Waterschapsverkiezingen - 2008 t/m 2019

Nederland


Aa en Maas 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 593238 41,2% 30 572666 21,9% 30
Blanco 6878 2,81% 832 0,66%
Ongeldig 2036 0,83% 14870 11,84%
Geldig 235665 23 109905 21
CDA % 64451 27,35% 7 32952 29,98% 6
Water Natuurlijk % 57046 24,21% 6 32922 29,95% 6
VVD % 36852 15,64% 4 12020 10,94% 3
PvdA % 27430 11,64% 2 16493 15,01% 3
Algemene Waterschapspartij % 27355 11,61% 2 15518 14,12% 3
50PLUS % 22531 9,56% 2
Ouderen Appèl/Hart voor Water %
Geborgde zetels 7 9 Categorie
ZLTO 3 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Amstel, Gooi en Vecht 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 1014735 41,4% 30 944633 18,2% 30
Blanco 14758 3,51% 1567 0,91%
Ongeldig 4715 1,12% 14680 8,53%
Geldig 400417 23 155940 23
VVD % 75752 18,92% 5 21641 13,88% 3
PvdA % 69382 17,33% 5 22289 14,29% 3
Water Natuurlijk % 62765 15,67% 4 34987 22,44% 5
Partij voor de Dieren % 44188 11,04% 3 11063 7,09% 2
CDA % 42556 10,63% 3 21031 13,49% 3
De Groenen % 23604 5,89% 1
50PLUS % 18400 4,60% 1
Socialistische Waterschapsvereniging % 15225 3,80% 1 11168 7,16% 2
Forum Duurzaam Effectief Waterschap %
Republikeinse Politieke Partij %
QUEER %
ChristenUnie %
ChristenUnie/SGP 13440 3,36% 5705 3,66% 1
Eigen Woning en Water! FDEW 11053 2,76% 10441 6,70% 2
Recreatie, Wonen en Water 9577 2,39% 6858 4,40% 1
Algemene Waterschapspartij 9546 2,38% 8998 5,77% 1
Partij voor Mens en Spirit 4929 1,23%
Rijdend Nederland 1759 1,13%
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi, Eem en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Brabantse Delta 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 654667 37,9% 30 632539 21,4% 30
Blanco 6219 2,51% 919 0,68%
Ongeldig 2216 0,89% 16313 12,03%
Geldig 239758 23 118385 21
VVD % 43282 18,05% 4 15638 13,21% 3
CDA % 42759 17,83% 4 21307 18,00% 4
Ons Water % 41698 17,39% 4 16496 13,93% 3
West-Brabant Waterbreed % 30219 12,60% 3 15718 13,28% 3
Water Natuurlijk % 26580 11,09% 3 19488 16,46% 4
PvdA % 24412 10,18% 2 12885 10,88% 2
50PLUS % 20952 8,74% 2
Algemene Waterschapspartij % 9856 4,11% 1 6179 5,22% 1
ChristenUnie % 3137 2,65%
Partij voor de Dieren %
Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne 6114 5,16% 1
Tilburgse Volkspartij 1423 1,20%
Geborgde zetels 7 9 Categorie
ZLTO 3 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Zuid-West Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 1 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
De Dommel 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 703093 38,8% 30 672154 19,1% 30
Blanco 9354 3,43% 1133 0,88%
Ongeldig 2271 0,83% 12382 9,66%
Geldig 261372 23 114658 22
Water Natuurlijk % 63164 24,17% 6 29224 25,49% 6
CDA % 52008 19,90% 5 27452 23,94% 5
VVD % 43013 16,46% 4 11869 10,35% 2
PvdA % 37680 14,42% 4 17210 15,01% 3
50PLUS % 22845 8,74% 2
Werken aan Water % 18519 7,09% 1 14465 12,62% 3
Algemene Waterschapspartij % 16222 6,21% 1 10424 9,09% 2
ChristenUnie %
Ouderen Appèl/Hart voor Water %
Tilburgse Volkspartij & Ouderen Nu 7921 3,03%
Tilburgse Volkspartij 4014 3,50% 1
