  ARP/Hervormd AR/SGP 5 6
  Gemeentebelang (2) 2 1 2
  Hervormd Antirevolutionairen 2
  Nieuwe Tonge 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7
  PvdA 3 2 3 2
  ARP 2 2 3 2 2
  SGP 2 2 1 2 1
  Gemeentebelang 1 1
  Arbeidsbelangen 3
  Middenstandspartij 1
  * Verkiezingen uitgesteld naar 29-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Nieuwenhoorn 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7
  PvdA 4 4 4 4
  ARP/CHU/VVD 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 3
  Nieuwerkerk aan den IJssel 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 17 17 17 17 15 15 15 13 13 13 11 11 11 11
  VVD 6 6 4 5 4 5 4 3 4 2 3 2 2 1 2
  PvdA 4 2 3 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4
  CDA 3 3 3 4 4 4 4 5 5
  ChristenUnie/SGP 3 3
  Gemeentebelangen Nieuwerkerk 3 4 4
  D66 1 1 3 3 1 1 1
  GPV/RPF/SGP 2 2 2 2 2
  SGP 2 2 2 1 1 1 1 1 1
  CHU 2 3
  ARP 2 1
  KVP 1 1 1 1 1 1 1
  ARP/CHU 4 4 3 4 4
  Gemeentebelangen 1
  Nieuwland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3
  Lijst-Scherpenzeel 2
  PvdA 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1 1 2
  ARP 3 3 3 4 4 4 4 4 4
  SGP 2 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Nieuwpoort 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Algemeen Belang 3 3
  RPF/SGP 2
  CDA 1
  Progressieve Combinatie 1
  SGP/Protestantse Kiezers 3
  PvdA 1 2 2 2 3 3 2
  Lijst-Bos 3
  Protestants-Christelijke Kiesvereniging 2 2 3 2 3
  Lijst-Slob 2 1
  SGP 1 1 1 1 2 2
  Gemeentebelangen 1 1 2 3
  ARP 2 2 2
  PvdA/Gemeentebelangen 3
  Nieuwveen 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 7 11 11 7 7 7 7 7 7
  CDA 7 7 5 8
  Gemeentebelangen 4 4 2 3 3 2 1 1 1 1
  KVP 5 3 3 2 2 3 3
  Protestants-Christelijke Groepering 3 1 3 3 3 3 3
  CHU 1
  Vrije Katholieke Partij 1 1
  PvdA 1
  Noordeloos 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3
  Gemeentebelangen 1 1
  PvdA 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
  VVD 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  SGP 1 1 2 1 1 1 1
  ARP/CHU 3
  ARP 3 3 3 3 3 3 3 3
  CHU 1 1
  Vrije Antirevolutionairen 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 1
  Noordwijkerhout 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13
  VVD 4 6 6 6 6 5 4 4 4 3 4 4 2
  Noordwijkerhout De Zilk Lokaal 5
  CDA 4 5 5 6 6 6 8 7 6 7
  D66 2 2 1 1 2 4 3 1 1 1 2
  GroenLinks 1 2 2 2
  PvdA 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1
  Eén Zilk 2
  Zilker Partij 2 3
  Christelijke Partij Gemeentebelangen 6
  Progressieve Partij 2
  KVP 8 10 13 11
  ARP/CHU 1 1 1 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  KVP Noordwijkerhout 6 8 8
  RK Arbeiders 5
  KVP Zilk 2 3 3
  Nootdorp 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 7 7 7 7
  CDA 4 5 7 7 6 7
  VVD 4 4 4 3 3 3 3 1
  PvdA 3 1 2 1 1 1
  D66 2 2
  GroenLinks 1
  Gemeentebelangen 1 2
  Progressief Nootdorp 1 2 3 1 1
  KVP 5 7 7 7 5 5 5 5
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 2 2 2 2
  Gemeentebelangen (2) 1 1
