Provinciale-Statenverkiezingen - 26 april 1950

Provincie Friesland


Partij Afk. Aantal % +/- Zetels
Partij van de Arbeid PvdA 75150 32,41% -2,47% 17 -1
Anti-Revolutionaire Partij ARP 54468 23,49% -0,19% 13 +1
Christelijk-Historische Unie CHU 42456 18,31% +0,63% 10 +1
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 20111 8,67% +3,53% 4 +2
Katholieke Volkspartij KVP 16124 6,95% +0,39% 3 0
Communistische Partij van Nederland CPN 10519 4,54% -6,90% 2 -4
Socialistische Unie SU 5949 2,57% 1
Middenstandspartij MP 3404 1,47%
Gereformeerd Politiek Verbond GPV 2168 0,94%
Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 1505 0,65% +0,03%
Totaal geldige stemmen 231854 50
Ongeldige stemmen/ % uitgebr.stemmen 8546 3,55%
Totaal uitgebrachte stemmen 240400 91,20%
Kiesgerechtigd 263588


1946 < 1950 > 1954

Index