Geborgde zetels 7 8 Categorie
ZLTO 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 2 Natuurterreinen
Delfland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 912417 38,4% 30 859287 19,6% 30
Blanco 9293 2,65% 2117 1,26%
Ongeldig 2978 0,85% 17172 10,18%
Geldig 338329 21 149380 21
VVD % 66268 19,59% 4 24036 16,09% 4
Algemene Waterschapspartij % 64713 19,13% 4 18560 12,42% 3
PvdA % 47660 14,09% 3 26543 17,77% 4
CDA % 46317 13,69% 3 28587 19,14% 4
Water Natuurlijk % 40504 11,97% 3 25558 17,11% 4
Partij voor de Dieren % 36996 10,93% 2 7829 5,24% 2
50PLUS % 20035 5,92% 1
ChristenUnie/SGP % 15836 4,68% 1
Partij Sociaal Cultureel Centrum %
Integer Liberaal %
Waterschapspartij PUUR %
Lijst-Gerritsen %
ChristenUnie 5023 3,36%
Hollands Tij 3687 2,47%
SGP 2849 1,91%
Delfland Onafhankelijk en Liberaal 2354 1,58%
Sociaal-Liberale Partij 2178 1,46%
Stadsbelangen Delfland 1230 0,82%
Europese (Nieuwe) Burgers Water & Werk 946 0,63%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Drents Overijsselse Delta 2019 2016*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 473016 49,1% 29
Blanco 4825 2,08%
Ongeldig 1409 0,61%
Geldig 226242 21
Water Natuurlijk % 56333 24,90% 4+1
CDA % 45311 20,03% 3+2
VVD % 31761 14,04% 1+2
ChristenUnie % 26832 11,86% 2+1
Algemene Waterschapspartij % 21364 9,44% 1+1
SGP % 11138 4,92% 1+0
50PLUS % 6684 2,95%
Gemeentebelangen Drenthe/Overijssel %
Sallandse Gemeentebelangen GBDrOv 14966 6,62% 1+0
PvdA 11853 5,24% 0+1
Geborgde zetels 8 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
* Per 1-1-2016: Samenvoeging van Groot Salland met Reest & Wieden. Er is voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2015 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 13 zetels voor Groot Salland en 8 zetels voor Reest & Wieden. Links Waterschap Groot Salland, rechts Waterschap Reest & Wieden.
Fryslân 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 512046 50,6% 25 507704 27,9% 25
Blanco 4387 1,69% 570 0,40%
Ongeldig 1542 0,60% 9977 7,05%
Geldig 252972 18 131046 18
CDA % 44673 17,66% 3 20107 15,34% 3
Water Natuurlijk % 32766 12,95% 3 22267 16,99% 3
Fryske Nasjonale Partij % 32372 12,80% 2 11579 8,84% 2
PvdA % 32234 12,74% 2 21781 16,62% 3
Lagere Lasten Burger % 25099 9,92% 2 19002 14,50% 3
VVD % 24077 9,52% 2 9015 6,88% 1
ChristenUnie % 18715 7,40% 2 6933 5,29% 1
Partij voor de Dieren % 15057 5,95% 1
50PLUS % 10373 4,10%
Bedrijf, Boer en Burger 17606 6,96% 1
Werk aan Water BBB 15795 12,05% 2
Partij voor het Noorden 4567 3,49%
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 2 Natuurterreinen
Hollands Noorderkwartier 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 896660 43,3% 30 865367 22,7% 30
Blanco 8900 2,29% 1215 0,62%
Ongeldig 2893 0,75% 18513 9,42%
Geldig 376517 23 176795 23
Groen Water & Land % 60970 16,19% 4 20942 11,85% 3
VVD % 57753 15,34% 4 21477 12,15% 3
Water Natuurlijk % 56634 15,04% 4 30370 17,18% 4
CDA % 52106 13,84% 4 23191 13,12% 3
PvdA % 45779 12,16% 3 22357 12,65% 3
Boeren Burgers Waterbelang % 27833 7,39% 2 20821 11,78% 3
50PLUS % 24244 6,44% 1