  Protestants-Christelijke Groepering/Gemeentebelangen 2 2
  Numansdorp 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
  VVD 3 3 2 1 1 1 2 1 2
  CDA 3 3
  SGP 1 1 2 2 2 2 2 2 1
  ARP/CHU 3
  ARP 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 1 1 1 1 2 2 2
  Partij van de Vrijheid 2
  Vrije Lijst 1
  Ooltgensplaat 1962 1958 1953* 1949 1946
  11 11 11 11 11
  PvdA 4 3 3 3 3
  SGP 2 1 1 1 2
  KVP 2 2 2 2 2
  ARP 2 2 2 3 2
  CHU 1 2 3 2 1
  VVD 1
  Vrije Antirevolutionaire Partij 1
  * Verkiezingen uitgesteld naar 22-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Oostflakkee 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1965*
  15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13
  Vrije Lijst Oostflakkee 3 2 3 3 3
  PvdA 3 5 4 4 3 3 5 5 5 5 3 4
  ChristenUnie 2 3 2
  Lijst-Kroeze 2
  VVD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
  SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  CDA 1 1 2 2 3 3 4 4 2
  RPF 2
  Lijst-Heintjes 3
  Protestants-Christelijke Partijen 2 2
  KVP 2 2 2
  Algemeen Belang 1 1
  Lijst-de Vos 2
  ARP 2 2
  CHU 1 1
  Gemeentebelangen 1
  * Per 01-01-1966 samenvoeging van Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge
  Oostvoorne 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 11 11 11 11 11 11
  VVD 5 2 3 2 3
  PvdA 4 4 3 4 4 4 4 4 3
  CDA 3
  Gemeentebelangen Oostvoorne 1
  VVD/Gemeentebelangen 5 4 4
  ARP/CHU 2 2 2 2 2
  Lijst-Blaas 2 3
  Algemeen Belang 1
  PSP 1 1
  Gemeentebelangen (2) 2 2 2 2
  ARP/CHU/Plaatselijk Belang 2 1
  CPN 1 1 2
  Vrijzinnige Kiesvereniging 3
  Rechtzinnige Kiesvereniging 2
  Neutrale Kiesvereniging 1
  Ottoland 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1946
  7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 2
  SGP 2 2 1 1 1 2
  PvdA 1
  Jong en oud 1
  Gemeentebelangen 3 3 3 3
  ARP 3 3 3 3 4
  Hervormde Kiezers 2 3
  Oud-Alblas 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 2
  VVD 2 1
  SGP 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1
  PvdA 1 1 1 1 1 1
  Christelijk-Nationale Kiesvereniging (ARP/CHU) 2 2 3 3 2 3 3 5 5
  Gemeenschapsbelangen 2 1 2 2 2 2 3 1
  Lijst-van Mourik 1
  Lijst-Stuy 1
  Oud-Beijerland 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 19 19 19 19 19 17 17 15 15 15 13 13 13 13 13 13
  Beijerlands Initiatief (Bint) 5 3 3 6 8
  D66 3 2 1 1 3 3 1 1
  SGP 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2
  VVD 2 3 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 2 1 2 2 2
  CDA 2 2 2 2 2 3 5 4 4 5
  ChristenUnie 2 2 2 1
  PvdA 1 2 4 2 2 3 5 6 5 5 4 5 4 4 4 4 2 3
  GroenLinks 1 2 2 1 1 1
  RPF 1 1
  ARP/CHU 4
  AKO-Gemeentebelangen 2
  ARP 3 3 4 4 4 5 4
  CHU 1 2 2 1 1 1 1
  Linkse Groepering 1 1
  Partij van de Vrijheid 2
  Ouddorp 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11
  SGP 7 6 6 4
  ARP 2 2 2 1 1
  PvdA 1 1
  VVD 1 1 1 2
  Hervormde Partij 1 1 3 4
  CHU 1
  Christelijk Nationale Kiesvereniging 5
  Partij van de Vrijheid 2
  Oude-Tonge 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 11 11 7
