Zetelverdeling Provinciale-Statenverkiezingen 1985-2015

Provincie Flevoland

85 87 91 95 99 03 07 11 15
CDA 11 12 11 8 10 10 8 4 5
SGP/RPF 2 2 3
SGP 1 2 1 1 1 2
RPF 2
GPV 1 0 1 1
RPF/GPV 4
ChristenUnie 4 5 3 3
PvdA 14 14 8 7 8 12 7 6 3
PPR 1 1
CPN/PSP 0 1
GroenLinks 2 2 5 3 2 2 2
SP 0 2 6 3 5
PvdD 1 1 2
AOV/OU55+ 3
AOV/U55+/Sen2000 1
50PLUS 1 2
VVD 7 6 9 14 14 11 9 9 7
D66 2 3 9 5 3 2 0 3 4
Centrumpartij 1
LPF 2
PVV 6 6
Totaal 39 39 43 43 47 47 39 39 41

Flevoland is een zelfstandige provincie sinds 1 januari 1986. Voor die datum waren de gemeenten Noordoostpolder en Urk onderdeel van de provincie Overijssel, en de andere vier gemeenten waren niet provinciaal ingedeeld. De eerste verkiezingen voor Provinciale Staten werden in november 1985 gehouden.

Index