Algemene Waterschapspartij % 19054 5,06% 1 16790 9,50% 2
ChristenUnie %
ChristenUnie/SGP 10592 2,81% 3759 2,13%
Gewest N-Holland/Utrecht KNSB 8997 2,39% 10641 6,02% 1
Partij voor Mens en Spirit 6762 1,80%
Koninklijke Schuttevaer 5793 1,54%
Lijst Bedrijfsleven Meer met Water 6447 3,65% 1
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noordwest-Holland 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Hollandse Delta 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 669239 38,0% 30 652005 20,9% 30
Blanco 5955 2,34% 1158 0,85%
Ongeldig 2386 0,94% 14092 10,34%
Geldig 246167 21 121017 21
Waterschapspartij Hollandse Delta % 70428 28,61% 6 19421 16,05% 4
CDA % 26085 10,60% 3 18617 15,38% 3
VVD % 26033 10,58% 2 13530 11,18% 3
PvdA % 24738 10,05% 2 17287 14,28% 3
Water Natuurlijk % 20366 8,27% 2 14201 11,73% 3
SGP % 19834 8,06% 2 12227 10,10% 3
ChristenUnie % 14499 5,89% 1 6391 5,28% 1
50PLUS % 14159 5,75% 1
Hollandse Delta Natuurlijk % 11657 4,74% 1 6626 5,48% 1
Algemene Waterschapspartij % I-AWP 3723 3,08%
Inwonersbelang-AWP 12312 5,00% 1
Trots op Nederland 6056 2,46%
Huurdersvereniging IJsselmonde 3177 2,63%
Samenwerkende Lokale Partijen 2939 2,43%
Hollands Tij 2878 2,38%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Hunze en Aa's 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 339543 47,5% 23 334231 23,7% 23
Blanco 3828 2,38% 469 0,59%
Ongeldig 1320 0,82% 7609 9,62%
Geldig 156015 16 71001 16
Water Natuurlijk % 37801 24,23% 4 16413 23,12% 4
PvdA % 22940 14,70% 2 13439 18,93% 3
VVD % 21714 13,92% 2 7942 11,19% 2
CDA % 20464 13,12% 2 9025 12,71% 2
Algemene Waterschapspartij % 14231 9,12% 2 3633 5,12% 1
50PLUS % 12501 8,01% 1
ChristenUnie % 11897 7,63% 1 4760 6,70% 1
Partij voor de Dieren 14467 9,27% 2 3365 4,74% 1
Werk aan Water 9340 13,15% 2
Nuchter Waterbeheer 3084 4,34%
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord * 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
* 1 geborgde zetel in overleg met BoerenNatuur
Limburg 2019 2017*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 923202 40,2% 30
Blanco 16123 4,34%
Ongeldig 4164 1,12%
Geldig 350806 21
Water Natuurlijk % 61631 17,57% 2+2
Waterbelang Parkstad % 53396 15,22% 3+0
Waterbelang Westelijke Mijnstreek % 31804 9,07% 2+0
Waterbelang Land v. Weert en Leudal % 28618 8,16% 0+2
Waterbelang Heuvelland % 24768 7,06% 2+0
VVD % 24093 6,87% 1+0
Waterbelang Midden-Limburg % 24354 6,94% 2+0
Waterbelang Maastricht % 22657 6,46% 1+0
Waterbelang Venray en Maasduinen % 20970 5,98% 0+1
Waterbelang Horst-Helden-Beesel % 20410 5,82% 0+1
Waterbelang Venlo % 19422 5,54% 0+1
50PLUS % 18683 5,33% 1+0
Lokaal Limburg %
Algemene Waterschapspartij %
Geborgde zetels 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 Natuurterreinen
* Per 1-1-2017: Samenvoeging van Roer & Overmaas met Peel & Maasvallei. Er is voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2015 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 14 zetels voor Roer & Overmaas en 7 zetels voor Peel & Maasvallei. Links Waterschap Roer & Overmaas, rechts Waterschap Peel & Maasvallei.