  PvdA 2 2 4 3 2
  KVP 2 2 2 3 2
  SGP 1 1 3 2
  VVD 1 1 1
  ARP 1 1 1 1
  ARP/SGP/VVD 5
  * Verkiezingen uitgesteld naar 9-12-1953 ivm Watersnoodramp
  Oudenhoorn 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953* 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3 3 2 2 2
  VVD 2 1 1 1 2 2
  Protestants-Christelijke Groepering 1 2 2 2 2 2
  Lijst-van der Bie 1 1 1 1 1
  Lijst-Poldervaart 2
  Lijst-Zeelenberg 1
  Lijst-van den Ede 1
  VVD/Protestants-Christelijke Groepering 3
  Middenstandspartij 2
  CPN 1
  Partij van de Vrijheid 4
  PvdA/CPN 2
  Gemeentebelangen 1
  * Verkiezingen uitgesteld naar 29-7-1953 ivm Watersnoodramp
  Ouderkerk 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1984*
  13 13 13 13 13 13 13 13
  VVD 3 3 3 4 4 3 3 3
  PvdA 3 4 3 4 3 4 4 4
  ChristenUnie 3 3 2
  SGP 3 2 3 3 3 3 3 3
  CDA 1 1 2 2 3 3 3 3
  * Per 01-01-1985 samenvoeging van Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel
  Ouderkerk aan den IJssel 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
  SGP 3 3 3 3 5 4 4 4 3 2
  VVD 3 3 3 2 2 2 2 2 1
  PvdA/Onafhankelijke Socialisten 3
  CDA 2
  ARP 3 2 2 2 2 2 3 3
  PvdA 1 3 3 2 3 2 2 2 2
  Onafhankelijke Socialisten 1
  Hervormd Gereformeerde Kiezers 1
  ARP/Lijst-Verkaik 3
  Lijst-Verkaik 1 2 3
  Partij van de Vrijheid 1
  Papekop 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  Protestants-Christelijke Groepering 4 4 4 4 4
  KVP 3 3 3 3 3
  Peursum 1953 1949 1946
  7 7 7
  Gezamenlijke lijst 7 7
  ARP 4
  Partij van de Vrijheid 2
  PvdA 1
  Piershil 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  PvdA 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1
  VVD 2 2 1 1 1 1 1
  CDA/SGP 2
  ARP/SGP 2 3 3 2 2 2
  Gemeentebelang 1 1 1 1
  CHU 1 1 1
  VVD/Gemeentebelang 2 2
  ARP/CHU/SGP 3 3 3
  Partij van de Vrijheid 2
  Pijnacker 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 13 13 13 13
  VVD 5 6 3 4 4 3 4 2 2 2
  CDA 4 4 7 7 7 8 7
  PvdA 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
  Democraten Pijnacker 2 2 2 2 2 1
  D66 2 3 2 1 1 2 1
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1
  GPV/SGP 1
  Gemeentebelangen 1
  SGP 1 1 1 1 1 1 1
  PPR 1
  ARP/CHU/KVP 9
  Progressief Akkoord 2
  Protestants-Christelijke Partij 5 5 5 5
  KVP 4 5 4 4 4 5
  Boerenpartij 1
  Gemeentebelangen (2) 1 1 1
  CHU 3 4
  ARP 2 2
  Poortugaal 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  19 19 17 17 15 15 11 11 11 11
  PvdA 9 11 10 6 6 8 4 5 4 4
  CDA 4 4
  VVD 3 1 2 2 2 2 2 1 1
  Gemeentebelangen 1 2
  D66 1 1
  CPN/PSP 1
  ARP/CHU/KVP 4 4
  PPR 1
  Pressiegroep Meeuwenplaat/Zalmplaat 5
  ARP/SGP 2 2 2
  CHU 2 1 2 2 2 1
  PSP 2
  KVP 1 2 1 1 1 1
  ARP 2 3 3
  Partij van de Vrijheid 1
  CPN 1
  Puttershoek 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 7 7 7 7
  PvdA 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3
  VVD 2 2 2 1
  CDA 2 3
  SGP 2 1 2
  ARP/CHU 3
  CHU 3 3 3
  ARP/SGP 3 2 2
  Gemeentebelang 1 2 2 2 2 3
  ARP 1 1
