Provinciale-Statenverkiezingen - 1919 t/m 2019

Limburg

Uitslagen 1919 - 1931 en 1939 zijn gebaseerd op voorlopige uitslagen, zoals gepubliceerd in verschillende kranten. Zie hier voor een lijst. Deze kunnen in beperkte mate afwijken van de officiŽle, definitieve uitslag

.

Bron voor het aantal kiesgerechtigden, en de aantallen blanco en ongeldige stemmen is de Kiesraad/Databank Verkiezingsuitslagen vanaf 1991, en het CBS voor de periode 1950-1982.

Limburg 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1982
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 873940 45,0% 872301 51,7% 865571 43,9% 864753 44,6% 861697 44,7% 853466 47,8% 845492 48,1% 820162 63,3% 772859 60,4%
Blanco/ongeldig 2851 0,72% 1426 0,32% 1911 0,50% 375 0,10% 935 0,24% 1754 0,43% 2248 0,55% 2985 0,57% 5699 1,22%
Geldig47 390493 47 449465 47 378251 47 385575 63 384154 63 406411 63 404532 63 516208 63 460988 63
PVV% 69536 17,81% 9 92488 20,58% 10
CDA% 89567 22,94% 11 87231 19,41% 10 133722 35,35% 18 164376 42,63% 28 131179 34,15% 23 139018 34,21% 23 191862 47,43% 31 221813 42,97% 28 237063 51,42% 34
VVD% 45050 11,54% 5 71884 15,99% 8 54656 14,45% 7 55858 14,49% 9 72233 18,80% 12 82694 20,35% 13 41519 10,26% 6 50403 9,76% 6 78994 17,14% 11
PvdA% 28406 7,27% 4 60685 13,50% 6 60109 15,89% 8 83682 21,70% 14 59322 15,44% 10 53987 13,28% 9 76366 18,88% 12 167539 32,46% 21 75356 16,35% 10
SP% 60650 15,53% 8 53709 11,95% 6 70267 18,58% 9 22289 5,78% 4 16416 4,27% 2 12725 3,13% 2 4751 1,17% 2582 0,50% 3528 0,77%
GroenLinks% 15124 3,87% 2 24088 5,36% 3 16054 4,24% 2 21588 5,60% 3 31167 8,11% 5 20010 4,92% 3 17117 4,23% 3
D66% 36777 9,42% 4 23487 5,23% 2 8576 2,27% 1 14403 3,74% 2 19029 4,95% 3 25673 6,32% 4 40185 9,93% 6 21798 4,22% 2 31999 6,94% 4
50PLUS% 14595 3,74% 1 17462 3,89% 2
Partij voor de Dieren% 11533 2,95% 1 7589 1,69% 9717 2,57% 1
Lokaal-Limburg% 8741 2,24% 1
ChristenUnie% 3093 0,69% 6908 1,83%
DENK%
Forum voor Democratie%
Volkspartij Limburg 9296 2,38% 1
Partij voor Leefbaarheid en Democratie 1218 0,31%
Partij Nieuw Limburg 7749 1,72% 14232 3,76% 1 14701 3,81% 2 34657 9,02% 6 30275 7,45% 5 31111 7,69% 5 31073 6,02% 4
Limburgs Belang 4010 1,06%
Lijst Pim Fortuyn 8678 2,25% 1
Unie55+/Samenw. Ouderenpartijen Limburg 8054 2,10% 1
Nederland Mobiel 7324 1,91% 1
AOV/Senioren2000 4773 1,24%
Algemeen Ouderenverbond 14840 3,65% 2
Unie55+ 13539 3,33% 2
Centrumdemocraten 5132 1,26%
Natuurwetpartij 4431 1,09%
Nederlands Blok 2795 0,69%
Partij KANS Limburg 1292 0,32%
SGP/GPV/RPF 1621 0,40% 1680 0,33%
PPR 10729 2,08% 1 12203 2,65% 2
PSP/CPN 8591 1,66% 1
PSP 10928 2,37% 1
CPN 6977 1,51% 1
God Met Ons 2477 0,54%
RPF/SGP 1463 0,32%