Noorderzijlvest 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 282997 49,6% 23 271893 25,6% 23
Blanco 3590 2,56% 363 0,52%
Ongeldig 840 0,60% 5532 7,95%
Geldig 135899 16 63661 16
Water Natuurlijk % 31702 23,33% 4 14838 23,31% 4
PvdA % 19651 14,46% 2 11180 17,56% 3
CDA % 17168 12,63% 2 9726 15,28% 2
ChristenUnie % 14565 10,72% 2 6635 10,42% 2
VVD % 14217 10,46% 2 5267 8,27% 1
Betaalbaar Water % 11845 8,72% 2 8533 13,40% 2
Algemene Waterschapspartij % 7029 5,17% 1
50PLUS % 6107 4,49%
Partij voor de Dieren 11480 8,45% 1
Partij voor Mens en Spirit 2135 1,57%
Werk aan Water 7482 11,75% 2
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord * 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
* 1 geborgde zetel in overleg met BoerenNatuur
Rivierenland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 778831 45,3% 30 747880 23,1% 30
Blanco 7309 2,07% 1179 0,68%
Ongeldig 2180 0,62% 17117 9,89%
Geldig 343480 22 154737 22
CDA % 60528 17,62% 4 26109 16,87% 4
Water Natuurlijk % 42167 12,28% 3 23124 14,94% 3
PvdA % 42138 12,27% 3 21859 14,13% 3
VVD % 39835 11,60% 3 13548 8,76% 2
SGP % 29299 8,53% 2 15207 9,83% 2
Partij voor de Dieren % 22561 6,57% 1
ChristenUnie % 20376 5,93% 2 10109 6,53% 2
50PLUS % 14146 4,12% 1
AWP/LRR %
Lokale Regiobelangen Rivierenland 32359 9,42% 2 18758 12,12% 3
Algemene Waterschapspartij 22792 6,64% 1 16286 10,52% 2
Huiseigenaren 11517 3,35% 5753 3,72% 1
PSP'92 Rivierenland 5762 1,68%
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3984 2,57%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 2 2 Ongebouwd
ZLTO 2 2 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Brabant 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Rijn en IJssel 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 492858 45,4% 30 485082 24,6% 30
Blanco 5319 2,38% 844 0,71%
Ongeldig 1496 0,67% 11792 9,90%
Geldig 217055 22 106512 22
CDA % 50960 23,48% 6 22514 21,14% 5
Water Natuurlijk % 42664 19,66% 5 20416 19,17% 4
VVD % 31579 14,55% 3 13692 12,85% 3
PvdA % 29966 13,81% 3 15745 14,78% 4
Vrienden van de Berkel % 21229 9,78% 2 11241 10,55% 3
Algemene Waterschapspartij % 15792 7,28% 1 4632 4,35% 1
50PLUS % 11897 5,48% 1
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen %
Vereniging Kleine Kernen Gelderland VDKK 10406 4,79% 1 5544 5,21% 1
Ondernemend Waterschap 2562 1,18%
Ondernemend Oost-Nederland 4473 4,20% 1
Politieke Partij Zevenaar 2701 2,54%
ChristenUnie 2403 2,26%
Winterswijks Belang 1578 1,48%
Wijkraad Westervoort MSW 1573 1,48%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 2 Natuurterreinen
Rijnland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 984803 46,4% 30 952915 22,6% 30
Blanco 10090 2,21% 1645 0,76%
Ongeldig 3361 0,74% 18813 8,74%
Geldig 443314 21 194755 21
VVD % 93199 23,28% 4 35445 22,73% 4
CDA % 80921 20,21% 4 44616 28,61% 5
Water Natuurlijk % 59026 14,74% 3 33564 21,52% 4
PvdA % 54784 13,68% 3 24500 15,71% 3
Algemene Waterschapspartij % 45483 11,36% 2 20446 13,11% 2
Partij voor de Dieren % 42533 10,62% 2 9908 6,35% 1
