Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Gelderland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Katholieke Volkspartij KVP 168186 32,61% -0,63% 21 0
Partij van de Arbeid PvdA 121212 23,50% -1,37% 15 -1
Christelijk-Historische Unie CHU 86108 16,69% +0,29% 11 +1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 57113 11,07% -0,03% 7 0
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 43707 8,47% +1,84% 5 +1
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 20332 3,94% +0,99% 2 +1
Communistische Partij van Nederland CPN 11258 2,18% -2,62% 1 -2
Katholieke Nationale Partij KNP 3797 0,74%
Oude SDAP OSDAP 2123 0,41%
Middenstandspartij MP 1763 0,34%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 193 0,04%
Totaal geldige stemmen 515792 62
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 24192 4,48%
Totaal uitgebrachte stemmen 539984 91,61%
Kiesgerechtigd 589409


1946 < 1950 > 1954

Index