1946-1978 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1946
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Kiesgerechtigd/opkomst 726679 74,7% 678096 67,8% 576342 65,5% 534424 95,8% 470189 95,1% 438269 95,9% 395519 90,5% 355567 93,1% 327490 94,2%
Blanco/ongeldig 5160 0,95% 6409 1,39% 17295 4,58% 23664 4,62% 20330 4,55% 16219 3,86% 25710 7,77% 15823 5,13%
Geldig 537629 63 453076 63 360160 59 488065 59 426910 59 403962 45 358044 45 305312 45 292647 45
CDA 276572 51,44% 34 225285 49,72% 34
PvdA 157053 29,21% 19 84070 18,56% 12 36590 10,16% 6 54148 11,09% 6 54979 12,88% 8 48464 12,00% 5 44451 12,41% 5 20859 6,83% 3 26699 9,12% 4
VVD 65010 12,09% 8 68907 15,21% 10 22493 6,25% 3 16827 3,45% 2 6769 1,59%
D'66 15541 2,89% 1 3267 0,72% 24482 6,80% 4
PPR 10240 1,90% 1 30548 6,74% 4 19014 5,28% 3
PSP 6337 1,18% 6200 1,37% 8353 2,32% 1 7553 1,55% 1432 0,34%
CPN 6275 1,17% 11213 2,47% 1 9286 2,58% 1 8784 1,80% 1 5505 1,29% 5041 1,25% 4761 1,33% 8388 2,75% 1 17210 5,88% 2
Conservatieve Volkspartij 601 0,11%
Boerenpartij 14710 3,25% 2 33089 6,78% 4
Rooms-Katholieke Partij Nederland 4288 0,95%
Democratisch Socialisten '70 3175 0,70%
Nieuwe Roomse Partij 1413 0,31%
Combinatie Christelijke Partijen 231703 64,33% 40
Boerenpartij-Hartog 6446 1,79% 1
Binding Rechts 1793 0,50%
KVP 356529 73,05% 45 350073 82,00% 50 340371 84,26% 39 293341 81,93% 39 254987 83,52% 39 239915 81,98% 39
Prot. Christelijke Groepering (ARP/CHU) 9994 2,05% 1 8152 1,91% 1 9399 2,33% 1 7314 2,04% 7421 2,43% 1 5534 1,89%
Lijst-Germeaux 1141 0,23%
GPV 687 0,17% 635 0,18%
Katholieke Democratische Bond 7542 2,11% 1 7995 2,62% 1
Katholieke Nationale Partij 5662 1,85%
Lijst-Jetten 3289 1,12%


1919-1939 1939 1935 1931 1927 1923 1919
Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls Aantal % Ztls
Geldig 239024 45 219131 45 197051 45 171033 45 149892 45 69828 45
RKSP 198995 83,25% 40 161643 73,77% 37 156544 79,44% 36 134725 78,77% 38 123276 82,24% 38 58543 83,84% 37
SDAP 18047 7,55% 3 14158 6,46% 3 17205 8,73% 4 14677 8,58% 5 13289 8,87% 4 6300 9,02% 4
NSB 12637 5,29% 2 25621 11,69% 5
CHU 3581 1,50% 2639 1,76% 1
ARP 1773 0,74% 764 0,51%
Vrijheidsbond/VDB 1555 0,65%
Actie Bouwman 1433 0,60%
Lijst-Clevers 580 0,24%
Lijst-Lejeune 423 0,18%
CHU/ARP 4108 1,87% 4242 2,15% 1 5534 3,24% 1 1331 1,91% 1
Katholiek Democratische Partij 3919 1,79%
Nationaal-Socialistische Ned. Arbeiderspartij 3011 1,37%
Communistische Partij Holland 2096 0,96% 417 0,21% 836 0,49% 1169 0,78% 60 0,09%
Lijst-Duynstee 1659 0,76%
Vrijzinnig-Democratische Bond 1538 0,70% 3354 2,24% 1 2410 3,45% 2
Lijst-Augustus (Onafh. RK) 1042 0,48%
RSP 217 0,10%
Lijst-Hermans 119 0,05%
RK Fed. Land- & Tuinbouwers, Middenst. en Landarbeiders 11170 5,67% 3
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" 5271 2,67% 1 4357 2,55% 1 2700 1,80% 1
Democratische Partij 2202 1,12%
Lijst-Hellebrand 2666 1,56%
Lijst-Leesens 2449 1,43% 956 0,64%
Lijst-Ackens 1631 0,95%
Lijst-Joosten (Onafh. RK) 1157 0,68%
Lijst-Krewinkel 1087 0,64% 889 0,59%
Lijst-Kleijnen (Vrijz.Dem) 774 0,45%
CPH-Wijnkoop 428 0,25%
Rooms-Katholieke Volkspartij 368 0,22%
Lijst-Janssen 344 0,20%
Lijst-Kochen 856 0,57%
Economische Bond VB 1184 1,70% 1