ChristenUnie/SGP % 35761 8,93% 2
50PLUS % 26708 6,67% 1
Trots op Nederland %
Partij voor Mens en Spirit 4899 1,22%
ChristenUnie 14662 9,40% 1
Lokaal Belang in Regionale Samenwerking 8099 5,19% 1
Politieke Partij Wil van Aken 3515 2,25%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 4 Bedrijfsgebouwd
KvK Amsterdam Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Scheldestromen 2019 2015 2010*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 305901 48,1% 30 303597 32,9% 30
Blanco 1893 1,29% 528 0,53%
Ongeldig 949 0,64%
Geldig 144318 23 99266 21
CDA % 21383 14,82% 4 13602 13,70% 3
SGP % 20236 14,02% 3 14885 15,00% 4
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen % 18028 12,49% 3 15465 15,58% 3
Partij voor Zeeland % 16491 11,43% 3 10914 10,99% 2
VVD % 16489 11,43% 3 12868 12,96% 3
PvdA % 15050 10,43% 2 10898 10,98% 2
Water Natuurlijk % 12428 8,61% 2 10492 10,57% 2
ChristenUnie % 9873 6,84% 1 6212 6,26% 1
50PLUS % 7392 5,12% 1
Algemene Waterschapspartij % 6948 4,81% 1 3930 3,96% 1
Geborgde zetels 7 9 Categorie
ZLTO 3 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Zeeland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
* Per 1-1-2011: Samenvoeging van Zeeuwse Eilanden met Zeeuws-Vlaanderen.
Schieland en de Krimpenerwaard 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 478300 40,7% 30 455544 20,7% 30
Blanco 5200 2,67% 978 1,04%
Ongeldig 1845 0,95% 8994 9,52%
Geldig 187630 21 84464 21
VVD % 35281 18,80% 4 13893 16,45% 4
Water Natuurlijk % 30924 16,48% 4 13200 15,63% 4
PvdA % 29145 15,53% 3 16700 19,77% 4
CDA % 22098 11,78% 3 12514 14,82% 3
ChristenUnie/SGP % 20368 10,86% 2
50PLUS % 15073 8,03% 2
Ons Platteland %
Algemene Waterschapspartij % 12514 6,67% 1 2829 3,35%
Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard OnsP 13123 6,99% 1 5787 6,85% 2
Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer OnsP 9104 4,85% 1
SGP 6654 7,88% 2
ChristenUnie 4719 5,59% 1
Stichting Krimpenerwaard op de Kaart SVVW 4298 5,09% 1
Boulevard Rotterdam 2168 2,57%
Hollands Tij 1702 2,02%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 5 Bedrijfsgebouwd
KvK Den Haag 5 Bedrijfsgebouwd
KvK Rotterdam Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Stichtse Rijnlanden 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 633751 47,1% 30 597596 21,4% 30
Blanco 10434 3,49% 1181 0,92%
Ongeldig 2217 0,74% 10734 8,38%
Geldig 286160 23 116184 23
Water Natuurlijk 70123 24,50% 6 29654 25,52% 6
VVD 44860 15,68% 4 12912 11,11% 3
CDA 40603 14,19% 3 17759 15,29% 4
PvdA 36913 12,90% 3 15532 13,37% 3
Partij voor de Dieren 29929 10,46% 3 5995 5,16% 1
Waterschap@Inwonersbelangen 20594 7,20% 1 11590 9,98% 2
ChristenUnie 19291 6,74% 1 7424 6,39% 1
Algemene Waterschapspartij 13082 4,57% 1 7967 6,86% 2
SGP 10765 3,76% 1 7351 6,33% 1
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 2 Natuurterreinen
Vallei en Veluwe 2019 2015 2012*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 859363 50,0% 30 822307 25,0% 30
Blanco 9232 2,15% 1059 0,51%