  ARP/CHU/SGP/Lijst-Zevenbergen 2
  ARP/CHU/SGP 2
  Reeuwijk 2006 2002 1998 1994 1990 1988* 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11
  VVD 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 1 1
  CDA 3 3 3 3 4 4 2 3 5
  ChristenUnie/SGP 3 3
  Reeuwijks Belang 3 3 2 4 5 5 4 3
  PvdA/GroenLinks 3 1 2 2
  D66 1 1 1 1
  RPF/SGP 3 2 2 2 1 1
  PvdA 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2
  SGP 1 1 1 1 1 1 1 1
  Lijst Oud-Raadsleden 1
  KVP 3 3 3 3
  ARP/CHU 2 2 3 3 3
  Aktiegroep Reeuwijk 2 2
  ARP 2 2 2
  CHU/SGP 2
  CHU 1 1
  KVP Lijst 1 2 2 2 2
  KVP Lijst 2 1 1 1 2
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1989 samenvoeging met de dorpen Driebruggen en Waarder (opgeheven gemeente Driebruggen)
  Rhoon 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  13 13 13 11 11 11 11 11 7 7
  CDA 5 6 6
  VVD 5 4 4 3 2 2 2 1
  PvdA 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
  CHU 3 3 3 3 4 3 3
  ARP 2 2 2 2 2 1 1
  KVP 1 2 2 2 2 1 1
  Rietveld 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7
  CHU 3 3 3 3 3
  KVP 2 2 2 2 1
  ARP 1 1 1 1 2
  VVD 1 1 1 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Rijnsaterwoude 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 3 3 3
  Gemeentebelangen 3 2 2 2 1 1
  VVD 1
  Lijst-Wenmakers 2 2 2 1
  Protestants-Christelijke Groepering 2 2 4 4 3 4 4 4
  KVP 1 2 2 2 3 3 3 3
  Gemeentebelangen/D66 2
  Lijst-van der Knijff 1
  Rijnsburg 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 11 11 11
  CDA 6 6 5 8 8 8 9
  Gemeentebelangen Rijnsburg 3 2 4
  ChristenUnie 3
  VVD 2 2 1 1 2 2 2 2
  PvdA/Open Lijst 1 2 2 3 3 2 2 2
  RPF/SGP 2 2 2
  GPV 1 1 1 1 1 1 1 1
  RPF 1 2 1
  ARP 6 6 6 7 7 5 6 6
  CHU 4 4 5 4 5 4 4 4
  PvdA 2 2 2 1 2 1
  Arbeiderspartij 1
  Rijnwoude 2010 2006 2002 1998 1994 1990*
  17 17 17 17 17 17
  D66 4 1 2 2 4 2
  VVD 4 3 3 4 3 3
  CDA 4 5 6 5 5 7
  PvdA 3 4 4 4 3 3
  ChristenUnie/SGP 2 2 2
  Lijst-van der Breggen (Geen Windmolens Rijnwoude) 2
  RPF/SGP 2 2 2
  * Per 01-01-1991 samenvoeging van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk a/d Rijn. Gemeente heette tot 1992 Rijneveld.
  Rockanje 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  11 11 11 11 11 11 11 11 11
  PvdA 4 4 3 3 4 4 4 3 3
  VVD 4 3 3 3 3 4 3
  CDA 3 3
  Gemeentebelangen 1 2 3 2 1
  Politieke Christelijke Groepering 3 2 2 2 2 2 2
  Kleine Arbeiders, Tuinders en Boeren 1 2
  Kleine Zelfstandigen 1 1
  Gemeentebelangen (2) 3 3
  CPN 3
  Rozenburg 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 11 11 11 11 7
  Gemeentebelangen Rozenburg 5 3 5 6 2
  PvdA 3 3 3 2 3 6 6 6 6 4 4 3 2 2 2
  CDA 2 2 3 3 5 4 4 5
  Rozenburgse Nieuwe Democraten 2
  ChristenUnie 2 1
  VVD 1 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 1 1 2
  D66 4 2 2 2 2 1 1 2
  Federatie Christen Democraten 6 7
  CHU 3 4 5 5 4 3
  ARP 3 3 3 3 3 2
  KVP 1
  PSP 1
  Algemeen Belang 1
  Partij van de Vrijheid 1
  Sassenheim 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13
  CDA 6 5 5 7 7 7 9
  VVD 4 4 4 4 4 5 3 3 2 2 1 1
