Tweede-Kamerverkiezingen - 26 april 1933

Percentage stemmen voor de partijen zonder een zetel, per provincie

Nederland Gron. Friesl. Drenthe Overijs. Gelderl. Utrecht N-Holl. Z-Holl. Zeeland N-Brab. Limburg
Onafh. Socialistische Partij 0,74% 0,56% 1,16% 1,04% 1,24% 0,46% 0,39% 0,98% 0,93% 0,55% 0,10% 0,19% Onafh. Socialistische Partij
Katholiek Democratische Bond 0,55% 0,07% 0,06% 0,23% 0,31% 0,17% 0,28% 0,61% 0,30% 0,85% 3,11% Katholiek Democratische Bond
Algemene Nederlandse Fascistenbond 0,46% 0,55% 0,11% 0,27% 0,45% 0,59% 0,20% 1,02% 0,17% 0,28% 0,24% Algemene Nederlandse Fascistenbond
Algemene Democratische Unie 0,39% 1,95% 0,49% 1,08% 0,25% 0,34% 0,20% 0,26% 0,24% 0,42% 0,27% 0,37% Algemene Democratische Unie
Nat. Verbond Plicht, Orde, Recht 0,30% 0,15% 0,10% 0,20% 0,18% 0,14% 0,22% 0,75% 0,28% 0,32% 0,06% 0,07% Nat. Verbond Plicht, Orde, Recht
Nederlands Christelijke Arbeidersp. 0,18% 0,44% 0,38% 0,11% 0,07% 0,50% 0,23% 0,06% 0,29% 0,10% Nederlands Christelijke Arbeidersp.
Verbond van Nationalisten 0,17% 0,32% 0,17% 0,23% 0,16% 0,05% 0,07% 0,12% 0,12% 1,75% 0,08% 0,09% Verbond van Nationalisten
Limburgse Federatie 0,17% 2,97% Limburgse Federatie
Rooms-Katholieke Arbeiderspartij 0,17% 0,51% 0,30% 0,20% 0,06% 0,30% 0,24% Rooms-Katholieke Arbeiderspartij
Recht en Vrijheid 0,11% 0,73% 0,20% 0,32% 0,09% 0,05% 0,06% 0,07% 0,06% 0,30% 0,03% 0,04% Recht en Vrijheid
Marktkooplieden 0,09% 0,01% 0,79% Marktkooplieden
Lijst Wolswinkel 0,08% 0,17% 0,06% 0,26% 0,42% 0,03% 0,05% 0,04% Lijst Wolswinkel
Onafhankelijke Zakenlui 0,07% 0,25% 0,06% Onafhankelijke Zakenlui
Nationaal Socialistische Partij 0,06% 0,13% 0,08% 0,03% 0,18% Nationaal Socialistische Partij
Nederlandse Fascisten-Unie 0,05% 0,28% 0,18% 0,04% 0,05% Nederlandse Fascisten-Unie
Lijst Jacobs 0,04% 0,76% Lijst Jacobs
Rooms-Katholieke Bouwvakarbeiders 0,04% 0,34% Rooms-Katholieke Bouwvakarbeiders
Lijst Eijking 0,03% 0,16% Lijst Eijking
Handeldrijvende Middenstand 0,03% 0,12% Handeldrijvende Middenstand
Bond van Belastingbetalers 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,05% 0,02% Bond van Belastingbetalers
Volkswelvaartspartij 0,02% 0,12% Volkswelvaartspartij
Hoofd- en Handarbeiders 0,02% 0,07% 0,03% Hoofd- en Handarbeiders
Nieuwe Socialistische Partij 0,02% 0,08% 0,06% Nieuwe Socialistische Partij
Lijst Engels 0,02% 0,18% Lijst Engels
Nat. Verbond voor Arbeidersbelangen 0,01% 0,06% Nat. Verbond voor Arbeidersbelangen
Voor Algemeen Welzijn 0,01% 0,03% 0,04% 0,01% 0,04% 0,02% 0,01% Voor Algemeen Welzijn
Lijst De Wit 0,01% 0,07% Lijst De Wit
Lijst Bongers 0,01% 0,22% Lijst Bongers
Zuiderzeepartij 0,01% 0,07% 0,03% Zuiderzeepartij
Algemene Nederlandse Huurdersbond 0,01% 0,03% Algemene Nederlandse Huurdersbond
Oranjefascisten 0,01% 0,05% 0,03% Oranjefascisten
Universele Partij 0,01% 0,03% Universele Partij
Nationale Werkliedenpartij 0,01% 0,02% Nationale Werkliedenpartij
Anti-crisispartij 0,01% 0,03% Anti-crisispartij
Lijst Triesscheijn 0,01% 0,02% 0,01% Lijst Triesscheijn
Proletarische Groep 0,00% 0,19% Proletarische Groep
Centrale Democratische Arbeidersp. 0,00% 0,02% Centrale Democratische Arbeidersp.
Opbouw en Verbroedering 0,00% 0,02% Opbouw en Verbroedering
Algemene Arbeidersbond 0,00% 0,01% Algemene Arbeidersbond
Lijst Groothuis 0,00% 0,01% Lijst Groothuis

Index

Aantal stemmen voor deze 40 partijen

Percentages voor de 14 partijen die wel zetels behaalden

Doordat er zoveel partijen meededen aan de verkiezingen van 1933 (54) is er voor gekozen om de partijen die geen zetel behaalden in een aparte pagina onder te brengen. Veel kleine partijen namen slechts in 1 kieskring deel, vooral in de kieskringen Amsterdam en Rotterdam kwam dit veel voor.