Ongeldig 2933 0,68% 18950 9,21%
Geldig 417125 23 185750 22
VVD % 63335 15,18% 3 17183 9,25% 1+1
CDA % 63215 15,15% 3 31301 16,85% 2+2
ChristenUnie % 57465 13,78% 3 20054 10,80% 1+1
Water Natuurlijk % 50986 12,22% 3 38824 20,90% 2+3
PvdA % 46526 11,15% 3 17805 9,59% 1+1
SGP % 46012 11,03% 3 21523 11,59% 1+2
Lokaal Waterbeheer % 34491 8,27% 2
Algemene Waterschapspartij % 32952 7,90% 2 20375 10,97% 1+1
50PLUS % 22143 5,31% 1
Verenigde Seniorenpartij %
Veluws Water LokW 12103 6,52% 2+0
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 5712 3,08%
Vereniging Belangenbehartiging Agrarische Enclave 870 0,47%
Geborgde zetels 7 8 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 2 Natuurterreinen
* Per 1-1-2013: Samenvoeging van Veluwe met Vallei & Eem. In verband met de naar verwachting korte zittingsduur van het algemeen bestuur, is er voor gekozen om geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In plaats daarvan is op basis van de resultaten uit 2008 voor de categorie ingezetenen voor elk van de waterschappen afzonderlijk een nieuwe zetelverdeling vastgesteld, waarbij uitgegaan is van 11 zetels per waterschap. Links Waterschap Veluwe, rechts Waterschap Vallei & Eem.
Vechtstromen 2019 2013*
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 637345 21,2% 27
Blanco 499 0,37%
Ongeldig 1208 0,73%
Geldig 133586 20
CDA % 29959 22,43% 5
Water Natuurlijk % 28797 21,56% 5
Algemene Waterschapspartij % 20938 15,67% 3
VVD % 15317 11,47% 2
ChristenUnie % 14447 10,81% 2
Ouderenpartij % 12689 9,50% 2
SGP % 7353 5,50% 1
50PLUS %
Lijst-Capelle %
Water voor jou! 4086 3,06%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
* Per 1-1-2014: Samenvoeging van Regge & Dinkel met Velt & Vecht
Zuiderzeeland 2019 2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 305382 41,8% 25 287035 22,5% 25
Blanco 2466 1,93% 337 0,52%
Ongeldig 1082 0,85% 6252 9,69%
Geldig 124193 18 57929 18
Water, Wonen en Natuur % 39622 31,90% 6 18623 32,15% 6
VVD % 17051 13,73% 2 6165 10,64% 2
CDA % 14567 11,73% 2 7045 12,16% 2
Werk aan Water % 14152 11,40% 2 9905 17,10% 3
50PLUS % 12366 9,96% 2
Algemene Waterschapspartij % 10574 8,51% 2 6275 10,83% 2
ChristenUnie/SGP %
Ouderen Politiek Actief %
ChristenUnie 9787 7,88% 1 4472 7,72% 2
SGP 6074 4,89% 1 1927 3,33%
Partij voor de Dieren 3517 6,07% 1
Geborgde zetels 7 7 Categorie
LTO Noord 3 3 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi, Eem en Flevoland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Groot Salland Per 1-1-2016:
Drents Overijsselse Delta
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 301464 49,0% 25 290641 25,7% 25
Blanco 3572 2,42% 413 0,55%
Ongeldig 874 0,59% 8354 11,20%
Geldig 143193 17 65852 17
Water Natuurlijk 44220 30,88% 5 20791 31,57% 6
CDA 27803 19,42% 3 14479 21,99% 4
ChristenUnie 18857 13,17% 3 7835 11,90% 2
VVD 16144 11,27% 2 4101 6,23% 1
Sallandse Gemeentebelangen 14966 10,45% 2
SGP 11138 7,78% 1 4725 7,18% 1
Algemene Waterschapspartij 10065 7,03% 1 3724 5,66% 1
Algemeen PlattelandsBelang SGB 5174 7,86% 2