  D66 4 4 3 2 1 1
  PvdA 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
  PvdA/D66/PPR 3 3 3
  KVP 5 6 7 6 6 7
  Protestants-Christelijke Groepering 4 5 5 5 6 5
  ARP 3 3
  CHU 2 2
  KVP Lijst 2 4 5
  KVP Lijst 1 2 2
  Schelluinen 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1956* 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  VVD 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2
  PvdA 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
  CDA 1 1
  D66 1 1
  Gemeentebelangen/SGP 1 2
  ARP/CHU 1
  ARP 1 2 2 2
  Gemeentebelangen/ARP/SGP 2
  ARP/SGP 2 3
  SGP 1 1 1
  ARP/CHU/SGP 4
  Partij van de Vrijheid 1
  * Per 01-01-1957 kleine grenscorrectie van opgeheven gemeente Hardinxveld naar Schelluinen
  Schipluiden 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11
  CDA 8 7 6 8 8 8 10
  Progressief Akkoord 4 4 4 2 2 2 1 1
  VVD 3 4 3 3 3 3 2
  KVP 5 5 6 7 7
  Protestants-Christelijke Partij 4 4 4 5 5 4 4 4
  Gemeentebelangen 2 3 3
  Socialistisch Burger Appèl 1 1
  KVP Den Hoorn 5 5 4
  KVP Schipluiden 3 3 3
  Schoonhoven 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 11 11 11
  VVD 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1
  Gemeente Belang Schoonhoven 3 4 3 4 5
  ChristenUnie/SGP 2 2 2
  PvdA 2 3 2 1 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4
  CDA 2 2 3 3 2 4 5 5 6
  D66 2 1 2
  GroenLinks 1 2 2 1 1 1
  PvdA/D66 3
  RPF/SGP 2 2
  SGP 3 1 2 1 1 1 1 1 1
  PSP 1 1
  Democraten Schoonhoven 1
  ARP/CHU 3 4 4 4 3 3
  KVP 2 2 2 2 2 2 2 2
  Boerenpartij 1
  Algemene Kiesvereniging 1 2 2 2
  ARP/CHU/SGP 5
  ARP 2
  CHU 1
  Partij van de Vrijheid 1
  SGP/Hervormden 1
  Schoonrewoerd 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1953 1949 1946
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  CDA 2
  Doelgroep 2
  Hervormd Appèl 2 1
  SGP 1 2 2 2 2 1
  ARP 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  PvdA 1 2 2 1 1 1 1 1 1
  VVD 1
  Lijst-van der Heiden 1 1
  Lijst-Korevaar 1
  Hervormde Kiezers 1 3 4 4 4 4
  Sommelsdijk 1962 1958 1953* 1949 1946
  11 11 11 11 11
  ARP/CHU 4
  PvdA 3 3 3 3 3
  SGP 3 2 2 2 2
  VVD 1 2 2 2
  ARP 4 4 4 4
  Partij van de Vrijheid 2
  * Verkiezingen uitgesteld naar 3-9-1953 ivm Watersnoodramp
  Spijkenisse 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966* 1962 1958 1953 1949 1946
  35 35 35 35 35 33 31 29 23 21 19 17 13 11 7 7 7
  Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse ONS 16 17 15 11 5
  PvdA 5 9 5 7 6 9 15 11 11 10 7 6 5 3 3 3
  VVD 5 3 4 8 8 7 6 9 4 3 2 2 2 2 1 1
  Trots op Nederland 2
  CDA 2 2 3 3 3 6 5 5 6
  SP 1 1 3 1
  D66 1 1 2 6 7 3 2 2 3
  ChristenUnie/SGP 1 1 1
  Lijst Pim Fortuyn 1 2
  GroenLinks 1 1 2 1 1
  Spijkenisse Leeft 2
  Nederland Mobiel 2 2
  GPV/RPF/SGP 1 1 1 1 1
  Centrumpartij '86 3
  Burgerbelangen Spijkenisse 1
  PPR/PSP 1
  Protestants-Christelijke Groepering 5 4 4 4 4
  Lijst-Visser 3
  PvdA/PPR/PSP 9
  KVP 1 2 1
  PSP 2
  CHU 2 2 1
  ARP 1 1 1
  Vrije Antirevolutionairen 1
  Partij van de Vrijheid