Hengelsport Zwolle 2257 3,43%
Hengelsportvereniging 1443 2,19%
Gemeentebelangen Dalfsen 1323 2,01%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Peel en Maasvallei Per 1-1-2017:
Limburg
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 325459 40,9% 25 316597 25,7% 25
Blanco 5600 4,21% 396 0,49%
Ongeldig 1265 0,95% 9887 12,16%
Geldig 126117 16 71023 16
Waterbelang * 89420 70,90% 11 48736 68,62% 11
  Waterbelang Land v. Weert en Leudal 28618 22,69% 4 15650 22,04% 3
  Waterbelang Venray en Maasduinen 20970 16,63% 3 11512 16,21% 3
  Waterbelang Horst-Helden-Beesel 20410 16,18% 2 13834 19,48% 3
  Waterbelang Venlo 19422 15,40% 2 7740 10,90% 2
Water Natuurlijk 19978 15,84% 3 10892 15,34% 3
VVD 10321 8,18% 1 4968 6,99% 1
50PLUS 6398 5,07% 1
De Maaslanders 4670 6,58% 1
ChristenUnie 1757 2,47%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Limburg 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 2 Natuurterreinen
* Waterbelang nam deel met een aantal onderling verbonden regionale lijsten
Reest en Wieden Per 1-1-2016:
Drents Overijsselse Delta
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 171552 49,5% 23 167781 29,4% 23
Blanco 1253 1,48% 208 0,42%
Ongeldig 535 0,63% 4458 9,04%
Geldig 83049 15 44624 15
CDA 17508 21,08% 3 11073 24,81% 4
VVD 15617 18,80% 3 4239 9,50% 1
Water Natuurlijk 12113 14,59% 2 7661 17,17% 3
PvdA 11853 14,27% 2 7542 16,90% 2
Algemene Waterschapspartij 11299 13,61% 2 2525 5,66% 1
ChristenUnie 7975 9,60% 2 2822 6,32% 1
50PLUS 6684 8,05% 1
Werk aan Water 8082 18,11% 3
Noord-Nederlandse Duikfederatie 680 1,52%
Geborgde zetels 8 8 Categorie
LTO Noord 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 1 Natuurterreinen
Regge en Dinkel Per 1-1-2014:
Vechtstromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 469919 21,6% 27
Blanco 615 0,60%
Ongeldig 10912 10,73%
Geldig 90127 18
CDA 31072 34,48% 6
Water Natuurlijk 25777 28,60% 5
Algemene Waterschapspartij 15220 16,89% 3
VVD 7431 8,25% 2
ChristenUnie 6508 7,22% 1
SGP 4119 4,57% 1
Geborgde zetels 9 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
KvK Oost-Nederland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
Roer en Overmaas Per 1-1-2017:
Limburg
2015 2008
Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 597743 39,8% 25 593816 23,6% 25
Blanco 10523 4,42% 754 0,54%
Ongeldig 2899 1,22% 15442 11,02%
Geldig 224689 16 123972 16
Waterbelang * 156979 69,87% 11 85296 68,80% 11
  Waterbelang Parkstad 53396 23,76% 4 24237 19,55% 3
  Waterbelang Westelijke Mijnstreek 31804 14,15% 2 21526 17,36% 3
  Waterbelang Heuvelland 24768 11,02% 2 15083 12,17% 2
  Waterbelang Midden-Limburg 24354 10,84% 2
  Waterbelang Maastricht 22657 10,08% 1 12609 10,17% 2
  Waterbelang Roerstreek WBML 11841 9,55% 1
Water Natuurlijk 41653 18,54% 3 20715 16,71% 3
VVD 13772 6,13% 1 11259 9,08% 2
50PLUS 12285 5,47% 1
ChristenUnie 3960 3,19%
Algemene Waterschapspartij 2742 2,21%
Geborgde zetels 9 9 Categorie
Limburgse Land- en Tuinbouwbond 4 4 Ongebouwd
Kamer van Koophandel 3 Bedrijfsgebouwd
KvK Limburg 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 2 1 Natuurterreinen
* Waterbelang nam deel met een aantal onderling verbonden regionale lijsten
Vallei en Eem Per 1-1-2013:
Vallei & Veluwe
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 483015 24,8% 26
Blanco 760 0,64%
Ongeldig 10517 8,80%
Geldig 108272 19
Water Natuurlijk 26221 24,22% 5
CDA 18914 17,47% 3
SGP 14180 13,10% 3
ChristenUnie 12110 11,18% 2
Algemene Waterschapspartij 11836 10,93% 2
VVD 11524 10,64% 2
PvdA 10305 9,52% 2
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 3182 2,94%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Centraal-Gelderland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
KvK Midden-Nederland Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
Velt en Vecht Per 1-1-2014:
Vechtstromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 155991 25,5% 21
Blanco 129 0,32%
Ongeldig 4097 10,31%
Geldig 35519 14
CDA 8962 25,23% 4
Water Natuurlijk 6068 17,08% 3
PvdA 5846 16,46% 2
ChristenUnie 3993 11,24% 2
Werk aan Water 3503 9,86% 1
VVD 2920 8,22% 1
Drentse Ouderenpartij 2917 8,21% 1
Algemene Waterschapspartij 1310 3,69%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Noord-Nederland 2 Bedrijfsgebouwd
KvK Oost-Nederland 1 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
Veluwe Per 1-1-2013:
Vallei & Veluwe
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 339292 25,4% 26
Blanco 299 0,35%
Ongeldig 8433 9,78%
Geldig 77478 19
Water Natuurlijk 12603 16,27% 3
CDA 12387 15,99% 3
Veluws Water 12103 15,62% 3
Algemene Waterschapspartij 8539 11,02% 2
ChristenUnie 7944 10,25% 2
PvdA 7500 9,68% 2
SGP 7343 9,48% 2
VVD 5659 7,30% 2
Vereniging Kleine Kernen Gelderland 2530 3,27%
Vereniging Belangenbehartiging Agrarische Enclave 870 1,12%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Oost-Nederland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
Zeeuwse Eilanden Per 1-1-2011:
Scheldestromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 214604 31,0% 30
Blanco 281 0,42%
Ongeldig 5336 8,02%
Geldig 60931 21
SGP 12696 20,84% 4
CDA 10453 17,16% 4
Water Natuurlijk 8377 13,75% 3
PvdA 8057 13,22% 3
Partij voor Zeeland 7334 12,04% 2
VVD 6144 10,08% 2
ChristenUnie 4974 8,16% 2
Algemene Waterschapspartij 2896 4,75% 1
Geborgde zetels 9 Categorie
LTO Noord 4 Ongebouwd
KvK Zeeland 4 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen
Zeeuws-Vlaanderen Per 1-1-2011:
Scheldestromen
2008
Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd 86318 35,8% 25
Blanco 115 0,37%
Ongeldig 2665 8,62%
Geldig 28147 18
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 5907 20,99% 4
CDA 4484 15,93% 3
Algemeen Waterschapsbelang ZVL 4339 15,42% 3
Onafhankelijke Waterschapspartij 3214 11,42% 2
Water Natuurlijk 2963 10,53% 2
PvdA 2875 10,21% 2
VVD 1630 5,79% 2
SGP 1155 4,10%
ChristenUnie 809 2,87%
Lijst Cees Freeke 771 2,74%
Geborgde zetels 7 Categorie
LTO Noord 3 Ongebouwd
KvK Zeeland 3 Bedrijfsgebouwd
Bosschap (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) 1 Natuurterreinen